Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej

Emerytura wojskowa obok emerytury cywilnej

Sąd Najwyższy otworzył drogę wojskowym, którzy służbę rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. do uzyskiwania dwóch świadczeń emerytalnych. Może się okazać, że wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17) będzie dla nich przełomowy. Ale zacznijmy wszystko od początku.

Przed wyrokiem SN z 24 stycznia 2019 r. 

Do tej pory uznawano, że wszystko zależy od chwili rozpoczęcia służby. W przypadku osób, które rozpoczęły służbę przed 1 stycznia 1999 r. przyjmowano, że mogą oni pobierać tylko jedno świadczenie – wojskowe lub cywilne (art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). W takim przypadku przyznawano świadczenie wyższe lub to, które zostało wybrane przez samego zainteresowanego.

Takie osoby, które uzyskały emeryturę wojskową, a następnie pracowały „w cywilu” i płaciły składki ZUS, mogły doliczyć okres zatrudnienia do emerytury wojskowej. Od okresu zatrudnienia zależy bowiem wysokość świadczenia. Jest jednak jedno „ale”. Doliczeń nie można dokonywać w nieskończoność.

Okresy zatrudnienia mogą być bowiem doliczone do emerytury, jeżeli podstawa wymiaru jest mniejsza niż 75%. Kwota emerytury wojskowej nie może bowiem przekroczyć 75% podstawy wymiaru (a więc zasadniczo uposażenia w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Natomiast w przypadku żołnierzy, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. emerytura wojskowa wynosi 40% podstawy wymiaru za 15 lat służby i jest zwiększana za dalsze lata służby, ale również za inne okresy składkowe lub nieskładkowe przed służbą lub po jej zakończeniu.

W ich jednak wypadku, dopuszczono wprost możliwość pobierania dwóch świadczeń – zarówno emerytury wojskowej, jak i emerytury z FUS (oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymagań).

Co jest w wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. 

Jeden z żołnierzy służył 25 lat w wojskach lotniczych. Służbę zakończył w 1990 roku i rozpoczął pracę jako pracownik cywilny. Praca ta trwała kolejne 23 lata, a więc przez cały ten czas płacił składki ZUS, w tym składkę emerytalną. Na swoim subkoncie ZUS uzbierał niebagatelną kwotę 350 tys. złotych. Gdy osiągnął powszechny wiek emerytalny zwrócił się do ZUS o przyznanie prawa do emerytury. Otrzymał decyzję ustalającą wysokość świadczenia na 1.800 zł miesięcznie, ale z zawieszeniem (czyli „odmową wypłaty”) z uwagi na to, że pobiera już emeryturę wojskową.

Wojskowy nie zgodził się z taką decyzją ZUS-u i odwołał się do Sądu. Natomiast Sądy obu instancji przyznały rację ZUS – z uwagi na zbieg świadczeń, w ich ocenie nie można było przyznać mu dodatkowo emerytury cywilnej. Udał się więc do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu II instancji i stwierdził przy tym, że w sprawie doszło do nierównego traktowania i naruszenia art. 32 Konstytucji RP. Wojskowy pobierał bowiem emeryturę wojskową w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, a więc 75% podstawy wymiaru (ostatniego uposażenia). Z uwagi na to nie mógł doliczyć stażu cywilnego do swojej emerytury wojskowej. 23 lata pracy cywilnej i odprowadzania składek w żaden sposób nie wpływały na wysokość pobieranego przez niego świadczenia.

Sąd Najwyższy stwierdził więc, że jego sytuacja jest taka sama, jak osób przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r., a jednak jest traktowany inaczej. Nie ma bowiem możliwości uzyskania dodatkowego świadczenia – w przeciwieństwie do kolegów, którzy rozpoczęli służbę później.

Jak będzie po wyroku SN

Sprawą teraz ponownie zajmie się Sąd Apelacyjny w Łodzi. Wydaje się jednak, że po wyroku kasatoryjnym SN nie będzie mógł odmówić wypłaty wojskowemu emerytury cywilnej obok emerytury wojskowej.

Ten wyrok może mieć duże znaczenie również dla innych ubezpieczonych w podobnej sytuacji, a więc gdy ich emerytura wojskowa nie może być już zwiększona, a odprowadzają składki ZUS.

Nie dotyczy to wyłącznie żołnierzy, ale również policjantów czy innych służb mundurowych – funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej

Agata Kicińska
Podobne artykuły

 1. Janek pisze:

  Czy dobrze rozumiem, że jako były funkcjonariusz Policji (60 lat), który ma maksymalną emeryturę policyjną i aktualnie dalej pracuję w cywilu (na emeryturze policyjnej) w oparciu o umowę o pracę (w całości oskładkowaną) będę miał możliwość uzyskania emerytury także z ZUS wyliczonej w oparciu o składki, które zapłaciłem z tytułu pracy jeszcze przed służbą w Policji i bezpośrednio po niej (łącznie ok. 15 lat pracy poza służbą) z chwilą, gdy ukończę 65 rok życia.
  Pozdrawiam,

 2. Roman pisze:

  Służbę rozpocząłem 1991r. przesłużyłem 20 lat otrzymałem pełną emeryturę 75% . Jeżeli zaczął bym pracę z odprowadzanymi składkami do ZUS to czy są szanse ,że po ukończeniu 65 lat mógłbym otrzymywać dodatkowo cząstkową emeryturę z ZUS. Obecnie mam 49 lat

 3. Władysław Bielasiński pisze:

  Dzień dobry!
  Służbę rozpocząłem w 1978 r. i po 25 latach otrzymałem emeryturę w wys. 69,4% podstawy wymiaru. Od dnia 01.06.2003 r. pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy z odprowadzanymi składkami ZUS (administracja publiczna w związku Art. 119 ust. 1. ustawy o służbie żołnierzy zawodowych “Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej”).
  Będąc zaliczony do 3 grypy inwalidzkiej po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej na mój wniosek WBE doliczyło mi 6 lat pracy w cywilu i obecnie pobieram 75 % emerytury wojskowej
  Czy po ukończeniu 65 lat(mam 61 lata) będę posiadał uprawnienia do otrzymania emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń.

 4. prywatny pisze:

  Jestem absolwentem deblinskiej szkoly lotniczej i po 20 latach zawodowej slozby wojskowej przeszedlem na emeryture. Nastepnie w 1992r. podjalem umowe o prace w pelnym wymiarze na patrolowanie gazociagow wys. cisniena z powietrza z uzyciem s-ca. W tym roku minelo 27 lat nieprzerwanej pracy. W powietrzu spedzilem ponad 12tys. godzin.Gdy osiagnalem wiek emerytalny wystapilem do ZUS o emeryture, ktora mi przyznano lecz jednoczesnie zawieszajac wyplate. Mam dwie legitymacje rencisty z jedna wyplate. AMBER GOLD-bank za taka praktyke “siedzi w wiezieniu” a ZUS wyposazony w ustawe jest bezkarny. Moje wypracowane 400tys. zl. za 27 lat patrolowania gazociagow ,jest jak w ruskim banku” nie przepada i wybrac nie mozna” Nie chce zadnego “+”domagam sie wyplaty emerytury, ktora ZUZ corocznym pismem minie informowal o wielkosci zgromadzonego kapitalu i prognozowanej emerytury. To jest Prawo i Sprawiedliwosc.

 5. Stanisław Posłuszny pisze:

  Informacja o możliwości połączenia uprawnień emerytalnych, wojskowej i cywilnej podniosła mnie na duchu. Do służby wojskowej wstąpiłem w 1965r., a zwolniony na stan zdrowia w 1989r. Według decyzji WBE i ZUS-u przysługuje mi po ok. 2050zł.
  Czyli o jedną emeryturę jestem okradany. Pisma do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości /bez odpowiedzi/, Prezesa Rady Ministrów nie dają rezultatu. Bardzo proszę o internetową informację co do dalszych rozstrzygnięć. Pozdrawiam Posłuszny

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.