Pierwszy w działaniu

Jednym ze sposobów okazania uznania dla osób zasłużonych w jakiejś dziedzinie jest ich odznaczenie. Na temat orderów, polityki ich wręczania oraz osób odznaczonych każdy ma pewnie swoje zdanie. Ale mimo to warto odnotować, że kilka dni temu, bo 24 lipca 2015 r., weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące nowego odznaczenia o ładnej nazwie Odznaka Honorowa Primus in Agendo.

Czemu piszę o tym na blogu dotyczącym prawa pracy? Otóż dlatego, że odznakę taką mogą otrzymać osoby, organizacje i instytucje w związku ze szczególnymi działaniami lub zasługami na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia możesz przeczytać:

Ma to stanowić wyraz uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, dla najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także dla rzetelności i ofiarności w działaniach, które w istotny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji w obszarze polityki społecznej, rynku pracy lub rodziny.

Ciekawe. Mam tylko nadzieję, że jedynymi uhonorowanymi nie będą kierownicy Powiatowych Urzędów Pracy. Ale za jakiś czas wrócę do tego tematu i sprawdzę, kto te odznaki otrzymuje. I czy są to pierwsi w działaniu czy w gadaniu 🙂

Aha, i pamiętaj, żeby tę odznakę nosić na lewej piersi, pod orderami i odznaczeniami!

primus in agendo

One thought on “Pierwszy w działaniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.