Tekst jednolity ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Czy PIP to problem dla pracodawcy czy raczej nie? Wg mnie Inspekcja mimo wszystko pełni pozytywną rolę. Zgodnie z art. 1 ustawy dotyczącej PIP jest ona organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Pełni zatem ważne funkcje, chociaż sposób ich pełnienia nie zawsze w pełni nas zadowala. Cóż zrobić…

Ale mimo to warto wiedzieć, że 15 maja 2015 r. został ogłoszony nowy tekst jednolity ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Możesz go pobrać tutaj.

To już drugie obwieszczenie tekstu jednolitego tej ustawy z 2007 roku. Prawdopodobnie niedługo ustawa znowu ulegnie zmianie, a to w związku z projektem nowelizacji m.in. Kodeksu pracy, o czym pisałem, a na podstawie której PIP ma otrzymać nowe uprawnienia.

I zobaczymy, jak będzie je wykonywać.

20150524_103710-01

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.