Tarcza antykryzysowa 2.0 – co zmienia?

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co zmienia?

Mamy już drugą odsłonę tzw. tarczy antykryzysowej. Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje już bowiem ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rozwiązania w niej przyjęte raczej nie są nowe, a wprowadzają zmiany w tym co mieliśmy do tej pory. Tarcza 2.0 co zmienia? Spójrzmy więc co się zmieni.

Dofinansowanie z WUP

 • Z dofinansowania przyznawanego przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (to to, przy którym musimy wprowadzić przestój ekonomiczny albo obniżyć wymiar czasu pracy) będą mogli skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego.
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy jest możliwe nie o 20%, a o maksymalnie 20%. Oznacza to, że żeby dostać dofinansowanie możemy zmniejszyć etat również np. o 10%, 7,5% czy 1%.
 • Dofinansowanie będzie wypłacane od miesiąca, a nie od dnia złożenia wniosku. Jeżeli więc wniosek złożymy 20 kwietnia, to dofinansowanie możemy otrzymać od 1 kwietnia.
 • Nie ma już zakazu wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników po zakończeniu okresu dofinansowania (a więc nie musimy utrzymywać zatrudnienia w okresie proporcjonalnym do zakończenia okresu dofinansowania).

Świadczenie postojowe

 • Świadczenie postojowe do tej pory było jednorazowe, teraz może zostać przyznane 3-krotnie.
 • Ponowne przyznanie świadczenia będzie się odbywało na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej.
 • Osoba uprawniona będzie musiała wykazać w oświadczeniu, że jej sytuacja materialna – wykazana w pierwszym wniosku – nie uległa poprawie.
 • Kolejne świadczenie postojowe dostaniemy nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Jeżeli więc wypłacono nam pierwsze świadczenie w kwietniu, to kolejne otrzymamy najwcześniej w maju.

Dofinansowanie z PUP

 • Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy również będzie wypłacane od miesiąca, a nie od dnia złożenia wniosku. Jeżeli więc wniosek złożymy 20 kwietnia, to dofinansowanie możemy otrzymać od 1 kwietnia.
 • Doszło do zmiany obowiązku utrzymania zatrudnienia. Teraz musimy utrzymać zatrudnienie przez okres dofinansowania. Nie musimy tego robić po zakończeniu dofinansowania.

Zwolnienie z ZUS

 • Tutaj zmieniło się dużo. Najważniejsze zmiany dotyczą kręgu uprawnionych do zwolnienia.
 • W przypadku płatników składek, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zwolnienie przysługuje, jeżeli podmiot taki był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych.

 • W przypadku płatników składek, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych zwalnia się ich z nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeśli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił 10-49 ubezpieczonych,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił 10-49 ubezpieczonych.

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił 10-49 ubezpieczonych.

Haczyk nr 1 <nieaktualne> Jak już opłaciliśmy składki za marzec, to podlegają one zwrotowi (art. 113 tarczy 2.0).

Haczyk nr 2 polega na zwolnieniu połowy nieopłaconych składek – wynikałoby z tego, że musimy nie opłacić całości, żeby określić co jest połową. Jestem ciekawa jak to będzie stosowane w praktyce.

 • Mamy też zwolnienie dla spółdzielni socjalnych, jeżeli spółdzielnia była zgłoszona jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • W przypadku płatników składek, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie – utrzymany jest ostatecznie limit przychodu (15.681 zł), natomiast rozszerzono zakres. Obecnie zwolnienie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (a nie – jak do tej pory – przed 1 lutego 2020 r.
 • Często pytaliście też o młodocianych. Po wejściu w życie tarczy 2.0 nie wliczamy ich już do osób zgłoszonych do ubezpieczenia. Tarcza 2.0 co zmienia? Sporo, jak się okazuje.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Mamy też nową-nie nową opcje dla mikroprzedsiębiorców. Możemy starać się o uzyskanie pożyczki w wysokości nieprzekraczającej 5.000 zł. Jeżeli utrzymamy działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki – pożyczka zostanie umorzona (na nasz wniosek). Będę jeszcze pisać na ten temat kolejny wpis, także stay tunned!

Pytania

Jeżeli macie pytania do nowych (lub starych) rozwiązań, to zadawajcie je proszę pod tym wpisem. Będzie nam łatwiej pracować na aktualnym stanie prawnym. Tarcza 2.0 co zmienia? Zapytaj w komentarzu.

 


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie zapraszam na pozostałe blogi:

 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – porady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.
 • Oliwii Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek.W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Nowe uprawnienia ciepłowników

1 082 Komentarze do tego wpisu post

 1. Anna Jamanek pisze:

  Haczyk nr 1 ? ZUS na swojej stronie informuje „W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.” jak to wygląda w ustawie?

  • No właśnie w ustawie wygląda tak, że zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek. Nie ma nic takiego co wskazywałoby na zwolnienie ze składek opłaconych. Trochę im nie ufam, bo na stronie np. mają też info, że zwalnia się samozatrudnionych, którzy przekroczyli limit przychodów (a nie ma tego w ustawie).

   • Dokopałam się! Art. 113 [Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek] W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1-1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 73, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).

    • Anna Jamanek pisze:

     Uff dziękuje czyli mamy to ! wedlug przepisow zus zwroci nadplacone skaldki na rachunek bankowy rozumiem

     • Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. Czyli zwrot na konto jest na wniosek (zwrot w terminie 30 dni od wniosku o zwrot).

 2. ann pisze:

  Dzień dobry

  Czy w przypadku gdy zleceniodawca nadal prowadzi działalność ( jednostka budżetowa), ale ich zleceniobiorcy nie mogą wykonywać umów ze względu na obowiązujące zakazy to czy jest to przestój w rozumieniu ustawy? ( jednostka nadal funkcjonuje) i mogą składać wniosek o wynagrodzenie przestojowe?

  • Według mnie jak najbardziej.

   • ann pisze:

    Dziękuje. A co w przypadku, gdy jest kilka umów zleceń z róźnymi podmiotami. Jedna z nich jest oskładkowana a pozostałe już nie. Zleceniobiorca składa wniosek za pośrednictwem zleceniodawcy, u którego umowa nie jest oskładkowana. Wtedy nie otrzyma świadczenia, bo ma inny tytuł do składek ( inna umowa zlecenia )? A w przypadku gdyby złożył wniosek u tego zleceniodawcy u którego umowa jest oskładkowania to skorzystał by ze świadczenia bo nie ma innego tytułu do ubezp. społecznych ( pozostałe zlecenie nie są ozusowane)?
    Pozdrawiam

    • Tak, prawo do świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Można więc ubiegać się o świadczenie z umowy, która jest ozusowana.

     • Sylwia RZ pisze:

      Czy ubiegając się o dofinansowanie do kosztów działalności w związku ze spadkiem obrotów w pup można również wystąpić o mikropożyczķe ( osoba samozatrudniona)?

     • Beata pisze:

      Czy innym tytułem będzie ubezpieczenie w KRUS? Jestem na „Uldze na start” i jednocześnie płacę KRUS jako rolnik. Inne warunki spełniam. Czy mogę się ubiegać o postojowe?

     • Można jednocześnie wystąpić o dofinansowanie i pożyczkę.

   • MaI pisze:

    Dzień dobry,
    mój pracodawca postanowił skorzystać z dofinansowania i w ramach podpisanego porozumienia w dn. 30.04 obniżył nam czas pracy oraz pensje o 20%. Porozumienie dotyczyło już kwietnia. Pensje jakie nam przelał zostały pomniejszone o 20% oraz o kwotę ewentualnego dofinansowania. Niestety rozpatrywanie wniosków trwa teraz bardzo długo, w związku z tym mam pytanie, czy pracodawca nie powinien nam w takim razie wyrównać wynagrodzenia za kwiecień do kwoty 80% naszej pensji? Czy jednak musimy czekać na pieniądze z dofinansowania? On twierdzi, że inaczej nie można ponieważ pieniądze które wpłyną nie mogą zostać w firmie tylko muszą być przekazane pracownikom dlatego postąpił w ten sposób.

 3. Anna pisze:

  Witam,
  co do ZUS haczyk nr 1 nieaktualne – na stronie ZUS „W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona” Jest to zawarte w informacji „Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0” z 17.04.2020. Ale mam pytanie co do dofinansowania z PUP:
  – wynagrodzenia za kwiecień mam wypłacane w maju – wniosek będę składać na dniach, które wynagrodzenie mam wpisać wypłacone w kwietniu za marzec czy przewidywane za kwiecień?
  – zasiłki chorobowe i opiekuńcze – wpisuje się wartość wynagrodzenia brutto bez zasiłków czy z zasiłkami?

  • Niech Pani zobaczy odpowiedź do pierwszego komentarza. Moje wątpliwości nadal pozostają zwłaszcza, że strona ZUS nie jest źródłem prawa.
   Co do pytań – 1. We wniosku jest „wynagrodzenie brutto pracownika”, więc wydaje się, że chodzi o wynagrodzenie określone przez składniki stałe. Lepiej jeszcze byłoby podpytać w PUP. Ostatecznie to nie będzie miało tak dużego znaczenia biorąc pod uwagę, że dofinansowanie będzie odnoszone procentowo do minimalnego wynagrodzenia. 2. Klient się konsultował z UP i tam powiedzieli, żeby wpisać potencjalne wynagrodzenie jakie pracownik by zarobił, gdyby nie był na zasiłku.

   • Anna pisze:

    Dziękuję.

   • Kama pisze:

    Ja uzyskałam wczoraj informacje, że dofinansowanie przysługuje na wynagrodzenia a nie na zasiłki, więc należy brać wynagrodzenie brutto bez zasiłków.
    Z kolei mam wątpliwość co do świadczenia postojowego. Czy w przypadku gdy w kwietniu umowa zlecenie została wypowiedziana i rozwiązała się powiedzmy do dnia 20-04, to taki zleceniobiorca będzie miał prawo do otrzymania świadczenia.

    • Tak, istotne jest, żeby była zawarta przed 1 kwietnia. ZUS też tak twierdzi w swoich pytaniach i odpowiedziach.

     Co do zasiłków to jasne, że na nie nie przysługuje dofinansowanie. Natomiast w tabeli musimy wpisać wynagrodzenie z marca, gdzie pracownik był na zasiłku, a w okresie dofinansowania już z tego zasiłku może wrócić (a więc powinno na niego przysługiwać dofinansowanie). Domyślam się, że dlatego przynajmniej część Urzędów wskazuje, żeby wpisać potencjalne wynagrodzenie.

  • wk pisze:

   ad 1
   Przewidywane wynagrodzenie –
   „wynagrodzenia za kwiecień mam wypłacane w maju – wniosek będę składać na dniach, które wynagrodzenie mam wpisać wypłacone w kwietniu za marzec czy przewidywane za kwiecień?”

   ad 2
   Wynagrodzenie takie jakby pracownik przerachował Cały mc. –

   „zasiłki chorobowe i opiekuńcze – wpisuje się wartość wynagrodzenia brutto bez zasiłków czy z zasiłkami?”

   • Justyna pisze:

    Witam
    Jestem na urlopie wychowawczym (umowa o prace -nie otrzymuje wynagrodzenia)ale pracuje na Umowę zlecenie.Zlozylam wniosek o świadczenie postojowe i nadal go nieotrymalam ponieważ mam ubezpieczenie z tytułu umowy o prace ( urlop wych.brak wynagrodzenia)
    Co moge zrobic w tej sytuacji, jestem pozbawiona środków do zycia ,a świadczenia postojowego jak narazie nienotrzymalam.Czy jest to w jakiś sposób do wytłumaczenia.

 4. Wk pisze:

  Dzień dobry,
  poniżej pytania:
  1. Czy już coś wiadomo w zakresie cudzoziemców jak z nimi postępować. czy obniżenie etatu o 20% będzie skutkowało tym iż są nielegalnie zatrudnieni.
  2. czy pracownik który wykonuje pracę w Czechach i odbył w Polsce czternastodniową obowiązkową kwarantanne wyjeżdżając do Czech w piętnastym dniu musi odbyć również na terenie Czech obowiązkową kwarantanne??

 5. Aneta pisze:

  Jestem studentka (23 lat) byłam zatrudniona w gabinecie stomatologicznym na recepcji od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020. Z dniem 16.03 powiedziano mi ze od jutra mam nie przychodzić do pracy bo zamykamy gabinet z powodu pandemii… gabinet był zamknięty może ze 4-5 dni i potem otworzono go tylko zmniejszyli godziny pracy I przyjmowani są do dni dzisiejszego pacjenci z bólem, a mi już nie kazano przychodzić do pracy, moim koleżanką na umowę o prace zredukowali etat do 3/4. Z dniem 31.03 została mi wypowiedziana umowa i dostałam wynagrodzenie za przepracowane dni od 1-16 marca. Pytanie czy przysługuje mi postojowe za dni w których nie kazano mi przychodzić do pracy w związku z brakiem możliwości utrzymania pracownika plus tym ze jest pandemia?

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy zlecenia?

   • Aneta pisze:

    Zlecenie

    • No to świadczenie postojowe. Wniosek musi jednak złożyć zleceniodawca.

     • Hubert pisze:

      Dzień dobry,
      Chciałbym rozwinąć to pytanie, a dokładniej czy jeśli dostałem wynagrodzenie jedynie za skrócony okres (dokładnie jak Aneta), które przez zakazanie pracy wyniosło poniżej 1300 zł, to czy składając wniosek o świadczenie postojowe w kwietniu brany pod uwagę będzie przychód poniżej 1300 zł, czy taki, który powinienem otrzymać pracując przez cały marzec (>1300 zł)?

     • Jeżeli złożymy wniosek w kwietniu, to pod uwagę będzie brany przychód osiągnięty w marcu – przez to w przypadku umów zlecenia rozumiemy przychód wypłacony w marcu (a zarobiony najczęściej w lutym).

     • Emilia pisze:

      Dzień dobry,
      Mam identyczną sytuację jak Aneta.
      Tylko, że mój pracodawca twierdzi, że nie ma przestoju i nie chce wysłać wniosku do ZUS. Dzwoniłam do ZUS i dostałam odpowiedź, iż jako przestój możemy też interpretować czasowe ograniczenie działalności. Sam fakt, że w dniu zwolnienia pracodawca poinformował mnie najpierw o zawieszeniu moich obowiązków z powodu koronawirusa (z informacją, że teraz będziemy mieli mniej zleceń), a potem na koniec miesiąca wręczył mi wypowiedzenie z tego własnie tytułu. Infolinia ZUS uznała, że spełniam wszystkie wymogi do otrzymania świadczenia.
      Jakie kroki mogę poczynić? Czy mogę zawiadomić jakąś instytucję? Przestali już odpowiadać na moje maile.
      Z góry dziękuję za pomoc.

     • Pani Emilio, musi Pani nakłonić zleceniodawcę do złożenia wniosku. Jeżeli tego nie zrobi to wezwać go pisemnie lub e-mailowo do wykonania tego obowiązku ze wskazaniem, że jak tego nie zrobi, to będzie Pani dochodzić od niego odszkodowania.

     • Bartek pisze:

      Dzień dobry. Co jeśli pracodawca nie chce złożyć wniosku z powodów czysto personalnych lub za złożenie wniosku wymaga odpracowania godzin w nadchodzących miesiącach ? Co jeśli kontakt w tej sprawie jest wyraźnie przez pracodawcę utrudniony ??

     • Martyna pisze:

      Witam. Mam pytanie odnośnie tarczy 2.0 którą weszła w życie 18 kwietnia. Bo w pierwszej było że swiadczenie postojowe mogą otrzymać zatrudnieni przed 1 lutym A w drugiej jest że przed 1 kwietnia. Jak to wygląda w sytuacji gdy zaczęłam pracę 1 marca ? Bo ZUS odrzuca mój wniosek i nie wiem co mam robić

 6. Dawid pisze:

  Dzień dobry
  A co w sytuacji samozatrudnionego który jednocześnie ma ozusowaną umowę zlecenie (charakter zleceń na umowie zlecenie jest niezwiązany w żaden sposób z DG i są to stosunkowo do DG małe kwoty, rzędu np. 200 zł/mies)? Spadek obrotów DG 80 %, ale nie ma utraty zleceń
  Mam 2 pytania:
  1) Czy występuje tutaj zbieg tytułów do ubezpieczenia i jak informuje Ministerstwo należy się jedno postojowe.
  2)Czy postojowe w ogóle się nie należy ponieważ oprócz DG dyponuję innym tytułem do ubezpieczenia społecznego (z tytułu umowy zlecenie). We wniosku Zus jest punkt w którym wnioskodawca oświadcza że nie ma innego tytułu do ubezp. niż DG.
  Jeśli postojowe w takiej sytuacji nie przysługuje, to można sobie wyobrazić taką sytuację (wcale nierzadką):
  Samozatrudniony traci w wyniku pandemii 90 % przychodu, ale “popełnił” umowę zlecenie na drobną sumę 100 zł i
  postojowego nie dostaje.
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Obawiam się, że sytuacja gdy ktoś prowadzi DG i jednocześnie ma ozusowane, małe zlecenia będzie rzadka. Mamy bowiem zbieg tytułów do ubezpieczenia, chociaż można ze zlecenia się ozusować dobrowolnie. Przy małych kwotach się tego nie stosuje. Czyli rozumiem, że płaci pan składki ZUS z działalności, a dodatkowo składki ZUS od umowy zlecenia (200 zł/m-c)?

   • Dawid pisze:

    Dziękuje za odpowiedź.
    Tak, mam ozusowaną DG (tzw Mały Zus) i jednocześnie ozusowaną umowę zlecenie na drobne sumy.

    • Dawid pisze:

     We wniosku do ZUS jest wymóg podpisania oświadczenia o nieposiadaniu innego tytułu do ubezp. społecznych. Czy mogę w tej sytuacji liczyć na postojowe?
     Pozdrawiam

     • To dosyć dziwna sytuacja, ale skoro podlega Pan z obu tytułów pod ZUS, to obawiam się, że ma Pan „inny tytuł do ubezpieczenia społecznego”. Proszę jeszcze zweryfikować czy ze zlecenie podlega Pan pełnym składkom społecznym (emerytalne, rentowe, wypadkowe, ew. chorobowe) czy tylko np. zdrowotnym. Jeżeli tylko zdrowotnym – to nie ma innego tytułu do ubezpieczeń SPOŁECZNYCH.

 7. Alicja pisze:

  Co jeśli pracodawca nie chce wysłać wniosku o postojowe dla studenta na zleceniu… zasłania się tym ze można wybrać jedna tarcze i wybierze dofinansowanie do pensji dla pracowników na umowie o prace . Czy należy się to postojowe ?

  • Argument o tym, że ma wybrać jedną tarczę jest bzdurą. Świadczenie postojowe nie wyklucza dofinansowań. Wysłałabym pisemne wezwanie z zagrożeniem dochodzenia odszkodowania.

   • Alicja pisze:

    Czyli pracodawca może normalnie skorzystać z dofinansowania do wypłat na umówie o prace i na spokojnie może złożyć wniosek o postojowe dla mnie ? To nie koliduje?

    • Tak jak najbardziej. W przypadku dofinansowań – świadczenie otrzymuje pracodawca. W przypadku świadczenia postojowego – zleceniobiorca. Tutaj nawet osoby uprawnione są inne, nie mówiąc już o tym, że świadczenie postojowe nie stanowi pomocy publicznej.

   • xyz pisze:

    Czy takie wezwanie ma jakiś sens? Skoro pracodawcy mogą, ale nie muszą wysyłać wniosków o postojowe, a zus nie może ich do tego zmusić. W mojej firmie złożono tylko wnioski o postojowe dla umów zlecenie z wyłączeniem studentów – jestem załamana.

 8. Magda pisze:

  Witam, chyba popełniłam już błąd w RSP-C, otórz wniosek składam w kwietniu,
  1.
  miesieczny przychód który wynika z umowy, instruktorzy wyliczyli za marzec jaki ktos by osiagnal gdyby caly miesiac pracowal
  2. przychod osiagniety w miesiacu poprzedzajacym miesiac złozenia wniosku,czyli skladam w kwietniu wzieli przychod za marzec czyli do 12.03 a wyplacone w kwietniu

  3. wysokosc uzyskanych przychodow z innych umow w miesiacu poprzedzajacym miesiac zlozenia wniosku-tez podany za marzec wyplacony w kwietniu
  Jak to ma byc w koncu

  • 1. dobrze, 2. powinno być to co zostało wypłacone w marcu (pozostawione do dyspozycji podatnika), 3. ten sam błąd. Niech się Pani nie martwi – bardzo dużo osób tak zrobiło, bo przepisy są dosyć pogmatwane. Może uda się to jakoś naprostować.

 9. Magda pisze:

  Dzien dobry, druk postojowe zleceniobiorcy,a co w sytuacji jesli zleceniobiorca za II otrzymal w III 200 zl i 200 za III wyplacona w III w deklaracji w zusie widnieje 400, mam dac do przych

   • Aneta pisze:

    Witam, czy moga obnizyc wynagrodzenie dla kobiety w ciazy na L4. Zadnego porozumienia jeszcze nie dostalam do tej pory,tylko informacje ustna,ze wynagrodzenie bedzie ibnizone o 20%. Przyczym od dzis jestem na L4 (ciaza). Czy w tej sytuacji pracodawca moze obnizyc wynagrodzenie z data przeszla (np odpoczatku miesiaca), gdyz pracowalam caly czas na 100% etatu. Ile % wynagrodzenia w takim wypadku bede dostawac do porodu i po porodzie? Umowa o pracy na czas nieokreslony. Dziekuje za odpowiedz.

 10. damian pisze:

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – nie zatrudniam pracowników.

  Chciałbym złożyć wniosek o udzielenie 5.0000 zł pożyczki.

  Spełniam warunki otrzymania pomocy, ale mam problem z jednym punktem załącznika.

  Do wniosku należy dołączyć formularz.

  Formularz zawiera pytanie: 1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

  Nie składałem jeszcze innych wniosków.

  Nie zapłaciłem Zus-u za 03/2020 r., ale termin na złożenie tego wniosku upływa dopiero w 06/2020 r. Wniosek dopiero będę składał.

  Jaką odpowiedź zaznaczyć? De facto nie uzyskałem jeszcze decyzji w tej sprawie, a należy podać datę i wartość otrzymania pomocy.

  Czy mogę zaznaczyć, że nie otrzymałem?

  • Według mnie pomoc publiczna nie została jeszcze otrzymana. Samo złożenie wniosku o zwolnienie jeszcze nie jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy.

   • Magda pisze:

    Witam druk rsp-c,przychod osiagniety w miesiacu poprzedzajacym miesiac złozenia wniosku,skladam w kwietniu,co w sytuacji jesli zleceniobiorca za II otrzymal w III 200 zl i 200 za III wyplacona w III , co mam podac 200,00 czy 400,00

    • ola pisze:

     400,00 to co dostał w marcu

     • Kamila pisze:

      Witam.
      Jestem studentem,
      w miesiącu marzec miałam podpisane trzy różne umowy zlecenie.
      Suma przychodów za miesiąc marzec wynosi 2362zł.
      Z kolei w kwietniu mój przychód będzie wynosił okrągłe 0zł.
      Pracodawca umowy zlecenia (restauracja) gdzie zarobiłam 500 zł w marcu daje możliwość złożenia wniosku o postojowe ale reszta mojego przychodu to dodatkowe 1862,75 co jest większe od wymaganej kwoty 1299,99
      Kiedy mam złożyć wniosek o postojowe
      w kwietniu czy dopiero w maju

   • Rafał pisze:

    Pani Agato, co w przypadku jeśli otrzymałem wypłatę świadczenia postojowego w wys. 2080pln.
    Powinienem je wykazać składając wniosek o pożyczkę w punkcie odnośnie otrzymanej pomocy publicznej w załączniku nr1?
    „1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?”
    Dziękuję za pomoc.

    • Świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną, więc nie.

     • Robert pisze:

      Czy może Pani podać podstawę prawną, z której wynika, że świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną? Chciałbym mieć argument w razie ewentualnego zarzutu, że podałem nieprawdziwą informację w oświadczeniu

     • Mirosław pisze:

      Jestem w podobnej sytuacji, otrzymałem już świadczenie postojowe a chcę wypełnić wniosek o pożyczkę, czy można prosić o podstawę prawną?

     • Mirosław pisze:

      Czy podstawą prawną może być tylko Art. 15zzzh „specustawy” który mówi o tym że. 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15zzb–15zze oraz art. 31zo stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 2. Ulgi, o których mowa w art. 15zzze–15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

      a świadczenie postojowe opisano w art. 15zq do 15zza więc nie jest tu ujęte?

     • Zuzanna pisze:

      Czy moge prosic o podstawe prawna tego stwierdzenia

     • Dariusz pisze:

      Również prosiłbym o odpowiedź. W toruńskim PUP mają z tym świadczeniem problem.

     • Podstawa jest dokładnie taka jaką wskazał Mirosław. Nie ma przepisu, który stanowi, że świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną, ale jednocześnie przepis nie wskazuje, że świadczenie postojowe jest pomocą publiczną. W art. 15zzzh specustawy wskazano na te świadczenia, które mają status pomocy publicznej.

     • Dariusz pisze:

      Dziękuję za potwierdzenie.

     • Ewa pisze:

      Dzień dobry. Dzisiaj złożyłam wniosek, wcześniej otrzymawszy postojowe w ramach tarczy. Cześć osób twierdzi, ze postojowe nie jest pomocą publiczna i tak tez rozmawiałam z księgowym. Po dwóch godzinach dostałam SMS, ze rozmawiał z prawnikiem współpracującym z WUP i poinformował mnie, ze najprawdopodobniej powinnam złożyć korektę.. nie bardzo wiem co robić w tym momencie. Czy orientuje się Pani, czy jest jakiś jasny przepis potwierdzający, ze nie jest to pomoc publiczna? Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

    • Martyna pisze:

     Witam ja z pytaniem o swiadczenie postojowe.
     Mój pracodawca złożył wniosek 17 kwietnia o postojowe dla mnie ale źle wypełniła i myślała że on trafił do zusu ale jak się okazało w zusie go nie ma. I teraz już w maju powinnam dostać. I jak złożyła wniosek teraz w maju A galerie zostały otwarte A dla mnie nie ma etatu to ZUS przyzna mi postojowe ? I co z kolejnymi jak już nie pracuje bo zmniejszyły się etaty u mnie w firmie to mogę ponownie złożyć wniosek o postojowe ? I jak złoży wniosek teraz w maju to z którego miesiąca musi podać mój dochód? Bo w kwietniu mój dochód wyniósł 0 zł i co wtedy ?

   • Darek pisze:

    Pani Agato mam już złożony wniosek do ZUS odnośnie zwolnienia ze składek. Wczoraj złożyłem również wniosek o mikropożyczkę. Odpowiedzi od ZUS oczywiście nie otrzymałem, zatem we wniosku o pożyczkę wybrałem opcje, że nie otrzymałem pomocny. Czy dobrze zrobiłem?

  • Bartek pisze:

   Zwolnienie ze składek ZUS nie jest rozumiane jako pomoc publiczna

 11. Aga W pisze:

  Dzień dobry,
  Może Pani zna odpowiedź. Firma chce skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek 50% oraz z dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w związku z obniżaniem wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.
  Czy w związku z tym, że otrzymam zwolnienie do 50% składek i ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzenia mogę też ubiegać się o składki od tego wynagrodzenia np. w części 50%?
  Z góry dziękuję .

  • Chodzi o to czy Pani jako pracownik może się ubiegać o składki?

   • Aga W pisze:

    Chodzi o to czy jako pracodawca mogę skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS 50% (zatrudniam 30 osób) i składając wniosek do PUP z FGŚP o dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z obniżeniem czasu pracy o 20 % mogę jeszcze raz ubiegać się o dofinansowanie do składek finansowanych przez pracodawcę np. w jakiejś części w związku z tym, że zapłacę 50% ZUS. Prosto jest przy firmach do 10 osób bo tam mamy zwolnienie ze składek 100% i wiadomo, że przy dofinansowaniu do wynagrodzenia nie możemy się ubiegać o składki . .
    Mam nadzieję, że teraz już jasno napisałam , choć wiem, że to trochę skomplikowana sytuacja.

    • Dobre pytanie. Szczerze mówiąc to na razie formularze dotyczące dofinansowań przewidują sytuację zero-jedynkowo. Albo mam zwolnienie i dofinansowanie składek nie przysługuje albo nie mam zwolnienia i mam dofinansowanie. Nie ma tam opcji, żeby zaznaczyć „zwolnienie 50%”.

     • KatarzynaP pisze:

      Dzień dobry, czy w ostatnich dniach coś w tym zakresie się wyjaśniło? Chciałam skorzystać ze zwolnienia z ZUS 50% w okresie marzec- kwiecień oraz od maja do lipca z FGŚP. Czy to jest możliwe? Ciężko mi gdzieś naleźć jasną informację w tym temacie, zatrudniamy 15 osób.

     • W praktyce nie jest to możliwe, bo formularze tego (nadal) nie przewidują.

 12. Inez pisze:

  Dzień dobry.Prowadzę firmę jednoosobową i chciałam złożyć wniosek o postojowe ale nie wiem co zaznaczyć w opcjach o formie opodatkowania.1 : Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT 2:Pozostałe formy opodatkowania,w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT.
  Ja rozliczam się na zasadach ogólnych i jestem zwolniona z VAT więc co mam zaznaczyć w moim przypadku?

  • Opcja druga – pozostałe formy opodatkowania. Opcja nr 1 dotyczy podmiotów, które spełniają warunki łącznie, tj. rozliczają się w oparciu o kartę i jednocześnie są zwolnione z VAT.

  • Agnieszka pisze:

   Dzień dobry. Piranie fot. Dofinansowania wynagrodzenia pracowników z urzędu pracy. Co w sytuacji gdy przy składaniu wniosku podam wynagrodzenie pracownika zatrudnionego ba umowę zlecenie niższe, niż faktyczne w kolejnych miesiącach objętych dofinansowaniem. Chodzi o kwoty niższe niż najniższa krajowa. Czy można kwotę modyfikować po zakończeniu miesiąca?

 13. Pawel pisze:

  Czu świadczenie postojowe dla samozatrudnionego jest traktowane jako pomoc publiczna?
  Już je otrzymałem a chciałbym też skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników udzielanego przez PUP

  • Świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną. Pomocą publiczną jest: zwolnienie z ZUS, zwolnienie z podatku od nieruchomości czy właśnie dofinansowania z PUP.

   • DonPedro pisze:

    Prowadze jednoosobową działalność gospodarczą, opłacam składki tylko za siebie.
    Na stronach PUP sa informacje, że można złożyć wniosek zarówno o mikropożyczkę jak i dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności.
    Do tej pory otrzymałem postojowe – już pisała Pani że to nie pomoc publiczna.
    Złożyłem również wniosek o zwolnienie z ZUS, ale do tej pory odpowiedzi na ten wniosek nie otrzymałem, a na koncie płatnika w PUE ZUS widnieje to jako zaległość. Czy wobec tego powinienem we wniosku zaznaczyć, że nie korzystam z pomocy publicznej ? Bo jeżeli takową bym wpisał, to muszę wpisać również kwotę, a póki co żadnej decyzji w tej sprawie nie ma. Wydaje mi się że nie, bo gdyby tak było to podobnie np. składając wniosek zarówno o mikropożyczkę i dofinansowanie z PUP, należałoby w obu zaznaczyć że pomoc się uzyskało bo oba „świadczenia” takową pomocą są, ale wniosek nie jest równoznaczny z otrzymaniem takiej pomocy – dobrze rozumuje ? Reasumując dopóki takowej faktycznej pomocy w postaci decyzji się nie otrzyma, to zaznaczamy ze nie otrzymalismy ?

    • Dobrze Pan rozumuje. Dopóki nie ma decyzji o zwolnieniu z ZUS, to nie ma pomocy publicznej. Opisywałam to już w innych komentarzach pod tym wpisem.

     • DonPedro pisze:

      dotarłem już do tego, bardzo dziekuje 🙂 jako że nie znalazłem odpowiedzi mam jeszcze jedno pytanie. Czy skłądając wniosek o dofinansowanie można policzyć obroty za marzec i kwiecien, pomimo że kwiecień jeszcze się nie skończył ? Bo np luty do luty mam podobnie, w marcu był już duży spadek, a w kwietniu jeszcze większy, z tym że już na pewno do końca kwietnia żadnego dochodu miał nie będę. Czy lepiej poczekać z wnioskiem do 30 kwietnia ? 😉

     • DonPedo pisze:

      Rozliczam się kwartalnie i jestem zwolniony z VAT.
      Z tego co rozumiem obrót to przychód minus podatek ??
      O ile przychód z dwóch miesięcy prosta sprawa to jak policzyć podatek w przypadku opłacania go kwartalnie ? Wziąć 2/3 z tej kwoty ? A jak miesiące będą dotyczyć dwóch kwartałów czyli marzec/kwiecień to wziąć 1/3 podatku z I kwartału i 1/2 z II kwartału ?

     • Co do tego spadku, to ja bym jednak poczekała. Co do tych pytań księgowo-podatkowych, to niestety, ale to nie moja specjalność. Może księgowy pomoże?

     • DonPedro pisze:

      https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/4552377,Jak-rozumiec-pojecie-obrotu-w-przepisach-Tarczy-Antykryzysowej.html

      W myśl tego, w przypadku prowadzenia JDG, zwolnionej z VAT, bez środków trwałych lub bez ich zbycia (prosta działalność gdzie pracuje sie na tzw kontrakcie) –> obrót=przychód – Czy Pani rozumie to podobnie jak ja ? 🙂

 14. Ang pisze:

  Od stycznia jestem na l4 z powodu ciąży, zasiłek wypłaca mi pracodawca gdyż zatrudnia więcej niż 20 osób, czy teraz pracodawca może zmniejszyć mi wymiar czasu pracy i obniżyć wynagrodzenia bez mojej wiedzy podpisując porozumienie z przedstawicielami pracowników, którzy zostali wybrani bez mojej wiedzy? I jak wygląda wypłacanie zasiłku na l4, skoro jego wysokość jest liczona z ostatnich 12 miesięcy? I czy po urodzeniu dziecka będę miała wypłacany mniejszy zasiłek macierzyński niż miała bym wypłacany przed zmianą wyżej opisaną? Wiem, że z tarczy antykryzysowej pracodawca nie dostanie dofinansowania na mnie. Czy jako pracownica w ciąży mimo wszystko, nawet w takiej sytuacji nie jestem “chroniona”? A może należy mi się dodatek wyrównawczy?

  • Pracodawca może zmniejszyć wymiar czasu pracy i proporcjonalnie wynagrodzenie na podstawie porozumienia zbiorowego. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, to jego wysokość nie zmieni się (chyba, że będzie to miało miejsce w tym samym miesiącu – art. 40 ustawy zasiłkowej). Co do zasiłku macierzyńskiego, to nie znam odpowiedzi na te pytania.

   • Zwolnienie ze składek Zus pisze:

    Prowadzę jednoosobowa dzialalnosc od 2015 r. W roku 2018 została ona zawieszona a z dniem 1 kwietnia 2020 odwieszona. Czy jest szansa na zwolnienie ze składek ZUS za okres kwiecień oraz maj?

   • Damian pisze:

    Dzień dobry !
    Czy jeśli prowadziłem działalność do dnia 01.09.2019 , i z tym dniem ją zawiesiłem na okres zimowy (prowadzę mały serwisik rowerowy), po czym odwiesiłem ją dnia 13.05.2020 mogę ubiegać się o pożyczkę z WUP ?

  • Agata pisze:

   dzwoniłam do ZUZ i powiedziano mi tak jak poniżej Pani AK a na macierzyńskim niestety ZUZ przeliczy od nowa z zmienioną stawką od miesiąca obniżenia pensji. Można prosić pracodawcę o wykluczenie ale czy się zgodzi?

 15. BB pisze:

  mam pytanie czy można łączyć pomoc z WUP i PUP tj. jestem mikroprzedsiębiorcą pracującym jako kosmetyczka i mam 1 pracownika.
  1)Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – WUP – VIA_WOMP – tutaj jest mowa o przestoju ekonomicznym i taki miał miejsce tj. gabinet został zamkniety od 16 marca.
  2)Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – PUP – PSZ-DKWP
  Teoretycznie pierwsze jest na rzecz ochrony miejsc pracy, a drugie na dofinansowanie Części wynagrodzenia.
  PYTANIE/TWIERDZENIE dodatkowe- Dziwne ze pracodawca/wlascieciel nie otrzymuje nic poza postojowym – i dopłata do pensji pracownika. GDZIE samo-zatrudniony bez pracowników dostaje postojowe 2080 lub 1300 na karcie podatkowej + dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności ( 90% najnjizszej krajowej) czyli jakies 2400 PLN) to daje rekompensate na poziomie 4480 PLN gdzie wlasciciel z pracownikiem otrzymuje postojowe 2080 pln – MINUS pozostala czesc pensji pracownika ktora musi dolozyc.

  • Zarówno dofinansowanie z WUP i PUP pokrywają te same koszty – wynagrodzenia. Według mnie nie można ich łączyć.

   • KATARZYNA pisze:

    dzień dobry a jeśli skorzystać np przez 2 miesiace kwiecień maj z postojowego z WUP a potem złożyć o 3 mieisące czerwiec lipiec i sierpień o dofinansowanie z PUP. Czy to jest możliwe – okresy nie pokrywają się

    • Marcin pisze:

     dzień dobry, mam dokładnie takie samo pytanie jak KATARZYNA – czy po zakończeniu otrzymywania dofinansowania kosztów wynagrodzeń z WUP można otrzymać dofinansowanie z PUP dla tych samych pracowników ale na inne miesiące? Wydaje mi się, że te dofinansowania nie wykluczają się ponieważ zapewniają utrzymanie miejsc pracy w innym czasie – pomoc jest przeznaczona na różne wynagrodzenia mimo, że dotyczy tych samych pracowników.

 16. Świadczenie postojowe, umowa zlecenie a KRUS pisze:

  Dzień dobry, czy należy się świadczenie postojowe z tytułu umowy zlecenia jeśli osoba, która zawarła umowę zlecenie jest również rolnikiem? Czytałam, że aby świadczenie przysługiwało nie może być ubezpieczony z innego tytułu (a jest w KRUS) ale z drugiej strony rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą świadczenie przysługuje. W takim razie co z rolnikiem zatrudnionym na umowę zlecenie?

  • Szczerze mówiąc to nie bardzo orientuję się w kwestiach KRUS. Prawdą jest, że inny tytuł do ubezpieczenia społecznego wyklucza świadczenie postojowe. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która jest rolnikiem może wybrać – czy chce być ubezpieczona w KRUS czy w ZUS. Jeżeli wybrała ZUS, to jest jej tytuł do ubezpieczenia i dlatego może skorzystać ze świadczenia postojowego.

 17. Z pisze:

  Dzień dobry, bardzo proszę o poradę.
  Jestem lektorem w prywatnych szkołach językowych. Mam 3 umowy: jedną od września 2019, która nadal trwa, drugą również od września 2019, którą rozwiązałam ze skutkiem w marcu 2020 (ze względów innych niż koronawirus), i trzecią, od 10 lutego 2020. Wystąpiłam do Zleceniodawcy pierwszej umowy zlecenie (wrzesień 2019 do teraz) z prośbą o złożenie wniosku o postojowe. Pieniądze, które zarobiłam w marcu są o wiele niższe od tych, które zarobiłabym, gdyby placówki nie zostały pozamykane. Jednocześnie w lutym były ferie i również miałam pomniejszone dochody. Czy składając w tym tygodniu (20 kwietnia) wniosek, można podać zarobki z lutego, czy trzeba z marca? We wniosku jest podane z poprzedniego miesiąca, wychodzi na to, że marzec, ale w marcu pracowałam tylko tydzień.

 18. James pisze:

  Dzień dobry,
  jestem zatrudniony na pełny etat w jednej firmie z której mam możliwość pobierać przez 3 miesiące wypłatę z postojowego. Natomiast księgowa poinformowała mnie o tym, że aby otrzymać postojowe nie mogę pracować na umowę zlecenie w drugiej firmie w której sobie dorabiam, więc albo muszę zrezygnować z postojowego albo z pracy na zlecenie… Czy tak jest faktycznie? Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie…

 19. Agnieszka pisze:

  Zwracam się z pytaniem, czy w przypadku skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń udzielonego na podstawie art 15G ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  i niedotrzymania warunku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od uzyskania refundacji 1 z 10 pracowników , na których ta refundacja zostanie udzielona, to pracodawca będzie musiał oddać całość otrzymanej pomocy , czy tylko wartość refundacji wynagrodzenia tylko tego 1 pracownika.

  • Szczerze mówiąc polecałabym skonsultować to z WUP. W art. 15g specustawy mamy odesłanie m.in. do art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, a tym zastrzeżenie o zwrocie całości otrzymanej pomocy. Przepisy te mamy jednak stosować odpowiednio i trudno mi powiedzieć na czym to odpowiednie stosowanie będzie polegało w tym przypadku.

 20. Aleksandra pisze:

  Witam 🙂 Zwracam się z takim pytaniem – co w przypadku gdy jestem studentką i pracuję na umowę zlecenie, przez miesiąć od 16.03. do 15.04 pracodawca zamknął sklepy, natomiast od 16.04 już normalnie pracuję.
  1. Czy w takim przypadku należy mi sie postojowe, a jeśli tak to za jaki miesiąc?
  2. Czy za godziny, które przepracowuje od 16.04 pracodawca musi zapłacić mi wynagrodzenie, jeśli otrzymam świadczenie postojowe?
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  • 1. Tak. Świadczenie postojowe nie jest przypisane do miesiąca, bardziej zależy od miesiąca złożenia wniosku.
   2. Wynagrodzenie i świadczenie postojowe na siebie nie wpływają. Pracodawca musi normalnie zapłacić za wykonaną pracę.

 21. Anna Ewa pisze:

  Dzień dobry,
  W zeszłym tygodniu uległam wypadkowi (nie był to wypadek w pracy ani w drodze do pracy), w związku z którym będę przebywać na l4.
  Od tego miesiąca w moim zakładzie pracy wprowadzono porozumienie zmieniające wymiar czasu pracy wszystkich pracowników na 80% – bodajże na 3 miesiące.
  Moje pytanie – podczas L4 ZUS powinien mi wypłacać 80% średniej z moich ostatnich 12 miesięcy. Co w przypadku, gdy z początkiem kwietnia zostało podpisane powyższe porozumienie? Czy podstawa naliczenia zasiłku chorobowego będzie wyliczana normalnie, z ostatnich 12 miesięcy, czy też będzie to wyglądać jakoś inaczej? Co ważne, ja żadnego aneksu umowy o pracę nie podpisywałam, a jedynie przedstawiciele pracowników podpisali powyższe porozumienie.

  • W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Skoro zmiana i niezdolność są w tym samym miesiącu, to podstawa wymiaru zasiłku będzie nowa, niższa.

   • Anna Ewa pisze:

    Dziękuję za odpowiedź.
    Czyli Pani Agato, ZUS wypłaci mi zasiłek chorobowy, który równa się średniej po dokonanej zmianie czasu pracy? Załóżmy, że będę na L4 do lipca – wtedy ZUS wypłaci mi średnią z 4 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec, lipiec)? Czy może zasiłek ten wyniesie średnią z moich ostatnich 12 miesięcy?

 22. Łukasz pisze:

  Pani Agato,
  Jak bumerang wraca kwestia wniosku RSP-C i kwoty przychodu wynikającego z umowy.
  W naszym przypadku wygląda to następująco:
  -umowa-zlecenie zawiera zapis o stawce za godzinę pracy + premii od sprzedaży (brak zapisu o konkretnej liczbie godzin do przepracowania)
  -ilość godzin pracy w każdym miesiącu jest inna zależnie od grafiku który układa zleceniobiorca
  -premia od sprzedaży również jest składnikiem zmiennym – w jednym miesiącu może wynieść 0zł a w innym 500zł
  ZUS oczywiście odrzucił wnioski z wpisaną w to pole stawką godzinową ale brak jest wytycznych jak ma to być wyliczone w przypadku takim jak nasz. Od czwartku czekam na info z ZUS…
  Jakaś rada?

 23. Karolinad75 pisze:

  Taka sytuacja : zleceniobiorczyni od połowy marca do końca kwietnia ma dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu COVID, czy może wnioskować o postojowe?

 24. Tomasz pisze:

  Witam serdecznie. Mam JDG w branży budowlanej, złożyłem już wniosek o umorzenie składek ZUS i „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy” na kwotę 5 tys. zł. Z tego co zrozumiałem, mógłbym jeszcze skorzystać z „dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników”, ponieważ spełniam kryteria określone przez UP (spadek dochodów w dwóch kolejnych miesiącach rok do roku).

  Czy ubiegając się o pożyczkę 5 tys. zł. z UP (którą najpewniej dostanę) mogę złożyć wniosek o dofinansowanie o którym pisałem powyżej? Przy dofinansowaniu znalazłem taki zapis:

  „Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.”

  W dalszej części oświadcza się:

  ” nieotrzymanie i nieubieganie się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych”

  Jak to Pani zdaniem wygląda?

  Pozdrawiam.

  • UP nie będzie weryfikował (podobno) na co zostały te środki wydatkowane. Jeżeli może Pan przeznaczyć jedne i drugie świadczenie na inne wydatki (inne koszty), to nie widzę problemu. Proszę również zwrócić uwagę, że nie ma zastrzeżenia kiedy te koszty powinny zostać poniesione (w szczególności nie ma zastrzeżenia, że środki trzeba zużyć w terminie 3 miesięcy).

   • Tomasz pisze:

    Dziekuję bardzo za odpowiedź 🙂

    Mam jeszcze dwa pytania:

    1. Czy jeśli wykażę ponad piętnastoprocentowy spadek w kwietniu względem marca to nie będzie zastrzeżeń do ubiegania się dodatkowo o postojowe?

    2. Tak jak wspomniałem powyżej – złożyłem wniosek o zwolnienie z ZUS i pożyczkę 5 tys. zł. Czy składając kolejne dokumenty odnośnie dofinansowania z UP i w dalszej kolejności o postojowe, muszę wskazywać we wniosku (przy pytaniu „czy podmiot, ktoremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną…”) ktoreś z otrzymanych juz form pomocy?

    Z góry dziękuję i pozdrawiam.

    • 1. Nie będzie – świadczenie postojowe nie wyklucza się z pożyczką.
     2. Musi Pan wskazać, jeżeli je otrzyma. Świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną, natomiast jest nią już zwolnienie z ZUS. Pomoc w postaci zwolnienia z ZUS nie jest jednak przyznana do czasu wydania decyzji o zwolnieniu (a więc na razie ta pomoc również nie została przyznana).

     • Anna pisze:

      Dzisiaj na Zielonej Linii (infolinia 19524) Pan poinformował mnie, że jeśli świadczenie postojowe zostało już wypłacone to trzeba je ująć we wniosku……tak też uczyniłam 🙁

     • O, to dosyć zaskakujące.

     • Anna pisze:

      A no właśnie….czy sprawdzając mój wniosek o pożyczkę ktoś go nie odrzuci przez wpisanie tego świadczenia postojowego w uzyskaną pomoc?
      Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia… czy wnioskując teraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia dg mam wpisać, że dostałam pomoc czy nie?

     • Piotr pisze:

      W punkcie 3. wniosku RDZ ZUS zadaje pytanie następującej treści: „Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc publiczna otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?” Nie pyta o inną pomoc publiczną, lecz pomoc jakąkolwiek. Z tego wnoszę, że we wspomnianym wniosku trzeba przyznać się do otrzymanego świadczenia postojowego. Czy mam rację?

 25. Justyna pisze:

  Witam,otworzyłam działalność w marcu – czy mogę starać się również o pożyczkę w kwocie 5000 zł?Czy zostało to zmienione czy tylko zwolnienie ze składek ZUS?Pozdrawiam:-)

  • Obawiam się, że w przypadku pożyczki mamy warunek prowadzenia działalności przed 1 marca 2020 r.

   • Monika pisze:

    Prowadzę działalność jednoosobową od dwóch lat. Zawiesiłam ja na okres 1-29 lutego 2020. Czy mam prawo do pożyczki 5000 z PUP?
    Czy mam prawo do postojowego i zwolnienia z ZUS?

 26. Wojtek pisze:

  Witam! Chciałbym skorzystać z postojowego dla moich zleceniobiorców, zostali zgłoszeni do ZUS 1 kwietnia, umowa też zawarta 1 kwietnia. Z racji nowelizacji przepisów wystarczyłoby zawrzeć o dzień wcześniej, tak więc czy jeśli przepiszemy te umowy od nowa i będzie tam data zawarcia 31 marca a rozpoczęcie zlecenia 1 kwietnia bez zmian (w końcu tak jest zgłoszone w zus jako start ubezpieczeń) to jak rozumiem problem znika ?

  • W systemie ZUS-u nadal będzie widniała informacja o 1 kwietnia.

   • Wojtek pisze:

    No dobrze, w ZUS będzie 1 kwietnia, to data zgłoszenia, ale pytanie brzmi czy zawarcie umowy 31 marca kwalifikuje do postojowego dla zleceniobiorcy? To przecież dwie różne daty- zgłoszenie czyli o rozpoczęcie zlecenia (1 kwietnia) oraz zawarcie, które mogło być wcześniej, np. 31 marca. Dla postojowego liczy się zawarcie, a nie kiedy ktoś faktycznie zaczął pracować ?

   • Magda pisze:

    W systemie ZUS nie ma informacji o datach zawarcia umów, są tylko daty zgłoszenia do ubezpieczeń(startu pracy). Jeśli więc na umowie będzie odpowiednia data zawarcia- przed 1 kwietnia i taką poda się we wniosku o postojowe to nie widziałabym problemu.

  • Ewelina pisze:

   Witam,
   Czy osoba będąca na tzw małym zus (prowadzi działalność od półtora roku) może otrzymać umorzenie wszystkich składek zus?

   Oraz co Państwo uważacie o wysyłaniu wniosku do zus przez pełnomocnictwo jakie w PUE posiada biuro rachunkowe? Wnioski oczywiście dot umożenia zus i postojowego. Czy składane oświadczenia ciąża wówczas na pracowniku biura czy na przedsiębiorcy? Oraz czy zus może odrzucić taki wniosek z uwagi ze nie został złożony osobiście przez przedsiębiorcę?

 27. Katarzyna pisze:

  Dzień dobry

  Prowadzę sklep w którym sama pracuje i dodatkowo zatrudniam 1 pracownika na 1/4 etatu, ale obecnie przebywa on na zwolnieniu a sklep jest zamknięty. Czy przysługuje mi postojowe ? I ewentualnie co jeszcze? Pożyczka z UP ? Pozdrawiam

 28. kmartinek pisze:

  Dzień dobry. Czy zwolnienie 50% ze składek na ZUS przedsiębiorcy zatrudniającego od 10 do 49 pracowników jest uzależnione od spadku obrotów? Zwolnienie wprowadza nowa ustawa (tzw. tarcza 2.0) w przepisach zmieniających. W art. 2 ust. 2 tej ustawy wskazano jednak, że ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1. W art. 3 pkt 2 i 3 wyjąsniono pojęcie trudnej sytuacji finansowej – należy przez to rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 a przez spadek obrotów należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  • Według mnie nie. Przepisy dotyczące zwolnienia z ZUS są częścią specustawy, zaś tarcza 2.0 zmienia właśnie tę ustawę.

   • kmartinek pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Ja mam jednak wątpliwości a też jestem radcą prawnym. Prawidłowo tak by należało czytać. „Wakacje skłądkowe” dla małych przedsiębiorców to jednak rozwiązanie wprowadzone tzw. tarczą 2.0 (nawet jeśli to przepisy zmieniające), której nie stosuje nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1. Mało kto na to zwraca uwagę. To słuszne podejście aby z pomocy korzystali Ci, którzy jej potrzebują , tylko że nikt tego już teraz nie przyzna. W efekcie mamy słabej jakości prawi, które będzie stosowane wybiórczo, niestety.

 29. Wojciech pisze:

  Dzień dobry,
  Pytania od pracodawcy 🙂

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia + ZUS
  We wniosku do PUP należy oświadczyć o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
  Czy należy to rozumieć jako brak zaległości za 3 kwartał na dzień składania wniosku czy na dzień 30.09.2019?

  2. 18.03 Złożyłem wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Zastanawia mnie czy w przypadku otrzymania decyzji pozytywnej będę mógł złożyć kolejny wniosek o zwolnienie z 50% składek (>10 pracowników) lub do PUP o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia + ZUS?

  3. Postojowe dla zleceniobiorców.
  Mamy zamknięty sklep w galerii handlowej. Część zespołu pracuje na umowie zlecenie. Czy jeżeli w związku z brakiem pracy skorzystają z postojowego (na czas zamknięcia sklepu) może to stanowić to później problem w wykazywaniu liczby zatrudnionych np. do tarczy finansowej?

  Pozdrawiam

  • Dzień dobry 🙂
   1. Wydaje mi się, że chodzi o podmioty, które obecnie (w chwili składania wniosku) nie zalegają.
   2. Hmm… Dobre pytanie. Chyba bym zaryzykowała i złożyła wniosek o zwolnienie. Co do dofinansowania – na razie formularze traktują sprawę zero-jedynkowo. Albo jest zwolnienie i nie ma dopłaty do składek albo nie ma zwolnienia i jest dopłata do składek. Nie przewidują możliwości dopłaty do 50%.
   3. Świadczenie postojowe raczej nie będzie na to wpływać. Chociaż konkretne rozwiązania z tarczą finansową nie są jeszcze znane (nadal na etapie KE).

   • Marcin pisze:

    Witam,
    Moim zdaniem formularze są poprawne. Po prostu w przypadku podmiotów opłacających składki za 10-49 osób pomoc polegająca na zwolnieniu z ZUS dotyczy tylko połowy składek. Mówiąc inaczej osoby opłacające składki za 10-49 osób mogą albo uzyskać zwolnienie 50% albo uzyskać dofinansowanie do części ZUS.

 30. Patryk Mikołajczuk pisze:

  Witam,prowadzę działalność gospodarczą lecz w przez cały luty miałem wolne A w marcu zaczęło się wiadomo co,więc czy jeśli moje dochody w lutym i marcu wynoszą po 0zł czy należy mi się przestojowe ?

  • Nie będzie mógł Pan wykazać spadku przychodu o 15%.

   • Świadczenie postojowe pisze:

    Witam ,
    Prowadzę JDG w Polsce jednocześnie jestem zatrudniona do 23.04 w Niemczech przez co podlegam ustawodastwu Niemieckiemu (tam są odprowadzane za mnie wszystkie składki )
    Czy należy mi się postojowe ? Za marzec kwiecień ?
    Dziękuję za odpowiedź ,pozdrawiam serdecznie

 31. Eda pisze:

  Witam. W jaki sposób pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o obniżeniu etatu do 0,8? Czy może poinformować dopiero teraz że od 1 kwietnia nastąpiło obniżenie etatu? Czy błędy w poinformowaniu pracowników o tym fakcie mogą skutkować przesunięciem obniżenia etetu? Bardzo dziękuję za odpowiedź

  • Informacja powinna nastąpić niezwłocznie (art. 29 kp). Mam duże wątpliwości co do „wstecznego” obniżania etatów, chyba bym tego nie ryzykowała. Błędy w poinformowaniu nie wpływają jednak na skuteczność obniżenia.

 32. Dmytro pisze:

  Dzień dobry. Mam pytanie. Moja umowa zalecenia zawarta na okrest karty pobytu.
  Niestety karta skończyła się w wrześniu 2019r za nim i umowa zalecenia.
  Oczywiście moj pracodawca nie spłacaw skladki od września 2019r.
  Ale moja umowa zalecenia nadał jest zawarta do maja 2020 r.
  Czy mam prawo na zasiłek postojowy?
  Dziękuje.

  • Świadczenie postojowe przysługuje cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium RP (a więc gdy mają ważny tytuł do pobytu). Jeżeli nie ma Pan kolejnej kary pobytu (na dalszy okres), to obawiam się, że może być problem ze świadczeniem postojowym.

 33. Oliwia pisze:

  Witam!
  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na pół etatu. Lokal w którym pracuję został odgórnie zamknięty 14 marca i od tego czasu nie mam możliwości pracować. W związku z czym przysługuje mi wypłata wynagrodzenia i dofinansowanie za czas w którym nie mogę pracować?

 34. Michał pisze:

  Dzień dobry,
  pytanie dotyczy porozumienia zmieniającego wymiar czasu pracy zawieranego z przedstawicielami pracowników. Jeżeli mam tylko 2 pracowników, to wystarczy, że jeden z nich podpisze porozumienie, czy muszą we dwójkę?

  • W tym przypadku chyba bym nie ryzykowała i podpisała z obojgiem.

   • Michał pisze:

    Dziękuję, a czy właściwy będzie następujący zapis odnośnie okresu obowiązywania: Porozumienie zawarto na okres od dnia 01.04.2020r. do końca miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii, jednak na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

    • Co prawda nie jest to zbyt konkretne wskazanie (nie ma definitywnej daty zakończenia), ale chyba można tak wpisać. Może warto się upewnić w PIP?

     • Michał pisze:

      W PIP uzyskałem informację, że do nich trafia tylko kopia porozumienia i nie są w stanie pomóc w sformułowaniu prawidłowych zapisów, za to w WUP w Olsztynie jest wymóg, aby daty były konkretne od … do… Pozdrawiam

     • O, skoro WUP tego wymaga, to chyba nie możemy z tym dyskutować. Dziękuję za podzielenie się informacją!

  • Choszczewska pisze:

   Mam pytanie. Jeśli przez covid 19 nie mogłam otworzyć własnej działalności A w lokal wynajmujący wzięłam kredyt na sprzęty i remont A sanepid wszystko mi zaakceptowal ale nie mógł przyjść na kontrolę i nie mogłam otworzyć dzialalnosci A właściciel chciał czynsz to co mam w takiej sytuacji zrobić

   • Janek pisze:

    Istnieje szereg skutecznych rozwiązań, w pierwsze kolejności warto przedyskutować sprawę z właścicielem, spróbować się dogadać, dostać wakacje czynszowe itd.
    Ponadto skoro jest Pani związana kredytem, to warto wnioskować o obniżenie rat kredytu.

 35. Magda pisze:

  Wprowadzono czesciowe zwolnienie ( 50%) z oplacania składek ZUS w firmach od 10 do 49 osób.
  Wcześniej natomiast złożono wniosek do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń, gdzie zaznaczono ze firma nie korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS.

  Jak teraz się do tego odnieść?
  Nie wolno wnioskować o cześciowe zwolnienie składek ZUS?
  Bedzie to weryfikowane i rozliczane między instytucjami?

  • Skontaktowałabym się z PUP i wyjaśniła sytuację. Wydaje mi się, że można by to rozliczyć i po prostu dokonać zwrotu zgodnie z umową po zakończeniu okresu dofinansowania, ale lepiej ich poinformować już teraz.

  • Aldona pisze:

   Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli złożyłam wniosek do ZUS o zwolnienie 50% z składek za 03-05/2020 i teraz złożyłam do pup wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń za maj to mogę też zaznaczyć że nie korzystam z zwolnienia w ZUS, bo przecież zusy z wynagrodzen majowy będę płacić dopiero w czerwcu, jest tak ?

 36. Joanna pisze:

  Witam,
  Mam pytanie czy przebywając na zasiłku opiekuńczym W związku z zamknięciem przedszkoli można starać się o pożyczkę na dofinansowanie Kosztów prowadzenia działalność z pup lub pożyczkę do kwoty 5 tys dla mikroprzedsiebiorcow ? Czy można otrzymać jedno i drugie ? Jestem osoba fizyczna prowadząca jednoosobowa działalność gospodarcza.

 37. Aleksandra pisze:

  Witam 🙂 Zwracam się z takim pytaniem – co w przypadku gdy jestem studentką i pracuję na umowę zlecenie, przez miesiąć od 16.03. do 15.04 pracodawca zamknął sklepy, natomiast od 16.04 już normalnie pracuję.
  1. Czy w takim przypadku należy mi sie postojowe, a jeśli tak to za jaki miesiąc?
  2. Czy za godziny, które przepracowuje od 16.04 pracodawca musi zapłacić mi wynagrodzenie, jeśli otrzymam świadczenie postojowe?
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

 38. Kacper pisze:

  Jestem zatrudniony w 2 miejscach na umowę zlecenie w pierwszej firmie rodzinnej jestem ubezpieczony przez rodziców i nie mam wielkich dochodów 133zl na rękę /miesiąc
  Natomiast w drugiej firmie zarabiam więcej (główne źródło dochodow) i tez jestem ubezpieczony .Czy należy mi się postojowe czy tytuł innego ubezpieczenia społecznego to wyklucza nawet jak dochód jest W tak skrajnych granicach
  100-150zl
  Pozdrawiam

  • Decyduje tytuł do ubezpieczenia społecznego – emerytalnego, rentowego, etc. Nie chodzi o ubezpieczenie zdrowotne. Czy z obu umów jest Pan objęty ubezpieczeniem społecznym? (Tak będzie, jeżeli z tego dużego zlecenia nie ma Pan wyższego wynagrodzenia niż minimalne.)

 39. Marzenna pisze:

  Dzień dobry.
  Jesteśmy średnią firmą zatrudniającą powyżej 50 pracowników.

  1.Mam pytanie dotyczące odroczenia składek ZUS a dofinansowaniem do wynagrodzeń z FGŚP a złożeniem wniosku o odroczenie płatności składek ZUS. otrzymałam informację, że nie możemy się ubiegać o dofinansowanie z FGŚP jeżeli złożymy wniosek o „Odroczenie płatności składek ZUS” jaka na daje ustawodawca w czasie Pandemii.

  Po dogłębnej analizie przemyśleniach doszłam do wniosku że odroczenie płatności składeczek ZUS to jest przesuniecie zapłaty a za 3 miesiące, pracodawca będzie musiał oddać te składki wraz ze składkami bieżącymi więc a dofinansowanie z FGśP po spełnieniu warunków jest bezzwrotne. Weszłam na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie powyższego dofinansowania celem sprawdzenia jakie warunki powinien spełniać pracodawca by otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń a poniżej było sformowanie na samym końcu:

  Przedsiębiorca może jednak złożyć wniosek, jeśli posiadał zaległości w należnościach podatkowych bądź w płatnościach do ZUS, pod warunkiem, że:

  zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
  zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek.

  i powstał mętlik w głowie.

  Zarząd zdecydował, że celem utrzymania zatrudnienia będzie obniżenie wymiaru czasu pracy o 80% i obniżenie wynagrodzenia do 80% oraz złożenie wniosku o dofinansowanie z FGŚP.

  2. Pytanie drugie dotyczy wynagrodzenia. System wynagrodzeń pracowników usługowych wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej (+) plus premia regulaminowa lub prowizja. Zasadnicze wynagrodzenie jest poniżej minimalnej np. 1700,00 zł plus prowizja (np. razem 5200,00 zł brutto a nawet 7000,00 zł brutto). Premia regulaminowa i prowizja są oskładowane.

  Co ma z tym faktem zrobić, zmniejszyć wynagrodze do najniższej, od czego liczyć 80%.

  Z góry dziękuję za pomoc,

  pozdrawiam

  • Co do pierwszej kwestii, to chodzi o zaległości na koniec III kwartału 2019 r. Wtedy też mieliście Państwo zaległości?
   Co do drugiej kwestii – zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego o 80% nie powinno sprawiać trudności, zaś zmniejszenie premii lub prowizji będzie zależeć od sposobu uregulowania tych świadczeń (prawdopodobnie w regulaminie wynagradzania).

   • Marzenna pisze:

    Nie nie mieliśmy zaległości nigdy, tylko z powodu sytuacji w firmie by utrzymać się i pracowników złozylismy wniosek o odroczenie płatności składek ZUS

    • W takim razie wniosek o odroczenie płatności składek nie powinien wpływać na prawo do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń. Nie wiem natomiast co z dofinansowaniem do składek w części pokrywanej przez pracodawcę – formularze nie przewidują w ogóle opcji zaznaczenia odroczenia.

 40. Klaudia pisze:

  Czy osoba, która jest zatrudniona w dwóch firmach na umowy zlecenia i w obu przypadkach odprowadzane są pełne składki ZUS, może starać się o świadczenie postojowe? Jak się ma ta sytuacja do konieczności spełnienia tego punktu -> Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

  • Według mnie ZUS w systemie zobaczy, że jest inny tytuł do ubezpieczenia i odmówi przyznania świadczenia.

   • Gosia pisze:

    A to nie jest tak, że umowa cywilno-prawna jest jednym tytułem do ubezpieczenia niezależnie ile jest umów zawartych? Innym tytułem będzie np. prowadzenie działalności lub umowa o pracę, które wyklucza przyznanie świadczenia. Wg mnie ustawa nie wyklucza osób wykonujących kilka umów zleceń, we wniosku o świadczenie tez wpisuje się przychody z tytułu innych umów. Jeśli mam dwie umowy zlecenia u różnych zleceniodawców to nie otrzymam świadczenia mimo, że u jednego z nich wystąpił przestój?

    • Wiem, że tak jest, ale niestety nie wiem jak to ZUS interpretuje – jako inny tytuł do ubezpieczenia czy jako ten sam tytuł ubezpieczenia (bo kod ubezpieczenia jest teoretycznie ten sam).

 41. olaxxx pisze:

  Jestem studentką i pracuje od ponad 3 lat w restauracji na umowie zlecenie odnawianej co miesiąc. Restauracja nie odprowadza składek na mnie. Od 1,5 miesiąca nie pracuje, gdyż restauracja prowadzi tylko dostawy i na wynos, dla mnie nie było pracy. Ubezpieczona jestem u rodziców. Czy postojowe mi się należy ?

 42. Jasin pisze:

  „W przypadku płatników składek, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie – utrzymany jest ostatecznie limit przychodu (15.681 zł), natomiast rozszerzono zakres.”
  Czy mógłbym poprosić o odniesienie do ustawy na temat utrzymanego limitu przychodu?

  • Jasne, proszę zobaczyć art. 31zo ust. 2 specustawy. Jest nadal „przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.”.

 43. Lukaz pisze:

  „Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?” – zastanawiam się w tym miejscu czy zaznaczyć zwolnienie z ZUS (RDZ). Z jednej strony tak, bo już złożyłem wniosek, z drugiej strony nie dostałem decyzji o przyznaniu (pytanie też co wpisać jako „data otrzymania pomocy”)

 44. Aneta pisze:

  Dzień dobry, odnośnie zmiany w tarczy 2.0 do dofinansowania z PUP. Pisze Pani, że utrzymanie zatrudnienia jest konieczne tylko przez okres dofinansowania i nie musimy tego robić po zakończeniu dofinansowania. We wniosku jest natomiast jest zapis oświadczam, że (…) zapoznałem się z obowiązkiem utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Niestety nie mogę dodzwonić się do MUP w Olsztynie.

  • Dzień dobry, sprawdziłam na praca.gov.pl i rzeczywiście tak jest. Domyślam się, że jeszcze nie zaktualizowano formularzy. Obecnie przepis art. 15zzb ust. 8 specustawy brzmi tak: Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

 45. Wojtek pisze:

  Witam, prowadzę JDG, chciałbym skorzystać z pożyczki 5tyś.
  Złożyłem w kwietniu wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe.
  Świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną, ale zwolnienie ze składek ZUS już tak, czy mam to wykazać we wniosku w polu „“Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?”? Jeśli tak, to pełną kwotę jaką opłacałem do ZUS? Z jaką datą?

  • Dosłownie dwa komentarze wyżej jest odpowiedź na to pytanie 🙂

   • Wojtek pisze:

    Faktycznie, dziękuję 🙂
    Czy można po ludzku wytłumaczyć, co oznacza:
    1. Czy wysokość niepokrytych strat podmiotu przewyższa: 50% wysokości kapitału zarejestrowanego/ 50% wysokości kapitału według ksiąg podmiotu?

    Zaznaczyć: nie dotyczy?

    • Zaznaczy Pan „nie dotyczy”, ta kwestia dotyczy płatników, którzy są spółkami kapitałowymi (np. sp. z o.o.).

     • Ola pisze:

      Witam, a jeżeli prowadzę spółkę komandytową to jak rozumieć to pytanie

     • Magda pisze:

      Dzien dobry, a pod katem spolki z o.o. jak rozumiec to pytanie? Czy patrzymy na straty narastajaco czy za rok 2019? Czy jezeli strata ta przekracza 50% kapitalu, wniosek o pozyczke zostanie odrzucony?

  • Przedsiębiorca pisze:

   Witam , w Polsce prowadzę JDG , do 23.04 jestem zatrudniona w Niemczech na umowę o pracę , do tego czasu podlegam ustawodastwu niemieckiemu (odprowadzają za mnie ubezpieczenia emerytalne , zdrowotne) czy to oznacza że posiadam inny tytuł do ubezpieczeń i nie otrzymam posojowego za marzec i kwiecień ? Czy za maj mogę się już starać o postojowe , gdy nie będę miała umowy w Niemczech ?

   Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam serdecznie

   • Wydaje mi się, że również umowa o pracę w Niemczech będzie wykluczała świadczenie postojowe. Nie znam się jednak tak dobrze na kwestii ubezpieczeń społecznych związanych z elementem transgranicznym. Musiałaby Pani podpytać w ZUS-ie.

 46. Kamila89 pisze:

  “Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?” Ja również mam zagowzdkę co do tego punktu. Moje biuro rachunkowe złożyło wniosek o zwolnienie z ZUS-u (spełniam wszystkie wymagania), i za marzec ZUS-u nie opłacałam zgodnie z sugestią biura rachunkowego. Jednak nie otrzymałam żadnej decyzji w tej sprawie, i z tego co znalazłam w kilku artykułach, ZUS nie będzie informował o podjęciu dezycji w tej sprawie, ponieważ ma to być jak najbardziej zautomatyzowane. Więc teraz moje pytanie, co powinnam wpisać we wniosku? Że uzyskałam taką pomoc? Jaką wartość podać? Po prostu 3xwysokość miesięcznego ZUS-u? Czy zwolnienie z ZUS-u może w jakiś sposób wykluczyć możliwość uzyskania pożyczki? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie, Kamila

  • Dosłownie trzy komentarze wyżej jest odpowiedź na to pytanie 🙂 Co do informacji – to oczywiście, że taka będzie. Będzie decyzja o zwolnieniu na PUE ZUS, ale dostaniemy ją dopiero czerwiec/lipiec.

 47. Paulina pisze:

  Czy jeśli zleceniobiorca skorzysta s świadczenia postojowego, to ma jakiś okreslony czas przez który musi kontynuować współpracę z określonym zleceniodawcą?

 48. Ewa pisze:

  Tak, dla pewności chcę dopytać:
  Czy „Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników” koliduje z „Pożyczką na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. Jestem jednoosobową działalnością gospodarczą bez pracownika (salon kosmetyczny). Proszę o odpowiedź.

 49. Tomasz pisze:

  Dzień dobry,

  pytanie będzie dotyczyć Dofinansowania dla samozatrudnionych z PUP.

  Zgodnie z zapisem programu:
  „Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. ”

  Prowadzę działalność gospodarczą od czerwca 2019. Czy w związku z powyższym zapisem nie mogę ubiegać się o takie dofinansowanie z tego względu że nie ma dla mnie analogicznego okresu w roku 2019 do którego mógłbym się odnieść?

  Pozdrawiam

  • Obawiam się, że dokładnie tak jest.

   • Tomasz pisze:

    W takim razie do kiedy można składać ten wnioski, jest jakiś dead line? Bo dla mnie ten okres 14 miesięcy mija w czerwcu.

  • Raven pisze:

   Niestety ta pomoc z PUP nie będzie dostępna: „Wnioskodawca starający się o dofinansowanie powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. ”

   Pozostaje składać wniosek do PUP o o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( art. 15 zzd ustawy)

 50. Przemek Lipiński pisze:

  Witam !
  Zgłosiłem zleceniobiorcę w ZUS 1 kwietnia, wtedy zaczął zlecenie. Jednak umowę zawarliśmy jeszcze w marcu, dokładnie 30 marca. Są więc dwie daty. Z tego co czytałem aby skorzystać z postojowego ważne jest zawarcie (u mnie 30 marca), a nie zgłoszenie do ZUS ? Pozdrawiam serdecznie.

 51. Zuzanna pisze:

  Dzień dobry, jak rozliczyć pracownika, który część miesiąca był na opiece lub chorobowym przy staraniu się o dofinansowanie z WUP przy zastosowaniu obniżenia wymiaru czasu pracy ?

 52. Magdalena pisze:

  Nie potrafię znależć informacji, czy jeśli jako osoba samozatrudniona otrzymałam świadczenie postojowe (wypłacone za marzec w kwietniu) to wlicza się ono do mojego przychodu za miesiąc kwiecień? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • Hmm… Jedyna regulacja w tym zakresie, to stwierdzenie, że świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego, ale wydaje się, że przychodem będzie. Dla jakich celów potrzebuje to Pani ustalić?

   • Magda pisze:

    Nie jestem pewna czy będę mogła się ubiegać o świadczenie postojowe w maju, bo jak rozumiem będzie można złożyć wniosek po raz kolejny jeśli przychód spadnie o 15 procent względem poprzedniego miesiąca.

   • Wojtek pisze:

    Ha! Dobre pytanie, przecież żeby otrzymać drugie postojowe, składamy oświadczenie, że nasza sytuacja materialna nie uległa poprawie. Osoby, które pobrały pierwsze postojowe dodaje 2 tyś. do przychodu w kwietniu, więc sytuacja materialna większości osób ulega poprawie. Prawda?

 53. Sylwia pisze:

  Dzień Dobry,
  Czy dla osób które posiadają ulgę na start w ZUS jest obecnie możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS (zdrowotne 6 mc)? Czy taka możliwość dotyczy też przedsiębiorców, którzy opłacają najniższe składki ZUS (kod 05 70)?

 54. Sylwia pisze:

  Czy termin złożenia wniosków o pożyczkę został dotrzymany – chodzi o Mikropożyczkę dla przedsiębiorców spełniających warunki z tarczy I, tzn. jeżeli wniosek o jej przyznanie został złożony po 14 dniach od ogłoszenia naboru? Pytam, ponieważ zgodnie z przepisami tarczy II został rozszerzony krąg osób uprawnionych do jej otrzymania i co za tym idzie 14 dni biegnie ponownie od kolejnego naboru. Nadmienię, że takowy został złożony w dniu dzisiejszym.

 55. Ada pisze:

  Witam,
  firma przeszła na 0,8 etatu od 16.04 korzystając z dofinansowania z Tarczy, czy biorąc L4 płatne 100% (ciąża) dostanę wynagrodzenie w wysokości średniej z 12 ostatnich miesięcy, czy dostanę to 0,8 kwoty podstawy?

 56. Anna Z pisze:

  Dzień dobry,
  bardzo proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1) dot. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności:

  a) w kwietniu składam wniosek, a w marcu zatrudniałam jeszcze pracownicę, która pod koniec miesiąca złożyła mi wypowiedzenie, rozumiem, że nie ma to znaczenia, ważna jest sytuacja aktualna, że na dzień złożenia wniosku nie zatrudniam nikogo?
  b) co w sytuacji gdy pracownik wróci do mnie np. po 1,5 miesiącach (np po zniesieniu zakazu pracy salonów) i ponownie zostanie zatrudniony?Rozumiem, że w tym przypadku ewentulne dofinansowanie otrzymam do właśnie tego momentu?Co w przypadku gdy wróci po 3 miesiącach? czy nie muszę nic zwracać?
  c) Rozumiem, że obowiązek prowadzenia działalności, który jest warunkiem otrzymania dofinansowania, polega na niezawieszeniu działalności, a nie wykazaniu przychodów? Prowadzę salon kosmetyczny i co w przypadku gdy jest oficjalny zakaz i mam „okrągłe zero” lub w przypadku zniesienia zakazu Klientki będą bały się przychodzić i również może być ta sama sytuacja ?
  d) Środki mają być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności, czyli jakie dokładnie ? czy są jakieś haczyki? Domyślam się, że będzie to weryfikowane na podstawie faktur/paragonów?
  e) Do kiedy trzeba wykorzystać środki?

  2 Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw:
  a)Czy są haczyki w pożyczce 5000 zł, czy jedynym jest to, że trzeba będzie prowadzić działalność przez 3 kolejne miesiące ?
  b) Czy trzeba będzie uwzględnić na co zostały wydane pieniądze ( czy oprócz np czynszu za najem, można przeznaczyć np na produkty potrzebne do wykonania usługi)i czy będzie można je wydać np po tych trzech miesiącach ?

  3. Czy lepiej wysłać dwa powyższe wnioski z nadzieją, że się na coś załapiemy ? czy lepiej wybrać w naszym mniemaniu ten bardziej korzystny?

  Z góry bardzo dziękuję.
  Jest Pani jedyną osobą, która udziela klarownych odpowiedzi i nie odsyła do konatktu z PUP gdzie mają człowieka w nosie…

  Pozdrawiam serdecznie,
  Ania

  • Dzień dobry,
   1a – według mnie tak, chodzi o sytuację faktyczną z dnia składania wniosku.
   1b – nie ma zakazu zatrudnienia pracowników po uzyskaniu dofinansowania, to by było sprzeczne z celem ustawy. Według mnie jak Pani kogoś zatrudni w trakcie dofinansowania, to nie powinno wpłynąć na dofinansowanie.
   1c – przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności przez okres dofinansowania, czyli jej nie zawiesza ani nie zamyka. Nie ma obowiązku wykazywania przychodów.
   1d i 1e- nie ma wskazane na jakie koszty, więc chodzi raczej o wszystkie koszty działalności. Co więcej nie ma zastrzeżenia w jakim terminie mamy wykorzystać środki. Co do weryfikacji – niby mówią, że nie będzie kontroli, no ale zobaczymy co będzie jak sytuacja się uspokoi.
   2a – ja nie widzę haczyków szczerze mówiąc.
   2b – tak jak przy dofinansowaniu – mamy wydać na koszty działalności bez terminu.
   3 – wysłałabym dwa wnioski.
   Bardzo dziękuję za miłe słowa 🙂

   • Jacek pisze:

    Dobry wieczór,
    odnośnie mikropożyczki i częsciowego dofinansowania dla samozatrudnionych:

    1.Czy otrzymane kwoty nie stanowią przychodu do opodatkowania czyli są z niego zwolnione – chodzi o środki z dofinansowania( bo z mikropożyczki są zwolnione z opodatkowania)?

    2. Czy koszty działalności które zostały opłacone z pożyczki czy też dofinansowania np. czynsz, zakup materiałów, stanowią koszty uzyskania przychodu czy też nie mogą być do nich zaliczone co wiąże się z brakiem możliwości wpisania ich do kolumny 13 i 14 KPPiR?
    Pozdrawiam

 57. Paulina pisze:

  Co możemy zrobić, gdy zleceniodawca ignoruje prośby o wystąpienie w naszym imieniu o postojowe?

 58. Justyna pisze:

  Witam, Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
  Przedsiębiorca – jednoosobowa działalność gospodarcza – czy można jednocześnie skorzystać z dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (jest ewidentny spadek przychodów w porównaniu z rokiem 2019 w badanych miesiącach) oraz z jednorazowej pożyczki dla mikroprzesiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności ? Byłoby to razem 90%*2600 *3 miesiące PLUS 5000 pożyczka . Czy to jest możliwe ?

 59. Marta pisze:

  Witam, proszę o informację czy wpisać we wniosku o bezzwrotną pożyczkę w załączniku w formacie Excel w punkcie C1, który brzmi „1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?”, że zostały mi umorzone składki ZUS za 3 m-ce? Jeśli tak to co wpisać w rubryce „data udzielenia” i podmiot udzielający”?

  • Łukasz Fac pisze:

   Witam serdecznie, przyłączam się do pytania.

   Rozumiem, że świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną.
   Zwolnienie ze składek ZUS jest pomocą publiczną i teraz w związku z powyższym co wpisać do załącznika o mikropożyczkę.
   – wartość pomocy w złotych – tutaj wpisać kwotę 3 składek ZUS które będą umożone ?
   – data otrzymania pomocy – nie idzie chyba tego doprecyzować niestety, nie mam pojęcia jaką datę wpisać
   – rodzaj i forma otrzymanej pomocy – tutaj wiadomo co wpisać, zwolnienie ze składek ZUS
   – nazwa oraz adres podmiotu udzielającego pomocy – ZUS adres ogólny ?

   • Czy dostaliście już Państwo decyzję o przyznaniu zwolnienia z ZUS? Jeżeli nie – to nie otrzymaliście pomocy publicznej.

    • Marta pisze:

     Nie otrzymałam decyzji, ale idąc za radą księgowej, nie uiszczam tych składek, bo wiem, że spełniam kryteria. Czy to zgodne z prawem?

    • MM pisze:

     I decyzji nie dostaną gdyż decyzja jest wydawana jedynie w razie odmowy, co oznaczałoby zgodnie z Pani komentarzem, ze nigdy tej pomocy nie trzeba wykazywać, a to nieprawda. To, że wolnienie ze składek jest pomocą publiczną jest faktem i złożenie oświadczenia przeciwnej treści jest bardzo ryzykowne. Moim zdaniem pomoc publiczna jest w dniu w którym upływa termin zapłaty ZUS w kwocie w jakiej składki powinny zostać zapłacone

 60. Darek pisze:

  Dzień dobry.Jestem mikroprzedsiębiorcą,złożyłem do ZUS wniosek o umorzenie skladek.W dn.24.04 chcę złożyć wniosek do PUP o dofinansownie wynagrodzeń pracowników.W kalkulatorze mam zaznaczyć czy pracownicy są zwolnieni z składek ZUS,czy nie,na dzień dzisiejszy nie mam decyzji z ZUS o umorzeniu,co więc zaznaczyć,Druga sprawa ,to zakładając ,że pracownicy są zwolnieni i dostanę tylko dofinansowanie samego wynagrodzenia,to dostanę je od miesiąca kwietnia do czerwca a umorzenie składek obowiazuje od marca do maja.Czyli będę stratny w razie czego o składkę czerwcową.Co Pani o tym sądzi.Pozdrawiam

  • Dzień dobry, faktycznie jest to problem, bo wzory formularzy nie przewidują sytuacji, w której mamy odroczenie, umorzenie albo zwolnienie z połowy składek. Rozumiem, że przez umorzenie ma Pan na myśli zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek tak? W takim razie zaznaczyłabym, że zwolnieni. Sytuacji niepokrywania się okresów zwolnienia z okresem dofinansowania formularze też niestety nie przewidują. Mamy sytuację zero-jedynkową – albo zwolnienie albo brak zwolnienia.

   • Darek pisze:

    Dziękuję Pani za odpowiedź.Jeśli chodzi o pierwszą część to zadaję sobie pytanie ,czy złożenie wniosku do ZUS o umorzenie składek jest równoznaczne już ze zwolnieniem ze składek w przypadku nie wydania na dzień dzisiejszy prawomocnej decyzji.Dlatego mój dylemat co zaznaczyć we wniosku do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, w kalkulatorze,gdzie 0-to pracownik zwolniony ze składek,1-wynagrodzenie ze składkami.

    • Rozumiem dylemat jak najbardziej. We wniosku o dofinansowanie musi Pan zaznaczyć czy zamierza czy nie zamierza Pan korzystać ze zwolnienia z ZUS, a to powinno korespondować z informacjami w wykazie pracowników.

  • MM pisze:

   w takiej sytuacji najlepiej złożyć dwa wnioski, jeden za miesiąc gdzie było zwolnienie zaznaczając, Tak przysługuje zwolnienie, a drugi wniosek w kolejnym miesiącu zaznaczając Nie, zwolnienie nie przysługuje. Innej opcji technicznie nie ma, choć ustawa daje możliwość jednego wniosku na 3 miesiace, to okazało się, że tabele w excel zostały tak nieprzemyślane, że zmuszają do składania oddzielnych wniosków- potwierdzone w WUP na terenie całej Polski

   • joana pisze:

    z WUP może przejdą dwa wnioski ale z PUP już niekoniecznie bo tam są terminowe nabory, które trwaja zazwyczaj 14 dni i niekoniecznie w czerwcu moga być kolejne.

 61. Przemek pisze:

  Witam,
  Poproszę o wytłumaczenie takiej kwestii: czy obniżając wymiar czasu pracy o 2% i wynagrodzenie również o 2 % pracownikowi, który ma wynagrodzenie w wysokości 6000 brutto, dofinansowanie wyniesie też te 2 % czyli 120 PLN? Czyli dofinansowanie odpowiada realnemu obniżeniu wynagrodzenia, czy też jest to wyższa kwota jako zachęta do utrzymania miejsc pracy?

  • Dofinansowanie wyniesie połowę (całego) wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego. Czyli obniżając z 6.000 zł o 2%, mamy wynagrodzenie 5.880 zł. Dofinansowanie będzie więc wynosić ok. 2.080 zł (bo przekraczamy limit 40% przeciętnego).

 62. Kamil pisze:

  Witam,
  dużo czytałem ale jakoś nie mogę ustalić zasadniczej z mojego punktu widzenia sprawy.
  Otóż jestem przedsiębiorcą prowadzącym 1-os działalność gospodarczą, nie zatrudniam nikogo.
  Złożyłem wniosek o zwolnienie z ZUS za 3 miesiące oraz o wypłatę postojowego.
  Jak wyczytałem we wcześniejszych wpisać nic nie stoi na przeszkodzie ażebym wnioskował dodatkowo do PUP o pożyczkę 5 tys. zł.
  A czy mogę w tej sytuacji jednocześnie wnioskować do PUP o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź

  • Joanna pisze:

   Podpinam się do pytania.

  • Sylwia pisze:

   Podpinam się pod pytanie.

  • Tak. Świadczenia się nie wykluczają.

   • Sylwia pisze:

    A czy w takim razie będzie trzeba na ewentualnej kontroli po zakończeniu programu wykazać różne wydatki w firmie, które pokryliśmy środkami z pożyczki i dofinansowania. Np. dofinansowanie 1820zł x 3 + 5000zł?

   • Monika pisze:

    a ja nadal mam wątpliwość – postojowe jest traktowane jako rekompensata przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej – masz straty a nadal wydatki to dostajesz postojowe
    natomiast pożyczka i dofinansowanie do kosztów prowadzenia jednoosobowej firmy ma służyć pokryciu kosztów prowadzenia biznesu
    – i tu jest pytanie – czy to nie zostanie wszystko zakwalifikowane jako ten sam rodzaj kosztów (a to podobno jest niedozwolone żeby na to samo brać z rożnych źródeł) – bowiem przy jednoosobowej działalności wszystko za co płacimy – „wynagrodzenie” właściciela, czynsze, media, towar, itp. wszystko to będzie stanowić koszt prowadzenia firmy i każde dofinansowanie teoretycznie ma nam rekompensować ponoszone w tym czasie straty.
    – czy jest gdzieś konkretny zapis że można to łączyć…bo to czy tamto , jakiś zapis na który w przypadku ew. kontroli czy wątpliwości można sie powołać ?

    • Nie mamy ustawowego celu świadczenia postojowego. Nie ma też nigdzie zastrzeżone, że musi to pójść na wydatki z działalności (co jest oczywiste biorąc pod uwagę, że o to świadczenie mogą się ubiegać osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą). Nie ma obowiązku przeznaczenia świadczenia na działalność gospodarczą czy koszty z nią związane. Dalej – świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną. Kontrola w tym zakresie może obejmować wyłącznie przesłanki ustawowe – czy był przestój, czy był spadek przychodów, czy podano właściwy numer rachunku bankowego. To są zupełnie różne świadczenia.

 63. Halina pisze:

  Dzień dobry. Jak rozumieć „prowadził działalność przed 01 marca?”. Chodzi o pożyczkę 5 tys. z PUP. Działalność powadzona od 2002 roku ale sezonowo, tj. sprzedaż lodów z tzw. okienka. Jak każdego roku, w październiku została zawieszona i zwykle w marcu wznawiana, ale nie w tym roku, ponieważ w marcu był urzędowy zakaz prowadzenia tego rodzaju działalności, który obowiązuje do chwili obecnej. Jednakże, działalność została wznowiona w połowie kwietnia, ponieważ tarcza – w zasadzie- dotyczy tylko firm „aktywnych”. Parę dni temu na stronie ZUS w „pytaniach i odpowiedziach” była informacja, że zawieszenie ma tylko znaczenie w przypadku ubiegania się o postaojowe. W innych nie, np. w zwolnieniu ze składek ZUS. Jak podobny zapis interpretować w PUP?

  • Dzień dobry Pani Halino, w przypadku zwolnienia z ZUS była informacja też w tych pytaniach odpowiedziach, że zawieszenie nie stoi na przeszkodzie. W świadczeniu postojowym mamy to wprost w przepisach. Obawiam się, że nie wiem jak to będą interpretować Urzędy Pracy – skontaktowałabym się ze swoim jaka jest ich interpretacja (niech Pani wskaże, jaka jest data rozpoczęcia działalności – 2002 r.).

 64. Pracodawca pisze:

  Dzień dobry!
  Zatrudniam cudzoziemca- zleceniobiorcę. Nie zdążył jeszcze założyć polskiego konta. Na dokładkę przed zamknięciem granic utknął w innym kraju- nie załatwi teraz nic. W jaki sposób ma otrzymać postojowe z ZUS jeśli warunkiem jest podanie numeru konta ? Mógłbym podać swoje prywatne, nikt tego nie weryfikuje, nie chciałbym tego robić ale ostateczności będę zmuszony, bo nie widzę opcji przekazu pocztowego.

  • Rzeczywiście jest wyłącznie opcja przelewu na konto. Co więcej rachunek musi być osoby uprawnionej – jeżeli wskaże Pan swoje, to będzie problem. ZUS ma prawo żądania od banków wskazania do kogo należy rachunek bankowy, na który zostało przekazane świadczenie postojowe. Jeżeli właścicielem nie będzie osoba uprawniona, to świadczenie jest uznawane za nienależne i podlega zwrotowi.

   • Pracodawca pisze:

    W takim razie jaka jest możliwość rozwiązania tej patowej sytuacji? Jesteśmy krajem gdzie dozwolona jest wypłata „do ręki” a świadczenie postojowe jest tylko na konto- to absurd. We wniosku nie ma opcji konta zagranicznego, które cudzoziemiec oczywiście posiada. Mówiąc szczerze to ni sądzę żeby ZUS sprawdzał miliony kont które są we wnioskach, jeśli wiązać to się będzie tylko ze zwrotem, a nie będzie to żadne wykroczenie to można zaryzykować, bo co innego zrobić?

    • Pracodawca pisze:

     Widzę że złożenie wniosku o postojowe możliwe jest w ciągu 3 miesięcy od miesiąca gdy zniesiono stan epidemii- to daje szansę, że gdy otworzą się granice, pracownik przyjedzie i założy konto a ja wtedy aplikuję. Czy jeśli w czerwcu zniosą to do końca września jest czas ? 🙂

 65. Edyta pisze:

  Czy jako pracodawca zatrudniający 4 pracowników mogę starać się dla SIEBIE o zasiłek postojowy z ZUSU?
  Czy emeryt wykonujący umowę zlecenie może również otrzymać postojowe?
  Pozdrawiam

  • Może Pani starać się o świadczenie postojowe, jeżeli spełnia Pani warunek spadku przychodu o 15%. Emeryt może otrzymać postojowe (o ile nie ma innego tytułu do ubezpieczeń – czyli np. umowy o pracę).

 66. Wojtek pisze:

  Proszę o opinię, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać do trzech miesięcy świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie wypłacone pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Co to może oznaczać? Można gdzieś doczytać co autor miał na myśli? Czy jeśli spadek przychodu w kwietniu względem marca będzie nawet o 1zł, będzie rozumiane, że sytuacja nie uległa poprawie?

  • Wojtek pisze:

   no i czy postojowe wliczamy do przychodu? To by było chamskie zagranie, większości po wliczeniu postojowego sytuacja materialna ulegnie poprawie i nie będzie mogła ubiegać się o ponowne postojowe.

   • Panie Wojtku, odpowiadałam już pod innym Pana komentarzem – według mnie wliczanie postojowego i uznanie tym samym, że sytuacja uległa poprawie (bo postojowe) byłaby ze wszech miar absurdalna. Niestety nie możemy na razie doczytać co autor miał na myśli – dowiemy się dopiero ze wzorów wniosku przygotowanego przez ZUS. ZUS ma opublikować te wzory dopiero w maju. Więc na razie nic nie wiemy…

  • Waldek pisze:

   Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art.15zs, nie uległa poprawie.
   Moja interpretacja tego przepisu:
   1. Odnosimy się do pierwszego złożonego wniosku, tj. sytuacji materialnej z okresu luty-marzec (wniosek RSP-D). Jeżeli spełniamy wymagana warunki to dostajemy pierwsze świadczenie postojowe.
   2. W przypadku kolejnego wniosku znowu odnosimy się do sytuacji z pierwszego wniosku i musimy spełnić wymagane warunki, jeżeli je spełniamy to otrzymujemy kolejne świadczenie postojowe. To znaczy porównujemy przychód z kwietnia do miesiąca bazowego tj. lutego i spadek ten musi wynosić min.15%, ale oczywiście przychód w tym miesiącu może być większy niż w marcu.
   3. Inna interpretacja tego przepisu jest całkowicie nielogiczna, co przedstawię na prostym przykładzie:

   Luty przychód 10000 zł
   Marzec przychód 8000 zł
   Kwiecień przychód 6000 zł
   Maj przychód 5000 zł
   Świadczenie postojowe będzie wynosić : 3 x 2080 zł = 6240 zł, bo spełniam warunek spadku przychodu
   o 15% miesiąc do miesiąca.

   Luty przychód 10000 zł
   Marzec przychód 500 zł
   Kwiecień przychód 550 zł
   Maj przychód 600 zł
   Świadczenie postojowe miało by wynosić : 1 x 2080 zł = 2080 zł, ponieważ od kwietnia mamy poprawę sytuacji materialnej, pomimo, że przychód za 3 miesiące wynosi 1650 zł, a w pierwszym przypadku 19000 zł.

   • Dopóki nie mamy wzorów wniosków, to chyba nie bardzo jest co interpretować. ZUS i tak zrobi po swojemu 🙂

    • Waldek pisze:

     Jak będą wzory wniosków to miejmy nadzieję, że będzie wszystko jasne i interpretacja przepisu będzie niepotrzebna. ZUS zrobi po swojemu, ale chyba zgodnie z zasadami logiki.
     Pozdrawiam i wyrażam dla Pani podziękowania za pomoc i wielkie zaangażowanie w poruszanych tematach.

 67. JD pisze:

  Dzień dobry
  Jestem emerytem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą ( taksówka osobowa). Czy istnieje możliwość otrzymania pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej ( wniosek PSZ-PKDG). Do kiedy należy złożyć wniosek i jakie są ewentualne szanse na umorzenie tej pożyczki.
  Pozdrawiam
  JD

  • Tak, jak najbardziej. Termin nie jest zastrzeżony, ale im szybciej tym lepiej (zanim się wyczerpią środki). Co do umorzenia, to jest automat. Jeżeli utrzyma Pan działalność przez 3 miesiące i złoży wniosek o umorzenie, to pożyczka powinna być umorzona. Nie ma tam miejsca na żadne uznanie administracyjne.

 68. Kuba pisze:

  Witam.
  Jestem studentem i pracuję na umowę zlecenie od 01.02 do 30.04 i już wiem, że zostanie mi przedstawiona kolejna umowa zlecenie kontynuująca pracę na kolejne 3 miesiące. Za luty i marzec otrzymałem wypłatę w kwocie około 3000zl, a teraz w kwietniu tydzień nie pracowałem a resztę miesiąca mam zredukowaną liczbe godzin o dokładnie połowe i zarobię około 1200zł. Z tego co wyczytałem przysługuje mi świadczenie postojowe.

  1. Czy koniec obecnej umowy 30.04 i rozpoczęcie nowej tj 01.05 nie eliminuje mnie jakoś ze świadczenia postojowego?
  2. Jeśli dalej mi ono przysługuje, to w maju, po tym jak dostanę wypłatę za miesiąc kwiecień, mogę zwrócić się do zleceniodawcy o złożenie wniosku o świadczenie postojowe za kwiecień, tak?
  3. Jeśli w kwietniu zarobię te moje przewidywane 1200zł to dostanę świadczenie postojowe w tej samej wysokości(1200zł) czy w wysokości 80% najniższej krajowej tj.2080zł?

  Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!

  • 1. Nie, to cały czas ten sam stosunek umowny.
   2. Tak, chociaż nie przypisywałabym świadczeń do miesięcy.
   3. Jeżeli w kwietniu zarobione (wypłacone) będzie 1.200 zł, to tyle też będzie świadczenia postojowego. Decyduje data wypłacenia.

 69. Małgorzata Pokorska pisze:

  Małgorzata Pokorska.Witam.Czy mogę prosić o udzielenie porady.Jestem na emeryturze i mam działalność gospodarczą jednoosobową.Dzialalnosc zawiesiła w połowie marca.Zlozylam wniosek o postojowe i wniosek do zus.Czy mogę starać się o mikropozyczke 5 tyś lub jakieś dofinansowanie.Czy możliwe jest jedno i drugie

 70. Z pisze:

  Dzień dobry, mój Zleceniodawca od tygodnia odmawia mi złożenia wniosku o postojowe. Z związku z koronawirusem, szkoła językowa w której pracowałam została zamknieta. Twierdzi on, że nie łapię się na postojowe, gdyż mam więcej niż jedna umowa zlecenie. Nigdzie nie znalazłam informacji, aby wykluczało to z postojowego, dodatkowo w formularzu należy wpisać jaki przychód w poprzednim miesiącu uzyskało się z innych właśnie umów zlecenie. Czy mój zlecedniodawca ma racje? I czy może mi odmówić złożenia wniosku? Nie przemawia do niego argument, że nie mam z czego żyć.

  • To zależy czy inna umowa zlecenia jest tytułem do ubezpieczenia społecznego. Jeśli tak – to zleceniodawca ma rację.

   • Z pisze:

    Czyli jeśli mam płacone pełne składki na dwóch umowach zlecenie nie dostanę postojowego? Czy to nie jest absurdalne? Mam 27 lat i na każdej umowie zlecenie muszę mieć płacony pełny ZUS, bo na żadnej umowie nie zarabiam powyżej średniej krajowej. Tylko jeden Zleceniodawca występuje w moim imieniu o postojowe.

    • Gosia pisze:

     Mam tą samą sytuację i zleceniodawca złożył wniosek o świadczenie za mnie, czekam na decyzję 🙂

    • Zasadniczo konieczność opłacania składek ZUS (czyli składek na ubezpieczenie społeczne) powstaje wyłącznie w przypadku, w którym wynagrodzenie z 1 umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.600 zł). Dwie umowy zlecenia to sytuacja zbiegu tytułów do ubezpieczeń, więc w „standardowej” sytuacji tylko jedna z nich jest tytułem do ubezpieczeń społecznych, zaś druga wyłącznie tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Ale trudni też powiedzieć jak ZUS to będzie traktował. Może być bowiem tak, że przy tym samym kodzie ubezpieczenia (zlecenie), ZUS potraktuje to na potrzeby świadczenia postojowego jako jeden tytuł do ubezpieczenia. Wniosek można złożyć – najwyżej ZUS wyda decyzję odmowną.

     • Gosia pisze:

      Dziękuję za odpowiedź 🙂 No właśnie na logikę to dla mnie jest jeden tytuł do ubezpieczeń, bo kwota z żadnej umowy nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, wobec czego jest obowiązkowe ubezpieczenie z obydwu umów. W przeciwnym wypadku takie osoby nie otrzymałyby żadnej pomocy…

     • Według mnie też taka interpretacja by była sprawiedliwa i zgodna z założeniami ustawy 🙂

 71. Gosia pisze:

  Dzień dobry 🙂 nie jestem pewna do końca albo gdzieś przeoczyłam i nie doczytałam wiec dla pewności chciałabym się dowiedzieć
  Pracuje na umowie zlecenie w galerii handlowej. Jestem studentką. W umowie nie mam zawartej dokładnej liczby godzin jaka powinnam w miesiącu wyrobić ani konkretnej stawki jaka powinnam zarobić w miesiącu ponieważ wszystko zależy od wypracowanych godzin.Moje wynagrodzenie w lutym było powyżej 1300, natomiast w kwietniu dużo poniżej 1300,
  1. Czy należy mi się postojowe ?
  2. Czy jeśli dostałabym postojowe ile w takim razie powinno teoretycznie wynieść ?
  Dziękuje z góry za odpowiedz 🙂

  • 1. Tak.
   2. Jeżeli wniosek będzie złożony w kwietniu, to postojowe wyniesie – jeżeli wynagrodzenie wypłacone w marcu (czyli zarobione w lutym prawdopodobnie) przekroczyło 1.300 zł – 2.080 zł.

   • Kinga pisze:

    Witam,
    Czy jeśli zatrudniam pracowników – studentów poniżej 26 r.ż. na umowy zlecenia ze stawką godzinową i nie odprowadzam za nich żadnych składek do ZUS to jest sens starać się o świadczenie postojowe dla nich? Czy w takiej sytuacji ZUS nie ma podstaw to wypłaty takich świadczeń?

 72. Iwona pisze:

  Dzień dobry,

  W firmie zmniejszono etaty o 0,20 % na podstawie zawartego porozumienia oraz wydłużono okres rozliczeniowy do 6 miesięcy.
  Zmiana następuje na podstawie porozumienia ze związkami bez podpisywania z poszczególnymi pracownikami aneksów dotyczących zmian etatów a co za tym idzie również bez aneksów dotyczących zapisów o dopełnieniu do etatu.

  1. Jak należy traktować godziny pracy, które przewyższą te wynikające ze zmniejszenia etatu (ale w ilości mniejszej niż dla pracy na pełnym etacie ).

  2. Czy możemy mówić tutaj o dopełnieniu do etatu (brak zapisów w umowie gdyż zmiana etatu nie wynika z indywidualnej zmiany ale z porozumienia ze związkami w związku z COVID)

  3. Czy należy sprawdzić i rozliczyć je dopiero na koniec okresu rozliczeniowego ? Ewentualnie proszę o wskazówki jak należy prawidłowo postąpić przy rozliczaniu przepracowanych godzin.

  Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Dzień dobry,
   Rozumiem, że przedłużyliście Państwo okres rozliczeniowy, ale bez wprowadzania równoważnego systemu czasu pracy? Jeżeli mamy niepełny etat bez dopełnienia, to wydaje się, że trzeba te dodatkowe godziny traktować jako nadliczbowe, ale możemy je rozliczyć (czyli oddać) w 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Proszę zwrócić uwagę zarówno na dobowe godziny nadliczbowe, jak i na godziny nadliczbowe wynikające z tygodniowej normy czasu pracy (która będzie niższa z uwagi na obniżony etat).

   • Iwona pisze:

    Dziękuje za odpowiedź. Proszę jeszcze o pomoc.

    Mamy równoważny system czasu pracy.

    Ustawa nie nakłada obowiązku wprowadzania zmian za pomocą aneksu. Czy to oznacza, że po obniżeniu w ten sposób etatów pracownicy nie mogą pracować w ramach dopełnienia etatu ?

 73. Gosia pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie dot. obniżenia wymiaru etatu. Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego, premii 20% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Czy w tym przypadku zmniejszeniu ulega cala pensja brutto pracownika czy tylko wynagrodzenie zasadnicze?

  • To zależy jak premia i dodatek funkcyjny są uregulowane – w umowie, w regulaminie wynagradzania czy w innych wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, czy są zależne od wymiaru etatu.

   • Iwona pisze:

    Czy jeżeli dodatek funkcyjny jest określony w umowie kwotowo to nie może zostać zmniejszony proporcjonalnie jak płaca zasadnicza?

    • Wydaje mi się, że zasadniczo powinien się zmniejszać, ale zależy to od wielu czynników i trzeba oceniać na konkretnym przykładzie biorąc pod uwagę sposób uregulowania i sposób zmiany wymiaru czasu pracy. Czy wskazano np. w porozumieniu zbiorowym lub porozumieniu indywidualnym, że wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu, czy wskazano które elementy wynagrodzenia ulegają pomniejszeniu etc.

 74. Ela pisze:

  Witam, czy dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników z PUP na podstawie art 15 zzb będzie przychodem podatkowym przedsiębiorcy ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 75. Paulla pisze:

  Czy student na umowie zlecenie, którego firma złożyła wniosek o świadczenie postojowe może również złoży wniosek o zapomogę na uczelni?

 76. A pisze:

  Dzień dobry, mam niestety problem ze swoją była szefowa twierdzi ze nie należy mi się postojowe miałam podpisana umowę Zlecenie od 1 kwietnia 2019 to 31 marca 2020. Przepracowałam od 1-16 i nie kazano mi przychodzić 17 marca już do pracy. Podpisali ze mną odstąpienie od umowy 16 marca ponieważ jest ten wirus i musieli mnie zwolnić … a placówka nadal funkcjonuje.. i twierdzą ze jak podpisaliśmy te odstąpienie od umowy to nic nie będą mi wysłać… dzwonię do nich to już nawet nie odbierają ode mnie telefonu chyba zostałam zablokowana 🙁 czy w takim przypadku należy mi się postojowe ? Bardzo proszę o odpowiedz :/. Czy jest jakaś data do kiedy trzeba złożyć to postojowe ??

  • Niech Pani wyśle na piśmie lub e-mailowo wezwanie do złożenia wniosku ze wskazaniem, że brak złożenia wniosku będzie się wiązał z dochodzeniem przez Panią odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zleceniodawcy.

   • A pisze:

    A czy jest jakaś konkretna data złożenia wniosku o te postojowe ?
    I jak podpisaliśmy odstąpienie od umowy to nadal powinno mi się należeć te postojowe ?

    • Termin: najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
     Odstąpienie od wykonywanej już umowy to kuriozum. Trzeba to raczej potraktować jako wypowiedzenie. I nie, rozwiązanie umowy (w jakikolwiek sposób) nie wpływa na prawo do świadczenia.

 77. E pisze:

  Dzień dobry. Jestem zatrudniona na umowę o pracę i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.
  Czy mogę ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy ?

 78. małgorzata pisze:

  zwolnienie ze składek zdrowotnych ZUS: czy mogę się ubiegać o zwolnienie z opłacania składek zdrowotnych w sytuacji gdy zarejestrowałam działalność gospodarczą 10.03.2020r. i korzystam prze 6 miesięcy ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ulga na start). Ze względu na to zwolnienie nie uważa się mnie za osobę prowadzącą działalność gospodarczą (art. 18 ust. 1 ustawy – prawo przedsiębiorców). Podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, ale opłacam jedynie składkę zdrowotną (ulga na start). Jestem więc jednocześnie osobą prowadzącą działalność i jednocześnie osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej ???

  • Osoba korzystająca z tzw. ulgi na start nie może skorzystać ze zwolnienia z ZUS.

   • małgorzata pisze:

    Czy na pewno dotyczy to również składki zdrowotnej, którą opłacam obowiązkowo (logiczne, że nie mogę się ubiegać o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bo już jestem z nich zwolniona przez 6 miesięcy) ? Wg art. 18 ust.1 ustawy prawo przedsiębiorców jestem zwolniona jedynie ze składek na ubezpieczenie społeczne, a nie zdrowotne

 79. Damian pisze:

  WNIOSEK
  O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW:

  Informacje o spadku obrotów gospodarczych

  Okres dwóch miesięcy 2020 r., w którym wystąpił spadek obrotów gospodarczych.”

  suma łącznych obrotów we wskazanym okresie w 2020 r.:…………………..
  suma łącznych obrotów w analogicznym, do wskazanego dla 2020 r., okresie 2019 r.:………………………………

  Podajemy we wniosku kwoty netto czy brutto?

  Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi….

 80. Anna pisze:

  Dzień dobry,
  Uprzejmie proszę o pomoc – dzisiaj pracodawca poinformował nas że za miesiąc kwiecień zostanie wypłacone nam 50% wynagrodzenia podstawowego w ramach postoju (mam umowę o pracę). Od 1 kwietnia pracowałam na zasadzie home office nie wiedząc nic o przestoju.
  Czy pracodawca może nas na koniec miesiąca po 22 dniach pracy poinformować że to było postojowe i wypłacić te 50%?

  Dziękuję

  • Nie może, wynagrodzenie przestojowe przy stawkach miesięcznych, to 100% tej stawki.

   • Anna pisze:

    Czyli przestój ekonomiczny wprowadzony przez firmę nie dotyka mnie bezpośrednio jeśli chodzi o moje wynagrodzenie podstawowe, gdzie w umowie o pracę mam konkretnie wpisana kwotę miesięczną?
    W różnych artykułach można znaleźć informacje ze pracodawca jednak może obniżyć o te 50% wynagrodzenie, gdy ogłosi przestój ekonomiczny.

    • Mamy dwa przestoje. Ten z kodeksu pracy – i wtedy należy się 100% wynagrodzenia. Oraz ten z tarczy – i wtedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie obniżone o 50%, nie niższe niż minimalne (2.600 zł). Który rodzaj przestoju został wprowadzony u Państwa? Dodatkowo przestój, to okres niewykonywania pracy. Jeżeli Pani normalnie pracowała, to gdzie tu przestój?

     • Anna pisze:

      Według oficjalnego pisma które dostalismy dzisiaj jest informacja, że przestój ekonomiczny nastąpił u nas w firmie z dniem 14.03. W celu ochrony miejsc pracy firma skorzystała z możliwości zawartych w ustawie z dnia 2.03 (choć podejrzewam że chodzi im o kwiecień) i zgodnie z ich postanowieniami w okresie od 1.04 do 30.06 lub do odwołania pracownicy poszczególnych działów zostają objęci przestojem ekonomicznym. W żadnym wcześniejszym dniu nie było słowa o tym, że coś takiego może się u nas wydarzyć dlatego większość z nas jest zdziwiona, że mimo pracy od początku miesiąca dzisiaj dowiadujemy się o wynagrodzeniu za cały miesiąc 50%.

     • Sytuacja jest dosyć kuriozalna, bo tak jak powiedziałam przestój = niewykonywanie pracy. Wykonywanie pracy wyklucza przestój. Może PIP?

 81. Basia pisze:

  Dzień dobry – mam wątpliwość dotyczącą pożyczki 5000 zł. Czy jako osoba samozatrudniona, bez pracowników, która otrzymała już postojowe 2080 + złożyła wniosek o zwolnienie z Zusu na 3 ms (bez odpowiedzi ani potwierdzenia) mam we wniosku wpisywać ze otrzymałam już jakaś pomoc publiczną?

  • Dzień dobry, odpowiedź jest wyżej w komentarzach. Świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną, decyzji o zwolnieniu z ZUS jeszcze brak – więc trudno mówić o otrzymaniu już pomocy.

   • qaz pisze:

    Dlaczego pomocy brak, przecież nie jest zapłacona w kwietniu składka za marzec?

   • Iwonka pisze:

    Dzień dobry, we wniosku o zwolnienie ze składek ZUS jest rubryka czy otrzymałeś jakąś pomoc publiczną. Czy otrzymanie z UP pożyczki bezzwrotnej 5000 zł jest pomocą publiczną i trzeba to wpisać

 82. Ewa pisze:

  Dzień dobry. Pytanie o dofinansowanie z WUP z tytułu obniżenia wymiaru etatu. Czy można obniżyć czas pracy o 20%, ale wynagrodzenie o 10% i wciąż dostać dofinansowanie liczone od 90% wynagrodzenia? Czy to jednak muszą być takie same obniżki?

 83. Damian pisze:

  DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW.

  Obliczam obroty:
  02.01.2019 r. do 03.03.2019 r. (60 dni)
  oraz analogicznie
  02.01.2020 r. do 02.03.2019 r. (60 dni)

  Wykazuje spadek obrotów ponad 50 % – wysokość dofinansowania 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1820zł)

  I dalej:

  Wnoszę o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:

  od dnia 22.04.2020 r.

  Jak wypełnić poniższe dwie tabelki?

  Przysługujących za okres ……………….. ilu miesięcy?

  w wysokości …………….?

  i CZTERY PYTANIA:

  1. Czy wystarczy, że wykazałem spadek obrotów za te dwa analogicznie miesiące i przysługuje mi dofinansowanie na 3 miesiące?

  2. Czy muszę co miesiąc wykazywać spadek obrotów i składać nowy wniosek?

  3. Co jeżeli zaznaczę 3 miesiące, a okaże się, że w kolejnych miesiącach nie wystąpi spadek obrotów?

  4. W lutym 2019 r. było 28 dni, w lutym 2020 r. było 29 dni. Liczyć analogiczne okresy jako miesiące 02.01.-03.03, czy jako kolejne 60 dni, bo w 2020 r. wyjdzie to 02.01-02.03?

  Dzięki z góry

  • Za okres 3 miesięcy (chyba, że chce Pan krócej) w wysokości 3 x 1.820 zł, czyli 5.460 zł.
   1. tak
   2. nie
   3. nic się nie dzieje
   4. jeżeli liczymy pełne miesiące, to nie ma potrzeby tutaj kombinować

 84. Anna pisze:

  Czyli przestój ekonomiczny wprowadzony przez firmę nie dotyka mnie bezpośrednio jeśli chodzi o moje wynagrodzenie podstawowe, gdzie w umowie o pracę mam konkretnie wpisana kwotę miesięczną?
  W różnych artykułach można znaleźć informacje ze pracodawca jednak może obniżyć o te 50% wynagrodzenie, gdy ogłosi przestój ekonomiczny.

 85. Lidia pisze:

  Dzień dobry.
  Prowadzę JDG i pracuję na pełnym etacie. Czy mogę wnioskować o pożyczkę 5000 zł z up w ramach tarczy antykryzysowej?

 86. Pusia pisze:

  Prowadzę 1 osobowa działalność gospodarcza, zatrudniam 1 osobę na pełny etat i 1 osobę na umowę zlecenie. Czy będę się mogła ubiegać o umorzenie pożyczki w kwocie 5 tys złotych na bieżące wydatki po 3 miesiącach jeśli pracownik na umowę o prace zostanie zwolniony bo odchodzi na emeryturę ?
  Czy warunkiem umrzecie jest tylko utrzymanie działaności czy tez nie zwolnienie pracowników wg tarczy 2.0?

 87. Paulina pisze:

  Czy jeśli pracodawca nie wpłacił mi wynagrodzenia za marzec (chociaż powinien to zrobić 10 kwietnia) to składając o postojowe i uzupełniając pole przychod uzyskany nie zamknę sobie później drogi do dochodzenia mojej wypłaty? Innymi słowy czy nie potwierdzenie tym, że te pieniądze uzyskałam?

 88. Magdalena pisze:

  Proszę o pomoc w wypełnieniu wniosku RDZ , w marcu zatrudniałam jednego zleceniobiorcę zgłoszonego tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, w kwietniu i maju nie będzie już tego zleceniobiorcy, pozostaję tylko ja zgłoszona do wszystkich ubezpieczeń jako osoba prowadząca jednoosobową działalność. Wnioskuję o zwolnienie za marzec/ kwiecień /maj 2020 zaznaczając box jako płatnik składek czy jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie za siebie z podaniem przychodu za marzec ? Bardzo dziękuję za odp. Pozdrawiam

  • Rozumiem, że na dzień 29 lutego Pani zgłaszała zleceniobiorcę ze składką zdrowotną? W takim przypadku złożyłabym jako płatnik składek – w takiej sytuacji również zdrowotne za zleceniobiorcę nie będzie musiało być opłacone.

   • Magdalena pisze:

    Tak dokładnie ,na dzień 29 lutego zgłaszałam zleceniobiorcę ze składką zdrowotną. Wysłałam takie zapytanie przez PUE ZUS dnia 01.04.2020 , do dziś nie dostałam odp., na infolinię ZUS nie idzie się dodzwonić (kilka godzin czekania), a w placówce nikt nie przyjmie mnie osobiście.

 89. AgataP pisze:

  Dzień Dobry,

  Co w sytuacji kiedy firma zatrudnia osoby na umowy o dzieło tylko w momencie kiedy pojawia się zlecenia? Tzn. Nikt nie ma długotrwałej umowy są pojedyncze umowy które trwają maksymalnie miesiąc. Czy taka osoba która miała umowę o dzieło powiedzmy do 28 marca i nie dostanie kolejnej może się ubiegać o świadczenie postojowe? Z góry dziękuje za pomoc.

  • Tak, umowa była zawarta przed 1 kwietnia.

   • Ku pisze:

    A z wiązki z tym że w kwietniu nie dostanie już dalszej umowy na następny miesiąc ponieważ zakład stoi czy taka osoba będzie mogła ubiegać się o ponowne świadczenie? Czy z racji tego że w kwietniu nie podpisała kolejnej umowy może skorzystać tylko raz z postojowego?

 90. Magdalena pisze:

  Można wnioskować o zwrot zapłaconych składek ZUS za marzec 2020 , przy ubieganiu się o zwolnienie ZUS w ramach tarczy , ale w jaki sposób, na jakim formularzu , czy ZUS coś udostępnia ?

 91. Autor pisze:

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o poradę:
  Zleceniodawca odmówił złożeniu wniosku. Spełniam wszystkie warunku do otrzymania świadczenia. Czy jedynym rozwiązaniem w tym przypadku jest droga cywilna?
  Bardzo dziękuję

 92. Michał pisze:

  Dzień dobry,

  Czy pomoce z ZUS i PUP można łączyć? Np. czy samozatrudniony, który korzysta ze zwolnienia składek ZUS oraz postojowego może się ubiegać o dofinansowanie i pożyczkę z PUP?

 93. Sylwia pisze:

  Dzień dobry,
  Pracownik otrzymuję wynagrodzenie brutto 2600 , czy jeśli obniżę mu wymiar czasu pracy o 20% zgodnie z traczą , to powinien otrzymać wynagrodzenie 2600 *0,8 =2080 zł czy powinien otrzymać minimalne wynagrodzenie

 94. Anna pisze:

  Dzień dobry.
  Jestem studentka zatrudnioną jako kelnerka na umowę zlecenie na 3 miesiące. Ostatnią umowę podpisałam 1 stycznia – wazna do 31 marca 2020r. Ze względu na zamknięcie restauracji pracowałam tylko do połowy marca.
  Czy mogę ubiegać sie o dofinansowanie z tytułu przestoju na polowe marca czy kwiecien? Pracodawca podpisałby ze mna kolejną umowę o prace od 1 kwietnia, gdyby restauracja działała normalnie.

 95. Andrzej Nieduda pisze:

  Dzień dobry, w moim zakładzie pracy obowiązuje od tego miesiąca porozumienie pracodawcy z pracownikami w ramach tarczy antykryzysowej obniżające pensje oraz czas pracy do 80%, podpisanie przed dwóch reprezentantów pracowników – w tym przeze mnie.
  Czy chroni mnie ono od zwolnienia innego niż dyscyplinarne?

  • Jeżeli pracodawca otrzyma dofinansowanie w oparciu o to porozumienie, to nie może wypowiedzieć umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres dofinansowania (a więc zasadniczo przez 3 miesiące).

 96. Paweł pisze:

  Witam
  Jestem zatrudniony na umowę zlecenie. Uczę się w szkole policealnej i mam 25 lat. Firma w której pracuje nie odprowadza za mnie żadnych składek, mój dochód netto wynosi tyle co brutto. Czy w związku z nieodprowadzaniem składek do ZUS przysługuje mi świadczenie postojowe? Przychód za miesiąc kwiecień będę miał około 40% mniejszy w porównaniu do miesiąca marzec. Czy jeżeli kwalifikowałbym się do uzyskania świadczenie postojowego przykładowo w miesiącu maj to czy mógłbym w tym czasie nadal pracować u tego samego pracodawcy tylko w mniejszym wymiarze godzin? Czy świadczenie postojowa równa się całkowemu zaprzestaniu pracy na dany miesiąc.

  • Świadczenie przysługuje. Nie ma problemu z kontynuowaniem zatrudnienia (jeżeli chodzi o pierwsze świadczenie, co do kolejnych – jeszcze nie wiadomo jak to dokładnie będzie wyglądać).

 97. Piotr pisze:

  Dzień dobry.

  Prowadzę jednoosobową DG. Zamierzam złożyć wniosek do PUP o bezzwrotną pożyczkę, korzystając z drogi elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 (w excelu) oraz umowę pożyczki (w 2-ch egzemplarzach?)
  I tu natknąłem się na problem. Pobrany ze strony Urzędu plik pdf umowy poza jej treścią zawiera także załącznik nr 2, będący wzorem wniosku o umorzenie pożyczki. Nie rozumiem tego. Przecież ów wniosek składa się dopiero w terminie do 14 dni od momentu spełnienia warunku o utrzymaniu DG, czyli po 3-ch miesiącach. Nie udało mi się znaleźć pliku zawierającego wyłącznie treść umowy. Czego nie zrozumiałem?

  • Dzień dobry, niech Pan po prostu załączy ten pdf. Wniosek o umorzenie stanowi załącznik do umowy (wzór) i w niczym nie przeszkadza.

   • Piotr pisze:

    Dziękuję za odpowiedź, Pani Agato. Tak zrobię. Swoją drogą odnoszę wrażenie, że urzędy starają się zagmatwać interpretację przepisów jak tylko się da. Ech…

 98. Joanna pisze:

  Witam,
  prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą usługową związaną z odnową biologiczną nie zatrudniam pracowników. Moja forma podatku to karta podatkowa, przychód firmy w marcu wynosił 750zł, natomiast dochodu brak. Nie miałam środków do życia i złożyłam wniosek o postojowe i otrzymałam 1300zł. Dzisiaj okazało się,że jest możliwość złożenia w mojej miejscowości w Urzędzie Pracy wniosku o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Spadek moich obrotów z porównaniem ubiegłego roku jest,aż 80% gdzie mogłabym starać się o dofinansowanie. Niestety w tel. rozmowie z UP powiedziano mi,że nie mogę złożyć wniosku ponieważ już otrzymałam postojowe. Czy mogę się odwołać do Zus i oddać postojowe. Co mogę zrobić w danej sytuacji? Jaką pomocy mogę otrzymać? Za 1300zł nie utrzymię siebie i firmy. Proszę o pomoc

  • Niech Pani złoży wniosek o dofinansowanie i o pożyczkę do 5.000 zł do Powiatowego Urzędu Pracy. Świadczenie postojowe nie wyłącza przyznania ani dofinansowania ani pożyczki. Te informacje ze strony UP są błędne.

 99. Gosia pisze:

  Witam, jeśli chodzi o wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy, to który przychód jest brany pod uwagę (wniosek złożony w kwietniu):
  1) wynikający z umowy /umów za marzec tj. taki gdyby nie było przestoju?
  2) faktycznie wypłacony – czyli obniżony?
  3) należny za marzec ale wypłacony w kwietniu czy należny za luty wypłacony w marcu?
  4) jeżeli z innych umów był również obniżony przychód to we wniosku RSP-C w bloku V wpisujemy kwotę z innych umów w wysokości wypłaconej w marcu czy przysługującej za marzec wg umowy?
  Te pytania wynikają z wyjaśnień na stronie ZUS, gdzie w przykładzie z p. Maciejem z kawiarni otrzymał świadczenie w wysokości 2080 zł przy umowie zleceniu na kwotę 1500, w marcu obniżone wynagrodz. do kwoty 1300 zł., przy czym we wcześniejszych wyjaśnieniach kwota obniżonego wynagrodzenia wynosiła 600 zł. , czyli poniżej 1300 (mam wydruk na potwierdzenie bo na stronie już jest zmieniony przykład).

  • W grę wchodzi bowiem wysokość środków pozostawionych do dyspozycji pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Jeżeli wniosek składamy w kwietniu, to w marcu do dyspozycji zleceniobiorcy pozostawione zostało wynagrodzenie zarobione w lutym. We wniosku musimy więc wpisać to co zostało wypłacone w marcu, ale zarobione w lutym.

   • Gosia pisze:

    Czyli jeżeli wg umowy za marzec powinnam otrzymać 800 zł. a otrzymałam 500 zł. – (wynagrodzenie wypłacone w marcu), a z pozostałych umów zlecenia/o dzieło wynagrodzenie wypłacone w marcu wyniosło 660 zł., to łączna kwota brana pod uwagę to 1160zł. czy 1460 zł.? Bo to wiele zmienia…
    Na stronie ZUS wcześniej był podany przykład z p.Maciejem który otrzymał obniżone wynagrodzenie w wysokosci 600 zł (zamiast 1500), a mimo to przysługiwało mu świadczenie 2080zł. Teraz ZUS zmienił ten przykład na 1300zl. zamiast 600
    Tak samo przy umowie o dzieło, gdzie odstąpiono od umowy i wynagrodzenie wyszło 0zł., a świadczenie 2080zł.
    Można się pogubić … 😉

 100. DJ pisze:

  Dzień dobry !
  Czy można złożyć oba wnioski tj PSZ-PKDG I PSZ-DKDG.Czy nie kolidują ze sobą ?
  POZDR
  JD

 101. Mykola pisze:

  Witam. Jestem Ukraincem na umowie zlecenie. Jestem zatrudniony w firmie produkcyjnej ktora ze wzgledu na koronawirus zmienila mi dni pracy i od 20.04 pracuje 4 a nie 5 dni w tygodniu. Posrednikiem jest agencja pracy. Czy moge wystapic do agencji zeby w maju dostac 2080 zl postojowego? Jesli tak to czy w nast. miesiacach tez moge korzystac z postojowego jesli nie wroce do pracy w systemie 5 dniowym? I najwazniejsze pytanie czy postojowe wyplacane jest proporcjonalnie za nieprzepracowane dni czy w calosci 2080 zl bez wzgledu na to ile dni bylo bez pracy? Dziekuje za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam.

  • Dzień dobry, w przypadku zleceń warunkiem jest żeby umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. (spełnione) i w przypadku, w którym doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Trudno ocenić tę drugą przesłankę, bo nie mamy żadnej definicji. Jeżeli uznamy, że doszło do przestoju, to świadczenie zostanie wypłacone w pełnej wysokości (2.080 zł), jeżeli Pana przychody z kwietnia przekroczą 1.300 zł (a wniosek będzie złożony w maju). Co do kolejnych wypłat świadczenia postojowego, to warunkiem jest oświadczenie, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Nie ma jeszcze jednak wzorów wniosku na stronie ZUS, więc nie wiemy jak wykazać ten brak poprawy.

   • Mykola pisze:

    Wielkie dzieki za odpowiedz. Jeszcze w kwestii tego mam jedno pytanie. Wyczytalem gdzies ze jezeli agencja wykorzystala juz jakas pomoc z tarczy ktora nie dotyczyla bezposrednio mnie to wtedy nie przysluguje mi postojowe . Czy to moze byc prawda? Pytam o to dlatego ze moj koordynator twierdzi ze nie nalezmy mi sie postojowe. Dziekuje z gory za odpowiedz .

 102. Klaudia pisze:

  Czy możliwe było złozenie wniosku o postojowe na umowie zlecenie przez pracodawce w marcu? Jednocześnie pozbawiajac pracownika wypłaty za 2 tygodnie przepracowane w marcu? W jakim przypadku wypłata za marzec sie nalezy? Stawka godzinowa

 103. Kama Kowalska pisze:

  Dobry wieczór,
  czy skorzystanie ze zwolnienia w wys. 50% opłacania składek ZUS (spółka zatrudniająca do 50 pracowników) wyklucza możliwość wypowiedzenia umowy (rozwiązanie za porozumieniem) pracownikom?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 104. Gość1 pisze:

  Witam, Pani Agato, proszę o wyjaśnienie,
  Jeśli firma podpisuje porozumienie o obniża wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom, to czy:
  1. dla pracowników, którzy w miesiącu składnia wniosku przebywają na chorobowym lub zasiłku ale nie przez cały m-c , tylko np. 2 tygodnie, np. 2 tyg. na zasiłku opiekuńczego i kolejne tygodnie praca- czy dla nich otrzyma się dofinansowanie?
  2. w jaki sposób wpisać w załączniku do wniosku takie wynagrodzenie brutto dla p/w przypadków, jeśli ma być wpisana kwota brutto z poprzedzającego m-ca, a w m-cu poprzedzającym składnie wniosku pracownicy przebywali np. przez klika dni na opiece lub L4, ?
  3. Czy takie osoby wpisywać o dofinansowanie, bo rozumiem jeśli przez cały m-c ktoś przebywa na zasiłku czy chorobowym to nie otrzymuje dofinansowania, a co jeśli pół m-ca jest na zasiłku opiekuńczym a kolejne pół m-ca pracuje?
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • 1. Dofinansowanie otrzymamy, ale później będziemy musieli zwrócić niewykorzystane środki, czyli za okres, w którym pracownik przebywał na zasiłku.
   2. UP udzielają informacji, żeby wpisać wynagrodzenie potencjalne – takie, jakby pracownik nie był na chorobowym.
   3. Wpisywać, bo ze zwolnienia może wrócić. Później jednak trzeba będzie zwrócić środki w części niewykorzystanej.

 105. Małgorzata Pokotska pisze:

  Dzień dobry.Poniewaz nam zawieszona dzialanossc od połowy marca to oprócz postojowego nie należy mi się ani pożyczkę 5 tyś.ani dofinansowanie.Czy z jak już odwiedzę działalność myślę że od czerwca to czy wtedy będę mogła skorzysyac z pożyczki lub dofinansowania?Dodam że działalność mam od wielu lat.Bardzo dziękuję z góry za pomoc.

 106. Dominika pisze:

  Dzień dobry, nie mogę nigdzie znaleźć informacji, czy samozatrudnionym opłacającym za siebie KRUS zamiast Zusu przysługuje postojowe? Chodzi dokładnie o fryzjerkę, która nie może teraz pracować przez odgórny zakaz. We wniosku jest podobno punkt do zaznaczenia, czy wnioskujący opłaca za siebie składki rolników . Czy może Pani pomóc? Z góry dziękuję.

  • Wydaje mi się, że opłacanie KRUS-u = inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a co za tym idzie – brak prawa do świadczenia. Nie znam się jednak tak dobrze na ubezpieczeniu społecznym rolników, więc lepiej byłoby podpytać w ZUS-ie.

 107. Kinga pisze:

  Dobry wieczór
  Pani Agato, mam pytanie czy jeżeli działalność założyłam w styczniu 2020, ale pierwszy mój przychód był w marcu (działalność jest z dofinansowania z Urzędu Pracy) to czy mogę starać się o pożyczkę 5 tys? Czy dofinansowanie na działalność wyklucza tę możliwość? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź

  • Warunkiem jest założenie działalności przed 1 marca 2020 r., a ten warunek Pani spełnia 🙂 Wydaje się, ze dofinansowanie z pożyczką się nie wykluczają, ale środki powinniśmy przeznaczyć na inne koszty.

 108. Kasia pisze:

  Dzień dobry,

  wykonując umowę zlecenie wypłatę dostaje 10 dnia kolejnego miesiąca.
  Jeśli zleceniodawca składa wniosek w kwietniu to pod uwagę brana jest wypłata kwietniowa za marzec, czy wyplata marcowa za luty?

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz.

 109. Marta pisze:

  Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy w przypadku spadku o około 60 % mogę się ubiegać zarówno o pożyczkę 5000 zl z urzędu pracy jak i o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych? Z góry dziękuję.

 110. Rafał pisze:

  Dzien dobry. Pani Agato, proszę o pomoc.
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 2014 roku, nie zatrudniam pracowników.

  1. Pożyczka 5000 zł z PUP:
  Co w przypadku tej pożyczki z PUP, gdy jednooosobową DG zawiesiłem 31 marca?
  Czy bede mógł ją umorzyć (termin 3 miesiecy od udzielenia pozyczki zaczyna biec od 1 dnia maja, czy od dokładnego dnia przyznania pożyczki, czy od 1 kwietnia jako pierwszy miesiąc kalendarzowy? Zastanawiam się, kiedy złożyć wniosek. Nadmienię, że 30 kwietnia lub 1 maja chcę wznowić działalność.

  2. Postojowe:
  Proszę o informacje, czy muszę wykazywać spadek przychodów 15% w stosunku luty-marzec, czy jako zawieszona działalność 31 marca nie muszę tego robic. Póki co wniosek mnie i tak nie puścił, musialem jakiś przychód wpisywać. Dodam, że akurat na początku marca mialem spory przychód (lecz mały dochód), więc spadku przychodu luty-marzec nie będe mógł potwierdzić.

  3. Dofinansowanie kosztów prowadzenia firmy dla samozatrudnionych z PUP:
  Jest informacja, że aby dofinansowania zostało utrzymane, muszę przez 3 miesiące prowadziĆ działalność, nabór w Katowicach kończy się 28 kwietnia. Co zrobić? Czy jest szansa, ze zanim rozpatrzą wniosek bedzie 1 maj (hipotetycznie) i prowadząc DG w miesiącach maj-czerwiec-lipiec będe miał od nich dofinansowanie bez konieczności zwrotu za nieprowadzenie DG (zawieszenie w kwietniu)?

  4. Zwolnienie z ZUS: w marcu miałem przychód ponad 100 tys. zl. Faktycznego dochodu brak. Wiec nie składam wniosku o zwolnienie w kwietniu, bo przekroczyłem limit przychodu za marzec. Natomiast, czy jest sens składania wniosku o zwolnienie z ZUS za miesiac kwiecien (przychod 0zl), gdy i tak DG byla zawieszona? Moze bedzie mi sie wtedy liczyc (gdy uzyskam zwolnienie) ta cala składka jako zapłacona do historii emerytalnej itp.?

  Pozdrawiam serdecznie

  • 1. Termin na umorzenie biegnie od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o pożyczkę musi Pan złożyć już po odwieszeniu działalności.
   2. Przy zawieszonej działalności nie trzeba wykazywać spadku przychodu. Może wypełnił Pan złe pole we wniosku?
   3. Tutaj też żeby złożyć wniosek musi Pan odwiesić działalność (a więc najpóźniej 28 kwietnia). Co do terminów rozpatrzenia wniosków, to szczerze mówiąc zależy to od PUP, są takie które robią to w 2 dni, są takie gdzie przez tydzień jest cisza i nie wiadomo kiedy będzie odzew.
   4. Za kwiecień nie, ale za maj już może się okazać korzystne.

   • Rafał pisze:

    1. Jeżeli termin biegnie od dnia udzielenia pozyczki (zakładam, że 3-5 dni roboczych) to czemu muszę mieć odwieszoną działalność W chwili składania wniosku?
    2. Pani Agato, wnioski na PUE są nieaktualne, nie da sie nie wpisując przychodU za miesiac poprzedni (tj.marzec) zatwierdzić wniosku.
    3. Niestety przed 28 kwietnia według mojej wiedzy nie mogę odwiesić firmy (nie upłynie 30dni od zawieszenia) Od ktorego dnia od złożenia wniosku liczone są te 3 miesiace, gdzie musi byc prowadzona DG? Od poczatku nastepnego miesiaca? Prosze o uściślenie.
    4. Pytalem, czy złożenie „zwolnienia z zusu” za kwiecien (mimo tego, iz moja firma zawieszona) zostanie w przyszlosci uznane przez zus jako oplacone(czyli uznane do emerytury itp).

    Pytanie kolejne, czy istnieje jakas mozliwosc, by skrócić okres zawieszenia firmy (zawiesiłem przez CEIDG 31 marca) z obowiązkowych 30 dni na np. jutro (23 dni by trwało). Czy mozna jakos obejść przepis minimum 30 dni lub zlozyc „czynny zal” itp.? Wtedy nie byloby problemow z tymi programami/dofinansowaniami dla mnie.

 111. magda pisze:

  1) Witam czy jako osoba samo-zatrudniona obecnie przebywająca na L-4 z uwagi na zagrożona ciążę mogę skorzystać z bezzwrotnej pożyczki z UP? Czy może mieć to konsekwencje odnośnie prawa do zasiłku?
  2) Czy osoby mające umowę o prace i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki z UP?

 112. Marzenna pisze:

  Dzień dobry.
  Pani Agato,
  Chcemy złożyć wniosek do Wniosek do WUP do dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia należnego pracownikowi, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (2452,27 zł zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

  Jest negocjowane porozumie przedstawicielami pracowników w sprawie obniżonego wymiar czas pracy w niektórych placówkach oraz wynagrodzenia do 20%.em wymiaru czasu pracy wymiaru czasu pracy

  Wpłata świadczeń przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia
  Mam pytanie:
  1. do kiedy najpóźniej możemy złożyć wniosek, ponieważ realne obroty za kwiecień rozliczymy po 20 maja po rozliczeniu całej dokumentacji, czy wtedy nie będzie za późno?
  2. czy obniżkę wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń możemy zastosować do tych działów gdzie spadły obroty, czy do wszystkich pracowników?

  • 1. W przypadku wniosków o dofinansowanie z WUP nie ma zastrzeżonego terminu. Wydaje się jednak, ze im szybciej tym lepiej, bo nie wiadomo jaki jest limit środków.
   2. Spadek obrotów odnosimy do całości organizacji. Można zastosować do wszystkich pracowników.

 113. Marzena pisze:

  Witam Pani Agato,
  czy jeżeli Wspólnota Mieszkaniowa na dzień 29 lutego 2020 zatrudnia osobę na umowę zlecenie z wszystkimi składkami to może skorzystać ze zwolnienia ZUS wypełniając druk RDZ?
  Co w sytuacji, gdy marcowe składki zostały już zapłacone do ZUS na koniec marca? Możemy starać się o zwrot kwoty na podstawie zaznaczenia na druku: marzec, kwiecien, maj?
  Pozdrawiam

 114. Marzena pisze:

  Witam, mam jeszcze jedno pytanko. Jeżeli firma zatrudnia 53 pracowników, z czego 4 z nich jest na umowie zlecenie i odprowadzane są od nich wyłącznie składki zdrowotne, a 49 pracowników jest zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, to czy spółka może starać się o zwolnienie z ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek?
  Pozdrawiam

 115. Postojowe a macierzyński pisze:

  Witam,

  Czy można ubiegać się o postojowe prowadząc dg, spełniając warunki postojowego dot. Spadku przychodu ale będąc na macierzyńskim ?

  • Wydaje mi się, że w takim przypadku od zasiłku macierzyńskiego są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), chociaż mamy też zbieg. Dopytałabym jeszcze w ZUS-ie, ponieważ nie mam pewności.

 116. Damian pisze:

  Czy można jednocześnie skorzystać z:

  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  i
  Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców?

  Różne głosy się pojawiają.

 117. Tomasz pisze:

  Jestem samo-zatrudniony, złożyłem wniosek o umorzenie składek ZUS (bez odpowiedzi) oraz otrzymałem już wypłatę postojowego 2080zł, czy mimo to mogę skorzystać z dofinansowania działalności i (lub) pożyczki z PUP. Czy któraś z dotychczasowych pomocy ZUS jest pomocą publiczną? I przede wszystkim czy we wniosku do PUP w przychodzie poza wystawionymi fakturami należy doliczyć postojowe ZUS?

  • Dofinansowanie, pożyczka i zwolnienie z ZUS to pomoc publiczna. Świadczenie postojowe nie. Możemy łączyć te formy o ile nie przekroczymy limitu de minimis – 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat. Co do tego czy trzeba doliczyć, to niestety nie wiem.

 118. postojowe pisze:

  Witam mam pytanie czy jezeli jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym, prowadzę jednoosobową działalność i cały czas opłacam składki zdrowotne oraz wszystkie rachunki zwiazqbe z firma ( leasing ksiegowa itd) czy mogę starać się o postojowe ?

 119. Natalia pisze:

  Dzień dobry,

  1. chciałabym skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych. Czy jako jeden z miesięcy porównawczych w stosunku do 2019 r. mogę podać miesiąc, w którym w całości przebywałam na l4? Byłoby to korzystne dla wnioskodawcy bo w związku ze zwolnieniem lekarskim obroty w tym miesiącu były zerowe.

  2. Jeżeli jednak byłoby to możliwe to czy jako obroty w tym miesiącu mam traktować kwotę przyznanego zasiłku chorobowego?

 120. Tomasz pisze:

  Dzień dobry mam takie pytanie pracuję w danej firmie ma umowe zlecenie od 2 lat ale jest ona odnawialna co miesiac na początku każdego miesiąca podpisuję nową umowę więc każda jest od 1 do 31 czy w takim wypadku mogę się starać o świadczenie postojowe praca została przerwana 13 marca w zwiazku z koronawirusem.

 121. Katarzyna Galinska pisze:

  Witam. Prowadzę działalność od 2003 roku branża turystyczna. Zawiesiłam działalność od 1 marca złożyłam wniosek o postojowe. Otrzymałam je.l za okres 1-30 kwietnia. Czy jeśli odwiesze działalność od 1 maja mogę złożyć wniosek o pożyczkę z Urzedu Pracy i nowy wniosek do ZUS o postojowe z informacja ze działalność jest aktywna ?

 122. Klaudia pisze:

  Dana osoba ma podpisaną umowę zlecenie z pewną firmą od 05.01. do 31.12.2020. Zlecenia wykonuje wg swojej dyspozycyjności. W marcu nie osiągnęła żadnego przychodu u tego zleceniodawcy, czy może starać się o świadczenie postojowe skoro przychód, który należy wskazać we wniosku wynosił 0,00zł?

 123. Karol pisze:

  Czy student zatrudniony na umowie o zlecenie jest bezradny w przypadku gdy pracodawca nie chce złożyć wniosku o świadczenie postojowe? Nic na niego nie działa, a samo dochodzenie odszkodowania jak pani wyżej pisała trwało by latami, nie oszukujmy się.

  • Karol pisze:

   W sensie nie da się jakoś inaczej wpłynąć na pracodawcę, oprócz tego odszkodowania, które i tak nie działa a trwałoby latami. I jeszcze jedno pytanie, czy pracodawca ma jakieś korzyści z tego, że nie złoży za studentów wniosku? Dlaczego tak robi?

 124. JD pisze:

  Witam
  W jednej z powyższych odpowiedzi napisała Pani. że można ubiegać się zarówno o pożyczkę 5000 zł z UP jak i o dofinansowanie części kosztów prowadzenia DG dla samozatrudnionych (rozumiem,że dotyczy to również emerytów) i, że trzeba te środki przeznaczyć na inne koszty działalności.Proszę o dookreślnie „…inne koszty działalności” np na co można przeznaczyć pożyczkę a na co dofinansowanie.
  Pozdr
  jd

  • To po prostu stwierdzenie ustawowe, że nie możemy pokrywać tych samych kosztów, które zostały pokryte ze środków publicznych.

   • Katarzyna pisze:

    Dzień dobry. W takim razie na co konkretnie można przeznaczyć pożyczkę z PUP? Wskazane jest w ustawie, że na bieżące koszty działalności. Czy do takich kosztów zaliczyć można zakup niezbędnego sprzętu np. elektronarzędzi w przypadku JDG w firmie budowlanej?

 125. Bartek pisze:

  Czy mikropozyczke i dofinansowanie części działalności można łączyć? Taka informacja znajduje się na stronie rzadu. Warunkiem jest brak podwójnego finansowania.

 126. JADZIA pisze:

  WITAM,
  CZY MOGĘ SIĘ STARAĆ OD UMORZENIE SKŁADEK ZUS JEŻELI DWA LATA TEMU OTRZYMAŁAM DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS?

 127. Maciej pisze:

  Dzień dobry, czy mogłaby PAni napisaćz jakiego konkretnie przepisu wynika zmiana postanowień dotyczących obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracownika objętego dofinansowaniem z FGŚS (obniżony wymiar czas pracy). Obecnie pracodawca nie może wypowiedzieć mi umowy o pracę tylko przez okres dofinansowywania.

  • Art. 13 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w zw. z art. 15g ust. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 128. Artur pisze:

  Dzień dobry,
  1. Czy można podpisać porozumienie o obniżeniu czasu pracy w dniu np 23-04-2020 z określeniem że będzie obowiązywało 3 miesiące ale od 1 maja do 31 lipca? Czy można wnioskować o czaso okresy nie kalendarzowe np 15.05 do 15. 08?
  2. Kiedy złożyć wniosek ? w kwietniu czy dopiero maju? Skoro podobno złożenie wniosku pod koniec kwietnia obejmuje cały kwiecień ?
  3. Czy za cały okres 3 miesięcy będzie przysługiwało dofinansowanie z FGŚP ? czy są jakieś ramy czasowe pomocy?
  4. Do kiedy można składać taki wniosek w związku z COVID? kiedy się kończy nabór?
  5. Jak wycofać błędnie złożony wniosek elektroniczny (jeszcze nie rozpoznany)?
  6. Czy występując z wnioskiem np. w maju można przywołać spadek przychodów w lutym w porównaniu do stycznia jeśli jest korzystniejszy niż kwiecień do marca?
  7. Jeżeli ktoś wystąpił o zwolnienie z ZUS za 03, 04, 05 to we wniosku o dofinansowanie obejmującym 05, 06, 07 jak określić kwotę dofinansowania na „POKRYCIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW NALEŻNYCH OD PRACODAWCY OD KWOTY DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZENIA7, O KTÓREJ MOWA W PKT 2 LIT. A”
  8. I co w takim wypadku powinno się skreślić w pkt 6 wniosku : ZAMIERZAM/NIE ZAMIERZAM SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIEŃ W OPŁACANIU SKŁADEK NA ZUS, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE COVID-19 *) gdyż zwolnienie z ZUS dotyczy 03,04,05 a wniosek o dofinansowanie 05,06,07 ?
  pozdrawiam

 129. Beata pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie wniosków do PUP na dofinansowanie wynagrodzeń. W zasadach przyznania dofinansowania jest zapis, że jeśli spodziewamy się w większego spadku przychodów niż w pierwszym okresie porównawczym to możemy złożyć kolejny wniosek na wyższą kwotę dofinansowania. Czy powinnam złożyć pierwszy wniosek na 1 m-c czy od razu na 3 m-ce, wysyłając co miesiąc oświadczenie o faktycznym spadku przychodów?
  Niestety, w PUP nie wiedzą dokładnie o co chodzi i zalecają składanie wniosku na 3m-ce, podkreślając że kwota dofinansowania nie będzie mogła być korygowana.
  Z góry dziękuję za idpowiedź. Pozdrawiam

 130. Kamil pisze:

  Witam,
  chciałem złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników bez składek na ubezpieczenia społeczne oraz osobno wniosek o zwolnienie z ZUS.
  Podczas wypełniania formularza na stronie praca.gov.pl nie da się zatwierdzić dokumentu z zerową kwotą w polu wysokość składek ubezpieczenia społecznego.
  Czy na tą chwilę istnieje jakieś rozwiązanie tej sytuacji?

 131. Dorota pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie czy wypełniając wniosek wraz z załącznikami o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności do PUP w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 po otrzymaniu z ZUS świadczenia postojowego należy zaznaczyć, że podmiot otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą…. Mam wątpliwość ponieważ uważam, że świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną i nie powinno być wykazane w formularzu. Ale proszę o informację bo nie chcę popełniać błędu. Dziękuję i pozdrawiam
  Dorota

 132. Ewa pisze:

  Dzień dobry! Pracuje na pełnym etacie oraz dodatkowo od szesciu lat prowadzę Jednoosobowa działalność gospodarcza. Dnia 31 marca 2020 roku zawiesiłam działalność. Proszę o informacje czy mogę składać wniosek o pożyczkę w kwocie 5000 zł z programu Tarczy 2.0 dla mikroprzedsiebiorcow w przypadku zawieszonej działalności od dnia 31 marca 2020r. Bardzo Dziekuje z góry za odpowiedz

 133. Iwona pisze:

  mam pytanie odnośnie tarczy antykryzysowej otóż mój podatnik za marzec przekroczył limit przychodu 15 tys. nie miał pracowników więc nawet nie składaliśmy wniosku o zwolnienie opłacania składek działalnosc od 2012. A co jeśli teraz od 1 kwietnia zatrudni pracownika na umowę o prace możemy złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek zus? Będzie mu to przysługiwało teraz za miesiąc kwiecień i maj?

 134. Michał pisze:

  Dzień dobry. Czy podstawą do otrzymania postojowego jest obniżenie pensji o jakąś określoną wartość? W przypadku zarabiania na umowie zlecenie 2000 zł, czy świadczenie w wysokości 2080 zł otrzymuję zarówno mając obniżoną pensję o połowę, jak również o kilka %?

  Przykład: w marcu moja pensja wyniosła 2000 zł, w kwietniu z wyliczenia wychodzi ok. 1000 zł pensji, w maju zwiększą mi się godziny pracy, ale nie wrócę do pełnego wymiaru pracy (według wstępnego wyliczenia wychodzi ok. 1600 zł). Czy zarówno w kwietniu, jak i maju mogę liczyć na świadczenie postojowe, i w obydwu przypadkach będzie wynosiło 2080 zł? Pozdrawiam

 135. Jakub pisze:

  Witam serdecznie. Co w przypadku, jak mam złożony wniosek o zwolnienie z ZUS (3mce) oczywiście konto wykazuje saldo ujemne, a będę potrzebował zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami? Orientuje się Pani jak ta sprawa może wygladać?

 136. anna pisze:

  Witam serdecznie,jeżeli mam młodocianych w firmie (12 osób),wiem ze nie biorę ich do liczby ubezpieczonych,ale czy składki muszę za nich opłacić czy zostana umorzone?

 137. Marek pisze:

  Witam
  1. Czy pracodawca moze liczyc na dofinasowanie z PUP do kosztów wynagrodzen osob zatrudnionych u niego na umowy zlecenie ( bez skladek zus) studentów W/g informacji udzielanych przez WUP ( gdzie dofinansowanie jest ze srodków FGSP – nie może , a dofinansowanie nalezy sie tylko od tych um. zlec gdzie były płacone skladki ZUS. Pytanie czy w PUP jest tak samo jak w WUP
  2. Wydaje sie ze mam sposób na obejscie niedoskonalosci arkusza (zalacznika) do wniosku o dofinasowanie wynagrodzen z PUP kiedy firma zglasza do ubezpieczen spolecznych wiecej niz 9 ubezpieczonych i moze liczyc tylko na 50 % umorzenie skladek ZUS- otóz w takiej sytuacji proponuje wpisywanie tylko co drugiemu z pracowników ze korzysta ze zwolnienia ze skladek zus – w ten sposób tam gdzie nie zaznaczymy policzy sie dofinansowanie z zus , a tam gdzie zaznaczymy ze korzysta ze zw nie doliczy do kwoty dofinansowania skladek zus – Globalnie nie wyjdzie idelanie ale wyjdzie nam wlasnie okolo 50 % , w ten sposób nie stracimy dofinansowania z PUP kwoty skladek zus a jak minimalnie przekroczymy to co realnie wplacimy do zus – to ta roznice zwrocimy do PUP . Musimy sobie tylko wczesniej wyliczyc jaka kwote zus bedziemy płacic ostatecznie do zus ( zeby tej kwoty nie przekroczyc na formularzu dofinasowania z PUP ) Dużo dłubania ale jest to jakis sposób

 138. Joanna pisze:

  Dzień dobry,
  Chcę złożyć wniosek o pożyczkę 5000 zł. Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej (jest 2 wspólników). Działamy w ramach spółki, ale każdy ze wspólników ma swoją działalność (więc np. składki ZUS płacimy niezależnie, na swoje indywidualne konta). Czy powinnam złożyc wniosek jako spółka czy jako samozatrudniony (na swój indywidualny NIP). Wnioski o postojowe i umorzenie składek ZUS składałam jako samozatrudniony . Czy w przypadku pożyczki zrobić tak samo? Czy to oznacza, że dwoje wspólników może otrzymać pożyczkę? Podobno były takie wytyczne od Ministerstwa dla PUP, by traktować wspólników spółek cywilnych jako samozatrudnionych, ale nie znalazłam konkretnych informacji na ten temat. Będę bardzo wdzięczna za Pani opinię.

 139. Edyta pisze:

  Witam ,proszę o odpowiedź na dwa pytania:
  1.Czy prowadząc jednoosobową działalność,ale zatrudniając 1 osobę na umowę zlecenie ,mogę starać się o postojowe dla siebie,jako przedsiębiorcy?
  2.Czy nadal jest utrzymane w przypadku świadczenia postojowego,kryterium dochodowe (15,5 tys zł)?
  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję

 140. syjamski pisze:

  Czy okres zawieszonej działalności (marzec) można wliczyć do obliczenia spadku obrotów,w celu otrzymania dofinansowania z UP ?

 141. Tomek pisze:

  Witam serdecznie
  Prowadzę działalność gospodarczą od 04 kwieitnia 2019 .
  Od 28 listopada 2019 r. miałem zawieszona działalność.
  Odświeżone została 14 kwietnia 2020 r
  Czy w związku z tym mogę otrzymać pożyczkę w ramach tarczy 5000?

 142. Pracownicy małego przedsiębiorstwa pisze:

  Dzień dobry,
  jestem pracownikiem małego przedsiębiorstwa (około 30 pracowników). W dniu 23.04.2020 pracodawca poinformował nas o zmianie czasu pracy na 0,8 etatu z datą od 01.04.2020.
  Pytania:
  1. Czy może to zrobić z datą wstecz? Dodam, że pracujemy po części zdalnie w pełnym wymiarze godzin i dzisiaj zostaliśmy poinformowani, że za kwiecień otrzymamy 80% wynagrodzenia.
  2. Czy jeśli Pracodawca zmniejszyłby etaty np. o 10% lub 1% to przysługiwałaby mu taka sama wysokość dofinansowania? Pracodawca przekazał nam, że musi zmniejszyć etaty do 0,8, aby w ogóle skorzystać z dofinansowania.
  3. Jaką kwotę dofinansowania otrzyma pracodawca w odniesieniu do pracownika, który ma umowę np. na kwotę brutto 5500 zł? Czy będzie taka sama w przypadku umowy na kwotę 4000 zł brutto? Jak jest wyliczane to 40%?
  4. Wybraliśmy dwóch przedstawicieli w drodze głosowania – czy wszyscy pracownicy muszą się indywidualnie podpisać pod jakimś pismem powołującym te dwie osoby do reprezentowania nas przed pracodawcą? I czy dopiero od tego momentu Pracodawca może działać?
  5. Czy obniżenie wymiaru czasu pracy skutkuje podpisaniem aneksów do umów o pracę?
  6. Co w sytuacji jeśli jakiś pracownik nie zgadza się na obniżenie etatu?
  7. I ostatnie pytanie, biorąc pod uwagę ogólnie wszystkie środki pomocy to małe przedsiębiorstwo może starać się łącznie o 3 udogodnienia, tak? Czyli:
  – zwolnienie ze składek ZUS do 50%,
  – dofinansowanie 40% średniego wynagrodzenia plus składki dla każdego pracownika (o tym większość moich pytań)
  – pożyczki na utrzymanie płynności (w skrócie), które mogą być umorzone nawet w 75% i są przewidywania, że średnio jedno takie małe bądź średnie przedsiębiorstwo może otrzymać od 1,9mln aż do 35 mln.

 143. Mirosław pisze:

  Dzień dobry.
  Dotyczy rencisty (częściowa niezdolność do pracy), ów rencista posiada czasową umowę zlecania zawartą ostatnio w od stycznia 2020 do końca roku 2020.
  Firma ograniczyła działalność, praktycznie nie świadczy usług. (Hotelarstwo, Gastronomia) Dodatkowo, aktualnie rencista przebywa na zasiłku chorobowym.
  Rencista opłacał dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia.
  W marcu pobrał sam zasiłek chorobowy (bez wypłaty za prace w systemie stawki godzinowej)
  Czy w tej sytuacji kwalifikuje się na Świadczenie Postojowe dla osób Wykonujących Umowy Cywilnoprawne ?
  Czy nie występuje tutaj konflikt i zostanie odrzucony przez system świadczeń postojowych ?
  Dziękuje, za odpowiedz.

 144. Marcin pisze:

  Witam mam pytanie czy jezeli jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym, prowadzę jednoosobową działalność i cały czas opłacam składki zdrowotne oraz wszystkie rachunki zwiazqbe z firma ( leasing ksiegowa itd) czy mogę starać się o postojowe ?

 145. Michał Horzela pisze:

  Dzień dobry,

  nie znalazłem podobnego problemu powyżej więc napiszę.

  Złożyłem wniosek o mikropożyczkę w ramach tarczy 1.0. Sp. zoo – zatrudnienie 1 pracownik 0,25 etatu z tym, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia. Czyli zgodnie z zapisami tarczy 1.0 musiałbym zatrudnić osobę aby utrzymać stan 0,25 etatu. W ramach tarczy 2.0 uległ zmianie warunek umorzenia. Teraz pytanie: jak zmienić we wniosku umowę – aby była ta z tarczy 2.0 czy da się złożyć korektę wycofać wniosek i na nowo zawnioskować ?

 146. Weronika pisze:

  Dzień dobry!
  Mam pytanie odnośnie dofinansowania pensji pracowników z PUP. Niestety na żadne z nich panie tam pracujące nie znają dokładnej odpowiedzi…
  1. Chciałbym podać przychód za okres 27 02 do 26 04 br. ( 60 dni) ale ten sam okres za rok 2019 jest o jeden dzień krótszy ( rok przestępny). Czy w związku z tym będzie to poprawne?
  2. Interesuje mnie dofinansowanie do pensji, ale dopiero tych majowych ( w kwietniu pracownice były na urlopach bezpłatnych) Co wtedy? Czy jak zaznaczę na wniosku datę 1 05 to będzie to poprawne? Pani w urzędzie kazała mi się wstrzymać ze składaniem wniosku i złożyć w maju, ale na stronie PUP jest wyraźnie napisane, że wnioski złożone po 28 kwietnia nie będą rozpatrywane. Czy wniosek złożony w maju będzie dofinansowywał pensje majowe, czy tylko kwietniowe? Jaką datę zaznaczyć?
  3. Czy mogę w pierwszym miesiącu prosić o dofinansowanie dwóch pracowników, a np. w trzecim już tylko jednego?

 147. Paula pisze:

  Dzień dobry, w naszej firmie wynagrodzenie Pracowników to wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę a także premia motywacyjna wynikająca z karty celów indywidualnych. firma planuje obniżenie etatów o 20%i do wniosku o dofinansowanie będzie wpisywała tylko wynagrodzenie zasadnicze, ponieważ na stronach rządowych znajdują się takie interpretacje “wynagrodzenia”. natomiast firma nadal będzie pracowała i będzie możliwość wypracowania , chociaż w części celów premiowych. czy w okresie pobierania dofinansowania można rozliczać i naliczać normalnie premie motywacyjne ale wnioskować o dofinansowanie tylko wynagrodzeń zasadniczych ?

 148. an pisze:

  czy jak w marcu oraz w kwietniu miałam dochód zero należy mi się postojowe? Prowadzę jednoosobowa działaność gospodarczą i spełniam wszystkie warunki prócz spadku 15 proc

 149. Marta pisze:

  Dzień dobry,
  a czy jest możliwość by od 1 kwietnia 2020 wprowadzono obniżony wymiar czasu pracy mimo, że sklep był zamknięty? (otworzył się 14 kwietnia2020).

 150. Ola pisze:

  Pani Agato, czy tarcza antykryzysowa obejmuje także osoby prowadzące firmę w ramach spółki cywilnej? Czy można ubiegać się o postojowe, zwolnienie ze składek itd.? Jak to zrobić? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Postojowe – tak, zwolnienie z ZUS – każdy ze wspólników składa wniosek za siebie, a jeżeli są pracownicy – to za pracowników wniosek składa spółka.

   • Mikołaj pisze:

    Czy jeżeli w spółce cywilnej jest dwóch wspólników opłacających składki za siebie i osobno za pracowników, to dla wspólników obowiązuje kryterium przychodowe?

 151. GG pisze:

  Jeżeli wg umowy za marzec powinnam otrzymać 800 zł. a otrzymałam 500 zł. – (wynagrodzenie wypłacone w marcu), a z pozostałych umów zlecenia/o dzieło wynagrodzenie wypłacone w marcu wyniosło 660 zł., to łączna kwota brana pod uwagę to 1160zł. czy 1460 zł.? Bo to wiele zmienia…
  Na stronie ZUS wcześniej był podany przykład z p.Maciejem który otrzymał obniżone wynagrodzenie w wysokości 600 zł (zamiast 1500), a mimo to przysługiwało mu świadczenie 2080zł. Teraz ZUS zmienił ten przykład na 1300zl. zamiast 600zł. Tak samo przy umowie o dzieło, gdzie odstąpiono od umowy i wynagrodzenie wyszło 0zł., a świadczenie 2080zł. – przykład z reżyserem z którym zerwano umowę w ogóle nie otrzymał wynagrodzenia a świadczenie mu przysługuje.
  Można się pogubić … 😉

  • Szczerze mówiąc to też już się gubię, ale wydaje mi się, że to powinno być 1.160 zł (czyli środki pozostawione do dyspozycji podatnika = do wydania). Nawet ZUS się w tym sam gubi, stanęłam na etapie, gdzie Maciej otrzymywał 2.080 zł…

 152. Iwona pisze:

  Witam,

  czy ze zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać osoby będą ce na uldze na start? W jednym z oddziałów ZUS otrzymam informację że mogą, natomiast spotkałam się z informacjami, ze nie mogą. jak to jest?

 153. Rafal pisze:

  Pani Agato, nie uzyskałem odpowiedzi, chyba Pani przeoczyła moją wiadomość:

  Rafał 23 kwietnia 2020 o 07:19
  Dzien dobry. Pani Agato, proszę o pomoc.
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 2014 roku, nie zatrudniam pracowników.

  1. Pożyczka 5000 zł z PUP:
  Co w przypadku tej pożyczki z PUP, gdy jednooosobową DG zawiesiłem 31 marca?
  Czy bede mógł ją umorzyć (termin 3 miesiecy od udzielenia pozyczki zaczyna biec od 1 dnia maja, czy od dokładnego dnia przyznania pożyczki, czy od 1 kwietnia jako pierwszy miesiąc kalendarzowy? Zastanawiam się, kiedy złożyć wniosek. Nadmienię, że 30 kwietnia lub 1 maja chcę wznowić działalność.

  2. Postojowe:
  Proszę o informacje, czy muszę wykazywać spadek przychodów 15% w stosunku luty-marzec, czy jako zawieszona działalność 31 marca nie muszę tego robic. Póki co wniosek mnie i tak nie puścił, musialem jakiś przychód wpisywać. Dodam, że akurat na początku marca mialem spory przychód (lecz mały dochód), więc spadku przychodu luty-marzec nie będe mógł potwierdzić.

  3. Dofinansowanie kosztów prowadzenia firmy dla samozatrudnionych z PUP:
  Jest informacja, że aby dofinansowania zostało utrzymane, muszę przez 3 miesiące prowadziĆ działalność, nabór w Katowicach kończy się 28 kwietnia. Co zrobić? Czy jest szansa, ze zanim rozpatrzą wniosek bedzie 1 maj (hipotetycznie) i prowadząc DG w miesiącach maj-czerwiec-lipiec będe miał od nich dofinansowanie bez konieczności zwrotu za nieprowadzenie DG (zawieszenie w kwietniu)?

  4. Zwolnienie z ZUS: w marcu miałem przychód ponad 100 tys. zl. Faktycznego dochodu brak. Wiec nie składam wniosku o zwolnienie w kwietniu, bo przekroczyłem limit przychodu za marzec. Natomiast, czy jest sens składania wniosku o zwolnienie z ZUS za miesiac kwiecien (przychod 0zl), gdy i tak DG byla zawieszona? Moze bedzie mi sie wtedy liczyc (gdy uzyskam zwolnienie) ta cala składka jako zapłacona do historii emerytalnej itp.?

  Pozdrawiam serdecznie

  odpowiedz
  Agata Kicińska 23 kwietnia 2020 o 13:48
  1. Termin na umorzenie biegnie od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o pożyczkę musi Pan złożyć już po odwieszeniu działalności.
  2. Przy zawieszonej działalności nie trzeba wykazywać spadku przychodu. Może wypełnił Pan złe pole we wniosku?
  3. Tutaj też żeby złożyć wniosek musi Pan odwiesić działalność (a więc najpóźniej 28 kwietnia). Co do terminów rozpatrzenia wniosków, to szczerze mówiąc zależy to od PUP, są takie które robią to w 2 dni, są takie gdzie przez tydzień jest cisza i nie wiadomo kiedy będzie odzew.
  4. Za kwiecień nie, ale za maj już może się okazać korzystne.

  odpowiedz
  Rafał 23 kwietnia 2020 o 14:18
  1. Jeżeli termin biegnie od dnia udzielenia pozyczki (zakładam, że 3-5 dni roboczych) to czemu muszę mieć odwieszoną działalność W chwili składania wniosku?
  2. Pani Agato, wnioski na PUE są nieaktualne, nie da sie nie wpisując przychodU za miesiac poprzedni (tj.marzec) zatwierdzić wniosku.
  3. Niestety przed 28 kwietnia według mojej wiedzy nie mogę odwiesić firmy (nie upłynie 30dni od zawieszenia) Od ktorego dnia od złożenia wniosku liczone są te 3 miesiace, gdzie musi byc prowadzona DG? Od poczatku nastepnego miesiaca? Prosze o uściślenie.
  4. Pytalem, czy złożenie „zwolnienia z zusu” za kwiecien (mimo tego, iz moja firma zawieszona) zostanie w przyszlosci uznane przez zus jako oplacone(czyli uznane do emerytury itp).

  Pytanie kolejne, czy istnieje jakas mozliwosc, by skrócić okres zawieszenia firmy (zawiesiłem przez CEIDG 31 marca) z obowiązkowych 30 dni na np. jutro (23 dni by trwało). Czy mozna jakos obejść przepis minimum 30 dni lub zlozyc „czynny zal” itp.? Wtedy nie byloby problemow z tymi programami/dofinansowaniami dla mnie.

  • Panie Rafale, ciężko jest odpowiedzieć na wszystkie komentarze, zwłaszcza tak szczegółowe, biorąc pod uwagę, że jest ich tylko pod tym wpisem niemal 600, a jestem jedna.
   1. Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności. Przy zawieszonej działalności nie otrzyma Pan pożyczki.
   2. Takie uroki PUE…. Niektóre wnioski w ogóle się jeszcze nie pojawiły.
   3. 3 miesiące są liczone od dnia udzielenia pożyczki, więc albo zawarcia umowy albo przelewu pieniędzy (mamy co do tego spór w Kancelarii 🙂 )
   4. Szczerze wątpie, bo nie powstaną należności, które mogłyby być zwolnione, a tym samym nie będzie przelewu z budżetu.
   Pytanie bonus – niestety nie wiem.

 154. Magdalena pisze:

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność na KRUS opłacając składki w podwójnej wysokości! Jest to gabinet kosmetyczny! Czy mogę ubiegać się o postojowe i pożyczkę 5000 z PUP? Proszę o odpowiedź☺️

  • Wydaje mi się, że ma Pani inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (KRUS), więc postojowe raczej nie, ale nie znam się tak dobrze na ubezpieczeniach rolników. Pożyczka jak najbardziej 🙂

 155. Damazy pisze:

  Szanowna Pani Agato.
  Taka sytuacja. DG – tylko zdrowotne (nie przekraczam 15 tys. netto) + UoP – pełen ZUS w tym społeczne oczywiście.
  Dzisiaj dowiedziałem się, że winienem złożyć oświadczenie o… uwaga: „Nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia placówek”. Syn 6 lat.
  Czy świadczenie na podstawie złożonego ZAS-58 przysługuje z UoP, czy nie?
  Jak widać nie ma tu zbiegu tytułu ubezpieczeń społecznych w ogóle.
  Jakie oświadczenie należy przesłać do ZUS, żeby otrzymać zasiłek opiekuńczy (jeżeli jest możliwe)?

  • To ciekawe, bo powinni przyznać opiekuńczy z UOP jako z tytułu do ubezpieczeń społeczny. Co do zasiłków opiekuńczych i ich dochodzenia od ZUS to niestety nie jestem ekspertem.

 156. BEATA pisze:

  A ja mam pytanie – czy jeśli wprowadzę przestój ekonomiczny (spółka na mocy rozporządzenia nie działa) to mogę otrzymać dofinansowanie z ZUS tzw. postojowe, a także ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PUP z powodu spadków obrotów? w ustawie nie ma napisane, że postojowe jest pomocą publiczną.

  • Postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą wpisanym do CEiDG (czyli jednoosobowe działalności i wspólnicy spółki cywilnej) lub osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Postojowe z dofinansowaniem się nie wyklucza i nie jest pomocą publiczną.

 157. Sandra Frankowska pisze:

  Witam,
  Do kiedy można składać wniosek PSZ-DKDG?

  Pozdrawiam

 158. Karolina pisze:

  Mam pytanie. Jeśli działalność zawiesiłam 1 lutego ale odwiesilam ją 1 marca 2020 to czy mogę skorzystać z postojowego dla samozatrudnionych oraz z pożyczki 5000 zł? Dałam ze jestem oprócz tego zatrudniona na umowę o prace oprócz prowadzenia działalności gospodarczej jednoosobowej

 159. A. pisze:

  Dzień dobry, będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na jedno pytanie: mam zawartą umowę zlecenie od dnia 21.01.2020 r. na miesiąc. Po upływie tego miesiąca umowa zaczęła biec per facta concludentia, a ja dalej ją świadczyłam. 16 marca moje obowiązki zostały drastycznie zredukowane, a 26 marca dostałam wypowiedzenie. Czy mogę domagać się świadczenia za marzec? Czy te dwie umowy mogą zostać uznane przez ZUS za tożsamy stosunek zobowiązaniowy?
  Pozdrawiam

 160. Karolina pisze:

  Dzień dobry Pani Agato,
  we wcześniejszych komentarzach wspomniała Pani o zagrożeniu o odszkodowanie , gdy pracodawca nie chce złożyć wniosku o świadczenie postojowe. Chciałabym zapytać jaka jest podstawa prawna takiego odszkodowania?
  Już wcześniej został wysłany mail do pracodawcy – zero odzewu. Natomiast koleżance, której też przysługuje świadczenie postojowe , księgowa powiedziała,że dyrekcja nie podjęła jeszcze decyzji o wysłaniu wniosków ,ponieważ „wyspa to inne przedsiębiorstwo” . Pracujemy na wyspie handlowej w galerii , a właścicielem jest firma sp. z.o.o – czy to ma jakikolwiek wpływ na wysłanie wniosków?

  • Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. (zasady ogólne kodeksu cywilnego – 415 k.c.). Nie ma to żadnego wpływu – właściwy zleceniodawca (bez względu który) może złożyć wniosek.

 161. jaga pisze:

  Czy można skorzystać zarówno z pożyczki 5 tys, jak i dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, skoro składając wniosek w tym drugim przypadku należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu i nieubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych?

 162. Michal pisze:

  Dzień dobry, proszę o poradę.
  Wg moich adwokatów nie należy się Tobie postojowe że względu na to, że nie odprowadzales składek ZUS.

  Jestem studentem na umowę zlecenie.
  Jest to prawda?

 163. Iza pisze:

  Witam,
  proszę o pomoc w ustaleniu wysokości mikropożyczki PUP o którą mogę się ubiegać, tzn. wszędzie jest informacja o max. kwocie pożyczki tj. do 5 tys. zł, ale niestety nigdzie nie udało mi się znaleźć odpowiedzi w jaki sposób wyliczyć pułap dla swojej firmy. Czy jest to kwestia procentowego spadku przychodów/ wielkości firmy? Proszę o pomoc, bo nie chciałabym popełnić błędu przy składaniu wniosku. Jestem mikroprzedsiębiorcą. Pozdrawiam

 164. Mama pisze:

  Witam
  Mam takie pytanie, jestem osoba samozatrudniona i chciałam złożyć wniosek o pożyczkę z pup do 5 tys, czy w przypadku zaległości w opłacaniu zakładek ZUS będzie ona wypłacona ?

 165. Mama2015 pisze:

  Witam
  Mam takie pytanie, jestem osoba samozatrudniona i chciałam złożyć wniosek o pożyczkę z pup do 5 tys, czy w przypadku zaległości w opłacaniu zakładek ZUS będzie ona wypłacona ?

 166. Mama2015 pisze:

  Czy przy zaległością w ZUS otrzymam.posyczke z pup dla samozatrudnionych

  • To zależy w jakim okresie te zaległości i czy np. nie powstały już przesłanki do ogłoszenia upadłości. Możliwe, że nie spełni Pani przesłanek do otrzymania pomocy publicznej.

 167. Agnieszka pisze:

  Dzien dobry. Mam dwa pytania
  1. Czy z pozyczki 5 tys zl z funduszu pracy moze skorzystać osoba samozatrudniona ktora ma dodatkowe źródło dochodu w postaci emerytury mundurowej?
  2. Dotyczy innej osoby. Czy z tej pożyczki moze skorzystać samozatrudniony który zalozyl działalność 1 marca 2020. Wcześniej prowadzil inna działalność ale przez rok mial ją zawieszoną i wlasnie 1 marca 2020 rozpoczął prowadzenie firmy w innej branży

 168. Kinga pisze:

  Dzień dobry.
  Byłam na umowie zlecenie od 2019r. w związku z obecną sytuacją zleceniodawca wypowiedział mi umowę. Złożone zostały również dokumenty o postojowe. Czy w przypadku wypowiedzenia umowy postojowe też się należy? I czy w takim przypadku mogę zarejestrować się na zasiłek dla bezrobotnych ? ponieważ w obecnej sytuacji nie mam nawet ubezpieczenia. Bardzo proszę o pomoc, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat.

 169. xxx pisze:

  Dzień dobry,

  Prowadzę jednososobową działalność,dOd 16 marca przebywam na zwolnieniu lekarski, działalność nie jest zawieszona, czy w związku z tym mogę ubiegać się o przyznanie mikropożyczki dla samozatrudnionych oraz ubiegać się o jej późniejsze umożenie.

 170. Agata pisze:

  Witam, już pogubiłam się w gąszczu tych informacji 🙂 Pozwolę sobie zadać pytania, będę wdzięczna za odpowiedzi.

  1. Prowadzę jednoosobową działalność czy mogę składać wniosek o pożyczkę do 5 tys. czy tylko wniosek o dofinansowanie części kosztów? Pytam, bo na stronie praca gov po wybraniu tarcza antykryzysowa są min. opcje

  a) wniosek o udzielnie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzesiębiorcy
  b) wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działaności gospodarczej dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników.

  Patrząc na to, wnioskuję, że z opcji w punkcie „a” skorzystać nie mogę? Czy mam rację?

  2. Jeśli chodzi o podpunkt b, to co jeśli przychody w ubiegłym roku (bo jak rozumiem chodzi o przychód nie dochód) były analogicznie podobne do przychodów w tym samym okresie w tym roku? Nie mogę wtedy złożyć wniosku?

  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi

 171. Julia pisze:

  Witam. Mam pytanie czy licząc spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca, w moim przypadku to od 12.03 – 11.04 w porównaniu do miesiąca poprzedniego tj 12.02-11.03 i jest spadek nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Jeżeli porozumienie z przedstawicielami pracowników o przestoju ekonomicznym jest podpisane i zgłoszone do PIP od 1.04 na okres 3m-cy, to czy mogę złożyć wniosek do WUP dnia np.24 kwietnia? I wnioskować o przyznanie Z FGŚP środków od 1 kwietnia taj jak jest zawarte porozumienie?
  Proszę o wskazówki i dziękuję.

  • Chyba się zagubiłam w tych datach. Jest Pani w stanie wykazać spadek obrotów w dniu 11.04, a więc najwcześniej w tym dniu mogła Pani obniżyć wymiar etatu/wprowadzić przestój ekonomiczny.

 172. Eliza pisze:

  Witam. 1. Co robić gdy pracodawca nie chce złożyć mi wniosku o postojowe. Nie odbiera tel. Nie odpisuje na meila. Czy mogę sama złożyc ze swoim podpisem . 2 mam umowe zlecenie od 20 stycznia niby przysługuje mi postojowe ale pracodawca nie opacal mi skldek za styczen. Czy należy mi się postojowe. 3 mam umowe do 30.kwietnia 2020r czy po tym terminie mogę też się starać o postojowe jeśli już utraciłam pracę.

  • 1. Nie może Pani złożyć sama. Proszę napisać „wezwanie do zapłaty odszkodowania 2.080 zł” i przesłać do zleceniodawcy. 2. tak 3. Będzie to możliwe, ale wniosek musiałby złożyć były zleceniodawca.

 173. Zbyszek pisze:

  Witam.Prowadze jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, podatek place w formie ryczaltu ewidencjowanego jestem zwolniony z placenia vat.Moje pytanie jaka kwota postojowego bedzie mi przyslugiwala czy 2080zl czy 1300 bo we wniosku jest tylko wzmianka o karcie podatkowej i zwolnieniu z vat ,ktore pole w moim przypadku mam zaznaczyc. Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz

 174. Energetyk pisze:

  Witam ,jestem zatrudniony na pół etatu Na czas nieokreślony , poza tym prowadzę własna działalność i rozliczam się za pomocą KPR, wysłałem pismo o umorzenie ZUS , czy mogę również złożyć o postojowe ? Czy przez zbieg tytułów świadczeń jestem z tego wyeliminowany ? Drugie pytanie czy mogę składać pismo o mikropozyczke 5.000 zł . Dziękuje za odp

 175. Joanna pisze:

  Witam.
  Dotyczy DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DLA SAMOZATRUDNIONYCH BEZ PRACOWNIKÓW.
  Mam pytanie co do okresu, na jaki wnioskujemy o dofinansowanie. W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku miałam 50% spadku (liczmy dla uproszczenia do dziś), ale wiem że na pewno w kolejnych miesiącach będzie to 90%. Wniosek muszę jednak złożyć teraz, bo mija termin naboru. Czyli rozumiem, że muszę zawnioskować od razu o dofinansowanie na 3 miesiące (na podstawie spadku 50%), bo jeśli zawnioskuję na miesiąc to później będę po terminie (chyba, że będzie kolejny nabór?)

  Druga kwestia – jeśli mogę teraz złożyć na 1 miesiąc, to jaki okres mam brać pod uwagę składając kolejny wniosek za miesiąc?

  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Dokładnie, wszystko zależy od tego czy będzie kolejny nabór, a obawiam się, że tego nikt nie wie. Więc albo Pani od razu składa na 3 miesiące i ma niższą kwotę albo czeka na kolejny nabór i otrzymuje wyższą kwotę (ale licząc się z tym, że kolejnego naboru nie będzie i będzie Pani „stratna” 2 miesiące dofinansowania).
   Jeżeli chodzi o spadek obrotów, to raczej może być ten sam.

 176. AGNIESZKA pisze:

  Witam. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mogę jednocześnie starać się o pożyczkę dla mikrofirm z PUP i dofinansowanie kosztów prowadzenia działaności? czy jako koszt można zaliczyć moje wynagrodzenie? Jeśli otrzymałam już tzw. postojowe, a firma nadal nie pracuje, to czy muszę składać kolejny wniosek aby uzyskac po raz kolejny postojowe? Będę wdzięczna za pomoc.

  • Tak, świadczenia można łączyć. Nie – Pani „wynagrodzenie” w przypadku działalności gospodarczej nie jest Pani kosztem. Żeby kolejny raz otrzymać postojowe, niezbędne będzie ponowne złożenie wniosku (ale na innym formularzu, którego jeszcze nie ma).

 177. Jurek pisze:

  Witam, prowadzę jednoosobową działalność , natomiast od ponad roku dodatkowo mam na umowie zlecenie 1 osobę do wykonywania drobnych prac w ilości około 20-25 godzin miesięcznie przy płacy 17 zł/godz.
  Czy moge złozyć wniosek do Urzędu Pracy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników , z góry dziękuję.

  • Wydaje się, że tak. Art. 15 zzc wskazuje tylko na pracowników, a nie – tak jak inne przepisy – dodatkowo na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

   • Gość 1 pisze:

    Artykuł 15zzc ustawy o COVID- 19 (specustawa) dotyczy samozatrudnionych tj. przedsiębiorców, którzy nikogo nie zatrudniają w swoich firmach.

 178. Tomasz pisze:

  Witam
  Mam pytanie jeśli chodzi o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników czy urzędy pracy będą co miesiąc ogłaszać nabór wniosków. Mój przychód za okres marzec kwiecień spadł o 40% ale widze że za okres kwiecień maj spadnie o ponad 70%.

 179. Antek pisze:

  Witam. Mam 2 pytania.
  1. Jakie jest dopuszczalne opóźnienie w płaceniu składek Zus w ramach ubiegania się o zwolnienie z Zus za marzec-kwiecień-maj 2020? -12 miesiecy licząc od końca 2019 roku czy opłacenie składek do końca 3-go kwartału 2019
  2. Zakładając , że pracownik ma 3miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę i to , że otrzymam na niego dofinansowanie do pensji, to czy wypowiedzenie umowy o pracę mogę mu dać dopiero po zakończeniu finansowania i defacto muszę go utrzymywać jeszcze przez 3 miesiące po ustaniu dofinansowania?

  • 1. Ze strony ZUS: „Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.”.
   2. Zasadniczo tak.

 180. Katarzyna W pisze:

  Dzień dobry

  Ja również będę wdzięczna za jakąkolwiek podpowiedź.

  Jestem studentką i pracuję na umowę zlecenie. Z tym, że umowa jest prowizyjna. Ile i jakiego rodzaju konsultacje przeprowadzę, tyle zarobię (usługi różnią się ceną). I teraz mam pytanie. Jak na tej podstawie określić „przychód wynikający z umowy”?

  Jeśli miałabym stawkę godzinową to sprawa jasna – mnożę stawkę godzinową przez ilość godzin, jaką zazwyczaj w ciągu miesiąca realizuję.

  A co w przypadku gdy mam płacone od usługi, którą wykonam? Co można wówczas podpiąć pod „przychód wynikający z umowy”? Myśli Pani, że wyliczenie średniej zarobków z ostatnich miesięcy byłoby ok? Czy ma Pani może jakiś inny pomysł jak się do tego odnieść?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 181. Adam pisze:

  Witam.
  Czy można skorzystać z mikropożyczki z Urzędu Pracy w wysokości 5 000 zł jeśli skorzystałem już z innej dotacji z tego samego urzędu czyli ze zwrotu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w wysokości 7020 zł?

 182. Michał pisze:

  Na stronie gov.pl jest taki komunikat

  „Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

  Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.”

  Więc nie można łączyć dofinansowania z np. pożyczką dla samozatrudnionych z PUP ?

  • Można, ale te same koszty nie mogą być sfinansowane z kosztów publicznych. Jeżeli środkami z pożyczki opłaci Pan czynsz najmu, a środkami z dofinansowania faktury za media, to nie będzie dochodzić do pokrycia tych samych kosztów.

 183. Joel pisze:

  Witam Pani Agato
  2 pytania:
  1. Mam zarejestrowaną działalność w Krakowie. Ale w CEiDG mam wykaze miejsca wykonywania działalności w 3 innych miastach. Czy o pomoc muszę wnioskować w Krakowie czy mogę w którymś z miast gdzie wykonuję działalność. Dodam – rzecz dotyczy sklepów franczyzowych. A jesli gdzie indziej moge to czy na wszystkich pracowników czy tylko na tych pracujących w tym mieście?

  Problem polega na tym, że każdy PUP ma nieco inne wymogi. W lutym miałem wzrost vs luty 2019 a składając w krakowie formularz wymaga podania FV za okres 60 dni wstecz od ostatniego dnia składania wniosku – czyli 28 kwietnia 2020. W ten sposób wpada mi w okres 29 lutego 2020 kiedy miałem wysoką fv – jeszcze przed stratami.
  A w innym PUP termin wyznaczono na 24 kwietnia – 8 maja) co powoduje że wejdą już FV za marzec i kwiecień – bo franczyzodawca wystawia FV zawsze z ostatnim dniem miesiąca.

  2. A jesli okaze sie, że moge tylko w Krk – to czy składając do 28 kwietnia ( wykazany spadek 30% – tym samym niższa pomoc – uwzględnienie luty i marzec 2019 do luty i marzec 2020) ) moge na pewno składać w maju kolejny
  wniosek za maj – ale (i tu WAŻNE) biorąc już marzec i kwiecień czy muszę się trzymać miesięcy podanych we wniosku nr 1?

  Jeśli się powtarzam – i podobne pytania pojawiały się – przepraszam. Dziękuję za pomoc.

  • Właściwy jest urząd ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Przy kilku miejscach prowadzenia działalności chyba skusiłabym się stwierdzić, że można złożyć w każdym właściwym (chociaż to trochę ryzykowne. Te okresy, które Pan podaje, to są okresy naboru wniosków, a nie okresy do których należy odnosić spadek obrotów (chyba, że nie zrozumiałam). To Pan wybiera okresy spadku obrotów (zastrzeżenie ustawowe). Co do złożenia kolejnego wniosku – to zależy od tego czy otworzą się nowe nabory. Jeżeli nie – nie będzie opcji później złożyć wniosku.

 184. Eliza pisze:

  Witam, mam pytanie mój mąż miał zawieszoną działalność od 1 stycznia do 22 marca 2020 roku( wcześniej prowadził działalność nieprzerwalnie od 2017. Odwiesił działalność od 23 marca. Dochód spadł znacznie, jest niemalże zerowy. Czy może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS i skorzystać z 5000 pożyczki ?Mąż ma działalność jednoosobową. Bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam

  • Jeżeli chodzi o zwolnienie z ZUS to tak. Jeżeli chodzi o pożyczkę, to muszą Państwo dopytać we właściwym dla siebie Urzędzie Pracy, bo wiem, że różne urzędy różnie podchodzą do sytuacji zawieszenia działalności i spełniania wymogu prowadzenia działalności przed 1 marca.

 185. Mariusz pisze:

  Dzień dobry, moja sytuacja jest trochę nietypowa. Otóż pracuję na etacie i prowadzę działalność gospodarczą. W dniu 16 marca możliwość wykonywania tej drugiej została definitywnie zatrzymana w momencie zamknięcia szkół. Zareagowałem w ten sposób, że napisałem do ZUS o wstrzymanie płacenia składki marcowej i żeby nie ponosić dalszych kosztów czyli opłacania ZUS- u i biura księgowego zawiesiłem działalność z dniem 1 kwietnia. Nadal pracuję na pełnym etacie. Chciałem skorzystać z pożyczki 5000 z WUP, ale tam wymogiem jest utrzymanie działalności przez 3 mce. Czy mogę odwiesić działalność i starać się o tę pożyczkę czy mogę skorzystać z innej formy pomocy, czy też w moim przypadku z racji dodatkowej pracy( najniższa krajowa) nic mi nie przysługuje ? Dziękuję i pozdrawiam Mariusz

  • Odpowiem również tutaj dla innych czytelników – Z dostępnych świadczeń nie będzie Panu przysługiwać na pewno świadczenie postojowe. Co do innych świadczeń, to często warunkiem jest prowadzenie działalności przed odpowiednim dniem (np. przed 1 marca 2020 r. – przy pożyczce). W przypadku zawieszenia działalności różne urzędy do tego różnie podchodzą, więc najprościej byłoby się skontaktować z PUP właściwym dla Pana i dopytać.

 186. Małgorzata pisze:

  Witam, chciałabym się zapytać czy jeżeli jestem zatrudniona na umowę zlecenie i cały kwiecień w związku z zaistniałą sytuacją jestem na zwolnieniu lekarskim to przysługuje mi świadczenie postojowe? Zleceniodawca powiedział, że nie złoży takiego wniosku.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  • Tak, przysługuje – w oparciu o przychody z marca, jeżeli wniosek zostanie złożony jeszcze w tym miesiącu.

   • Małgorzata pisze:

    Witam, bardzo dziękuję za odpowiedź. Chciałam się jeszcze dopytać o to czy jeżeli wniosek byłby złożony w maju to wtedy byłby brany dochód z kwietnia (chorobowe), tak? A przebywanie na chorobowym nie koliduje z otrzymaniem świadczenia postojowego?
    Pozdrawiam.

 187. Małgorzata Pokorska pisze:

  Czy przy zawieszonej dzialalnosci gospodarczej mogę składać wniosek o mikropozyczke i dofinansowanie z U P.Dzialalnosc zawieszona w połowie marca.Bardzo dziękuję za poradę.

 188. Patrycja pisze:

  Witam,
  czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, będąc na małym ZUSIe jeszcze i niezatrudniając pracowników, mogę ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, zwolnienie z ZUS, zasiłek opiekuńczy (dzieci przedszkolne) i świadczenie postojowe jednocześnie?

 189. Joanna pisze:

  Dzień dobry, w miesiącu kwietniu dostałam postojowe ze względu na spadek obrotu firmy o 15%przychodu. Nie rozumiem zapisu „brak poprawy sytuacji materialnej” o ile w miesiącu kwietniu przychód był prawie zerowy więc nie mam z interpretacją problemu to w maju może się poprawić ale nie będzie większy niż marcu. Poprawi się jednak względem kwietnia gdzie przychód jest praktycznie zerowy. Czy w kolejnych wnioskach o swiadczenie spadek liczymy względem lutego czy miesiąca poprzedzającego wniosek.

 190. Jurek pisze:

  Witam, prowadzę jednoosobową działalność , natomiast od ponad roku dodatkowo mam na umowie zlecenie 1 osobę do wykonywania drobnych prac w ilości około 20 godzin miesięcznie ,

  Czy moge złozyć wniosek do Urzędu Pracy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników , z góry dziękuję.

  • Wydaje się, że tak. Art. 15 zzc wskazuje tylko na pracowników, a nie – tak jak inne przepisy – dodatkowo na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

  • Gość 1 pisze:

   Nie jest Pani osobą samozatrudnioną. Może Pani złożyć wniosek do PUP o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników , w tym zleceniobiorców , wtedy gdy dyrektor powiatowego urzędu pracy prowadzi aktualny nabór wniosków (art. 15 zzb ust. 1 i 2 ustawy o COVID- 19 ).

 191. Magdalena pisze:

  umorzenie 50% składek zus dla firmy za ubezp. od 10 do 49.
  Czy firma może złożyć wniosek o umorzenie 50% tylko za marzec i kwiecień 2020 ( bo stan ubezpieczonych jest powyżej 10 ) a za maj 2020 składać o 100% umorzenia bo liczba ubezpieczonych na 30,04,2020 będzie poniżej 10 ubezpieczonych?
  dziękuję i pozdrawiam

 192. Marzema pisze:

  Dzień dobry,
  Czy pracodawca który zatrudnia 9 pracowników (podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne i społeczne)i sam opłaca za siebie tylko składkę zdrowotną może strać się o umorzenie 100% składek ZUS czy tylko 50%?

 193. Marzenna pisze:

  Dzień dobry,
  pani Agato, jesteśmy średnią firmą zatrudniającą powyżej 50 pracowników. Mam pytanie, jak zostanie zawarte porozumienie z przedstawicielami pracowników (reprezentacja pracownicza) w sprawie obniżonego wymiaru czasu pracy a co za tym idzie wynagrodzenia to czy z każdym pracownikiem należy zawrzeć porozumienie z osobna czy wystarczy samo porozumienie i poinformowanie pracowników o zawartym porozumieniu.
  A co w przypadku gdy przedstawiciele nie dogadają się z pracodawcą? Obniżka będzie dotyczyć tylko niektórej grupy pracowników

  • Marzenna pisze:

   czy takie porozumienie nalezy złozyc w PIP?

   • Marzenna pisze:

    Pani Agato mam 12 osób niepelnosprawnych, otrzymujemy co miesiąc dofinansowanie, czy osoby te należy wskazać we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń z WUP.Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

    1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepeł­nosprawności,
    450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawnośćI

    • Marzenna pisze:

     Dzień dobry,
     pani Agato, jesteśmy średnią firmą zatrudniającą powyżej 50 pracowników. Mam pytanie, jak zostanie zawarte porozumienie z przedstawicielami pracowników (reprezentacja pracownicza) w sprawie obniżonego wymiaru czasu pracy a co za tym idzie wynagrodzenia to czy z każdym pracownikiem należy zawrzeć porozumienie z osobna czy wystarczy samo porozumienie i poinformowanie pracowników o zawartym porozumieniu.
     A co w przypadku gdy przedstawiciele nie dogadają się z pracodawcą? Obniżka będzie dotyczyć tylko niektórej grupy pracowników.
     Czy takie porozumienie nalezy złozyc w PIP?

     • Marzenna pisze:

      Pani Agato mam 12 osób niepelnosprawnych, otrzymujemy co miesiąc dofinansowanie, czy osoby te należy wskazać we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń z WUP.Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

      1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepeł­nosprawności,
      450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawność

    • Oj, mam duże wątpliwości.

  • Nie trzeba zawierać porozumień indywidualnych, wystarczy porozumienie zbiorowe + poinformowanie. Jeżeli przedstawiciele się nie dogadają, to nie uda nam się zawrzeć porozumienia.

 194. MB pisze:

  Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wystąpiłam z wnioskiem o zwolnienie z ZUS za marzec-maj, jednak opłaciłam składkę zdrowotna za marzec. Czy mogę tą składkę odliczyć od zaliczki na podatek za kwiecień, a jeśli nie to czy ta składka w przypadku przyznania zwolnienia pojawi się jako nadpłata na konice w ZUS?

 195. Magda pisze:

  Prowadzę działalność od kilku lat. Do 04 marca zatrudniałam 2 osoby, od tego czasu nie zatrudniam pracowników. Czy należy mi się świadczenie postojowe?
  Dodam, że kwota przychodu z marca spełnia wszystkie wymogi (nie przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału i jest o 15% mniejsza od przychodu z lutego)

 196. Marta pisze:

  Witam. Jestem studentką zatrudnioną na umowie zlecenie. Umowa ta jest co miesiąc odnawiana. Pracuję tam nieprzerwanie od października 2019 r. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe? Pozdrawiam

 197. Krystyna pisze:

  Dzień dobry. Jestem emerytką prowadzącą DG od 1994 r.W m-cu III 2020 zawiesiłam działalność.Czy przysługuje mi Swiadczenie postojowe? nadmieniam,że opłacałam tylko składkę zdrowotną. Pozdrawiam.Krystyna

 198. Anka pisze:

  Czy w przypadku zwolnienia z ZUS na poziomie 50 % (pracodawca powyżej 10 pracowników) można ubiegać się o dofinansowanie z FGWŚ albo z PUP, także w zakresie pozostałych 50% składki? Tak aby finalnie w ogóle nie ponosić jej kosztów?

 199. MZ pisze:

  Jeśli mój pracodawca złożył wniosek w moim imieniu o postojowe (umowa zlecenie) i załóżmy, że złożył ten wniosek poprawnie, jak długo będę musiała czekać na pieniążki? Czy jest jakaś data lub jakiś termin? Trochę mnie martwi, że jeszcze pieniędzy nie jeszcze na konvie. W dodatku mój pracodawca kazał nie pisać do siebie dopóki pieniądze nie zjawia sie na koncie i poinformowal, że sam nie dostał żadnej odpowiedzi na ten temat. Na maila nie dostałam żadnej odmowy/odrzucenia wniosku, a na infolinie ciężko się dodzwonić.

 200. Karolina pisze:

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie pracuję na umowę o pracę na pełny etat.
  Ubiegam sie o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności z Funduszu Pracy.
  Cczy jednocześnie mogę ubiegać się o Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych z tego samego funduszu ?

 201. Joanna pisze:

  Witam. Ponawiam pytanie.
  Dotyczy DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DLA SAMOZATRUDNIONYCH BEZ PRACOWNIKÓW.
  Mam pytanie co do okresu, na jaki wnioskujemy o dofinansowanie. W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku miałam 50% spadku (liczmy dla uproszczenia do dziś), ale wiem że na pewno w kolejnych miesiącach będzie to 90%. Wniosek muszę jednak złożyć teraz, bo mija termin naboru. Czyli rozumiem, że muszę zawnioskować od razu o dofinansowanie na 3 miesiące (na podstawie spadku 50%), bo jeśli zawnioskuję na miesiąc to później będę po terminie (chyba, że będzie kolejny nabór?)

  Druga kwestia – jeśli mogę teraz złożyć na 1 miesiąc, to jaki okres mam brać pod uwagę składając kolejny wniosek za miesiąc?

  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Co do pierwszej kwestii – dokładnie tak. Gdyby była pewność, że będzie kolejny nabór, to jasne, że można by wnioskować o 1 miesiąc, ale takiej pewności nie mamy. Pytanie brzmi czy chce Pani ryzykować?
   Co do drugiej kwestii, to chyba nie rozumiem pytania.

 202. Mateusz pisze:

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnoście umowy zlecenia
  pracuje na umowę zlecenia – moje przedsiębiorstwo będzie ubiegać się o postojowe dla mnie
  w marcu pracowałem , w kwietniu nie pracowałem, ale w maju jest potrzeba przyjścia na 1/4 etatu
  czy mogę pracować czy jak mam otrzymać postojowe to muszę zaprzestać pracy w kolejnych miesiącach
  Za góry dziękuje za odpowiedź

 203. Mateusz 1 pisze:

  Dzień dobry Pani,
  mam pytanie odnoście umowy zlecenia
  pracuje na umowę zlecenia – moje przedsiębiorstwo będzie ubiegać się o postojowe dla mnie
  w marcu pracowałem , w kwietniu nie pracowałem, ale w maju jest potrzeba przyjścia na 1/4 etatu
  czy mogę pracować czy jak mam otrzymać postojowe to muszę zaprzestać pracy w kolejnych miesiącach
  Za góry dziękuje za odpowiedź

  • Przestój przy świadczeniu postojowym – to zgodnie z informacjami ZUS – nie jest całkowite zaprzestanie pracy, a zmniejszenie jej natężenia czy poziomu klientów. O pierwsze świadczenie postojowe można już składać wniosek. Natomiast co do kolejnych – nadal trudno powiedzieć w jaki sposób mamy wykazać, że sytuacja materialna nie uległa poprawie, bo nie ma jeszcze opublikowanych wzorów ZUS dla kolejnych świadczeń postojowych.

 204. Izabela Zawadzka pisze:

  Dzień dobry
  Prowadzę jednoosobową działalność, jednocześnie pracuję na podstawie umowy o pracę gdzie pracodawca odprowadza od umowy wszystkie składki, z działalności płacę tylko zdrowotne. Czy mogę starać się o dofinansowanie pożyczki z urzędu pracy 5.000,00 oraz o umorzenie składki zdrowotnej w ZUS?

 205. Gosia pisze:

  Dzień dobry,
  Pracuje na umówię zlecenie, odnawianej co miesiąc ( umowa przez pośrednika ). W zawiązku z COVID-19, ostatni raz w pracy byłam 27.03.2020. Umowa podpisana była normalnie do końca marca. Nie wiadomo było kiedy wrócimy do pracy, wiec mimo wszystko zleceniodawca sporządził umowę również na kwiecień ( sporządzona 31.03.2020, podpisana 1 kwietnia ) niestety cały miesiąc był bezrobotny. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe? Czy ostatni dwa dni niepracujące marca ratują jakoś moja sytuacje? Zleceniodawca twierdził – ze świadczenie mi nie przysługuje gdyż nie mam jednej umowy tylko wiele ( chodzi, że co miesiąc jest nowa umowa ) bardzo proszę o informacje, dziękuje.

 206. Darek pisze:

  Czy można wnioskować w PUP o pożyczkę 5tyś i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z poniesionymi stratami. Czy tylko o jedno można się starać.
  Drugie pytanie to czy koliduje to coś z pomocą ZUS (składki i postojowe)?
  Darek

 207. Galer pisze:

  Witam serdecznie, chciałem zapytać co oznacza termin bieżące koszty firmy? Czy oprócz czynszu ,leasingu może to być np. zakup komputera lub drukarki, naprawa samochodu , który jest wpisany jako środek trwały ???

 208. D pisze:

  Dzień dobry. Prowadzę JDG i nie zatrudniam pracowników. Czy przy obliczaniu przychodów na potrzeby starania się np. o zwolnienie z ZUS lub świadczenie postojowe nie ma znaczenia to, że aktualnie realizuję prace na podstawie zawartej kilka miesięcy temu umowy, z której płatność nastąpi pod koniec roku? W miesiącach kwietniu i maju planowany jest przychód wynoszący 0 zł (bez wystawiania faktur). W marcu osiągnąłem przychód przekraczający próg (powyżej 16 tys.). Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 209. Karol pisze:

  Dzień dobry,
  A czy z postojowego może skorzystać emeryt (czy to jest drugi/inny tytułu do społecznych?), prowadzący działalność, zatrudniający pracowników, ze spadkiem przychodów w kwietniu (w marcu jeszcze nie), z przychodami większymi niż 16tys? Niestety gubię się w tych warunkach i programach 🙁
  Pozdrawiam serdecznie,
  KZ

  • Obecnie tak – nie ma już limitu przychodów, zaś emerytura nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli będzie spadek kwiecień w stosunku do marca, to będzie Pan mógł złożyć wniosek w maju.

 210. postojowe2020 pisze:

  Czy jeśli mam obecnie dwie umowy zlecenia i jedną wypowiedziałam wraz z końcem kwietnia, to w maju wniosek o postojowe musi złożyć dwóch zleceniodawców (mimo, że z jednym współpracę zakończę w kwietniu)? Będzie to pierwszy wniosek o postojowe