Przy zwolnieniu pracownika zapłacisz odprawę

zwolnienie odprawa

Może Ci się wydawać, że będziesz musiał zapłacić odprawę pracownikowi tylko w przypadku, gdy dochodzi do tzw. zwolnień grupowych, a więc gdy rozstajesz się z większą ilością osób. Nic bardziej mylnego. Odprawa przysługuje bowiem również w sytuacji, w której zwalniasz wyłącznie jedną osobę. Oczywiście przy występowaniu dodatkowych okoliczności.

Niewątpliwe przy zwolnieniu pracownika w ramach tzw. zwolnień grupowych zapłacisz odprawę. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której będziesz do tego zobowiązany. Jeżeli bowiem wypowiadasz umowę pracownikowi z przyczyn go niedotyczących, a jednocześnie zatrudniasz co najmniej 20 osób, obowiązek taki również powstanie. Coś takiego nazywamy zwolnieniem indywidualnym w trybie tzw. zwolnień grupowych.

Przyczyny niedotyczące pracownika

Jednym z warunków jest rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. Są to więc wszystkie okoliczności, którymi nie możemy go obarczyć. Do wypowiedzenia nie dochodzi więc np. z powodu złego wykonywania pracy czy naruszania przez niego obowiązków.

Klasyczną przyczyną niedotyczącą pracownika jest likwidacja stanowiska pracy, likwidacja oddziału, zwolnienie z uwagi na problemy finansowe etc.

Zatrudnianie co najmniej 20 pracowników

Drugi warunek to zatrudnienie co najmniej 20 pracowników. Przy obliczeniach nie bierzemy pod uwagę osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zleceń, dzieł, o świadczenie usług, o praktyki absolwenckie. Nie bierzemy również pod uwagę osób wykonujących staż finansowanych ze środków PUP czy pracowników tymczasowych.

Nie przeliczamy również naszych pracowników na pełne etaty. Liczy się każda zatrudniona osoba. Pracownik zatrudniony nawet na 1/50 etatu nadal będzie liczony jako jeden.

Wysokość odprawy

To ile będziesz musiał zapłacić zależy od tego, ile pracownik u Ciebie przepracował. Jeżeli krócej niż 2 lata – jedno wynagrodzenie. Od 2 do 8 lat – dwa wynagrodzenia. Natomiast powyżej 8 lat – trzy wynagrodzenia. Pamiętaj, że liczymy je tak samo jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jest jednak również limit wysokości odprawy. Pracownik nie może dostać więcej, niż wynosi 15-krotność wynagrodzenia. Nie mówimy tu jednak o jego wynagrodzeniu, a o wynagrodzeniu minimalnym. Gdybyś więc musiał wypłacić odprawę w 2019 r., to limit wyniesie 33.750 zł brutto. Natomiast w 2020 r. będzie to już 36.750 zł brutto.

Ograniczenie ochrony przed zwolnieniem

Perspektywa zapłaty odprawy może wyglądać kiepsko, ale qiud pro quo. W przypadku zwolnień indywidualnych w trybie tzw. zwolnień grupowych ochrona pracownika przed zwolnieniem może być ograniczona.

Tylko bowiem w takim przypadku możesz np. wypowiedzieć umowę pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym co najmniej 3 miesięcy. Możesz wręczyć wypowiedzenia zmieniające podczas urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności. Zmiana warunków może dotyczyć nawet pracowników objętych ochroną przedemerytalną, działaczów związkowych czy SIP-ów.

Tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników znajdziesz TUTAJ.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek.W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Kogo wybrać do zwolnienia?

Komentarz do tego wpisu post

  1. Tomasz0822 pisze:

    Ciekawy artykuł. Tych przepisów powinni być świadomi zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Jeżeli szef nie chce wypłacić odprawy, trzeba mu uświadomić, czasami nawet z pomocą prawnika, że to jego obowiązek.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *