Posts in Category

Umowa o pracę

Jak zapewne wiesz kodeks pracy w art. 25¹ wyraża formułę, wedle której w przypadku zawarcia z tym samym pracownikiem dwóch umów o pracę na czas określony, trzecia umowa zawarta pomiędzy stronami będzie z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Ale są wyjątki.

1 11 12 13 Strona 13 z 13