Nowelizacja kodeksu pracy. Poradnik.

Im bliżej 22 lutego 2016 r. tym bardziej pracodawcy interesują się zmianami w kodeksie pracy. A zmiany wprowadzają rewolucję w umowach o pracę na czas określony. Ale o tym już pisałem.

Żeby firmom z toruńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (której jesteśmy członkiem) wyjaśnić nieco zawiłości związanych z tą nowelizacją, przygotowałem krótki biuletyn. Uważam, że wiedzą należy się dzielić.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, kliknij na ten link a następnie pobierz PDF z biuletynem. A jeśli jakieś kwestie związane ze zmianą kp nadal nie będą jasne, po prostu napisz mi o tym w komentarzu.

iph

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

 1. Grzegorz pisze:

  Szanowny Panie, czytam Pana blog regularnie, ale nie miałem do tej pory okazji komentować. Myślę, że jest on cenny nie tylko dla pracowników, ale też Pana kolegów po fachu 😉

  Jestem ciekawy Pana opinii w kontekście przepisów przejściowych analizowanej nowelizacji. 7 października 2015 r. pojawiło się stanowisko MPiPS, zgodnie z którym „niezależnie od liczby umów o pracę na czas określony oraz łącznego okresu zatrudnienia pracownika na podstawie takiej umowy w przeszłości, przy umowie o pracę na czas określony zawieranej począwszy od 22 lutego 2016 r. okres 33 miesięcy będzie się liczył dopiero od dnia zawarcia takiej umowy, która dodatkowo będzie pierwszą z trzech dopuszczalnych takich umów.” Z drugiej jednak strony, w kwestii stażu zatrudnienia na potrzeby ustalenia długości okresu wypowiedzenia, „Zdaniem departamentu w przypadku umów o pracę na czas określony zawieranych od 22 lutego 2016 r. uwzględnieniu będą podlegały wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także okresy zatrudnienia przypadające przed zmianami.” Stanowisko MPiPS pokazuje, że nie zawsze staż pracy, od którego zależy okres wypowiedzenia, wyzeruje się i będzie liczony tylko od 22 lutego 2016 r. Problem trochę na zasadzie orzecznictwa, które w przypadku wypowiadania umów na czas nieokreślony wskazuje, aby pod uwagę brać całą historię zatrudnienia danego pracownika. Proszę o Pana opinię.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Grzegorz, dziękuję 
   Przepisy przejściowe co do obowiązywania art. 25 z ind. 1 k.p. oraz co do okresów wypowiedzenia umowy na czas określony są rozdzielne, dlatego trzeba je oddzielnie interpretować. Omówiłem je też oddzielnie w poradniku.
   Co do pierwszej części, czyli stanowiska MPiPS to chyba mam odmienne zdanie, ale może zrobię o tym kiedyś wpis na blogu?
   Natomiast zgadzam się co do drugiej kwestii, czyli liczenia stażu uwzględnianego przy okresie wypowiedzenia. Przy umowach trwających ten staż się zeruje, a więc przez pierwsze pół roku okres wypowiedzenia nadal będzie wynosił 2 tygodnie. Natomiast w przypadku zawarcia umowy już po zmianie przepisów, w nowym reżimie prawnym wchodzą nowe zasady, czyli liczenie całego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. To też zresztą wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji, w którym dokładnie zaznaczono, że „zerowanie” stażu pracy ma mieć zastosowanie tylko do umów trwających i tak też są skonstruowane przepisy przejściowe. Wydaje mi się, że każda umowa została potraktowana po prostu jako oddzielny „byt”. Przynajmniej to wynika z przepisów, ale słusznie zauważyłeś, że orzecznictwo może pójść w inną stronę…

 2. Sławek pisze:

  Jak rozumieć uwagę zawartą w poradniku: „Ważne: umowa o pracę na czas określony zawarta po 22.02.2016 r., która jednak została zawarta w terminie miesiąca lub mniej po wcześniejszej umowie, która była już drugą umową na czas określony, będzie się przekształcała z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.”? Co z prawem do trzeciej umowy na czas określony?

  • Sławek, to powtórzenie tego, o czym mowa w części 3 dotyczącej przepisów przejściowych – Umowy o pracę na czas określony, które zostały zawarte po dniu 22.02.2016 r., ale w okresie 1 miesiąca od rozwiązania drugiej umowy o pracę na czas określony (w rozumieniu dotychczasowych przepisów), jeżeli ten miesiąc rozpoczął bieg przed lub w dniu 22.02.2016 r., są uważane za umowy o pracę na czas nieokreślony.

   Przykład – jeżeli druga umowa terminowa zostanie rozwiązana np. 15 lutego 2016 r., a następna umowa terminowa zostanie zawarta 1 marca 2016 r. – będzie ona traktowana jako trzecia w rozumieniu dotychczasowych przepisów, a co za tym idzie – przekształca się w umowę na czas nieokreślony z mocy prawa.

   To jest wyjątek od zasady, że trzecia umowa jeszcze nie jest umową bezterminową.

   Nie będzie tak, jeżeli druga umowa została rozwiązana od dnia 22 lutego 2016 r.

 3. Student Prawa pisze:

  Zmiany w kodeksie pracy to jedne z bardziej wyczekiwanych rewolucji i to nie koniecznie przez pracodawców lecz pracowników. Umowy na czas nieokreślony są powszechnie stosowane, ponieważ istnieje bardzo duża łatwość ich rozwiązania. Ja osobiście czekam na zmiany i mam nadzieję, że będą to zmiany na lepsze.

 4. Wojtek pisze:

  Chciałbym zapytać jak rozumieć konieczność podania obiektywnych przyczyn zawarcia umowy dłuższej niż 33 miesiące. Czy mam to rozumieć, że jeżeli pracownik był zatrudniony na pierwszej umowie 2 lata od 1 stycznia będzie na drugiej takiej umowy nie muszę zgłaszać do PIP?
  Pod uwagę mam brać tylko takie umowy, które w momencie wejścia przepisów są zawarte na okres dłuższy niż 33 miesiące czy mam patrzeć na cały staż pracownika na umowie na czas określony. Dobrze rozumiem?
  Jeżeli trudno znaleźć przyczyny tak długiej umowy to rozumiem,że od 22 lutego stają się one umową na czas nieokreślony?

  • Wojtek, okres 33 miesięcy zaczyna się liczyć od dnia 22.02.2016 r. Okres zatrudnienia przed tym dniem nie wlicza się do limitu.
   Jeżeli jest zawarta umowa o pracę na czas określony, to najwcześniej z dniem 22.11.2018 r. przekształci się w umowę na czas nieokreślony (chyba, że zostanie przekroczony limit ilościowy).
   W odniesieniu zaś do obowiązku zgłoszenia do PIP – umowa trwająca w dniu 22.02.2016 r. powinna być zgłoszona do PIP, jeżeli została zawarta w okolicznościach wyjątkowych, które stanowią wyjątek od limitowania zatrudnienia terminowego.

 5. Agnieszka pisze:

  Proszę o wyjaśnienie wątpliwości: w jaki sposób należy traktować umowę o pracę zawartą 01 stycznia 2016 na czas określony, jeśli zmiana w przepisach będzie obowiązywała od 22.02.2016r.
  Nadmieniam, iż w jednym z naszych przypadków będzie to 2 z kolei umowa a w drugim będzie 3 z rzędu umowa o pracę na czas określony. Od którego momentu należy liczyć okres max 33 miesięcy???

 6. Sławek pisze:

  W przypadku 3. umowy, musi być ona zawarta na czas nieokreślony – obecnie obowiązujące przepisy będą miały zastosowanie dnia 01.01.2016r. Jeśli natomiast chodzi o 2. umowę (może być zawarta na czas określony), czas 33 miesięcy będzie liczony od dnia 22.02.2016r. – sprawa będzie już regulowana nowymi przepisami. W tym okresie 33 miesięcy będzie można zawrzeć również 3. umowę.

 7. Adam pisze:

  Witam w swoim biuletynie pisze Pan że liczenie stażu pracowniczego (niezbędnego do ustalenia okresu wypowiedzenia), dla umów na czas określony dłuższych niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem zawartych przed 22 lutym, zeruje się i a jego liczenie rozpoczyna się od nowa od dnia 22.02.2016, w związku z czym mam pytanie co w przypadku umowy na czas określony dłuższej niż 6 miesięcy, zawartej przed dniem 22 lutego, w której to okres wypowiedzenia nie wynosi 2 tygodnie a załóżmy miesiąc, czy w przypadku takiej umowy ten poprzedni staż również się zeruje i jest naliczany od nowa od dnia 22.02.2016.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Adam, w przypadku umieszczenia klauzuli o możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem będzie tak jak w opisie. Długość tego okresu wypowiedzenia jest bez znaczenia. Staż będzie się zerował. Jeżeli jednak okres wypowiedzenia jest określony w umowie w sposób korzystniejszy dla pracownika (1 miesiąc a nie 2 tygodnie) to obowiązywać będzie ten korzystniejszy.

 8. HENRYKA pisze:

  Pracuję w podwarszawskiej firmie liczącej 4 osoby od ponad 6 l – umowa na czas nieokreślony. Dowiedziałam się, że w najbliższym czasie moje stanowisko będzie zlikwidowane a ja będę zwolniona. Jakie są aktualne przepisy? Mam 56 l i 30 l stażu pracy. Podobno zmieniły się przepisy i okres wypowiedzenia będzie wynosił jedynie 14 dni – zmiany mówiące o liczeniu stażu od 22.02 br??? Będę wdzięczna za pełną informację jak to powinno wyglądać zgodnie z aktualnymi przepisami. Na co mogę liczyć?

 9. HENRYKA pisze:

  ODPOWIEDZ

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.