Posts in Tag

minimalne wynagrodzenie

Wiemy już jaka jest propozycja wysokości płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Dzisiaj opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie którego minimalne wynagrodzenie za pracę miałoby wynieść 2.100 zł, podczas gdy minimalna stawka godzinowa miałaby wynosić kwotę 13,70 zł. Przypominam, że obecnie stawki te wynoszą odpowiednio – 2.000 zł oraz 13 zł. Niestety Radzie Dialogu Społecznego nie udało się ustalić porozumienia w tym zakresie, w związku z czym to Rada Ministrów podejmie teraz decyzję co do wysokości tych stawek. Na podjęcie decyzji RM