Wynagrodzenie za nadgodziny dla górników

Wynagrodzenie za nadgodziny dla górników

Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych przysługują pracownikowi rekompensaty lub dodatki. Takie wątpliwości pojawiały się jednak w kopalniach, w przypadku wykonywania ponadstandardowych czynności. Sąd Najwyższy potwierdził, że dodatek za pracę w nadgodzinach przysługuje również sztygarom (sygn. akt I PK 96/18).

Wynagrodzenie za nadgodziny dla górników było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Sąd stanął po stronie górników i stwierdził, że za dodatkowe, kierownicze czynności wykonywane poza dniówką, również należy się wynagrodzenie.

Nadgodziny sztygarów zmianowych

Ogólną zasadą jest, że pracodawca jest zobowiązany do rekompensowania pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych – czy to w naturze czy też w formie pieniężnej.

Problem pojawił się jednak w przypadku dodatkowych czynności wykonywanych przez sztygarów. Sprawa dotyczyła sztygara zmianowego, którego dzienny wymiar pracy wynosił siedem i pół godziny. Jednakże przychodził on do pracy już godzinę przed rozpoczęciem zmiany po to, aby wymienić się informacjami co do zakresu prac z poprzednim sztygarem. Później rozdzielał poszczególne obowiązki pomiędzy górników w swoim oddziale.

Po zakończeniu dniówki nie kończyły się jeszcze jego obowiązki. Wyjeżdżał jako ostatni i składał raport z przebiegu dnia pracy oddziału. Za te dodatkowe czynności przed i po rozpoczęciu dniówki nie otrzymał wolnego od pracy ani dodatku do wynagrodzenia. Złożył więc pozew o zapłatę… i wygrał.

Pozew o zapłatę nadgodzin górnika

Sądy obu instancji przyznały rację górnikowi. Skoro w tym czasie wykonywał obowiązki pracownicze i pozostawał do dyspozycji pracodawcy, to jak najbardziej czas ten należy zaliczyć do czasu pracy. Czas wolny nie został oddany w naturze. A skoro tak – to należy się dodatek za pracę w nadgodzinach.

Kopalnia nie zaakceptowała jednak wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach i złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 22 sierpnia 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił jednak skargę kopalni. Uznał przy tym, że czas, którzy sztygar poświęcał na uczestnictwo w spotkaniach i naradach, rozdzielanie pracy i raportowanie jest czasem pracy pracownika. Wykonywał on bowiem obowiązki pracownicze związane z zajmowanym stanowiskiem.

Co ciekawe, na rozpoznanie czekają kolejne dwie skargi kasacyjne złożone przez tę kopalnię w sprawach innych pracowników. Ich rozpoznanie zostało uzależnione jednak od sprawy pierwszego z nich. Teraz już możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jaki będzie ich wynik.

Konsekwencje wyroku

Wyrok SN dotyczył nie tylko dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ale również wyrównania barbórki i 14 pensji, których wysokość jest uzależniona od średniej zarobków. Kopania będzie więc zobowiązana do zapłaty i wyrównania innych świadczeń.

Trzeba też pamiętać, że nie można dochodzić całego zaległego wynagrodzenia za wszystkie lata pracy. Standardowo roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się bowiem z upływem 3 lat. Mimo wszystko przez te 3 lata można już uzyskać dosyć pokaźną kwotę. Sprawa rozpoznawana przez SN dotyczyła bowiem kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ten wyrok może przy tym wiązać się z falą pozwów przeciwko kopalniom o wynagrodzenie za nadgodziny dla górników. Dziwić jednak może, że do tej pory pracodawcy ci nie wypłacali takich dodatków czy też nie oddawali godzin wolnych. Nawet regulacje wewnątrzzakładowe nie pozwoliłyby przecież na wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu pracy.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek.W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *