Rewolucja. Będą elektroniczne zwolnienia lekarskie

Jeden z wpisów poświęciłem kontroli zwolnień lekarskich. Obecnie trwają zaś prace nad zmianą ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa To będzie rewolucja w zakresie wystawiania L4. Projekt ustawy nowelizującej został przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a następnie przyjęty przez rząd. Czas więc na prace w Sejmie. O co w tym projekcie chodzi?

Do lamusa mają odejść dotychczasowe papierowe zwolnienia lekarskie, a zastąpić je mają e-zwolnienia. Ma to wyglądać tak, że lekarz będzie wystawiał zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej i przesyłał je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Natomiast do Ciebie, pracodawco, zwolnienie to dojdzie również drogą elektroniczną. ZUS przekaże Ci informację o zwolnieniu lekarskim poprzez profil informacyjny płatnika składek – o ile taki posiadasz – nie później niż w dniu następnym, po dniu otrzymania zwolnienia. W odniesieniu zaś do samego profilu informacyjnego to obowiązek jego posiadania wynika z art. 47a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W bardzo dużym uproszczeniu można stwierdzić, że jeżeli zatrudniasz więcej niż 5 osób – jesteś, co do zasady, zobowiązany do jego utworzenia i posiadania. Nawet w przypadku, gdy okoliczności się zmienią i będziesz zatrudniać mniejszą ilość pracowników jesteś zobowiązany do utrzymania i korzystania z profilu.

A co jeśli nie musisz mieć takiego profilu i nie chcesz go zakładać? W pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a więc w zasadzie w pierwszym dniu zatrudnienia będziesz musiał poinformować swojego pracownika o obowiązku dostarczania Ci wydruków wystawionego zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Jednakże, nie uchronisz się przed tym na długo. Nowe przepisy mają bowiem zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., ale przez ten okres zwolnienia tradycyjne i elektroniczne mają działać obok siebie. Natomiast od 2018 r. funkcjonować już mają jedynie zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Po tym terminie wystawienie zwolnienia papierowego będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach – na przykład, gdy lekarz nie ma dostępu do Internetu.

Warto zwrócić też uwagę na kontrolę takich zwolnień. Dotychczas nie było to takie proste, ponieważ ZUS otrzymywał takie zwolnienie najczęściej już po ustaniu niezdolności do pracy z powodu choroby. Teraz lekarz ma przekazywać L4 niezwłocznie, w chwili jego wystawienia, co będzie pozwalało na dokonanie szybsze i sprawniejsze dokonanie kontroli krótszych zwolnień. Jest to również na plus dla kontroli przeprowadzanej przez Ciebie, jako iż do tej pory pracownik miał 7 dni na dostarczenie Ci zwolnienia lekarskiego, a teraz masz dostać takie zwolnienie najpóźniej na drugi dzień po jego wystawieniu.

Mam nadzieję, że cały ten e-system będzie działał sprawie. Warto więc pomyśleć o utworzeniu profilu informacyjnego ZUS nawet w sytuacji, gdy nie jest to Twój obowiązek.

lokomotywa

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.