Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej

Emerytura wojskowa obok emerytury cywilnej

Sąd Najwyższy otworzył drogę wojskowym, którzy służbę rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. do uzyskiwania dwóch świadczeń emerytalnych. Może się okazać, że wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17) będzie dla nich przełomowy. Ale zacznijmy wszystko od początku.

Przed wyrokiem SN z 24 stycznia 2019 r. 

Do tej pory uznawano, że wszystko zależy od chwili rozpoczęcia służby. W przypadku osób, które rozpoczęły służbę przed 1 stycznia 1999 r. przyjmowano, że mogą oni pobierać tylko jedno świadczenie – wojskowe lub cywilne (art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). W takim przypadku przyznawano świadczenie wyższe lub to, które zostało wybrane przez samego zainteresowanego.

Takie osoby, które uzyskały emeryturę wojskową, a następnie pracowały „w cywilu” i płaciły składki ZUS, mogły doliczyć okres zatrudnienia do emerytury wojskowej. Od okresu zatrudnienia zależy bowiem wysokość świadczenia. Jest jednak jedno „ale”. Doliczeń nie można dokonywać w nieskończoność.

Okresy zatrudnienia mogą być bowiem doliczone do emerytury, jeżeli podstawa wymiaru jest mniejsza niż 75%. Kwota emerytury wojskowej nie może bowiem przekroczyć 75% podstawy wymiaru (a więc zasadniczo uposażenia w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Natomiast w przypadku żołnierzy, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. emerytura wojskowa wynosi 40% podstawy wymiaru za 15 lat służby i jest zwiększana za dalsze lata służby, ale również za inne okresy składkowe lub nieskładkowe przed służbą lub po jej zakończeniu.

W ich jednak wypadku, dopuszczono wprost możliwość pobierania dwóch świadczeń – zarówno emerytury wojskowej, jak i emerytury z FUS (oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymagań).

Co jest w wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. 

Jeden z żołnierzy służył 25 lat w wojskach lotniczych. Służbę zakończył w 1990 roku i rozpoczął pracę jako pracownik cywilny. Praca ta trwała kolejne 23 lata, a więc przez cały ten czas płacił składki ZUS, w tym składkę emerytalną. Na swoim subkoncie ZUS uzbierał niebagatelną kwotę 350 tys. złotych. Gdy osiągnął powszechny wiek emerytalny zwrócił się do ZUS o przyznanie prawa do emerytury. Otrzymał decyzję ustalającą wysokość świadczenia na 1.800 zł miesięcznie, ale z zawieszeniem (czyli „odmową wypłaty”) z uwagi na to, że pobiera już emeryturę wojskową.

Wojskowy nie zgodził się z taką decyzją ZUS-u i odwołał się do Sądu. Natomiast Sądy obu instancji przyznały rację ZUS – z uwagi na zbieg świadczeń, w ich ocenie nie można było przyznać mu dodatkowo emerytury cywilnej. Udał się więc do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu II instancji i stwierdził przy tym, że w sprawie doszło do nierównego traktowania i naruszenia art. 32 Konstytucji RP. Wojskowy pobierał bowiem emeryturę wojskową w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, a więc 75% podstawy wymiaru (ostatniego uposażenia). Z uwagi na to nie mógł doliczyć stażu cywilnego do swojej emerytury wojskowej. 23 lata pracy cywilnej i odprowadzania składek w żaden sposób nie wpływały na wysokość pobieranego przez niego świadczenia.

Sąd Najwyższy stwierdził więc, że jego sytuacja jest taka sama, jak osób przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r., a jednak jest traktowany inaczej. Nie ma bowiem możliwości uzyskania dodatkowego świadczenia – w przeciwieństwie do kolegów, którzy rozpoczęli służbę później.

Jak będzie po wyroku SN

Sprawą teraz ponownie zajmie się Sąd Apelacyjny w Łodzi. Wydaje się jednak, że po wyroku kasatoryjnym SN nie będzie mógł odmówić wypłaty wojskowemu emerytury cywilnej obok emerytury wojskowej.

Ten wyrok może mieć duże znaczenie również dla innych ubezpieczonych w podobnej sytuacji, a więc gdy ich emerytura wojskowa nie może być już zwiększona, a odprowadzają składki ZUS.

Nie dotyczy to wyłącznie żołnierzy, ale również policjantów czy innych służb mundurowych – funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły

 1. Janek pisze:

  Czy dobrze rozumiem, że jako były funkcjonariusz Policji (60 lat), który ma maksymalną emeryturę policyjną i aktualnie dalej pracuję w cywilu (na emeryturze policyjnej) w oparciu o umowę o pracę (w całości oskładkowaną) będę miał możliwość uzyskania emerytury także z ZUS wyliczonej w oparciu o składki, które zapłaciłem z tytułu pracy jeszcze przed służbą w Policji i bezpośrednio po niej (łącznie ok. 15 lat pracy poza służbą) z chwilą, gdy ukończę 65 rok życia.
  Pozdrawiam,

 2. Roman pisze:

  Służbę rozpocząłem 1991r. przesłużyłem 20 lat otrzymałem pełną emeryturę 75% . Jeżeli zaczął bym pracę z odprowadzanymi składkami do ZUS to czy są szanse ,że po ukończeniu 65 lat mógłbym otrzymywać dodatkowo cząstkową emeryturę z ZUS. Obecnie mam 49 lat

 3. Władysław Bielasiński pisze:

  Dzień dobry!
  Służbę rozpocząłem w 1978 r. i po 25 latach otrzymałem emeryturę w wys. 69,4% podstawy wymiaru. Od dnia 01.06.2003 r. pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy z odprowadzanymi składkami ZUS (administracja publiczna w związku Art. 119 ust. 1. ustawy o służbie żołnierzy zawodowych “Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej”).
  Będąc zaliczony do 3 grypy inwalidzkiej po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej na mój wniosek WBE doliczyło mi 6 lat pracy w cywilu i obecnie pobieram 75 % emerytury wojskowej
  Czy po ukończeniu 65 lat(mam 61 lata) będę posiadał uprawnienia do otrzymania emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń.

 4. prywatny pisze:

  Jestem absolwentem deblinskiej szkoly lotniczej i po 20 latach zawodowej slozby wojskowej przeszedlem na emeryture. Nastepnie w 1992r. podjalem umowe o prace w pelnym wymiarze na patrolowanie gazociagow wys. cisniena z powietrza z uzyciem s-ca. W tym roku minelo 27 lat nieprzerwanej pracy. W powietrzu spedzilem ponad 12tys. godzin.Gdy osiagnalem wiek emerytalny wystapilem do ZUS o emeryture, ktora mi przyznano lecz jednoczesnie zawieszajac wyplate. Mam dwie legitymacje rencisty z jedna wyplate. AMBER GOLD-bank za taka praktyke “siedzi w wiezieniu” a ZUS wyposazony w ustawe jest bezkarny. Moje wypracowane 400tys. zl. za 27 lat patrolowania gazociagow ,jest jak w ruskim banku” nie przepada i wybrac nie mozna” Nie chce zadnego “+”domagam sie wyplaty emerytury, ktora ZUZ corocznym pismem minie informowal o wielkosci zgromadzonego kapitalu i prognozowanej emerytury. To jest Prawo i Sprawiedliwosc.

 5. Stanisław Posłuszny pisze:

  Informacja o możliwości połączenia uprawnień emerytalnych, wojskowej i cywilnej podniosła mnie na duchu. Do służby wojskowej wstąpiłem w 1965r., a zwolniony na stan zdrowia w 1989r. Według decyzji WBE i ZUS-u przysługuje mi po ok. 2050zł.
  Czyli o jedną emeryturę jestem okradany. Pisma do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości /bez odpowiedzi/, Prezesa Rady Ministrów nie dają rezultatu. Bardzo proszę o internetową informację co do dalszych rozstrzygnięć. Pozdrawiam Posłuszny

 6. EMERYT MUNDUROWY pisze:

  Każdemu mundurowemu który pracował na umowę o pracę, skończy 65 lat, ZUS przyzna mu emeryturę, jednocześnie ją zawieszając.Nawet jeśli sprawa trafi do Sądu Ubezpieczeń Społecznych, to i tak tego mundurowy nie wygra. Obojętne, czy poprzednie rządy, czy obecny, tak samo traktują mundurowych emerytów jako źródło dochodu.To jest po prostu mafijny układ okradania emerytów mundurowych.W sumie nawet wolałbym mafię, jest bardziej sprawiedliwa.

 7. Adam B. pisze:

  Tutaj musi być interwencja ustawodawcy. Ale poprawka w przepisach prawa będzie kosztowała słono budżet państwa. Już teraz państwo dokłada rocznie do ZUS-u 52 mld zł. W przypadku uznania słusznego prawa emerytów wojskowych do emerytury cywilnej, budżet państwa będzie musiał wydatkować na ten cel ok. 5 mld zł. Jak zachowa się ustawodawca? Ustawodawca na pewno nie będzie mógł zaprzeczyć Konstytucji RP.

 8. marek pisze:

  Najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby przyjęcie takiego samego rozwiązania jak w cywilu ,czyli zniesienie 75% spłaszczenia emerytury wojskowej i doliczanie do niej cywilnych lat pracy po 1,3% za każdy rok pracy w cywilu.
  Na tym rozwiązaniu wszyscy by zyskali , a szczególnie ZUS bo emeryci wojskowi nie byliby już zainteresowani pracą na czarno .

 9. Marek pisze:

  Sprawa IIIAUA 333/18 będzie rozpatrywana 30.07 2019

  • eukazm pisze:

   Jaki orzekł Sąd dziś w tej sprawie, (Sygnatura:III AUa 333/18)

  • Panie Marku, mam wyrok III AUa 333/18, ale to nie jest ta sprawa. Skąd ta sygnatura?

   • Marek pisze:

    Dzień dobry,
    Taką sygnaturę podał mi kolega z Łodzi, który interesuje się tą sprawą .
    Wiem ,że kasacja dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w łodzi o sygnaturze III AUa 471/16
    Nie wiem czy powtórne rozpatrzenie sprawy dostaje nową sygnaturę .
    Będę próbował się dowiedzieć i dam Pani znać. Pozdrawiam Marek

 10. Marek pisze:

  Marek
  Jak interpretować wyrok SN426/17. Czy emeryci wojskowi ,którzy doliczyli sobie kilka lat cywilnych do75% ,ale tych lat cywilnych mieli na tyle dużo ,że wypracowały one 2 cywilną emeryturę ,będą mogli tą emeryturę pobierać

 11. Ryszard pisze:

  Proszę, kto zna wyrok sadu apelacyjnego ?? Może link – dzięki.
  P.s. Brawo dla kolegi Pilota.

 12. Krzysztof pisze:

  Proszę państwa ale najciekawsze jest to że załóżmy osoba wojskowa która odeszła z wojska nie nabywając tych wyimaginowanych 75% do pełnej emerytury a przykładowo 50 % ma mozliwość doliczenia sobie lat wypracowanych w cywilu w odpowiednim przeliczniku do tych 75 %. I TERAZ NAJCIEKAWSZE-po doliczeniu tych lat osoba taka staje się człowiekiem do bicia a dlaczego-dlatego ,że pracując dalej gdzie odkładane są srodki na ubezpieczenie społeczne wynikające z tej pracy jeśli nawet przekroczy wiek 65 lat i bedzie miała wymagalne lata pracy w cywilu do otrzymania drugiej słusznie wypracowanej emerytury NIGDY JEJ NIE OTRZYMA ponieważ w jakims okresie czasu prędzej doliczyla sobie częśc lat w cywilu do osiągnięcia z 50% emerytury do 75%-czyli do pełnego wymiaru w wojsku. To jest rażący i dyskryminujące. Nikt z parlamentarzystów nie wpadł na prosty pomysł. Skoro osoba cywilna nie wojskowa pobierajac emeryture pracuje dalej to po każdym roku kalendarzowym ma prawo do wystapienia do ZUS o podwyższenie swojej emerytury średnio za rok pracy o około 7-8%. Zus tłumaczy sie tym ,że nie może podnieść osobie wojskowej pracujacej nadal jej emerytury wojskowej ponieważ to jest inny resort. NO ok ale przecież taka osoba mundurowa pracuje dalej i odprowadza składki emerytalno rentowe. Zus powinien zwolnic takie osoby ze składek emerytalno rentowych skoro osoba taka nigdy z tego nie skorzysta, lub wypłacać dodatek do emerytury wojskowej z organu ZuS a wysokośc tego dodatku uwarunkować procentowo do wysokości srodków zgromadzonych na koncie danej osoby. To jest specyficzna sytuacja kiedy osoba mundurowa część swoich lat pracy z cywila doliczyła do lat pracy w wojsku by osiagnąc te 75 % i dalej pracuje nie mając zadnych szans na podwyższenie swojej emerytury lub uzyskanie drugiej z ZUZ nawet jak przepracuje dalej 30 lat. I tutaj jest ta dyskryminacja. Osoba cywilna ma prawo po kazdym roku podwyższać swoją emeryturę dla przykładu odchodząc na emeryture ma 1800 zł ale za 10 lat pracy dalej podwyzsza ja o 7%x10 lat=70% CZYLI PO 10 LATACH PRACY NA EMERYTURZE CYWILNEJ Z 1800 ZŁ ROBI SIE 1800ZŁ+1260=3060ZŁ nETTO. Sytuacja osoby mundurowej w opisanej scenerii powyzej pokazuje,że z taka samą emerytura pełną 75 % na ostatnio zajmowanym stanowisku w wysokosci 1800 zł po przepracowaniu 10 lat ona dalej bedzie wynosiła 1800 zł bez możliwosci jej podniesienia-bo przeciez to INNY RESORT.ZUS gdyby był uczciwy to powinien na wniosek takiej osoby nie zwiekszac emerytury Wojskowej a stworzyć dodatek do niej z puli ZUS obliczając jego dodatek uwarunkowany wielkościa zgromadzonych składek. Takie działanie było by sprawiedliwe nie dzielące ludzi na tych co mogą tak zrobic w swietle prawa i na tych co takiej mozliwości nie mają-KAZDY MA PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA.

 13. Marek pisze:

  W tej sytuacji pojawia się pytanie dlaczego nie została zakończona służba wojskowa .Różne są przecież przyczyny.
  Na przykład służba wojskowa została przerwana z powodu choroby /renta/
  Dokończenie służby wojskowej w sposób ,,cywilny” licząc 2 lata w cywilu za rok służby wojskowej ,nie powinno dyskwalifikować emeryta do cywilnej emerytury. Oczywiście lata wliczone do służby wojskowej nie mogą być powtórnie wliczone do cywilnej emerytury. Inaczej mówiąc technika wypracowania emerytury wojskowej
  nie powinna być usprawiedliwionym kryterium różnicowania uprawnień do podwójnej emerytury.
  Podany powyżej przykład stanowiłby również o dyskryminacji ze względu na stan zdrowia .

 14. Krzysztof1 pisze:

  Może nasz kolega Pilot uchyli rąbka tajemnicy odnośnie wyroku?

 15. Marek pisze:

  Kryterium różnicowania uprawnień emerytalnych poprzez możliwośc doliczenia lat cywilnych również jest kontrowersyjna..
  Na przykład emeryt ,który ma podstawę wymiaru 74,9964 % i do pełnej 75% wysługi wojskowej zabrakło mu 0.0036% czyli 1 dzień i ten dzień musi sobie doliczyć z cywila ,co oznacza ,że wg. proponowanych przepisów traciłby prawo do 2 cywilnej emerytury. Doliczenie 1 dnia pracy w cywilu podnosi przeciętną emeryturę wojskową o 10 groszy. /po zaokrągleniu w dół do pełnego złotego ,,podwyżka ” wynosi 0 złotych/
  W ten sposób za doliczenie do wojskowej emerytury z systemu ZUS de facto 0 zł , emeryt traci prawo do wypłacania cywilnej emerytury tzn . zawłaszczone zostają składki emerytalno-rentowe z co najmniej 25 lat pracy .
  Z uposażenia w wysokości średniej krajowej łączna wysokość składek za 25lat wynosi 250 000 złotych !
  Czy na tym ma polegać zasada wzajemności , zawarta w definicji ubezpieczenia społecznego ,którą podał TK.?
  Oczywiście podałem tu wyjątkowy przypadek ,ale wyjątki obalają regułę.

 16. Emerytura cywilna i wojskowa pisze:

  Alek.

  Pani Agato z ostatniego Pani komentarza z 27 sierpnia 2019 wynika, że pracujący emeryt wojskowy mający 34 lat pracy w cywilu z tego 9 lat pracy cywilnej zaliczone do emerytury wojskowej 75%, mający 25 lat pracy cywilnej jest pozbawiony prawa do emerytury cywilnej.
  Pozdrawiam.

  • Marek pisze:

   Pozbawienie dyskryminowanej części emerytów /czy to ze względu na datę wstąpienia do służby wojskowej ,czy tez jak wskazuje SN ze względu na możliwości doliczania do służby lat cywilnych/
   tłumaczone jest zasadą solidaryzmu społecznego. Pojawia się więc pytanie czy jest granica tego solidaryzmu? Czy emeryt ,który wypracował dwie emerytury np. po 1500zł musi jedną w ramach tego solidaryzmu oddać , a drugi emeryt może pobierać nieograniczenie wysoką emeryturę znacznie przekraczającą 10 000 ,ale ponieważ jest to tylko 1 emerytura zasada solidaryzmu nie działa.
   Jest rzeczą oczywistą ,że o wysokosci uposażenia emerytalnego ,która powinna podlegać zasadzie solidaryzmu nie może decydowac ilośc emerytur , ale ustalona kwota graniczna powyżej której
   1 czy też łącznie obie emerytury byłyby spłaszczane.
   Ale widocznie nie ma dobrej woli ,aby naprawić wadliwe przepisy

  • Krzysztof1 pisze:

   Panie Ryszardzie przeczytałem i powiem tak: żaden bełkot urzędniczy mnie nie przekona, że nierówne = równe.
   To dlatego w ramach tzw. solidaryzmu społecznego pracujący emeryt cywilny po 65 roku życia może sobie doliczać do emerytury przepracowane lata ( po 65 roku życia) i ją zwiększać a emeryt wojskowy nie może. MOŻE (MUSI) za to w ramach solidaryzmu społecznego dalej płacić składki, z których nic nie ma. To jest ten solidaryzm. To jest sprawiedliwe. Jeżeli emerytura z ZUS nam się nie należy to uprzejmie proszę o ZWROT zapłaconych składek, bo to są MOJE wypracowane pieniądze a nie państwowe bo socjalizm jakiś czas temu się skończył. Państwo – ZUS w tym momencie bezprawnie je zawłaszcza. Jak długo jeszcze emerytów mundurowych będzie można “doić” w majestacie Prawa? Czy prawo, które na to pozwala jest jeszcze prawem?

   • Marek pisze:

    100% racji!

    Zawłaszczone składki zostały przekazane w formie tzw.13 emerytury nie tylko emerytom o niskich
    emeryturach ,ale również tym najbogatszym z emeryturami ,które znacznie przekraczają wysokość
    uposażeń tych ,którym zawieszono 2 emeryturę.
    Czy na tym ma polegać zasada solidaryzmu społecznego i zasada sprawiedliwości społecznej zagwarantowana w Konstytucji?

 17. Krzysztof1 pisze:

  No cóż Panowie oficerowie, staropolskim obyczajem pobiadoliliśmy i … zapadła cisza. A po salomonowej decyzji sądu w Łodzi pewnie i Pani Agata nie ma dla nas nic pocieszającego skoro tzw. prawodawca czyli wszelkiej maści politycy maja nas …. Taaaak, murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść.

  • Panie Krzysztofie, jakiej decyzji w Łodzi? Z moich informacji wynika, że jeszcze żadna decyzja nie zapadła. Dla pocieszenia mogę jednak powiedzieć, że złożyliśmy kilka odwołań już i zobaczymy co na to powiedzą Sądy powszechne. Będę dawać znać.

 18. Marek19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, znalazłem się w identycznej sytuacji. Pobieram emeryturę wojskową (pełną_75%) od 2004 roku. Po zakończeniu służby pracowałem jeszcze 9 lat odprowadzając składki na ZUS z których uzbierał się kapitał w wysokości 163.000 zł. W lipcu tego roku, po spełnieniu ustawowych wymagań wystąpiłem do ZUS o wypłatę należnego świadczenia. Zakład rentowy ZUS przyznał mi świadczenie, jednocześnie zawieszając je, nie podając podstawy prawnej zawieszenia. Oczywiście znałem wyrok SN sygn. Akt I UK 426/17 z dnia 24 stycznia 2019 roku. Odwołałem się od tej decyzji ZUS podnosząc zarzuty: wydania decyzji z naruszeniem art. 95 ust.2 ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z FUS oraz braku podstawy prawnej zawieszenia wypłaty świadczenia. Na moje odwołanie ZUS podtrzymał swoją decyzję sprytnie pomijając moje zarzuty, a w zasadzie nie odnosząc się do nich. Na poparcie swojego stanowiska podał wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – wyrok z dnia 21.03.2019 r. sygn. Akt III Aua 909/16. W odpowiedzi na pismo organu rentowego podtrzymałem swoje zarzuty, rozszerzając o wykładnię art. 95 ust. 2 przytoczoną przez SN. Teraz czekam na orzeczenie sądu , które odbędzie się w Słupsku 31 października 2019 r. Oczywiście poinformuję Panią i zainteresowanych na tym forum o jej wyniku. Pozdrawiam Marek19.

  • Dzień dobry,
   Panie Marku, bardzo dziękuję za komentarz. Czekam również na informację co do orzeczenia Sądu w Słupsku. Wyrok SA w Szczecinie nie napawa optymizmem, ale z drugiej strony nie zostały tam poruszone kwestie, które zostały zawarte w wyroku SN (I UK 426/17), czyli wykładni przepisu art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. Naruszenie tego przepisu nie było też zarzutem apelacji (bo apelacja była składana jeszcze przed wyrokiem SN).

 19. Jodla pisze:

  Dzień dobry,
  Pani Agato,
  Szanowni Koledzy “po mundurze”,
  30 lat służby wojskowej, emerytura 75 %, praca w “cywilu” 17 lat, w ZUS-ie ponad 240 tys., decyzja ZUS dot.emerytury negatywna.
  Wniosłem sprawę do sądu we wrześniu br. (Wrocław). Panią oraz zainteresowanych poinformuję jak biegnie sprawa. Pozdrawiam.

 20. Marek19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, dziękuję za wsparcie i podpowiedź w sprawie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Mam takie samo zdanie. Pozdrawiam Marek19.

 21. Stanisław Posłuszny pisze:

  Swój komentarz zamieściłem już w jednym z tych artykułów z dnia 19.04.2019r.Zastanawiam się czy sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie nie domagać się w sądach przy Unii Europejskiej, czy to indywidualnie czy grupowo. Jest to regulacja prawna wewnątrz państwowa, ale jest to również perfidne okradanie obywateli tego kraju, gdzie odprowadzane były składki na ZUS. Proszę o zajęcie stanowiska. Łącze pozdrowienia Posłuszny

  • Krzysztof1 pisze:

   Panie Stanisławie, w całości popieram Pana stanowisko. Myślę, ze jeżeli rozpoczynać bój w UE to grupowo, ale nie znam procedur prawniczych więc nie wiem czy jest to możliwe. Jeżeli tak, to jestem gotów przyłączyć się do tej grupy.

 22. Stanisław Posłuszny pisze:

  Poprośmy Panią Agatę Kicińską o możliwość poprowadzenia tej sprawy, o koszt i sprawy organizacyjne. Samo narzekanie jest bezcelowe. Interesuje mnie sposób pokrycia kosztów, dane adresowe zainteresowanych, niezbędne dokumenty. Czekamy na odzew. Łącze Pozdrowienia Posłuszny

 23. Ryszard chudy pisze:

  Zgadzam się i jestem gotów dołączyć do grupy. Każdego z nas casus może być inny, wiec grup będzie kilka.

 24. WP pisze:

  Zgadzam się z opiniami Panów Stanisława i Ryszarda , dlatego proponuję zorganizować spotkanie, celem omówienia sposobu dochodzenia emerytury z tytułu pracy w “cywilu” ( pytanie – gdzie i kiedy ?) Tylko wspólne działanie przy współpracy z Panią Agatą lub zespołem prawników może doprowadzić do oczekiwanego skutku.
  Pozdrawiam Wiesław

 25. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa przed SO Sądem Pracy w Słupsku, trwała 15 minut. Na rozprawę nie przybył pełnomocnik organu rentowego, a szkoda bo miałem kilka pytań. Sąd umożliwił mi wygłoszenie “mowy tronowej ” tylko w niewielkiej części, cytuję tylko tą część wygłoszoną: “Wysoki Sądzie w pełni podtrzymuję moje zarzuty do organu rentowego zawarte w odwołaniu od decyzji emerytalnej.
  Organ rentowy wydając decyzję nie przeanalizował
  starannie przepisu art 95 ust. 2 ustawy o emeryturach z FUS,
  artykuł ten jest przepisem szczególnym i określa wyjątek od zasady pobierania jednego świadczenia,
  organ rentowy również pominął związaną z tym artykułem zasadę określoną w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy.
  Nadto, w zaskarżonej decyzji organ rentowy nie wskazał podstawy prawnej zawieszenia wypłaty świadczenia,
  przez co uniemożliwił kontrolę zasadności rozstrzygnięcia, ani wyczerpująco nie uzasadnił swojego stanowiska.
  Wysoki Sądzie, odnosząc się do stanowiska organu rentowego zawartego w piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2019 roku sygnatura SOP 895/19, organ rentowy nie odniósł się merytorycznie do moich zarzutów, a dokładnie to pominął je”.

  W tym momencie Sąd przerwał i przystąpił do zadawania pytań. Pytania były związane z wojskową wysługą emerytalną oraz wysługą cywilną. Ciekawostka : w czasie zadawanych pytań, gdy powiedziałem o art 95 ust . 2 Sąd Okręgowy powiedział, iż SN nie rozstrzygnął sprawy, na co szybko zareagowałem, że zgadzam się , ale wyłożył sposób postępowania.
  Sąd postanowił: 1.- wystąpić do WBE o pełną moją dokumentację emerytalną w ciągu 14 dni,
  2. nakazać Zus w Słupsku do ustosunkowania się do moich zarzutów oraz odniesienia się do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24.01.2019 roku w sprawie art. 95 ust.2. w ciągu 14 dni.
  O terminie następnej rozprawy zostanę powiadomiony.
  Sądzę, iż sąd okręgowy wykonał zalecenia SN zawarte w orzeczeniu.
  Pani Agato przepraszam, że tak szczegółowo relacjonuję przebieg sprawy, ale myślę również o moich kolegach w służbie, może się im to przyda. Wiem jak sprawa jest istotna dla nas emerytów wojskowych.
  O kolejnej rozprawie poinformuję.
  Pozdrawiam Marek19

 26. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa przed SO Sądem Pracy w Słupsku, trwała 15 minut. Na rozprawę nie przybył pełnomocnik organu rentowego, a szkoda bo miałem kilka pytań. Sąd umożliwił mi wygłoszenie \”mowy tronowej \” tylko w niewielkiej części, cytuję tylko tą część wygłoszoną: \”Wysoki Sądzie w pełni podtrzymuję moje zarzuty do organu rentowego zawarte w odwołaniu od decyzji emerytalnej.
  Organ rentowy wydając decyzję nie przeanalizował
  starannie przepisu art 95 ust. 2 ustawy o emeryturach z FUS,
  artykuł ten jest przepisem szczególnym i określa wyjątek od zasady pobierania jednego świadczenia,
  organ rentowy również pominął związaną z tym artykułem zasadę określoną w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy.
  Nadto, w zaskarżonej decyzji organ rentowy nie wskazał podstawy prawnej zawieszenia wypłaty świadczenia,
  przez co uniemożliwił kontrolę zasadności rozstrzygnięcia, ani wyczerpująco nie uzasadnił swojego stanowiska.
  Wysoki Sądzie, odnosząc się do stanowiska organu rentowego zawartego w piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2019 roku sygnatura SOP 895/19, organ rentowy nie odniósł się merytorycznie do moich zarzutów, a dokładnie to pominął je\”.

  W tym momencie Sąd przerwał i przystąpił do zadawania pytań. Pytania były związane z wojskową wysługą emerytalną oraz wysługą cywilną. Ciekawostka : w czasie zadawanych pytań, gdy powiedziałem o art 95 ust . 2 Sąd Okręgowy powiedział, iż SN nie rozstrzygnął sprawy, na co szybko zareagowałem, że zgadzam się , ale wyłożył sposób postępowania.
  Sąd postanowił: 1.- wystąpić do WBE o pełną moją dokumentację emerytalną w ciągu 14 dni,
  2. nakazać Zus w Słupsku do ustosunkowania się do moich zarzutów oraz odniesienia się do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24.01.2019 roku w sprawie art. 95 ust.2. w ciągu 14 dni.
  O terminie następnej rozprawy zostanę powiadomiony.
  Sądzę, iż sąd okręgowy wykonał zalecenia SN zawarte w orzeczeniu.
  Pani Agato przepraszam, że tak szczegółowo relacjonuję przebieg sprawy, ale myślę również o moich kolegach w służbie, może się im to przyda. Wiem jak sprawa jest istotna dla nas emerytów wojskowych.
  O kolejnej rozprawie poinformuję.
  Pozdrawiam Marek19

 27. Krzysztof54 pisze:

  Służbę wojskową rozpocząłem w 1976 roku a ze względu na stan zdrowia zakończyłem w 1999 roku Od tego czasu cały czas pracuję Sosnowiecki ZUS poinformował mnie iż mogę jak chcę zrezygnować z emerytury wojskowej i przejść na cywilną o prawie połowę niższą lub napisać do WBE Katowice by to wystąpiło do ZUS o przekazanie moich składek, które i tak nie wpłyną na zwiększenie mojej emerytury bo pobieram ja w wysokości 75%. Moi koledzy z Katowic próbowali walczyć o swoje w MONie, w sejmie ale bez rezultatu. Uważają ze jedyną drogą jest zbiorowy pozew zbiorowy pozew do TSUE. Rządzący szukają pieniędzy więc na korzystne dla nas orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma na co liczyć

 28. marta pisze:

  Szanowna Pani Mecenas,
  czy posiada już Pani może informacje na temat rozstrzygnięcia Sądu w Łodzi i sygnatury sprawy? Albo może na temat postępowań z innych sądów? Niestety nie odnajduję żadnych nowych orzeczeń przydatnych w sprawie…
  Będę bardzo wdzięczna za informację, pozdrawiam serdecznie

 29. Czajka Andrzej pisze:

  I co z tym orzeczeniem i rostrzygnieciem sądu w m.Łodzi jest czy nie.W gdańsku ZUS mówi że istnieje możliwośc poboru 2 emerytur a Woj Biu Em.oczywiście nie.Byłem żołnierzem sprzed 1999r

 30. Maciej pisze:

  Planowana rozprawa w Łodzi 10.01.2020 rok.
  POZDRAWIAM

 31. Dobra wiadomość – jest już pierwsze orzeczenie sądu powszechnego (SO w Zielonej Górze), gdzie wojskowemu udało się otrzymać dwa świadczenia, a Sąd podzielił stanowisko Sądu Najwyższego! Link tutaj: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153515000002021_IV_U_002100_2019_Uz_2019-11-25_001

 32. Marta pisze:

  Pani Mecenas! wielkie dzięki za te informacje!!! Jak będę coś miała przydatnego, też napiszę 🙂

 33. marek pisze:

  Dziękuję Pani Mecenas za podanie linków do 2 spraw . Okazuje się ,że nie tylko brak możliwości doliczenia lat cywilnych decyduje o 2 emeryturach ,ale także ,,nadliczbowe lata opłacania składek ” , które poprzez odpowiednio długi staż wypracowały dodatkową emeryturę.
  Jeśli w Polsce obowiązuje generalna zasada wypłaty jednej emerytury to dlaczego prawo pozwala na dwa ubezpieczenia ? W ten sposób jedno z ubezpieczeń staje się fikcją i prawdziwą pułapką ubezpieczeniową.
  Czy na tym ma polegać zasada budowania zaufania do organów władzy publicznej?
  Oczywiście można było być filantropem do 01.01.1999r czyli do okresu obowiązywania waloryzacji uposażeniowej
  Gdyby nadal obowiązywała ta waloryzacja emerytura wojskowa waloryzowana uposażeniowo byłaby wyższa niż 2 zsumowane emerytury wojskowa i cywilna ,które są od tej daty waloryzowane inflacyjnie.
  Należy też zauważyć ,że ta zmiana waloryzacji odbyła się z naruszeniem praw nabytych.
  Ustawodawca naruszając prawa nabyte do waloryzacji uposażeniowej stracił z pola widzenia fakt ,że wielu emerytów pracowało i opłacało składki traktując je jako swoisty podatek niejako w zamian za korzystną waloryzację. Dlatego w tej sytuacji składka nie może już być podatkiem , ale prawdziwą składką ,która musi zmaterializować się w postaci wypłaty emerytury cywilnej i trzeba solidarnie o to się upomnieć

 34. marek pisze:

  Jest kolejny wyrok przyznający wypłatę 2 emerytur.
  Sąd Okręgowy Łódż Wyrok z dn.31.07.2019 Sygn.akt VIII U 2353 /17
  Od tego wyroku ZUS złożył apelację.

 35. marek pisze:

  W dn.10.01.2020 w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi miała być rozpatrywana sprawa o sygn.AUa 333/19
  Prawdopodobnie jest to własnie sprawa kasacyjna . Poprzednio podana sygnatura była podobna i mogła być pomyłkowa AUa 333/18

 36. marek pisze:

  Uważam ,że nie ma co czekać tylko trzeba rozpocząć procedurę procesową ,po uzyskaniu odmowy wypłaty emerytury cywilnej przez ZUS.
  Terminy rozpraw są odległe, a ZUS zapewne będzie się odwoływał co znacząco wpłynie na termin końcowego rozstrzygnięcia.

 37. Maciej pisze:

  Wyrok rozprawy z 10.01.2020r. z Łodzi, prawdopodobnie 23.01.2020r.

 38. Wiesław pisze:

  Wczoraj miałem rozprawę w tym temacie w SO Szczecin.Krótko bez przesłuchań.Wyrok 14 02 2020. O wyniku powiadomię. Wiesław.

 39. Maciej pisze:

  Wyrok z Łodzi korzystny dla emeryta. ZUS zobligowany do wypłaty emerytury.
  POZDRAWIAM

 40. Marek pisze:

  Czy jest już możliwość uzyskania uzasadnienia wyroku?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.