Tekst jednolity ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Czy PIP to problem dla pracodawcy czy raczej nie? Wg mnie Inspekcja mimo wszystko pełni pozytywną rolę. Zgodnie z art. 1 ustawy dotyczącej PIP jest ona organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Pełni zatem ważne funkcje, chociaż sposób ich pełnienia nie zawsze w pełni nas zadowala. Cóż zrobić…

Ale mimo to warto wiedzieć, że 15 maja 2015 r. został ogłoszony nowy tekst jednolity ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Możesz go pobrać tutaj.

To już drugie obwieszczenie tekstu jednolitego tej ustawy z 2007 roku. Prawdopodobnie niedługo ustawa znowu ulegnie zmianie, a to w związku z projektem nowelizacji m.in. Kodeksu pracy, o czym pisałem, a na podstawie której PIP ma otrzymać nowe uprawnienia.

I zobaczymy, jak będzie je wykonywać.

20150524_103710-01

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.