Zmiany w umowach o pracę pracowników samorządowych

Pisałem ostatnio sporo o zmianie kodeksu pracy, jaka będzie dotyczyć umów o pracę na czas określony. Ale okazuje się, że ta nowelizacja dotknie nie tylko kodeks pracy. Zmienią się także przepisy o dotyczące pracowników samorządowych.

Zmieni się bowiem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, a jego nowe brzmienie będzie następujące:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa art. 2, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Co się więc zmieni? Możliwość wcześniejszego rozwiązania takiej „próbnej” umowy na czas określony za 2-tygodniowym wypowiedzeniem została usunięta z tego przepisu. Nie oznacza to jednak, że nie będzie to możliwe.

W grę wejdą bowiem ogólne przepisy Kodeksu pracy, które od 22 lutego 2016 r. będą pozwalały na rozwiązanie każdej umowy o pracę za wypowiedzeniem. W takim wypadku, okres wypowiedzenia zależeć będzie od stażu pracy u danego pracodawcy, co w konsekwencji – przy umowie krótszej niż 6 miesięcy – daje nam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Możliwe jest jednak przyjęcie, że pragmatyka urzędnicza stanowi prawo szczególne wobec przepisów k.p., a w związku z tym, w ogóle nie będzie możliwe wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy. Bardziej skłaniam się co prawda do pierwszego rozwiązania, ale zobaczymy co przyniesie praktyka.

20150901_160026-01

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.