Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia oraz umowie o świadczenie usług

Kilka dni temu doszło do opublikowania ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza rewolucję w zakresie powierzania wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o świadczenie usług, wprowadzając pojęcie minimalnej stawki godzinowej.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł (brutto), a następnie co roku – podobnie jak minimalne wynagrodzenie – będzie waloryzowana. I uwaga – wynagrodzenia tak ustalonego nie można się zrzec.

Jeżeli zastanawiasz się do jakich umów będzie miała zastosowanie już wyjaśniam. Chodzi o umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zawarte bądź to z osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą, a jednocześnie nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami (czyli samozatrudnieni) oraz pozostałymi osobami fizycznymi, które działalności nie prowadzą a przedsiębiorcą.

Jest jednak kilka wyłączeń, ponieważ minimalna stawka godzinowa nie znajdzie zastosowania do:

 • umów, na podstawie których o miejscu lub czasie wykonania usług decyduje zleceniobiorca, a wynagrodzenie mu przysługujące jest jedynie prowizyjne,
 • umów dotyczących opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej,
 • umów dotyczących opieki podczas wycieczek i wypoczynków, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba,
 • umów dotyczących opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku.

Jeżeli natomiast umówisz się ze swoim zleceniobiorcą na niższą stawkę, to i tak będzie mu przysługiwać minimalna stawka godzinowa (podobnie jak do tej pory w przypadku minimalnego wynagrodzenia). Co więcej, jeżeli zlecisz świadczenie usług lub wykonanie zlecenia kilku osobom na podstawie jednej umowy – każda z tych osób powinna otrzymać minimalną stawkę.

Jest też kilka dodatkowych warunków – wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej, a jeżeli umowa trwa dłużej niż miesiąc, musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Pamiętaj, że przy zawarciu umowy powinieneś ustalić ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Jeżeli tego nie zrobisz, Twój zleceniobiorca będzie przedkładał Ci informację o przepracowanych godzinach w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Dokumenty takie będziesz musiał przechowywać przez okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.

W przypadku wypłacania wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z minimalnej stawki godzinowej dojdzie do popełnienia wykroczenia, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Jednocześnie przyznano kilka nowych kompetencji PIP w tym zakresie.

Ważne są również przepisy przejściowe ustawy. Nowe rozwiązania będą miały bowiem zastosowanie do wszystkich umów – również tych zawartych przed 2017 r. Szczególne rozwiązanie odnosić się będzie do umów zawartych przed 1 września 2016 r. Każda ze stron takiej umowy może do 31 grudnia 2016 r. zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku nie dojdzie do zawarcia porozumienia, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Powinieneś więc podjąć odpowiednie kroki już dzisiaj, przyjrzeć się swoim umowom i pamiętać o tych regulacjach przy zawieraniu nowych, zwłaszcza po 1 września.

 IMAG2314

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Komentarz do tego wpisu post

 1. Bardzo fajne podsumowanie. Choć moim zdaniem ta ustawa tylko tworzy komplikacje dla pracodawców, tak naprawdę niewiele dając pracownikom. Praktyka jest taka, że nagminnie stosowane są umowy o dzieło zamiast umów zlecenia. Ustawodawca wpadł zatem na pomysł aby zrobić pod górkę przedsiębiorcą, którzy stosują właściwą formę umowy (i bardzo często w związku z tym opłacają wszystkie składki). Nie mówiąc już o tym, że nowelizacja promuje postawę typu: „mam skosić trawnik, umówiliśmy się na 120 zł brutto, zajmuje mi to 7 godz, no to będę go kosił 20 godz. zarobię 240 zł.” – choć takie ryzyko przepłacenia można akurat zniwelować karami umownymi na rzecz zleceniodawcy. Dodatkowo stawka w takiej wysokości może doprowadzić do wykluczenia z rynku „pracy” osób mniej efektywnych (zwłaszcza w biedniejszych regionach) oraz do zwolnień (widziałem sporo takich przypadków, w zw. z oskładkowaniem zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia). Jak dla mnie ustawa nietrafiona, która może rodzić negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców i „pracowników”.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Krzysztof, dzięki. Właśnie nie dla pracodawców i pracowników, a dla zleceniodawców i zleceniobiorców 😉 Pożądanym rozwiązaniem byłoby to, żeby pracę świadczyć na podstawie umowy o pracę, a nie umów cywilnych – zleceń, dzieł czy świadczenia usług. Wtedy taki problem by nie powstał. Natomiast ta ustawa jakoby normuje to, że praca jest świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Co do kar umownych, to już wymyślono bardzo dużo możliwości obejścia ustawy, ale koniec końców nie wiadomo jaka będzie praktyka PIP i sądów, skoro niby jest to stosunek cywilnoprawny, ale nie można płacić mniej niż minimalna stawka godzinowa.

 2. Rafał pisze:

  Mam pytanie – czy te same przepisy dotyczą zleceń, które np. zamieszczałbym w internecie w portalach typu http://oferia.pl/ ? Czy tutaj nie ma żadnych wytycznych odnośnie wynagrodzenia i bardziej wiążący jest po prostu regulamin serwisu?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Rafał, jeżeli umowa będzie zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą, a jednocześnie nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami (czyli samozatrudnieni) oraz pozostałymi osobami fizycznymi, które działalności nie prowadzą a przedsiębiorcą, to umowa będzie podlegać pod ustawę bez względu na treść regulaminu Oferii.

 3. Ola pisze:

  Dziękuję za powyższy artykuł. Nie każdy potrafi czytać ustawy.
  Czyli jeśli dobrze zrozumiałam do końca tego roku stawka nie obowiązuje? Jeśli umowa zlecenie jest podpisana na okres od 1 września do 31 października 2016? Wtedy jeszcze bez minimalnej stawki? No a jeśli chodzi o pracujących studentów na podstawie umów zleceń? Zmiany też ich dotyczą?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ola, minimalna stawka będzie obowiązywała dopiero od przyszłego roku. Studenci nie są w żaden sposób wyłączeni spod działania ustawy, więc i oni mogą liczyć na minimalną stawkę.

   • Ola pisze:

    Dziękuję Panie Karolu bardzo za odpowiedź. Przedzwoniłam sobie w tej sprawie również do PIP-u na ich infolinię i potwierdzili 😉 Stawka minimalna jeszcze nie obowiązuje. Dorabiam sobie obsługując punkt kserograficzny. Wiem, że od stycznia powinniśmy zacząć sobie pilnować „czasu pracy” czyli np. założyć listy obecności lub coś podobnego w uzgodnieniu z właścicielem firmy.

    • Ada pisze:

     Witam, chciałam zapytać o nową ustawę dotyczącą umowy zlecenie o podwyższenie stawki. Pracuję na umowę zlecenie jako student, pracodawca twierdzi ze mnie ustawa nie obowiązuje i nie dostanę ustawowej podwyżki. Czy to prawda? Nadmienię, że co miesiąc podpisuję nową umowę i pokazuję ważną legitymację studencką. Jakie to ma znaczenie, że pracuje jako student jak umowa zlecenie to jednak umowa, a nigdzie nie znalazłam wzmianki o tym, że są wyjątki co do studentów. Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ nie chce zostać oszukana i tak pracując za marne grosze.

     • Ada, nie ma żadnych wyłączeń dotyczących studentów. Wyjątek może polegać jedynie na charakterze pracy, np. jeżeli przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne lub usługi polegają na opiece nad osobą starszą. Studenci są jednak tak samo traktowani, jak inne osoby na podstawie tych zmian.

 4. Rafał pisze:

  Panie Karolu.
  Mam takie pytanie: minimalna stawka godzinowa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku,ale napisano ,że część zapisów 1 września 2016 – czyli co dokładnie ma wejść w życie tego dnia?

  Czy jak ja mam umowę zlecenie zawartą na czas od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 to ta data 1 września ma jakieś znaczenie i od tego dnia będę miał inne wyliczenie czy obowiązującą dotychczas(1850 zł brutto) stawkę?

  Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Rafał, przy umowach zawartych przed 1 września wprowadzono specjalny mechanizm służący dostosowaniu umowy do nowego stanu prawnego. Ty lub Zleceniodawca możecie więc złożyć wniosek o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia w zgodzie z ustawą.

 5. Katarzyna pisze:

  Co w sytuacji gdy zleceniobiorca ma z góry ustaloną stawkę za wykonanie danej czynności np. 100 zł za obsługę jednego pogrzebu niezależnie czy będzie trwał godzinę czy trzy godziny, lub 50 zł za kurs w przypadku kierowcy-pracodawca będzie miał obowiązek zmiany umowy z określonej kwoty na stawkę godzinową w przypadku gdy umowa została zawarta przed 1 września?
  Jaka stawka obowiązuje w przypadku umowy zlecenie zawartej od 1 września do 31 grudnia 2016 r.?

 6. Marta pisze:

  Co w sytuacji,kiedy z osobą prowadząca działalność jest podpisana umowa na obsługę kotłowni. Umowa jest od 01.09.2016 do 30.04.2017r. Czy tu też obowiązuje stawka 12 złotych?

 7. Ana pisze:

  A co w przypadku gdy umowa zawarta jest na cały rok, a usługi są świadczone w razie potrzeby – nie na godziny, kilka razy do roku, zleceniobiorca wystawia rachunek po każdym wykonaniu usługi. Czy za każdym razem trzeba będzie zawierać nową umowę?
  Problem polega na tym, że przed zawarciem umowy musimy przeprowadzać rozeznanie rynku i procedurę wyboru zleceniobiorcy.

 8. Beata pisze:

  Witam mam pytanko odnośnie nowej ustawy. Od kiedy obowiązuje 12 zł brutto na godzinę czy od 1 września 2016 czy od 1 stycznia 2017. Pytam gdyż mam rozbieżne informacje, co innego mówi radca prawny, a co innego PIP. Poza tym co z nowymi umowami zlecenie podpisanymi po 1 września br, czy muszą już mieć stawkę 12 zł brutto?

  • Beata, minimalna stawka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. Jeżeli zaś chodzi o nowe umowy, to nie będą one musiały mieć jeszcze tej stawki, ale nie będą objęte specjalnym mechanizmem ich zmiany określonym w ustawie.

   • Artur pisze:

    Witaj Agato,
    jeżeli dobrze Cię zrozumiałem – w odniesieniu do powyższego pytania Beaty – to, np., umowa zlecenie zawarta po 1 września 2016 roku, ale przed 1 stycznia 2016 roku:
    – nie musi mieć zapisu o minimalnej stawce godzinowej 12 zł (brutto),
    – nie są objęte specjalnym mechanizmem zmiany stawki (wystąpienie do Zleceniodawcy)?
    Czyli… tak naprawdę, stawia to umowy zlecenia zawarte po 1 września 2016 roku – ale przed 1 stycznia 2017 roku, w jeszcze gorszej sytuacji, niż te zawarte przed 1 września 2016 roku (brak możliwości zmiany – wystąpienia do Zleceniodawcy)?

    Pozdrawiam!

    • Artur, właśnie tak będzie. Możliwa będzie zmiana za porozumieniem stron (o ile druga strona na to przystanie) albo wypowiedzenie (jeżeli jest taka możliwość przewidziana w samej umowie). Natomiast nie można skorzystać z tego szczególnego, ułatwiającego dostosowanie umów mechanizmu. Ustawodawca założył, że od dnia wejścia w życie ustawy (1 września) strony umowy zlecenia powinny sobie zdawać sprawę z tego co czeka je w niedalekiej przyszłości i od razu uregulować w odpowiedni sposób umowę (np. poprzez zapis, że od 1 stycznia stawka minimalna godzinowa będzie wynosić 13 zł).

 9. Ela pisze:

  Witam, od kiedy obowiązuje zapis dotyczący wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu? Od 1 września 2016 czy od 1 stycznia 2017? Chodzi oczywiście o umowę zlecenie.

 10. Małgorzata pisze:

  A co z umowami, które pracodawca zawiera dodatkowo z pracownikiem? tz. mam umowę o pracę a dodatkowo zawieram umowę zlecenie na wykonanie pracy zupełnie innej niż mam w obowiązkach?

  • Małgorzata, jeżeli umowa zlecenia jest zawarta z pracodawcą na te same czynności, to w orzecznictwie sądów utrwalony jest pogląd, że jest to obejście prawa, a strony łączy jedynie stosunek pracy. Jeżeli umowa zlecenie będzie obejmować inne czynności, to oczywiście umowa taka będzie podpadać pod nowe przepisy.

   • Iwona pisze:

    Czyli jak jest w sytuacji gdy pracodawca zawiera ze swoim pracownikiem umowę zlecenie na te same czynności, które wykonuje w tych samych godzinach pracy (pierwsza sytuacja) albo poza godz. pracy (druga sytuacja)???

    • Iwona pisze:

     Czyli jak jest w sytuacji gdy pracodawca zawiera ze swoim pracownikiem umowę zlecenie na te same czynności, które wykonuje w ramach umowy o pracę : pierwsza sytuacja- umowe zlecenie wykonuje w tych samych godzinach do umowe o pracy albo sytuacja druga-umowe zlecenie wykonuje poza standardowymi godz. pracy ???

    • Iwona pisze:

     dodaję ze obowiazki z umowy zlecenia są te same co z umowy o pracę : pierwsza sytuacja- umowe zlecenie wykonuje w tych samych godzinach do umowe o pracy albo sytuacja druga-umowe zlecenie wykonuje poza standardowymi godz. pracy ???

     • Iwona, taka sytuacja może być uznana za obejście przepisów prawa pracy. Doprowadzi to do uznania, że umowa zlecenia to w istocie stosunek pracy, ze wszystkimi konsekwencjami.

     • Iwona pisze:

      Rozumie że to moze być obejście przepisów prawa pracy ale o jakich konsekwencjach mówimy, skoro od umowy zlecenia pracownik taki ma odprowadzane wszystkie skałdki….chyba ze umowa świadczona jest poza standardowymi godzinami pracy i wówczas czas poswiecony na nią mógłby być potraktowany jako praca w godz. nadliczbowych… a co w sytuacji gdy umowa zlecenie jest za m-c grudzień 2016 a bedzie wypłacana w miesiącu styczniu 2017…czy umowę taka należy traktowac zgodnie z ustawą obowiazująca od 01.2017 r tzn ze stawką 13 zł za godz????

 11. Sylwia pisze:

  Witam, w świetle nadchodzących zmian, tj. wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych od stycznia 2017 pracodawca będzie musiał ewidencjonować czas przepracowany. Czy są wytyczne lub druki, które należy stosować do pisemnego potwierdzania godzin przepracowanych i na tej podstawie dokonywanie wypłaty? Na co należy zwrócić uwagę w umowach zleceniach już obowiązujących i w jaki sposób dokonać zapisów w tych umowach?

 12. Gabriela pisze:

  Bardzo dziękuję za Pana artykuł.
  Mam pytanie : czy wyłączenia o których Pan nadmienia dotyczą tylko stawki godzinowej, czy również comiesięcznych wypłat?
  Mój zakład zatrudnia na umowy zlecenia osoby, które prowadzą praktyki z uczniami. Stawka jest za osobogodzinę, a wynagrodzenie następuje co semestr na podstawie zaliczenia praktyki /są prowadzone dzienniczki praktyk/. Dopiero po zakończeniu semestru wiemy jakie będzie wynagrodzenie opiekuna praktyk /wiemy kto był na praktykach, ile razy i czy zaliczył/. Nie wyobrażam sobie, by można to było rozliczać co miesiąc. Może przychodzi Panu do głowy jakieś rozwiązanie.
  Gabriela

  • Gabriela pisze:

   Bardzo dziękuję za Pana artykuł.
   Mam pytanie : czy wyłączenia o których Pan nadmienia dotyczą tylko stawki godzinowej, czy również comiesięcznych wypłat?
   Mój zakład zatrudnia na umowy zlecenia osoby, które prowadzą praktyki z uczniami. Stawka jest za osobogodzinę, a wynagrodzenie następuje co semestr na podstawie zaliczenia praktyki /są prowadzone dzienniczki praktyk/. Dopiero po zakończeniu semestru wiemy jakie będzie wynagrodzenie opiekuna praktyk /wiemy kto był na praktykach, ile razy i czy zaliczył/. Nie wyobrażam sobie, by można to było rozliczać co miesiąc. Może przychodzi Panu do głowy jakieś rozwiązanie.
   Gabriela

 13. Zbyszek pisze:

  Witam, zatrudniamy na zlecenie osoby nie uczące się oraz uczące do 26 roku życia płacąc im za godzinę pracy tą samą stawkę netto. Jedne umowy są ozusowane, drugie nie. Ile ta kwota netto za godzinę będzie wynosić po nowy roku dla jednej i drugiej grupy?
  Pozdrawiam, Zbyszek

 14. Agnieszka pisze:

  Witam!
  Czy umowa uaktywniająca dla niań również będzie objęta tą ustawą? Jest to poważny problem dla rodziców – pracodawców. A swoja drogą czy taka umowa uaktywniająca dla niań jest umową na cały etat/pół etatu – czy umowa zlecenia może być umową na 'część etatu’ czy też nigdy nie ma takiej natury – liczy się samo zlecenie? Pozdrawiam!

 15. Marek pisze:

  Witam
  Mam pytanie odnośnie umów „podwójnych” często stosowanych przez firmy ochroniarskie to znaczy umowa zlecenie od najniższej możliwej kwoty odprowadzanej do ZUS, oraz umowa o dzieło opiewająca na większą cześć wynagrodzenia.Tu rodzi się pytanie, w zapisie ustawy nie ma konkretnego wskazania że minimalna stawka obowiązująca od 2017 dotyczy” Wszystkich umów cywilnoprawnych” czy aby nie jest to furtka dla pracodawców ?? i w dalszym ciągu jest możliwość zatrudniania na umowach o dzieło bez obowiązku płacenia minimalnej stawki jaka ma być stosowana w 2017
  Pozdrawiam Marek

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marek, jest możliwość dochodzenia ustalenia, że umowa o dzieło była w istocie umową zlecenia. Zmiana przypisów obejmuje jedynie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, nie obejmuje umowy o dzieło.

   • Marek pisze:

    Witam Panie Karolu
    Bardzo dziękuję za odpowiedź ,szkoda że ustawodawca nie pomyślał o ujednoliceniu umów nie było by wtedy możliwości kombinowania ,oczywiście jak zawsze dowiedzenie na jakiej umowie się pracuje scedowano na pracobiorcę ,sam ruch z rozpoczęciem takiej procedury chociażby w PIP może powodować „podziękowanie” za pracę.Sprawa ta dotyczy bardzo dużej ilości pracowników którzy nie zawsze wiedzą gdzie szukać pomocy ,lub po prostu się z tym godzą
    pozdrawiam Marek

 16. Krzysiek pisze:

  Czy to obejmie wszystkie umowy?My jako lekarze pracujacy na uniwersytecie zmuszani jesteśmy do podpisywania „darmowych” umów zlecenia bez wynagrodzenia z powiązanym z uniwersytetem komercyjnym centrum medycznym, mam nadzieję że ta nowelizacja utrze dziadom nosa:)

 17. ola pisze:

  Czy zmiana stawki tyczy się również umowy uaktywniającej dla niań ? Widzę, że w wyłączeniach jest umowa dla niań jednak w rodzinie zastępczej. Rozumiem, że tylko w takim wypadku podwyżka nie ma zastosowania w przypadku niań.

 18. Lucyna pisze:

  Witam pracuje na umowe zlecenie jestem emerytką jaka stawka godzinowa obowiazuje pracuje na kuchni i niewiem jaka stawka obowiazuje wypłaty stawki godzinowej bo pracodawca mówi mi że 8 zł na godzine prosze o podpowiec

 19. Darek pisze:

  Witam,jeśli pracuje w ochronie i mam umowe -zlecenie zawartą na czas nieokreślony ze stawką 6 zł/h.
  to czy od nowego roku bedzie mojego pracodawce obowiązywała nowa ustawa o stawce godzinowej?
  czy będzie musiał podpisać ze mną nową umowe ze stawką 13 zł.?

  • Darek, modelowo tak powinno być.

   • tomasz pisze:

    Witam serdecznie mam podobne pytanie w sprawie umów o pracę ,w zeszłym roku zostałem zatrudniony w firmie ochroniarskiej otrzymałem umowę o pracę na czas określony ze stawką 5zł brutto i w tym roku 2017 firma też mi przysłała taką samą umowę z taką samom stawką godzinową a na domiar tego wszystkiego to się okazuje że pracuję jeszcze dla drugiej firmy na umowie zlecenie bo pracodawca kombinuje jak mnie wrobić w niechciane nadgodziny za któreż to mam płacone 7.50 brutto ,w pierwszej firmie umowa wygląda w ten sposób że jest to umowa o pracę na czas określony z tym że jest to umowa odnawialna co dwa tygodnie więc przez taką umowę praktycznie nic mi nie przysługuje czy pracodawca może mi dawać taką umowę? tym bardziej że jestem zatrudniony jako osoba niepełnosprawna i większość moich godzin według grafika wypada w nocy co mogę z tym zrobić proszę o radę i z góry dziękuję.

    • Tomasz, co do zasady pracodawca nie może dawać tylu umów na czas określony, chyba że jest to zależne od jakiś wyjątkowych okoliczności. W zasadzie większość okoliczności jakie opisujesz jest niezgodna z prawem.

 20. Iwona pisze:

  Pisze Pani że moze być obejście przepisów prawa pracy w sytuacji zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem….Pani Agato proszę pow o jakich konsekwencjach obejscia prawa pracy piszemy (moje zapytanie wyzej), skoro od umowy zlecenia pracownik taki ma odprowadzane wszystkie skałdki….chyba ze umowa świadczona jest poza standardowymi godzinami pracy i wówczas czas poswiecony na nią mógłby być potraktowany jako praca w godz. nadliczbowych… a co w sytuacji gdy umowa zlecenie jest za m-c grudzień 2016 a bedzie wypłacana w miesiącu styczniu 2017…czy umowę taka należy traktowac zgodnie z ustawą obowiazująca od 01.2017 r tzn ze stawką 13 zł za godz????

  • Iwona, chodzi o wszystkie uprawnienia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy – dodatki za godziny nadliczbowe, dni wolne za pracę w niedziele i święta, ale też urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie chorobowe itd. Dodatkowo cała procedura rozwiązania umowy o pracę, gdzie trzeba dochować dodatkowych wymogów, a brak ich spełnienia powoduje obowiązek zapłaty odszkodowania lub przywrócenia do pracy.
   Jeżeli wynagrodzenie jest za grudzień 2016 r., to nawet jeżeli będzie wypłacane w styczniu 2017 r., to nie będzie obowiązywała jeszcze minimalna stawka godzinowa.

 21. Oliwia pisze:

  Witam, mam pytanie, co w przypadku jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie będzie ustalone z góry na określoną kwotę brutto za okres miesiąca? czy zleceniobiorca będzie musiał prowadzić ewidencję czasu pracy tak by, po przepracowaniu miesiąca móc zweryfikować czy stawka za godzinę nie wyniesie przypadkiem poniżej minimalnej stawki tj. 13 zł ?

 22. Patrycja pisze:

  Dzień dobry, moje pytanie brzmi następująco. Pracuję w teatrze na podstawie umowy zlecenia, za każdy obsłużony spektakl (nie za czas spędzony w pracy) dostaję określoną w umowie, stałą kwotę. Czy zmiana wprowadzona ta nowelizacją będzie dotyczyła również takiego sposobu wynagradzania? Czy jest konieczna w tym wypadku zmiana na stawkę godzinową?

 23. Dorota pisze:

  Jestem jedną z założycielek Spółdzielni Socjalnej świadczymy usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy , zatrudniamy pracowników tylko na umowę zlecenie gdyż nie możemy zapewnić pełnego i stałego etatu z uwagi na ruchome godziny zleconych usług opiekuńczych stawka jaka obowiązuje od przyszłego roku 12 zł brutto jest dla nas trochę niezrozumiała z tąd moje pytanie: Jak mamy zastosować się do tego rozporządzenia ,czy ktoś może nam wytłumaczyć jak ma wyglądać umowa.Po naszych wyliczeniach z kosztami pracodawcy za godz. wychodzi 14,49 zł . Nasza spółdzielnia musi więc mieć ok. 17,00 zł. za godz bo do tych kosztów dochodzą jeszcze koszty stałe na które musimy zarobić tą stawką 17,00 zł W chwili obecnej musimy stanąć do konkursu na świadczenie usług, i wiemy że ta kwota za godz. jest o wiele niższa niż my wyliczamy , a jest to nasza jedyna szansa na następny rok ,co mamy zrobić w takiej sytuacji.

 24. Dorota pisze:

  Nie rozumiem tych kwot 12,00 i 13,00 zł.

 25. Wioletta pisze:

  Szanowny Panie,
  Mam pytanie w jaki sposób należałoby dokonać wpisu w umowie zlecenia aby przy zmianie stawki minimalnego wynagrodzenia nie trzeba było aneksować umowy zlecenia?

 26. Jolanta pisze:

  Mam pytanie jak wpisać do umowy sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia – czy może to być aneks do zlecenia(umowa zawarta 01.11.2016 r.).

 27. Marzenna pisze:

  Dzień dobry,
  czy od 01.01.2017 zapis w umowie zlecenia będzie prawidłowy?

  pierwsza umowa
  Tytułem wynagrodzenia Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie brutto miesięcznie za wykonane usługi w wysokości: 1 000,00 zł brutto (nie mniej niż 13,00 zł za godzinę) plus prowizja w wysokości 3,4% od wykonanych badań technicznych ………………………………

  druga umowa
  Tytułem wynagrodzenia Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie netto w wysokości: 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 groszy) za 1 szt od każdej sprzedanej winiety – nie mniej niż 13 zł za godzinę.

  Proszę o pomoc.

  dziękuję

  Marzenna

 28. Mariusz pisze:

  Czy tytułem nienależytego wykonania umowy zlecenia Zleceniodawca może obniżyć wynagrodzenie Zleceniobiorcy obliczone jako iloczyn stawki 13 zł i liczby godzin świadczenia zlecenia. Przykład w ramach umowy zlecenia Zleceniobiorca świadczył 100 godzin co „daje” 1300 zł. Tytułem nienależytego wykonania umowy zlecenia Zleceniodawca potrącił Zleceniobiorcy kwotę 300 zł (zgodnie z zawartą umową zleceniem w której określono rodzaj i wysokość kar umownych) tym samym Zleceniobiorca otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł. Czy zgodnie z obowiązującym prawem jest to działanie prawidłowe?

  • Mariusz, wydaje się, że jeżeli potrącenie jest dopuszczalne na zasadach ogólnych, zostało złożone skuteczne oświadczenie o potrąceniu i rzeczywiście wystąpiły przyczyny powstania kary umownej, to takie działanie będzie prawidłowe.

 29. Beata pisze:

  Witam
  Mam pytanie odnośnie umowy na świadczenie usług medycyny pracy jak ma się stawka 13 zł do świadczenia usług ? bowiem usługi te wykonywane są kiedy zachodzi potrzeba, dana placówka medyczna ma określoną kwotę np. 50 zł za badania wstępne. Jak się odnieść w takiej umowie do obligatoryjnych 13 zł ?

 30. Gregor pisze:

  hallo,
  Jak rozumiem stawka 13 zł za godzinę to stawka brutto od której potrącane są wszelkie obciążenia typu ZUS, PIT?

 31. anna pisze:

  Witam, a jaka była stawka w 2016r?

 32. Beata pisze:

  Witam, a jak należy określić stawkę 13 zł w umowie o świadczenie usług na medycynę pracy, gdzie tam jest ustalana kwota za badanie i usługa jest wykonywana w razie potrzeb. Czy te 13 zł dotyczy też tego przypadku ?

 33. Amelia pisze:

  Witam,
  obecnie na umowie zlecenia mam 1500 zł brutto i prowizję 3% od wartości faktur które opłaci Klient. Proszę o informacje czy te dwie kwoty 1500 + np. 500 zł będą sumowane i to dzielone przez liczbę godzin z mojego zestawienia czy mój szef powinien moje godziny mnożyć przez 13zł i do tego doliczać prowizję?

  • Amelia, to zależy od ustaleń stron w umowie.

   • Amelia pisze:

    1. Zależy mi na informacji czy zapis w umowie z podziałem na podstawę i prowizję % jest poprawny.
    2. Która z dwóch poniższych opcji jest poprawna:
    Czy suma tych dwóch kwot ma być następnie dzielona przez liczbę godzin z rejestru? Czy samo wynagrodzenie podstawowe podzielone przez liczbę godzin musi dać 13 zł?

    Z góry dziękuje za odpowiedź.

 34. Krzysztof Rajkowski pisze:

  W mojej opinii (przynajmniej tak rozumiem intencję ustawodawcy) minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na to czy zostały zawarte przed 1 września 2016, przed 1 stycznia 2017 czy też po tym okresie. Uważam, że z ustawy literalnie wynika, iż do umów zawartych po 1 września 2016r. zastosowanie będzie miała minimalna stawka, która z klucza zacznie obowiązywać od stycznia 2017.

  Wątpliwość może budzić art. 11 który daje prawo (choć nie nakłada obowiązku) renegocjacji stawki przy umowach zawartych przed 1 września 2016, artykuł ten powinien być jednak w mojej opinii analizowany w ścisłym powiązaniu z art. 8 ustawy zmieniającej.

  Uzasadnienie projektu ustawy mówi, że „umowy dotyczące realizacji zadań długoterminowych zawierane są zasadniczo na czas określony, a możliwość ich swobodnego wypowiedzenia często jest ograniczona – w szczególności dotyczy to umów zawieranych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). Brak możliwości renegocjacji, a w pewnych przypadkach rozwiązania umowy, w związku ze zwiększonymi kosztami wynikającymi z wprowadzenia niniejszą ustawą minimalnej stawki godzinowej mogłoby skutkować utratą rentowności przedsiębiorstw oraz stanowić zagrożenie dla realizacji umów.”.

  Celem przyświecającym ustawodawcy było zatem w mojej opinii zabezpieczenie przedsiębiorców i danie im możliwości renegocjacji warunków umów (lub ich rozwiązania), ponieważ będą musieli zatrudniać pracowników po nowych stawkach – a nie stworzenie furtki, sprzecznej z zasadami współżycia społecznego, pozwalającej na posiadanie tańszych „pracowników”.

 35. Marzena pisze:

  Witam, moje pytanie dotyczy zatrudnienia mnie na umowę zlecenie od dnia 12-31.12.2016 zaproponowano mi wynagrodzenie proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu tj. 1850/31=59,68*20 dni =1193,55 brutto,czy nie powinno to być 12 zł za godzinę, jest tyle artykułów na temat minimalnej stawki na umowę zlecenie, że już nie wiem .
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Andrzej pisze:

   Dlaczego kwota 1850 zł brutto jest podzielona przez 31 ? od kiedy pracuje się 31 dni w miesiącu ?
   moim zdaniem kwota 1850 zł jest wynagrodzeniem za 40h pracy w tyg czyli ok. 160 -176h miesięcznie czyli jakieś 20-22 dni w miesiącu ,więc jeżeli już to 1850/21=88zł brutto

 36. Agnieszka pisze:

  Jestem studentką, kilka dni temu podpisałam umowe zlecienia. Pracuję jako kelnerka. Zgodnie z umową mam 10 zł brutto. Chce się upewnić, że dobrze zrozumiałam ten artykuł. Czy to oznacza, że w 2017 roku moja stawka nie wzrośnie gdyż umowa została podpisana między wrześniem a grudniem ? Proszę o odpowiedź. Bardzo mnie ta kwestia interesuje. Z góry dziękuję, pozdrawiam.

 37. Dawid pisze:

  Witam. Ja jestem w takiej sytuacji, że mam umowę na czas określony, która trwa do 30 listopada 2017 roku, na umowie widnieje iż stawka godzinowa wynosi 8zł. Okres próbny przepracowałem, ale mam pytanie. Jeżeli mam umowę do 30 listopada 2017 roku i widnieje na niej 8zł/h to czy z dniem 1 stycznia 2017 roku pracodawca podniesie mi stawkę minimalną do 12zł/h? Poza tym jest to moja druga umowa na czas określony, pierwszą był okres próbny trzech miesięcy. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dawid, czy mówimy o umowie o pracę czy o zleceniu?

   • Dawid pisze:

    Jest to umowa o pracę.

    • Dawid, należy się minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 1 stycznia 2017 r. nie będzie mogło być niższe za pełny etat niż 2000 zł brutto (ok. 12,5 zł/godz).

     • Dawid pisze:

      Czyli wraz z rozpoczęciem nowego roku automatycznie za jedną godzinę pracy dostanę 12zł/h? Bardzo mnie to interesuję, ponieważ nie wiem czy będę musiał podpisywać nową umowę o pracę na której widnieje 12zł/h zamiast 8zł/h.

     • Dawid, nowa stawka wynikająca z minimalnego wynagrodzenia za pracę wchodzi w życie i obowiązuje z mocy prawa od 1 stycznia. Pracownik zatrudniony na pełny etat nie może w miesiącu otrzymywać niższego wynagrodzenia niż 2000 zł brutto. W przeliczeniu na godziny przy standardowym wymiarze czasu pracy wynosi ok 12,5 zł/godzinę, ale w tym przypadku istotna jest bardziej zasada, o której mowa powyżej, czyli pełny etat = minimalne wynagrodzenie 2000 zł brutto.

     • Roma pisze:

      No tak,wszystko byłoby ok ,gdyby było wszystko takie proste.pracuję na umowę zlecenie,nie mam w niej podane nic,ani stawki godzinowej ani czasu pracy ,a pracuję w tych samych godzinach i w tym samym czasie 5 dni w tygodniu,zleceniodawca płaci mi 7 pln na godzinę do ręki.Na picie za 2016 rok ,pacowałam normalnie 3 miesiące a pit wygląda 198 pln.Można omijać przepisy ,można.czasem myślę ,że takich trzeba karać dotkliwie ,ale żeby ukarać trzeba na nich donieść ,co wtedy?Zostajemy bez pracy a inny pracodawca zrobi to samo,kiepski los nas zleceniowców,moje pytanie ,co robić?

 38. Maja pisze:

  Szanowni,
  mam pytanie- czy ustawa ta dotyczy w jakikolwiek sposób umowy o dzieło? Czy jak mam podpisaną teraz umowę o dzieło to muszę od 217 prowadzić jakąś ewidencję czy cos takiego?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Maja Bielecka

 39. Agnieszka pisze:

  Witam,
  Mam problem z interpretacją przepisów i bardzo proszę o pomoc.
  Jestem zatrudniona na etacie i jednocześnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą ( nie występuje tutaj samozatrudnienie). Wykonuję prace zlecone określone w umowie zawartej ze Zleceniodawcą – ja jestem Zleceniobiorcą (nie jest to mój pracodawca z umowy o pracę). Czy w tej sytuacji też występuje obowiązek prowadzenia ewidencji godzin i stawki minimalnej i kto ją ewentualnie prowadzi? Mój Zleceniodawca zatrudnia pracowników i zawiera umowy z kontrahentami. Z góry dziękuję za pomoc.

 40. Agnieszka pisze:

  Dziękuję za odpowiedź. Czy w sytuacji kiedy popiszę umowę z jeszcze jednym Zleceniodawcą te przepisy o stawce godzinowej też będą miały zastosowanie?

 41. Agnieszka pisze:

  Dziękuję za odpowiedź. Czy w sytuacji kiedy podpiszę umowę z jeszcze jednym Zleceniodawcą, przepisy o stawce godzinowej też będą miały zastosowanie? Rozumiem, że tylko w sytuacji kiedy to ja będę Zleceniodawcą usługi, lub zatrudnię pracownika to wtedy te przepisy mnie nie będą dotyczyły? Bardzo proszę o pomoc.

 42. Alina pisze:

  Pracuję na umowę o pracę ale jestem zatrudniona u innego przedsiębiorcy na umowę zlecenia ,prowadzę księgowość czy też będę musiała prowadzić ewidencję godzinową czy konkretną kwote za wykonaną pracę.

 43. Alina pisze:

  Wspólnota Mieszkaniowa zatrudnia sprzątaczkę na umowę zlecenia miesięcznie za 650,00 zł czy trzeba prowadzić rejestr godzinowy czy wystarczy stawka miesięczna za wykonana pracę.

 44. Eryk pisze:

  Słyszałem że podobno studenci zatrudnieni na umowie-zlecenie mają mieć wyższą stawkę netto niż osoby pozbawione statusu studenta , czy to prawda ? 🙂

  • RudaDosia pisze:

   Brutto pozostanie takie samo dla obu przypadków. Netto natomiast wyjdzie wyższe dla studentów ponieważ od nich nie odprowadza się żadnych składek. I TYLKO dla tego.

  • Kasia pisze:

   Prawda to :). Student od stawki brutto odejmie sobie tylko 20% podatku, więc z 13 brutto zrobi się 10,40 netto.

 45. RudaDosia pisze:

  Proszę podpowiedzieć jak traktować umowy zlecenia z chałupnikami. Inspekcja Pracy w Poznaniu nie umiała mi na to pytanie udzielić odpowiedzi. Czy mogę traktować ich jak zleceniobiorców z wynagrodzeniem prowizyjnym?

 46. Jola pisze:

  Witam!
  Czy mogą mi Państwo doradzić jak postąpić w następującej sytuacji: jesteśmy przychodnią zdrowia, zatrudniamy kierowcę, który dowozi pielęgniarki do pacjentów. Dotychczas płaciliśmy mu stawkę za 1 km. na podstawie zestawienia przejechanych kilometrów. Praca wykonywana jest przez niego osobiście w wyznaczonym miejscu i czasie. Czy taki sposób naliczania wynagrodzenia jest prawidłowy, czy też musimy go zmienić?
  pozdrawiam, J.C.

 47. Gal pisze:

  Bzdet z ta negocjacja po 1.09.2016.
  Ciekawe czy mój zleceniodawca też mi podniesie za ten okres stawkę? 🙂
  Już to widzę. Martwy przepis i głupota jakich wiele w PiS

 48. Zenobiusz pisze:

  Witam. zatrudniam oprócz pracowników w dni wolne od pracy oraz soboty i niedziele eklektyk na dyżur (gdyby coś się stało np. awaria, osoby te są pod telefonem, przyjadą i awarie usuną – dodam, sprawy mieszkaniowe). Dotychczas godzina dyżuru zleceniobiorcy była płatna ale niżej niż 13 zł, dodatkowo płatne jest usuniecie awarii: podsumowując, za dyżur płatne było np. 48 godzin (sobota i niedziela) a jeśli wystąpiła awaria i ją usunięto, dodatkowo umowa normowała wysokość wynagrodzenia za usunięcie tego rodzaju awarii. Czy obecnie muszę przewidzieć minimum 13 zł/godzina pełnienia przez zleceniobiorcę tzw. dyżuru domowego – mimo, iż np. może nie wystąpić żadna awaria i wtedy poniosę znaczne koszty ww. usługi to przecież ok. 624 zł za jeden weekend mimo braku wystąpienia awarii. Czy można zawrzeć mimo dyżurowania przez cały weekend np. 5 godzin dyżuru? jak powinna wyglądać taka ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy? tylko za godziny pracy przy awarii czy za cały dyżur?

 49. Zenobiusz pisze:

  Witam. zatrudniam oprócz pracowników w dni wolne od pracy oraz soboty i niedziele eklektyk na dyżur (gdyby coś się stało np. awaria, osoby te są pod telefonem, przyjadą i awarie usuną – dodam, sprawy mieszkaniowe). Dotychczas godzina dyżuru zleceniobiorcy była płatna ale niżej niż 13 zł, dodatkowo płatne jest usuniecie awarii: podsumowując, za dyżur płatne było np. 48 godzin (sobota i niedziela) a jeśli wystąpiła awaria i ją usunięto, dodatkowo umowa normowała wysokość wynagrodzenia za usunięcie tego rodzaju awarii. Czy obecnie muszę przewidzieć minimum 13 zł/godzina pełnienia przez zleceniobiorcę tzw. dyżuru domowego – mimo, iż np. może nie wystąpić żadna awaria i wtedy poniosę znaczne koszty ww. usługi to przecież ok. 624 zł za jeden weekend mimo braku wystąpienia awarii. Czy można zawrzeć mimo dyżurowania przez cały weekend np. 5 godzin dyżuru? jak powinna wyglądać taka ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy? tylko za godziny pracy przy awarii czy za cały dyżur?

 50. Aneta pisze:

  Witam, a w jaki spoób mozna rozliczyc kwestie umowy zawierane ze studentami – praktyki/staże studenckie (jako przyuczenie do zawodu), tj chcemy zawsze symbolicznie wynagradzac takie osoby, byly to zazwyczaj niewielkie kwoty ok 1000ł brutto. Czy dla oosb odbywajacych praktyki studenckie mozemy zastosowac inne przepisy?

 51. Bogusia pisze:

  Witam. Czy obowiązek prowadzenia ewidencji godzin wykonywania zlecenia oraz udokumentowanie pisemne sposobu potwierdzanie liczby godzin leży po stronie Agencji zatrudnienia czy pracodawcy – użytkownika?. Moje wątpliwości pojawiły się po przeczytaniu dzisiejszego dodatku do gazety prawnej.

 52. Renata pisze:

  Witam. Moje pytanie dotyczy umowy zlecenia zawrtej z lekarzem na orzekanie o stopniu niepełnosprawności. Dotychczas w umowach zapis o wynagrodzeniu dotyczył ustalonej stawki za jedno orzeczenie. Czy wystarczy w umowie zlecenia zawrzeć zapis, że jest to stawka prowizyjna wypłacana za jedno orzeczenie. Czy w takim przypadku niezbędne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy.

 53. Mikołaj pisze:

  Bardzo dobre merytorycznie podsumowanie, zrozumiałe dla „przeciętnego” człowieka. 🙂 Założenia ustawy są dobre, niestety będzie tak, że studenci w gastronomii przejdą pewnie na umowy o dzieło, już teraz połowa pracuje na czarno. Mam pytanie odnośnie tej kwoty „ponad” 12 zł brutto, zy ktoś wie ile dokładnie ma wynieść stawka od stycznia?

 54. Jolanta pisze:

  Witam, mam pytanie odnośnie ewidencjonowania czasu pracy osoby świadczącej usługi dziennikarskie. Dziennikarz, który do tej pory miał nienormowany czas pracy czy i jak ma go ewidencjonować? Czy w umowie o świadczenie usług musi/powinien być zapis odnośnie godzin pracy oraz czy firma zlecająca pisanie artykułów może nakazać dziennikarzowi pracować w redakcji w godz. 8-16 a oprócz tego jeździć na różne imprezy wieczorne i wekendowe?

 55. Ola pisze:

  Witam, mam pytanie jestem zatrudniona na etat i zarabiam powyżej minimalnego wynagrodzenia. DO tego mam parę umów zlecenie na prowadzenie księgowości czy będę musiała na te wszystkie dodatkowe umowy zrobić 13 zł/ h skoro ma zapewnione minimalne wynagrodzenie z tyt zatrudnienia?
  Lub czy wynagrodzenie prowizyjnym może byc objęta usługi księgowej w każdym miesiącu?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!:)

 56. Hanna pisze:

  Mam pytanie: Hanna
  Jaki będę płaciła ZUS od umowy zlecenia /firma ochroniarska/umowa od01.01.2017 , jeżeli jednocześnie mam działalność gospodarczą /usługi fotograficzne/
  .Zus od D.G płacę od marca 2016 na preferencyjnych warunkach.

 57. Krzysztof pisze:

  Witam, jak ma się minimalna stawka godzinowa do umowy aktywizacyjnej zawartej z nianią?
  Czy muszę od tej pory prowadzić ewidencję czasu pracy?

 58. Marta pisze:

  Witam. Jak aktualne przepisy odnoszą się do umów zlecenia zawieranych w celu wykonania usługi, jaką jest przeprowadzenie ankiet z respondentami. Do tej pory zleceniobiorca miał płacone za wykonanie ankiety- od sztuki, w określonym czasie.
  Czy obecnie należy mu ten czas przeliczyć na stawkę godzinową?

  • Marta, jeżeli o czasie i miejscu wykonywania zlecenia decyduje zleceniobiorca i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, to nie stosuje się przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

 59. Roman pisze:

  Witam, jestem zatrudniony na umowa o prace na czas nieokreślony (na stałe) jaka stawka powinna mnie obowiązywać teraz ?? Czytając wcześniejsze odpowiedzi to 2000 zł 12,5 zł na godzinę ?? czy tak ?

 60. Jakub pisze:

  Witam.
  Dla mnie te przepisy są zbyt trudne do zrozumienia. Proszę o pomoc w zrozumieniu do mojej sytuacji. Od lipca 2015 do końca listopada 2016 pracowałem na umowie o pracę jako Merchandiser w danej firmie na czas określony, za miesięczne minimalne wynagrodzenie (1850zł). Ostatniego dnia pracy dostałem wypowiedzenie umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia kończące się 31.12.2016 z przyczyny likwidacji stanowiska, ale nadal mam pracować normalnie.
  Dodatkowo firma chce mnie mieć u siebie dalej i otrzymałem propozycję zatrudnienia na umowę-zlecenie przez agencję. Niedawno otrzymałem umowę elektroniczną (od 01.12.2016) do zatwierdzenia, gdzie występują dwie stawki godzinowe: (8,18zł/h brutto) za wykonanie usług na rzecz klientów zleceniodawcy. Zaś w przypadku wykonywania dla innych firm (tu podana firma u której właśnie przestałem pracować a chce mnie mieć dalej u siebie, przysługuje mi 9,34zł/h brutto). Moje pytanie dlaczego nie 12zł/h czy 13zł/h skoro umowa obowiązuje od 01.12.2016 a przepisy już obowiązują od 01.01.2017? Nie zaakceptowałem jeszcze tej umowy ponieważ nie rozumiem tego i pozostałych wytycznych w tejże nowej umowie-zlecenie.
  Proszę o szybką odpowiedź, zależy mi na decyzji jaką mogę podjąć.

 61. Jakub pisze:

  Witam.
  Dla mnie te przepisy są zbyt trudne do zrozumienia. Proszę o pomoc w zrozumieniu do mojej sytuacji. Od lipca 2015 do końca listopada 2016 pracowałem na umowie o pracę jako Merchandiser w danej firmie na czas określony, za miesięczne minimalne wynagrodzenie (1850zł). Ostatniego dnia pracy dostałem wypowiedzenie umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia kończące się 31.12.2016 z przyczyny likwidacji stanowiska, ale nadal mam pracować normalnie.
  Dodatkowo firma chce mnie mieć u siebie dalej i otrzymałem propozycję zatrudnienia na umowę-zlecenie przez agencję. Niedawno otrzymałem umowę elektroniczną (od 01.12.2016) do zatwierdzenia, gdzie występują dwie stawki godzinowe: (8,18zł/h brutto) za wykonanie usług na rzecz klientów zleceniodawcy. Zaś w przypadku wykonywania dla innych firm (tu podana firma u której właśnie przestałem pracować a chce mnie mieć dalej u siebie, przysługuje mi 9,34zł/h brutto). Moje pytanie dlaczego nie 12zł/h czy 13zł/h skoro umowa obowiązuje od 01.12.2016 a przepisy już obowiązują od 01.01.2017? Nie zaakceptowałem jeszcze tej umowy ponieważ nie rozumiem tego i pozostałych wytycznych w tejże nowej umowie-zlecenie.
  Proszę o szybką odpowiedź, zależy mi na decyzji jaką mogę podjąć.

 62. Aneta pisze:

  Dzień dobry, od ponad roku pracuje na umowe zlecenie gdzie dostaje 7zł netto po wprowadzeniu nowej ustawy gdzie powinnam dostawac 13zł brutto, netto wychodzi mi ponad 9zł.. Proszę mi powiedzieć czy mój pracodawa ma obowiązek wystawienia nowej umowy uwzględniającą nową stawkę?

 63. arek pisze:

  WItam,
  CO w przypadku jak ktoś ma umowę zawartą przed 2016 i do 31.12.2016 nie złożył prośby o przejście na wyższą stawkę. Ustnie otrzymał info, że nadal będzie 6zł za h. Czy taka umowa z automatu w 2017 przejdzie na wyższą stawkę czy do momentu aż nie złoży się pisma pozostanie na starym poziomie?

 64. Katarzyna pisze:

  Witam Serdecznie,
  Czy jeżeli pracodawca zatrudnia mnie na umowę zlecenie to czy będzie to zgodne z prawem gdy powiedział mi, że moje wynagrodzenie godzinowe będzie wynosiło 7pln netto?
  Pozdrawiam

 65. Anna Sobolewska pisze:

  Dzień dobry, jestem studentką studiów dziennych, w grudniu ukończyłam 26 lat. Od dawna pracuje na umowie-zleceniu jako hostessa (umowę mam podpisywana co miesiąc). W umowie jest jednak konieczność zaznaczenia, że jestem studentką do 26 r.ż. Ja ukonczyłam 26 lat w grudniu i moja szefowa twierdzi, że teraz mogla by mi placic co najwyżej 6 zł na rękę (do tej pory mialam ok 10 zł na rękę). Kiedy powiedzialam jej że przecież jest teraz stawka minimalna, ona stwierdziła że od tych 10 zł na rękę muszą mi odjąć te wszystkie składki. I tu moje pytanie, czy mnie jako studentkę powyżej 26 r.ż . obowiązuje płaca minimalna 13 brutto? jak dowieść swoich praw? Czy mogę też prosić o napisanie, jakie są składowe stawki brutto na umowe zlecenie dla studenta powyżej 26 r.ż. oraz dla pracownika będącego emerytem? pozdrawiam

 66. Ola pisze:

  Witam P. Agate.
  Mam pytanie. Bylam na rozmowie o prace. Umowa zlecenie przez dwa miesiace pozniej umowa o prace.
  Umowa zlecenie : placone za godzine, 8 h dziennie- praca biurowa: 7 zl netto.
  Czy mojego pracodawce podane minimalne stawki nie obowiazuja?

  Mam jeszcze jedno pytanie. Czy moge od tak wypowiedziec umowe zlecenie??

  • Ola, jeżeli nie chodzi o jakieś usługi wyłączone spod stawki minimalnej, to obowiązuje 13 zł brutto. Netto powinno wyjść ok. 9,5 zł za godzinę w standardowym przypadku. Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia zależy od postanowień samej umowy. Możliwe jest zawsze rozwiązanie z ważnych powodów.

   • Ola pisze:

    A moze Pani podac jakie to sa uslugi wylaczone spod stawki minimalnej?
    Praca ma odbywac sie w jednym miejscu w biurze 5 dni w tygodniu po 8h w stalych godzinach. Praca polega na telefonicznym lontakcie z klientem biznesowym. I pani przeprowadzajaca rozmowe powiedziala ze przez dwa msc jest zlecenie 7zl netto za h a potem umowa o prace 1500 netto

 67. Marzena pisze:

  Pytanie;Jestem pielęgniarką zatrudnioną na etacie.Dodatkowo pracuję na umowę zlecenie.Dostaję dodatek dla pielęgniarek .Czy ten dodatek jest wliczany do stawki godzinowej i już nie obowiązuje mnie minimalna stawka na umowę zlecenie 13 zł.W zapisie jest 16,54 w tym dodatek 5,54 zgodnie z rozporządzeniem ministra…Czy ten dodatek nie powinien byc doliczony do 13 zł a nie do 11zł.Kadrowa tłumaczy że przekraczam stawkę i nie należy się.A czy dodatek nie jest obok płacony?

 68. Anna pisze:

  Dzień dobry, Czy minimalna stawka godzinowa i obowiązek wykazania ilości przepracowanych godzin ma zastosowanie do umów zleceń których wypłata następuje z miesięcznym opóźnieniem, tz.: umowy zawarte w 2016 trawają w 2017 a wypłata za grudzień 2016 następuje w styczniu 2017. Anna

  • Anna, przepisy mają zastosowanie do usług świadczony od 1 stycznia i zapłaty za te usługi. Usługi świadczone w grudniu, za które wypłata następuje w styczniu, nie są jeszcze objęte nowymi regulacjami.

 69. Janek pisze:

  Witam,
  mój pracodawca podwyższył mi stawkę za godzinę do 12 zł netto natomiast obniżył prowizje z tytułu sprzedaży. Czy jest to zgodne z prawem i ewentualnie gdzie mogę znaleźć informację prawną o tym?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 70. Gabriela pisze:

  Dzień dobry!
  Jak ma postąpić zleceniodawca w sytuacji gdy zleceniobiorca np w m-cu I 2017 nie wystawi rachunku wraz z liczbą przepracowanych godzin, a wystawi taki rachunek na koniec II 2017 za dwa m-ce /styczeń i luty 2017/?
  Załóżmy, że umowa jest zawarta od 01.01.2017 według nowych zasad.
  Gabriela

 71. Katarzyna pisze:

  Witam ! Pracuję w sklepie z butami ,na umowę zlecenie trzeci miesiąc. Co miesiąc dostaję nową umowę tzn : za listopad w grudniu,za grudzień w styczniu, za styczeń dostanę w lutym. Moje wynagrodzenie to 1000 zł netto za miesiąc nie zależnie od ilości godzin ( listopad-176 godz,grudzień-200 godz,styczeń-192 godz). Mam pytanie, czy można dostawać umowę z miesięcznym opóźnieniem ,i czy moje wynagrodzenie to powinna być najniższa krajowa?czy pracodawca mnie oszukuje ?

  , a jeśli tak to co mogę z tym zrobić.

  • Katarzyna, umowa zlecenia nie musi być zawarta na piśmie. Natomiast co do wynagrodzenia – powinnaś otrzymywać minimalną stawkę godzinową za każdą godzinę wykonywania zlecenia.

 72. Anna pisze:

  Bardzo dobre zmiany. Myślę że teraz będzie bardzo równa droga również dla PIP do ustalenia czy dana umowa to umowa o pracę a nie zlecenie:) co też jest nagminnie nadużywane w spółkach, ilość godzin 168 w miesiącu umowa podpisana jeszcze z góry na rok – jak nic umowa o pracę.:)

 73. Emilia pisze:

  Witam! Chciałabym podpisać umowę zlecenie ze studentem, praca 4 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu. Dodam, że chce on w mojej firmie rozpocząć praktykę zawodową w takiej formie. Chciałabym podpisać z nim umowę na 6 miesięcy (od 06.02.2017 do 31.07.2017 r). Jak mam określić miesięczne wynagrodzenie brutto skoro np. w lutym jest 17 dni do przepracowania, w marcu 23 dni, a w kwietniu 19? Czy trzeba deklarować w umowie wziąć najwyższe możliwe wynagrodzenie, czyli z marca kiedy jest najwięcej godzin do przepracowania (23 dni x 4 godz. x 13 zł. = 1.196 zł. brutto) i taką kwotę wpisać na umowie?

 74. Michał pisze:

  po zakończeniu kursu na stażu jaka obowiązuje stawka godzinowa?

 75. Marcin M pisze:

  Witam. Prowadzę jednoosobową działalność i chciałbym zatrudnić na umowę zlecenie zięcia. Zięć pracuje na pełny etat w innej firmie i zarabia więcej niż płaca minimalna. Pracowałby u mnie dorywczo. Moja działalność jest dopiero na etapie rozwoju więc zięć, zaproponował, że będzie pracował nieodpłatnie. Mieszkamy w jednym domu i koszty utrzymania dwóch rodzin spoczywają na mnie, więc zięć dobrowolnie chce pomóc w rozwinięciu biznesu rodzinnego. Zięć zawodowo zajmuje się tym samym co robiłby u mnie. Czy w takim przypadku umowa zlecenie może być na „zero złotych”, czy też będzie obowiązywała stawka 13zł? Dziękuję

 76. Kasia pisze:

  Witam. Co w sytuacji jeżeli jest umowa zlecenie podpisana na rok na usługi z zakresu BHP. Np. od stycznia do marca będzie zero godzin przepracowanych a w kwietniu 20 godzin (przy stawce 150 zł brutto miesięcznie). Za kwiecień mamy zapłacić zleceniobiorcy 240 zł mimo że w poprzednich miesiącach powiedzmy że „nic nie robił”.
  Dziękuję!

 77. Barbara pisze:

  Witam serdecznie,
  Chciałam zapytać o niepełne godziny pracy . Jeśli zleceniobiorca poświęcił np 1,5 godziny pracy to czy można wówczas 13 zł podzielić przez 2 i wypłacić 19,5 zł czy też trzeba to uznać za pełne 2 godziny?

 78. Prawo pracy pisze:

  Dobrze, że zwróciliście uwagę też na przepisy przejściowe, bo ich ludzie nie znają i nie czytają, a więc ich nie stosują w prawie pracy ;]

 79. Sylwia pisze:

  Witam, mam pytanie – co ze stawkami wyższymi niż 13 zł?
  Czy jeśli wypłacam Zleceniobiorcy stawkę godzinową 15 zł brutto i umowa zawarta jest na 3 miesiące to wówczas nadal obowiązują mnie przepisy o wypłacie co najmniej raz w miesiącu?
  Co w przypadku jeśli wykonaniem zlecenia jest pełna 3-miesięczna praca a nie pewne etapy?

 80. Daniel pisze:

  Witam.
  Czy „Zleceniodawca” ma prawo uciąć godziny pracy po wprowadzeniu w życie tej ustawy…
  Aktualnie mój „Zleceniodawca” po wprowadzeniu tych zmian usunął mi jeden dzień pracujący i zmniejszył godziny pracy bez podania jakiegokolwiek argumentu, po zadaniu mu pytania czemu takie zmiany wprowadził usłyszałem „bo tak mi się podoba i nie wtykaj swojego nosa w nie swoje sprawy”
  Bardzo bym prosił o odpowiedź bo jestem mega ciekaw czy takie posuniecie mojego „Zleceniodawcy” jest właściwe pod względem nowej ustawy.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 81. BARBARA pisze:

  Witam! Mam pytanie . Byłam dwa razy na szkoleniu o umowach zlecenie i dalej niestety mam wątpliwości:-(. Czy jeżeli zawieramy umowę zlecenie z firmą jednoosobową, która zatrudnia pracownika czy to znaczy, że nowe przepisy o stawce godzinowej nie obowiązują? I ,że w umowie nie muszę pisać, że praca wykonana przez zleceniobiorcę musi być wykonana przez okres dłużej niż np. 40 godzin?. Na szkoleniu mówiono nam, że zawsze musimy dawać do wypełnienia oświadczenie , z którego będzie wynikało czy zleceniobiorca prowadzący działalność zatrudnia czy też nie zatrudnia pracowników. I jeżeli zatrudnia to nie musimy wypłacać wynagrodzenie co miesiąc? Pozdrawiam serdecznie i prosze o odpowiedź. Barbara.

 82. Roma pisze:

  Dodam nie jest to drobny predsiębiorca.Pozdraiam.

 83. Zbigniew pisze:

  Ja ma to nieszczęście, że prowadzę jednoosobową firmę i wykonuję usługi, nie tylko absolutnie niezależne od ilości wykonywanej pracy ( godzin ) ale ilość godzin poświęcona konkretnemu klientowi nie jest możliwa do wyliczenia. Wystawiam fakturę na kwotę zryczałtowaną. Zajmuje się utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych klientów. Prace wykonuję w siedzibie mojej firmy ale i z dowolnego miejsca. U klienta prawie nie bywam. Moje zadanie to zdalne monitorowanie systemów, aktualizacje taryf, upgrade i update firmwerów, przechowywanie kopii bezpieczeństwa, utrzymywanie magazynu części zamiennych,utrzymywanie kanałów łączności,zasobów w systemach komputerowych, instalacja u klienta na swój koszt urządzeń do monitoringu, śledzenie rynków, doradztwo handlowe i techniczne. Odpowiadam za systemy przez cały miesiąc, bez przerwy. Nigdy nie pracuję wyłącznie dla jednego klienta w danym czasie. Koszt usługi zależy od wielkości i zaawansowania monitorowanego systemu, nie ma to nic wspólnego z czasem pracy. Od 1 stycznia klienci zaczęli wymagać ode mnie oświadczeń o ilości przepracowanych godzin. Dla mnie to fikcja i poświadczenie nieprawdy. Jak z tego wybrnąć?? To tak jakby wymagać np. od Plusa wyliczenia ile godzin poświęca na dostarczenie klientowi internetu LTE z limitem 10GB 🙂

  • Zbigniew, obawiam się, że jednak Twoi klienci mają rację, bo niestety taki jest wymóg ustawowy, żeby te godziny potwierdzać. Warto jednak zauważyć, że w przypadku braku potwierdzania liczby godzin – nie ma żadnej sankcji. A nie masz może żadnych zleceniobiorców, np. obsługi księgowej?

 84. Łukasz pisze:

  Z tego co się zorientowałem to, żeby nie trzeba było wpisywać liczby godzin trzeba zatrudniać pracownika lub zleceniobiorców. Pytanie kogo traktujemy jako zleceniobiorcę. Czy tylko osoby zatrudnione na umowę zlecenie, czy też JDG i spółki?

 85. Wozniak pisze:

  Dawac wieksze place w wawie do 5 tys zl po przy 1,400 sami ze zyjdzie i dajcie rade niema takiej obcji zeby dac rade po wszystko drozeje

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *