Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej

Emerytura wojskowa obok emerytury cywilnej

Sąd Najwyższy otworzył drogę wojskowym, którzy służbę rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. do uzyskiwania dwóch świadczeń emerytalnych. Może się okazać, że wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17) będzie dla nich przełomowy. Ale zacznijmy wszystko od początku.

Przed wyrokiem SN z 24 stycznia 2019 r. 

Do tej pory uznawano, że wszystko zależy od chwili rozpoczęcia służby. W przypadku osób, które rozpoczęły służbę przed 1 stycznia 1999 r. przyjmowano, że mogą oni pobierać tylko jedno świadczenie – wojskowe lub cywilne (art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). W takim przypadku przyznawano świadczenie wyższe lub to, które zostało wybrane przez samego zainteresowanego.

Takie osoby, które uzyskały emeryturę wojskową, a następnie pracowały „w cywilu” i płaciły składki ZUS, mogły doliczyć okres zatrudnienia do emerytury wojskowej. Od okresu zatrudnienia zależy bowiem wysokość świadczenia. Jest jednak jedno „ale”. Doliczeń nie można dokonywać w nieskończoność.

Okresy zatrudnienia mogą być bowiem doliczone do emerytury, jeżeli podstawa wymiaru jest mniejsza niż 75%. Kwota emerytury wojskowej nie może bowiem przekroczyć 75% podstawy wymiaru (a więc zasadniczo uposażenia w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Natomiast w przypadku żołnierzy, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. emerytura wojskowa wynosi 40% podstawy wymiaru za 15 lat służby i jest zwiększana za dalsze lata służby, ale również za inne okresy składkowe lub nieskładkowe przed służbą lub po jej zakończeniu.

W ich jednak wypadku, dopuszczono wprost możliwość pobierania dwóch świadczeń – zarówno emerytury wojskowej, jak i emerytury z FUS (oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymagań).

Co jest w wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. 

Jeden z żołnierzy służył 25 lat w wojskach lotniczych. Służbę zakończył w 1990 roku i rozpoczął pracę jako pracownik cywilny. Praca ta trwała kolejne 23 lata, a więc przez cały ten czas płacił składki ZUS, w tym składkę emerytalną. Na swoim subkoncie ZUS uzbierał niebagatelną kwotę 350 tys. złotych. Gdy osiągnął powszechny wiek emerytalny zwrócił się do ZUS o przyznanie prawa do emerytury. Otrzymał decyzję ustalającą wysokość świadczenia na 1.800 zł miesięcznie, ale z zawieszeniem (czyli „odmową wypłaty”) z uwagi na to, że pobiera już emeryturę wojskową.

Wojskowy nie zgodził się z taką decyzją ZUS-u i odwołał się do Sądu. Natomiast Sądy obu instancji przyznały rację ZUS – z uwagi na zbieg świadczeń, w ich ocenie nie można było przyznać mu dodatkowo emerytury cywilnej. Udał się więc do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu II instancji i stwierdził przy tym, że w sprawie doszło do nierównego traktowania i naruszenia art. 32 Konstytucji RP. Wojskowy pobierał bowiem emeryturę wojskową w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, a więc 75% podstawy wymiaru (ostatniego uposażenia). Z uwagi na to nie mógł doliczyć stażu cywilnego do swojej emerytury wojskowej. 23 lata pracy cywilnej i odprowadzania składek w żaden sposób nie wpływały na wysokość pobieranego przez niego świadczenia.

Sąd Najwyższy stwierdził więc, że jego sytuacja jest taka sama, jak osób przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r., a jednak jest traktowany inaczej. Nie ma bowiem możliwości uzyskania dodatkowego świadczenia – w przeciwieństwie do kolegów, którzy rozpoczęli służbę później.

Jak będzie po wyroku SN

Sprawą teraz ponownie zajmie się Sąd Apelacyjny w Łodzi. Wydaje się jednak, że po wyroku kasatoryjnym SN nie będzie mógł odmówić wypłaty wojskowemu emerytury cywilnej obok emerytury wojskowej.

Ten wyrok może mieć duże znaczenie również dla innych ubezpieczonych w podobnej sytuacji, a więc gdy ich emerytura wojskowa nie może być już zwiększona, a odprowadzają składki ZUS.

<<< AKTUALIZACJA >>>

Zobacz tutaj uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 stycznia 2020 r. sygn. akt III AUa 333/19

Mój artykuł dotyczący wyroków sądów powszechnych po wyroku SN znajdziesz TUTAJ.

Nie dotyczy to wyłącznie żołnierzy, ale również policjantów czy innych służb mundurowych – funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

<<< AKTUALIZACJA 2>>>

Uchwała (7) SN z 15 grudnia 2021 r., sygn. akt III UZP 7/21

W dniu 15 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w powiększonym składzie podjął uchwałę o tezie całkowicie odmiennej niż ta, które wybrzmiewała z wyroku SN z 2019 r. Oznacza to najprawdopodobniej, że po tym dniu Sądy nie będą już wydawać wyroków zmieniających decyzje ZUS czy WBE co do wypłaty drugiej emerytury. Czekamy na uzasadnienie uchwały, chociaż prawdopodobnie niewiele ono zmieni. 

Informacja o kwarantannie pracownika

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Umowy o dzieło pod obserwacją

663 Komentarze do tego wpisu post

 1. Janek pisze:

  Czy dobrze rozumiem, że jako były funkcjonariusz Policji (60 lat), który ma maksymalną emeryturę policyjną i aktualnie dalej pracuję w cywilu (na emeryturze policyjnej) w oparciu o umowę o pracę (w całości oskładkowaną) będę miał możliwość uzyskania emerytury także z ZUS wyliczonej w oparciu o składki, które zapłaciłem z tytułu pracy jeszcze przed służbą w Policji i bezpośrednio po niej (łącznie ok. 15 lat pracy poza służbą) z chwilą, gdy ukończę 65 rok życia.
  Pozdrawiam,

 2. Roman pisze:

  Służbę rozpocząłem 1991r. przesłużyłem 20 lat otrzymałem pełną emeryturę 75% . Jeżeli zaczął bym pracę z odprowadzanymi składkami do ZUS to czy są szanse ,że po ukończeniu 65 lat mógłbym otrzymywać dodatkowo cząstkową emeryturę z ZUS. Obecnie mam 49 lat

 3. Władysław Bielasiński pisze:

  Dzień dobry!
  Służbę rozpocząłem w 1978 r. i po 25 latach otrzymałem emeryturę w wys. 69,4% podstawy wymiaru. Od dnia 01.06.2003 r. pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy z odprowadzanymi składkami ZUS (administracja publiczna w związku Art. 119 ust. 1. ustawy o służbie żołnierzy zawodowych „Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej”).
  Będąc zaliczony do 3 grypy inwalidzkiej po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej na mój wniosek WBE doliczyło mi 6 lat pracy w cywilu i obecnie pobieram 75 % emerytury wojskowej
  Czy po ukończeniu 65 lat(mam 61 lata) będę posiadał uprawnienia do otrzymania emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń.

 4. prywatny pisze:

  Jestem absolwentem deblinskiej szkoly lotniczej i po 20 latach zawodowej slozby wojskowej przeszedlem na emeryture. Nastepnie w 1992r. podjalem umowe o prace w pelnym wymiarze na patrolowanie gazociagow wys. cisniena z powietrza z uzyciem s-ca. W tym roku minelo 27 lat nieprzerwanej pracy. W powietrzu spedzilem ponad 12tys. godzin.Gdy osiagnalem wiek emerytalny wystapilem do ZUS o emeryture, ktora mi przyznano lecz jednoczesnie zawieszajac wyplate. Mam dwie legitymacje rencisty z jedna wyplate. AMBER GOLD-bank za taka praktyke „siedzi w wiezieniu” a ZUS wyposazony w ustawe jest bezkarny. Moje wypracowane 400tys. zl. za 27 lat patrolowania gazociagow ,jest jak w ruskim banku” nie przepada i wybrac nie mozna” Nie chce zadnego „+”domagam sie wyplaty emerytury, ktora ZUZ corocznym pismem minie informowal o wielkosci zgromadzonego kapitalu i prognozowanej emerytury. To jest Prawo i Sprawiedliwosc.

 5. Stanisław Posłuszny pisze:

  Informacja o możliwości połączenia uprawnień emerytalnych, wojskowej i cywilnej podniosła mnie na duchu. Do służby wojskowej wstąpiłem w 1965r., a zwolniony na stan zdrowia w 1989r. Według decyzji WBE i ZUS-u przysługuje mi po ok. 2050zł.
  Czyli o jedną emeryturę jestem okradany. Pisma do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości /bez odpowiedzi/, Prezesa Rady Ministrów nie dają rezultatu. Bardzo proszę o internetową informację co do dalszych rozstrzygnięć. Pozdrawiam Posłuszny

 6. EMERYT MUNDUROWY pisze:

  Każdemu mundurowemu który pracował na umowę o pracę, skończy 65 lat, ZUS przyzna mu emeryturę, jednocześnie ją zawieszając.Nawet jeśli sprawa trafi do Sądu Ubezpieczeń Społecznych, to i tak tego mundurowy nie wygra. Obojętne, czy poprzednie rządy, czy obecny, tak samo traktują mundurowych emerytów jako źródło dochodu.To jest po prostu mafijny układ okradania emerytów mundurowych.W sumie nawet wolałbym mafię, jest bardziej sprawiedliwa.

  • emeryt mundurowy pisze:

   Sprawę wojskowego w dniu 19 czerwca 2019 r rozpatrywał Sąd Apelacyjny w ŁODZI za sygn. akt III AUA 333/18. Może ktoś ma możliwości uzyskania informacji jaka jest treść orzeczenia w tej sprawie

  • Anonim M pisze:

   W roku 1993 byłem w Zasadniczej służbie wojskowej i na misji 8 miesięcy służba trwała wówczas jeden rok i dwa miesiąc łącznie przed wystąpieniem do wojska przepracowałem w cywilu aż do 2011 rok bez przerwy .W grudniu wstąpiłem ponownie do służby w wojsku obecnie służę do dnia dzisiejszego .Pytanie czy jak służbę zasadnicza miałem w roku 1993 i później miałem ciągłość pracy w cywilu z opłatami ZUSie po nowelizacji obejmować bedzie mnie ciagłosc lat .

  • JW pisze:

   Krótka i trafiona w samo sedno opinia.

 7. Adam B. pisze:

  Tutaj musi być interwencja ustawodawcy. Ale poprawka w przepisach prawa będzie kosztowała słono budżet państwa. Już teraz państwo dokłada rocznie do ZUS-u 52 mld zł. W przypadku uznania słusznego prawa emerytów wojskowych do emerytury cywilnej, budżet państwa będzie musiał wydatkować na ten cel ok. 5 mld zł. Jak zachowa się ustawodawca? Ustawodawca na pewno nie będzie mógł zaprzeczyć Konstytucji RP.

 8. marek pisze:

  Najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby przyjęcie takiego samego rozwiązania jak w cywilu ,czyli zniesienie 75% spłaszczenia emerytury wojskowej i doliczanie do niej cywilnych lat pracy po 1,3% za każdy rok pracy w cywilu.
  Na tym rozwiązaniu wszyscy by zyskali , a szczególnie ZUS bo emeryci wojskowi nie byliby już zainteresowani pracą na czarno .

 9. Marek pisze:

  Sprawa IIIAUA 333/18 będzie rozpatrywana 30.07 2019

  • eukazm pisze:

   Jaki orzekł Sąd dziś w tej sprawie, (Sygnatura:III AUa 333/18)

  • Panie Marku, mam wyrok III AUa 333/18, ale to nie jest ta sprawa. Skąd ta sygnatura?

   • Marek pisze:

    Dzień dobry,
    Taką sygnaturę podał mi kolega z Łodzi, który interesuje się tą sprawą .
    Wiem ,że kasacja dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w łodzi o sygnaturze III AUa 471/16
    Nie wiem czy powtórne rozpatrzenie sprawy dostaje nową sygnaturę .
    Będę próbował się dowiedzieć i dam Pani znać. Pozdrawiam Marek

   • Eugeniusz pisze:

    Najbardziej aktualne to – Wyrok Sądu Apelacyjnego w łodzi z dnia 23 stycznia 2020 r. III AUa 333/19 a Wyrok Sadu Apelacyjnego w Łodzi Orzeczenie Sądu Opublikowano: LEX nr 2788528 (III AUa 333/19).

 10. Marek pisze:

  Marek
  Jak interpretować wyrok SN426/17. Czy emeryci wojskowi ,którzy doliczyli sobie kilka lat cywilnych do75% ,ale tych lat cywilnych mieli na tyle dużo ,że wypracowały one 2 cywilną emeryturę ,będą mogli tą emeryturę pobierać

 11. Ryszard pisze:

  Proszę, kto zna wyrok sadu apelacyjnego ?? Może link – dzięki.
  P.s. Brawo dla kolegi Pilota.

  • Niestety jeszcze nigdzie nie jest dostępny on-line.

   • Eugeniusz pisze:

    III AUa 333/19 – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi
    Orzeczenia sądów
    Opublikowano: LEX nr 2788528
    Wyrok
    Sądu Apelacyjnego w Łodzi
    z dnia 23 stycznia 2020 r.
    III AUa 333/19
    UZASADNIENIE
    Skład orzekający
    Przewodniczący: Sędzia SA Mirosław Godlewski.
    Sędziowie SA: Iwona Szybka, Karol Kotyński (spr.).
    Sentencja
    Sąd Apelacyjny w Łodzi III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2020 r. w Ł. sprawy S. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. o podjęcie wypłaty emerytury na skutek apelacji S. L. od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 27 stycznia 2016 r. sygn. akt VI U 498/15
    1. zmienia zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Płocku oraz poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. z dnia 21 kwietnia 2015 r. znak (…) w ten sposób, że przyznaje S. L. prawo do wypłaty świadczenia i zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. na rzecz S. L. kwotę 468 (czterysta sześćdziesiąt osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;
    2. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. na rzecz S. L. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego oraz kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
    Uzasadnienie faktyczne
    Decyzją z 17 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. przyznał S. L. prawo do emerytury od 1 lutego 2015 r., to jest od miesiąca zgłoszenia wniosku, z jednoczesnym zawieszeniem wypłaty świadczenia z uwagi na zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że może być wypłacane tylko jedno – wyższe lub wybrane przez wnioskodawcę świadczenie.
    Z odwołaniem wystąpił ubezpieczony, który zaskarżył decyzję w zakresie zawieszenia wypłaty świadczenia zarzucając naruszenie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odwołujący się wniósł o zmianę decyzji poprzez uchylenie zawieszenia wypłaty świadczenia, a także o zasądzenie od organu rentowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
    W odpowiedzi, pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, że w przedmiotowej sytuacji nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. Przepis ten dotyczy bowiem emerytury żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po dniu 1 stycznia 1999 r., a ubezpieczony zakończył służbę wojskową 8 stycznia 1990 r.
    Decyzją z 21 kwietnia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. uchylił decyzję z dnia 17 marca 2015 r. i przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury od 8 lutego 2015 r., z jednoczesnym zawieszeniem wypłaty świadczenia z uwagi na zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia.
    Z odwołaniem od tej decyzji wystąpił ubezpieczony, który zaskarżył decyzję w zakresie zawieszenia wypłaty świadczenia podtrzymując stanowisko wyrażone w odwołaniu od decyzji z dnia 17 marca 2015 r.
    W odpowiedzi, pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania wskazując, że decyzją z dnia 21 kwietnia 2015 r. określono prawidłowo datę nabycia prawa do emerytury, tj od osiągnięcia wieku emerytalnego.
    Po połączeniu obu spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt VI U 498/15, Sąd Okręgowy w Płocku oddalił odwołania.
    Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne.
    S. L., urodzony (…), pełnił służbę w Wojsku Polskim od 26 października 1967 r. do 8 stycznia 1990 r. Decyzją z dnia 14 września 1990 r. Wojskowe Biuro Emerytalne w W. przyznało S. L. prawo do emerytury wojskowej. Do wysługi emerytalnej zaliczono zatrudnienie od 3 marca 1967 r. do 14 października 1967 r. w (…) Zakładach (…) w wymiarze 7 miesięcy i 12 dni oraz służbę wojskową od 26 października 1967 r. do 9 stycznia 1990 r. w wymiarze 22 lata, 2 miesiące i 14 dni – łącznie 22 lata, 9 miesięcy i 26 dni. Emerytura wyniosła 64% podstawy wymiaru.
    Decyzją z dnia 22 października 1990 r., znak RI – (…) Wojskowe Biuro Emerytalne w W. przyznało ubezpieczonemu prawo do wojskowej renty inwalidzkiej dla inwalidy III grupy w wymiarze 65% podstawy wymiaru. Wobec osiągnięcia 22 lat wysługi emerytalnej z tytułu służby wojskowej, rentę zwiększono o 16% podstawy wymiaru.
    W dniu 11 stycznia 2001 r. odwołujący się złożył do Wojskowego Biura Emerytalnego wniosek o doliczenie do wysługi emerytalnej stażu pracy od 6 września 1991 r. w (…) S.A. Decyzją z 13 kwietnia 2001 r. Wojskowe Biuro Emerytalne doliczyło do wysługi emerytalnej okresy zatrudnienia ubezpieczonego po zwolnieniu ze służby wojskowej w wymiarze 9 lat, 2 miesiące, 25 dni. Po doliczeniu tych okresów na dzień 1 stycznia 2001 r. wysługa emerytalna wyniosła 32 lata, 20 dni, co stanowi 72,72% podstawy wymiaru emerytury bez uwzględnienia zwiększenia z tytułu inwalidztwa. Zmiana wysługi emerytalnej pozostała bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury, ponieważ w procentowym wymiarze wysokości emerytury ubezpieczony miał uwzględnione zwiększenie z tytułu inwalidztwa, a maksymalna wysokość emerytury zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 z późn. zm.; dalej jako ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych) nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru. Decyzją z dnia 18 lutego 2002 r. o zmianie wysługi emerytalnej doliczono ubezpieczonemu kolejne okresy zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., na skutek czego jego wysługa emerytalna wynosiła 33 lata i 11 dni, co pozostało bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury. Kolejnymi decyzjami doliczano staż pracy od 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 2002 r., od 1 lipca 2002 r. do 30 września 2002 r., od 1 października 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
    W trakcie pobierania wojskowego świadczenia emerytalnego ubezpieczony był zatrudniony w (…) w S. w okresie od 1 czerwca 1990 r. do 30 kwietnia 1991 r. jako ajent oraz w (…):”W. – O.” S.A. w okresie od 6 września 1991 r. do 31 grudnia 2014 r.
    W dniu 25 lutego 2015 r. ubezpieczony złożył do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę.
    W dniu 17 marca 2015 r. i 21 kwietnia 2015 r. organ rentowy wydał zaskarżone decyzje przyznające wnioskodawcy prawo do emerytury i jednocześnie zawieszające wypłatę świadczenia z uwagi na zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia.
    Tak ustalony stan faktyczny sprawy przyjęty został na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach ZUS, aktach emerytalnych MON oraz aktach sprawy, którym Sąd w całości dał wiarę.
    Uznając odwołania za bezzasadne Sąd Okręgowy wskazał, że podstawę rozstrzygnięcia stanowią przepisy art. 2, art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1076; dalej jako ustawa emerytalna) oraz art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. Zdaniem Sądu, zarówno art. 95 ustawy emerytalnej, jak i analogiczny art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych wskazują, że ubezpieczony uprawniony do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie może jednocześnie pobierać emerytury wojskowej, mimo że spełnił warunki do jej nabycia. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie emerytalnej z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin stosuje się – wynikającą z art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej – zasadę wypłaty jednego świadczenia, a zatem wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Z kolei art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej określa wyjątki od tej zasady. Jeden z wyjątków odnosi się do przypadku obliczenia emerytury wojskowej na podstawie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych (dla żołnierza, który został powołany do służby zawodowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r.), a od dnia 1 stycznia 2013 r. – również na podstawie art. 18e tej ustawy (dla żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.). Według Sądu Okręgowego, emerytura wojskowa obliczona według zasad określonych w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych dotyczy wyłącznie żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a więc nie odnosi się do ubezpieczonego. W tej sytuacji ubezpieczonemu przysługuje wypłata tylko jednego z tych świadczeń – wyższego lub przez niego wybranego. Sąd Okręgowy podkreślił, że zasada wypłacania tylko jednego świadczenia z ubezpieczenia społecznego (art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej) stanowi wyraz obowiązującej w prawie ubezpieczeń społecznych zasady solidarności ryzyka i nie jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości.
    Z apelacją od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 27 stycznia 2016 r. wystąpił S. L., reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika procesowego. Zaskarżając wyrok w całości apelujący zarzucił rozstrzygnięciu:
    1. naruszenie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) w związku z art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 330) poprzez uznanie, iż przepisów powyższych ustaw nie stosuje się do wnioskodawcy, ponieważ został on powołany do zawodowej służby wojskowej z dniem 1 stycznia 1999 r. w sytuacji, gdy przepis art. 95 ust. 2 ustawy stanowi, iż zasada wypłaty jednego świadczenia nie obowiązuje w przypadku, gdy wojskowe świadczenie emerytalne zostało obliczone według zasad określonych w art. 15a ustawy o emeryturach wojskowych, a nie że zostało przyznane na podstawie art. 15a ustawy o emeryturach wojskowych;
    2. naruszenie konstytucyjnej zasady równości określonej w art. 32 Konstytucji RP poprzez taką interpretację przepisu art. 95 ust. 2 ustawy w związku z art. 15a ustawy o emeryturach wojskowych, która pozwala wypłacać dwa świadczenia jedynie niektórym osobom w ramach jednej grupy emerytalnej, w niniejszym przypadku jedynie niektórym emerytom wojskowym.
    W granicach tak określonych zarzutów apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w drodze zmiany zaskarżonych decyzji poprzez uchylenie zawieszenia wypłaty świadczeń.
    Wyrokiem z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie sygn. akt III AUa 471/16 Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację ubezpieczonego od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku.
    Dokonując takiego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy poczynił prawidłowe ustalenia faktycznego oraz przyjął trafną ocenę zebranego materiału dowodowego, a zaskarżony przez ubezpieczonego wyrok odpowiada prawu. Za bezsporne Sąd drugiej instancji uznał okoliczności faktyczne, a w tym poszczególne okresy zatrudnienia ubezpieczonego i odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, jego uprawnienie do otrzymania emerytury z ubezpieczenia społecznego, jak również czasookres służby wojskowej i uprawnienie do otrzymania emerytury wojskowej. Przedmiot sporu stanowiła natomiast wykładnia przepisów prawa materialnego i w tym zakresie Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że zasada wypłacania tylko jednego świadczenia z ubezpieczenia społecznego (art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej) stanowi wyraz obowiązującej w prawie ubezpieczeń społecznych zasady solidarności ryzyka i nie jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości (art. 32 Konstytucji RP). W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy prawidłowo wywiódł, że wyjątek z art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej dotyczy żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r.
    Ze skargą kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 marca 2017 r. wystąpił ubezpieczony. Zaskarżając orzeczenie w całości skarżący wniósł o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi i orzeczenie co do istoty sprawy przez uwzględnienie apelacji i zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Płocku przez zmianę decyzji organu rentowego i uchylenie zawieszenia wypłaty świadczeń, a także o zasądzenie od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za wszystkie instancje, w tym za postępowanie kasacyjne.
    Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 r., w sprawie I UK 426/17, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.
    Sąd Najwyższy przyjął, że problem w niniejszej sprawie sprowadza się do interpretacji użytego w art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej zwrotu „emerytura (…) została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin” i rozstrzygnięcia, czy ma on znaczenie podmiotowe czy też przedmiotowe – ukierunkowane na sposób jej obliczenia. Artykuł 2 ustawy emerytalnej umożliwia emerytowanym żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom służb mundurowych nabycie prawa do emerytury z powszechnego systemu emerytalnego, po spełnieniu jego ustawowych przesłanek. W przypadku sprzężenia tego prawa nie tylko z wiekiem emerytalnym, ale także z posiadaniem wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych (przy emeryturze z systemu zdefiniowanego świadczenia), w stażu emerytalnym nie uwzględnia się okresów służby wojskowej oraz służby w formacjach „mundurowych”, jeżeli z tego tytułu ustalono prawo do świadczeń pieniężnych określonych w ustawach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych (art. 5 ust. 2a ustawy emerytalnej). Tak samo jest w przypadku emerytury z systemu zdefiniowanej składki przewidzianej dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. i niepowiązanej z posiadaniem wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, gdyż o prawie do niej decyduje wyłącznie wiek emerytalny i zgromadzony kapitał składkowy pochodzący z „cywilnego” okresu ubezpieczenia (nie dotyczy to zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy nie mają ustalonego prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób lub którzy prawo to utracili). Z uwagi na uwarunkowania wiekowe, żołnierzom, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., emerytura obliczana jest na podstawie kapitału składkowego. Z powyższych spostrzeżeń wynika, że niezależnie od daty przyjęcia do służby (i niezależnie od rodzaju emerytury) emeryt wojskowy nie może mieć uwzględnionego okresu służby wojskowej w emeryturze z powszechnego systemu emerytalnego. W tym zakresie sytuacja żołnierzy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed tym dniem ukształtowana jest jednakowo.
    Sąd Najwyższy zważył, że inaczej natomiast rzecz się przedstawia w aspekcie wpływu „cywilnych” okresów stażu emerytalnego na prawo i wysokość świadczeń wojskowych. Do wysługi emerytalnej żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., zalicza się (z urzędu) posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy emerytalnej (art. 16 ust. 1 w związku z art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych). Okresy te uwzględnia się w ten sposób, że emerytura wojskowa wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za nie więcej niż 3 lata okresów składkowych poprzedzających służbę (a o 1,3% za każdy następny rok i 0,7% za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę). Tak ustalona emerytura podlega (na wiosek) zwiększeniu – w wyniku doliczenia okresów przypadających po zwolnieniu ze służby – o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy oraz za każdy rok okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub za okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia – pod warunkiem, że emerytura ta wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru i emeryt ukończył 50/55 lat życia albo stał się inwalidą (art. 14 ust. 1-4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych). Natomiast prawo i wysokość emerytury żołnierzy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., uzależnia się wyłącznie od okresów służby wojskowej, co wynika z art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. W konkluzji, żołnierz, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., może – w świadczeniu wojskowym – korzystać z „cywilnej” wysługi emerytalnej, natomiast przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. nie ma takiego uprawnienia. Prima facie wskazana wyżej różnica (mniej korzystne zasady obliczania emerytury dla żołnierzy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r.) mogłaby uzasadniać taki kierunek interpretacji art. 95 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej, z którego wynikałoby, że o prawie do pobierania dwóch emerytur decyduje data przyjęcia do służby. Oznaczałoby to, że użyte w ust. 2. tego artykułu sformułowanie „emerytura (…) według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych” oznacza emeryturę przyznaną na podstawie tych przepisów, a w konsekwencji, że prawo do pobierania dwóch emerytur mają wyłącznie żołnierze, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. Nie sprzeciwia się temu rozumowaniu zasada wzajemności składki i prawa do świadczenia, która w polskim systemie ubezpieczenia społecznego nigdy nie była pojmowana w sposób absolutny (por. np. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 11 grudnia 2006 r., SK 15/06, OTK-A 2006 Nr 11, poz. 170; 27 stycznia 2001 r., SK 41/07, OTK-A 2010 Nr 1, poz. 5). Wynika to z ogólnej logiki systemu ubezpieczeń społecznych, kierującego się nie tylko zasadą wzajemności składki i świadczeń, ale również zasadą solidarności międzypokoleniowej (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2005 r., P 13/04, OTK-A 2002 Nr 1, poz. 2) czy szerzej: solidaryzmu społecznego (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 22 czerwca 1999 r. K 5/99, OTK 1990 Nr 5, poz. 100 i 4 grudnia 2000 r., K 9/00, OTK 2000 Nr 8, poz. 294) oraz powszechności i względnej jednolitości kryteriów przyznawania świadczeń i określania ich wysokości (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 września 2005 r., P 17/04, OTK-A 2005 Nr 8, poz. 90). W związku z tym brak prostej zależności między prawem do świadczeń i ich wysokością a okresem opłacania i rozmiarem składki nie zawsze oznacza niekonstytucyjność konkretnej regulacji (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 20 maja 2000 r., K 37/98, OTK 2000 Nr 4, poz. 112 i z 11 grudnia 2006 r., SK 15/06, OTK-A 2006 Nr 11, poz. 170). Skoro emeryt korzysta ze wzrostu emerytury wojskowej z tytułu „cywilnej” wysługi emerytalnej, to oznacza, że zostaje zachowana zasada wzajemności składki i świadczeń w rozumieniu funkcjonującym w polskim systemie ubezpieczenia społecznego nawet wtedy, gdy włożony wkład nie jest wprost proporcjonalny do korzyści, jaką przynosi zwiększenie emerytury. Dla porządku Sąd Najwyższy dodał, że do istoty konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP) należy zapewnienie środków utrzymania w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, a także w razie pozostawania bez pracy bez własnej woli (zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 grudnia 2012 r., K 9/12, OTK-A 2012 Nr 11, poz. 136 czy wyrok z 3 marca 2015 r., K 39/13, OTK-A 2015 Nr 3, poz. 27). Istotę prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego Trybunał zdefiniował jako obowiązek zagwarantowania minimum poziomu świadczeń osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i zaprzestały w związku z tym aktywności zawodowej (por. wyrok z 7 lutego 2006 r., sygn. SK 45/04, OTK-A 2006 Nr 2, poz. 15). Ustawodawca musi więc zadbać w pierwszej kolejności o to, aby świadczenia w ramach systemu zabezpieczenia społecznego zapewniały odpowiednie minimum środków utrzymania w sytuacjach określonych w Konstytucji osobom, które nie są w stanie utrzymywać się samodzielnie, temu zaś służy zapewnienie optymalnej alokacji ograniczonego zasobu środków finansowych na realizację celów systemu zabezpieczenia społecznego. Ten aspekt oznacza w ocenie Sądu Najwyższego, że ustawodawca nie ma konstytucyjnego obowiązku umożliwienia kumulacji świadczeń rentowych i emerytalnych z różnych tytułów (zob. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r., K 23/03, OTK-A 2006 Nr 1, poz. 8), tym bardziej w sytuacji, gdy pobieranie tylko jednego z nich pozwala nie tylko na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, ale ten standard znacznie przewyższa. Sąd Najwyższy zważył jednakże, że nie wszyscy żołnierze, który pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., mogą faktycznie zrealizować uprawnienie do wykorzystania „cywilnej” wysługi emerytalnej. Wystarczy bowiem odpowiednio długa służba i wzrosty emerytury z tytułu szczególnych właściwości służby (art. 15 ust. 2 i 3) lub z tytułu inwalidztwa wojskowego (art. 15 ust. 4), aby – przy spłaszczeniu podstawy wymiaru emerytury wojskowej do maksymalnie 75% (art. 18 ust. 1) – „cywilne” okresy ubezpieczenia w żaden sposób nie zwiększały świadczenia. W takim przypadku emeryt wojskowy, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego „cywilnego” okresu ubezpieczenia w wojskowej emeryturze. Podobnie rzecz się ma w przypadku tego rodzaju okresów poprzedzających służbę, krótszych niż rok (art. 15 ust. 1 pkt 2-4). W opisanych uwarunkowaniach Sąd Najwyższy uznał, że emeryt wojskowy pozostaje w sytuacji identycznej jak żołnierz, który rozpoczął służbę po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. – jego emerytura jest obliczana wyłącznie w oparciu o wojskowy staż emerytalny. Z konstytucyjnej zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji wynika natomiast nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Zasada równości zakłada jednocześnie różne traktowanie podmiotów różnych, tj. podmiotów, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej. Równość wobec prawa to także zasadność wyboru takiego, a nie innego kryterium zróżnicowania, które jednakże musi pozostawać w racjonalnym związku z celem i treścią danej regulacji, wagą interesu, któremu zróżnicowanie ma służyć i w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostają naruszone w wyniku wprowadzonego różnicowania oraz z innymi wartościami, zasadami, czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego: z 6 maja 1998 r., K 37/97, OTK 1998 Nr 3, poz. 33, por. też orzeczenia z 3 września 1996 r., K 10/96, OTK 1996 Nr 4, poz. 33 i z 16 grudnia 1996 r., U 1/96, OTK 1996 Nr 6, poz. 55 oraz wyroki: z 24 października 2001 r., SK 22/01, OTK 2001 Nr 7, poz. 216; z 2 kwietnia 2003 r., K 13/02, OTK-A 2003 Nr 4, poz. 28, z 3 marca 2004 r., K 29/03, OTK-A 2004 Nr 3, poz. 17). Kryterium, które niewątpliwie zadecydowało o uprzywilejowaniu (pobieraniem dwóch świadczeń) żołnierzy, którzy zostali powołani do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., to brak możliwości uwzględniania w wojskowej emeryturze jakiegokolwiek okresu „cywilnego” stażu emerytalnego. Kryterium to jednocześnie określa krąg podmiotów charakteryzujących się tą samą istotną cechą relewantną. Do tej grupy należą emeryci wojskowi, których wypracowane okresy składkowe i nieskładkowe nie miały żadnego wpływu na wysokość emerytury wojskowej, do nich zaś należą wszyscy żołnierze, którzy zostali powołani do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. oraz niektórzy żołnierze, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. W związku z powyższym Sąd Najwyższy uznał za właściwy taki kierunek wykładni art. 95 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej, z którego wynika, że użyte w ust. 2. tego artykułu sformułowanie „emerytura (…) obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych” oznacza odwołanie się do zasad obliczenia emerytury wojskowej określonych w tych przepisach, a więc z uwzględnieniem wyłącznie służby wojskowej, co z kolei uzasadnia prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie. Zatem o wyjątku od zasady pobierania jednego świadczenia nie decyduje data przyjęcia do służby, ale brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego. Przy czym ten „brak możliwości” nie występuje wtedy, gdy emeryt wojskowy nie decyduje się na złożenie wniosku o doliczenie po zwolnieniu ze służby wojskowej okresów składkowych i nieskładkowych, choć mogą one zwiększyć podstawę wymiaru emerytury do 75%. Wspólnym bowiem mianownikiem uzasadniającym prawo do dwóch świadczeń są uwarunkowania wynikające z przepisów prawa niepozwalające na wykorzystanie stażu „cywilnego” w emeryturze wojskowej, a nie wybór emeryta wojskowego. W rezultacie za uzasadniony, uznał Sąd Najwyższy zarzut naruszenia art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej w związku z art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy. Sąd Najwyższy przyjął, iż skarżący nie miał możliwości włączenia okresów „cywilnego” stażu emerytalnego do algorytmu obliczenia wysokości emerytury wojskowej, jednakże uznał, że ta okoliczność wymaga kategorycznych ustaleń faktycznych, po umożliwieniu stronie przeciwnej wykorzystania instrumentów procesowych związanych z ustalaniem faktów, które okazały się istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (co nie jest możliwe przed Sądem Najwyższym). To zaś uzasadniało wydanie wyroku kasatoryjnego, a nie reformatoryjnego, o co wnioskował skarżący.
    Uzasadnienie prawne
    Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny w Łodzi zważył, co następuje.
    Apelacja jest uzasadniona i jako taka podlega uwzględnieniu w zakresie zgłoszonego przez stronę wniosku instancyjnego.
    Czyniąc – zgodnie z zawartym w uzasadnieniu powyższego wyroku wskazaniem Sądu Najwyższego – ustalenia faktyczne Sąd Apelacyjny przyjął za Sądem pierwszej instancji, że decyzją z dnia 14 września 1990 r. Wojskowe Biuro Emerytalne w W. przyznało S. L. prawo do emerytury wojskowej. Do wysługi emerytalnej zaliczono zatrudnienie od 3 marca 1967 r. do 14 października 1967 r. w (…) Zakładach (…) w wymiarze 7 miesięcy i 12 dni oraz służbę wojskową od 26 października 1967 r. do 9 stycznia 1990 r. w wymiarze 22 lata, 2 miesiące i 14 dni – łącznie 22 lata, 9 miesięcy i 26 dni. Emerytura wyniosła 64% podstawy wymiaru (decyzja z dn. 14 września 1990 r. -k.18 akt emeryt. MON). Decyzją z dnia 22 października 1990 r., znak RI – (…) Wojskowe Biuro Emerytalne w W. przyznało ubezpieczonemu prawo do wojskowej renty inwalidzkiej dla inwalidy III grupy w wymiarze 65% podstawy wymiaru. Wobec osiągnięcia 22 lat wysługi emerytalnej z tytułu służby wojskowej, rentę zwiększono o 16% podstawy wymiaru (decyzja z dn. 22 października 1990 r. -k.23 akt emeryt. MON).
    Ponadto, Sąd Apelacyjny ustalił, że decyzją z dnia 20 kwietnia 1994 r. Wojskowe Biuro Emerytalne w W. określiło wysokość świadczenia S. L. przyjmując, że procentowy wymiar emerytury przy zachowaniu zasady nieprzekraczania 75% podstawy wymiaru, wynosi 75% tej podstawy. Na powyższy wymiar świadczenia składa się:
    – 60,80% z tytułu 23 lat wysługi emerytalnej ustalonej w dotychczasowych decyzjach oraz;
    – 15,00% zwiększenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową (decyzja z dn. 20 kwietnia 1994 r. -k.38 akt MON).
    Na wniosek S. L., decyzją z dnia 13 kwietnia 2001 r. wojskowy organ rentowy doliczył do posiadanej dotychczas przez ubezpieczonego wysługi emerytalnej okresy zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej w wymiarze 9 lat 2 miesięcy 25 dni. Po doliczeniu tych okresów, na dzień 1 stycznia 2001 r. wysługa emerytalna wyniosła 32 lata 0 miesięcy 20 dni, co stanowiło 72,72% podstawy wymiaru emerytury (bez uwzględnienia zwiększenia z tytułu inwalidztwa). Jednocześnie stwierdzono, że zmiana wysługi emerytalnej pozostaje bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury ponieważ w procentowym wymiarze wysokości emerytury jest uwzględnione zwiększenie z tytułu inwalidztwa, a maksymalna wysokość emerytury nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru (decyzja z dn. 13 kwietnia 2001 r. -k.129 akt MON). Dalszymi decyzjami, to jest z dnia: 18 lutego 2002 r., 18 lipca 2002 r., 11 grudnia 2002 r. i 15 stycznia 2003 r. Wojskowe Biuro Emerytalne doliczało kolejne okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) po zwolnieniu ze służby wojskowej stwierdzając w każdym wypadku, że zmiana wysługi emerytalnej pozostaje bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury ponieważ w procentowym wymiarze wysokości emerytury jest uwzględnione zwiększenie z tytułu inwalidztwa, a maksymalna wysokość emerytury nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru (decyzje-k.138, 147, 154 i 161).
    Powyższych ustaleń Sąd Apelacyjny dokonał na podstawie wymienionych decyzji oraz po umożliwieniu pozwanemu organowi wykorzystania instrumentów procesowych związanych z ustalaniem faktów, które Sąd Najwyższy uznał za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Podkreślić należy, że pomimo dwukrotnego wezwania przez Sąd do zajęcia stanowiska, czy ubezpieczony miał realną możliwość włączenia okresów „cywilnego” stażu ubezpieczeniowego do algorytmu obliczenia wysokości emerytury wojskowej, strona pozwana nie wypowiedziała się w tej kwestii.
    W myśl przepisu art. 39820 k.p.c. Sąd Apelacyjny związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Zasada ta obowiązuje nie tylko sąd, ale i strony, które nie mogą skutecznie oprzeć skargi kasacyjnej – od wyroku wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy – na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy.
    W rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny ponownie sprawie spór sprowadzał się do interpretacji użytego w art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej zwrotu „emerytura (…) została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin” i rozstrzygnięcia, czy ma on znaczenie podmiotowe czy też przedmiotowe – ukierunkowane na sposób jej obliczenia.
    Rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy uznał za właściwy taki kierunek wykładni art. 95 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej, z którego wynika, że użyte w ust. 2 tego artykułu sformułowanie „emerytura (…) obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych” oznacza odwołanie się do zasad obliczenia emerytury wojskowej określonych w tych przepisach, a więc z uwzględnieniem wyłącznie służby wojskowej, co z kolei uzasadnia prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie. O wyjątku od zasady pobierania jednego świadczenia nie decyduje zatem data przyjęcia do służby, ale brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego. Przy czym ten „brak możliwości” nie zachodzi wtedy, gdy emeryt wojskowy nie decyduje się na złożenie wniosku o doliczenie po zwolnieniu ze służby wojskowej okresów składkowych i nieskładkowych, choć mogą one zwiększyć podstawę wymiaru emerytury do 75%, lecz wówczas, gdy wynikające z przepisów prawa uwarunkowania nie pozwalają na wykorzystanie stażu „cywilnego” w emeryturze wojskowej.
    W rezultacie tak obranej przez Sąd Najwyższy wykładni prawa, którą Sąd Apelacyjny jest związany, za uzasadniony należy uznać apelacyjny zarzut naruszenia art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej w związku z art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy. Odwołujący się nie miał bowiem możliwości włączenia okresów „cywilnego” stażu emerytalnego do algorytmu obliczenia wysokości emerytury wojskowej. Zmiana wysługi emerytalnej, w konsekwencji doliczenia okresów zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej w wymiarze 9 lat 2 miesięcy 25 dni do posiadanej dotychczas przez ubezpieczonego wysługi emerytalnej, doprowadziła do przyjęcia (na dzień 1 stycznia 2001 r.), że wysługa emerytalna wynosi 32 lata 0 miesięcy 20 dni, co stanowiło 72,72% podstawy wymiaru emerytury (bez uwzględnienia zwiększenia z tytułu inwalidztwa). Jednakże zmiana wysługi emerytalnej pozostała bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury, ponieważ w procentowym wymiarze wysokości emerytury było już uwzględnione zwiększenie z tytułu inwalidztwa (15%), a maksymalna wysokość emerytury nie może – zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin – przekraczać 75% podstawy wymiaru. Powyższe znajduje potwierdzenie w decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia 13 kwietnia 2001 r. i późniejszych decyzjach tego organu, doliczających kolejne okresy zatrudnienia (ubezpieczenia), które z tej samej przyczyny również pozostały bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury. Tym samym należało uznać, że S. L. ma prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie. Odpowiednio długa służba i wzrost emerytury z tytułu inwalidztwa wojskowego sprawiły, że – przy spłaszczeniu podstawy wymiaru emerytury wojskowej do maksymalnie 75% – „cywilne” okresy ubezpieczenia w żaden sposób nie zwiększały świadczenia. W takim przypadku ubezpieczony, jako emeryt wojskowy, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania w emeryturze wojskowej żadnego „cywilnego” okresu ubezpieczenia.
    Wobec powyższego i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję z dnia 21 kwietnia 2015 r. przyznając ubezpieczonemu prawo do wypłaty świadczenia określonego w tej decyzji oraz orzekając o obowiązku zwrotu kosztów procesu, który z uwagi na wynik sprawy spoczywa na stronie pozwanej (art. 98 § 1 k.p.c.). Wysokość kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł została określona na podstawie przepisu § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1079). Wysokość kosztów dojazdu pełnomocnika procesowego w kwocie 288 zł została określona przy uwzględnieniu liczby przejechanych kilometrów (2×240 km = 480 km) oraz stawki 0,6 zł za każdy przejechany kilometr.
    O obowiązku zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości opłaty podstawowej od apelacji w kwocie 30 zł. Wysokość kosztów dojazdu pełnomocnika procesowego w kwocie 450 zł została określona przy uwzględnieniu liczby przejechanych kilometrów (3×250 km = 750 km) oraz stawki 0,60 zł za każdy przejechany kilometr. O obowiązku zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) przy uwzględnieniu wartości opłaty podstawowej od skargi kasacyjnej w kwocie 30 zł.
    Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.
    Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.

  • Niestety wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi jeszcze nie zapadł.

 12. Krzysztof pisze:

  Proszę państwa ale najciekawsze jest to że załóżmy osoba wojskowa która odeszła z wojska nie nabywając tych wyimaginowanych 75% do pełnej emerytury a przykładowo 50 % ma mozliwość doliczenia sobie lat wypracowanych w cywilu w odpowiednim przeliczniku do tych 75 %. I TERAZ NAJCIEKAWSZE-po doliczeniu tych lat osoba taka staje się człowiekiem do bicia a dlaczego-dlatego ,że pracując dalej gdzie odkładane są srodki na ubezpieczenie społeczne wynikające z tej pracy jeśli nawet przekroczy wiek 65 lat i bedzie miała wymagalne lata pracy w cywilu do otrzymania drugiej słusznie wypracowanej emerytury NIGDY JEJ NIE OTRZYMA ponieważ w jakims okresie czasu prędzej doliczyla sobie częśc lat w cywilu do osiągnięcia z 50% emerytury do 75%-czyli do pełnego wymiaru w wojsku. To jest rażący i dyskryminujące. Nikt z parlamentarzystów nie wpadł na prosty pomysł. Skoro osoba cywilna nie wojskowa pobierajac emeryture pracuje dalej to po każdym roku kalendarzowym ma prawo do wystapienia do ZUS o podwyższenie swojej emerytury średnio za rok pracy o około 7-8%. Zus tłumaczy sie tym ,że nie może podnieść osobie wojskowej pracujacej nadal jej emerytury wojskowej ponieważ to jest inny resort. NO ok ale przecież taka osoba mundurowa pracuje dalej i odprowadza składki emerytalno rentowe. Zus powinien zwolnic takie osoby ze składek emerytalno rentowych skoro osoba taka nigdy z tego nie skorzysta, lub wypłacać dodatek do emerytury wojskowej z organu ZuS a wysokośc tego dodatku uwarunkować procentowo do wysokości srodków zgromadzonych na koncie danej osoby. To jest specyficzna sytuacja kiedy osoba mundurowa część swoich lat pracy z cywila doliczyła do lat pracy w wojsku by osiagnąc te 75 % i dalej pracuje nie mając zadnych szans na podwyższenie swojej emerytury lub uzyskanie drugiej z ZUZ nawet jak przepracuje dalej 30 lat. I tutaj jest ta dyskryminacja. Osoba cywilna ma prawo po kazdym roku podwyższać swoją emeryturę dla przykładu odchodząc na emeryture ma 1800 zł ale za 10 lat pracy dalej podwyzsza ja o 7%x10 lat=70% CZYLI PO 10 LATACH PRACY NA EMERYTURZE CYWILNEJ Z 1800 ZŁ ROBI SIE 1800ZŁ+1260=3060ZŁ nETTO. Sytuacja osoby mundurowej w opisanej scenerii powyzej pokazuje,że z taka samą emerytura pełną 75 % na ostatnio zajmowanym stanowisku w wysokosci 1800 zł po przepracowaniu 10 lat ona dalej bedzie wynosiła 1800 zł bez możliwosci jej podniesienia-bo przeciez to INNY RESORT.ZUS gdyby był uczciwy to powinien na wniosek takiej osoby nie zwiekszac emerytury Wojskowej a stworzyć dodatek do niej z puli ZUS obliczając jego dodatek uwarunkowany wielkościa zgromadzonych składek. Takie działanie było by sprawiedliwe nie dzielące ludzi na tych co mogą tak zrobic w swietle prawa i na tych co takiej mozliwości nie mają-KAZDY MA PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA.

  • Andrew pisze:

   Jestem wlaśnie w takiej sytuacji. Odejście ze służby w 1996 r. Świadczenie w wysokości 62,6 % i od razu podjęcie pracy w cywilu.
   W 2010 r. doliczenie , gdyż ukończone 55 lat i osiągnięcie 75 5 podstawy wymiaru. Pracuję nadal i przez kolejne 11 lat odprowadzam składkę emerytalną z której nic dla mnie nie wynika.

   • Radek pisze:

    witam,
    jestem w podobnej sytuacji, niedługo skończę 55 lat i pracuję w cywilu. od jakiej kwoty przeliczają emeryturę do 75%. Przykładowo odszedłem z etatu zarabiając 3 tys, teraz po rewaloryzacjach mam liczone od 4 tys. Przeliczone będzie z 3 czy 4 tys.
    pozdrawiam

 13. Marek pisze:

  W tej sytuacji pojawia się pytanie dlaczego nie została zakończona służba wojskowa .Różne są przecież przyczyny.
  Na przykład służba wojskowa została przerwana z powodu choroby /renta/
  Dokończenie służby wojskowej w sposób ,,cywilny” licząc 2 lata w cywilu za rok służby wojskowej ,nie powinno dyskwalifikować emeryta do cywilnej emerytury. Oczywiście lata wliczone do służby wojskowej nie mogą być powtórnie wliczone do cywilnej emerytury. Inaczej mówiąc technika wypracowania emerytury wojskowej
  nie powinna być usprawiedliwionym kryterium różnicowania uprawnień do podwójnej emerytury.
  Podany powyżej przykład stanowiłby również o dyskryminacji ze względu na stan zdrowia .

 14. Krzysztof1 pisze:

  Może nasz kolega Pilot uchyli rąbka tajemnicy odnośnie wyroku?

 15. Marek pisze:

  Kryterium różnicowania uprawnień emerytalnych poprzez możliwośc doliczenia lat cywilnych również jest kontrowersyjna..
  Na przykład emeryt ,który ma podstawę wymiaru 74,9964 % i do pełnej 75% wysługi wojskowej zabrakło mu 0.0036% czyli 1 dzień i ten dzień musi sobie doliczyć z cywila ,co oznacza ,że wg. proponowanych przepisów traciłby prawo do 2 cywilnej emerytury. Doliczenie 1 dnia pracy w cywilu podnosi przeciętną emeryturę wojskową o 10 groszy. /po zaokrągleniu w dół do pełnego złotego ,,podwyżka ” wynosi 0 złotych/
  W ten sposób za doliczenie do wojskowej emerytury z systemu ZUS de facto 0 zł , emeryt traci prawo do wypłacania cywilnej emerytury tzn . zawłaszczone zostają składki emerytalno-rentowe z co najmniej 25 lat pracy .
  Z uposażenia w wysokości średniej krajowej łączna wysokość składek za 25lat wynosi 250 000 złotych !
  Czy na tym ma polegać zasada wzajemności , zawarta w definicji ubezpieczenia społecznego ,którą podał TK.?
  Oczywiście podałem tu wyjątkowy przypadek ,ale wyjątki obalają regułę.

 16. Emerytura cywilna i wojskowa pisze:

  Alek.

  Pani Agato z ostatniego Pani komentarza z 27 sierpnia 2019 wynika, że pracujący emeryt wojskowy mający 34 lat pracy w cywilu z tego 9 lat pracy cywilnej zaliczone do emerytury wojskowej 75%, mający 25 lat pracy cywilnej jest pozbawiony prawa do emerytury cywilnej.
  Pozdrawiam.

  • Marek pisze:

   Pozbawienie dyskryminowanej części emerytów /czy to ze względu na datę wstąpienia do służby wojskowej ,czy tez jak wskazuje SN ze względu na możliwości doliczania do służby lat cywilnych/
   tłumaczone jest zasadą solidaryzmu społecznego. Pojawia się więc pytanie czy jest granica tego solidaryzmu? Czy emeryt ,który wypracował dwie emerytury np. po 1500zł musi jedną w ramach tego solidaryzmu oddać , a drugi emeryt może pobierać nieograniczenie wysoką emeryturę znacznie przekraczającą 10 000 ,ale ponieważ jest to tylko 1 emerytura zasada solidaryzmu nie działa.
   Jest rzeczą oczywistą ,że o wysokosci uposażenia emerytalnego ,która powinna podlegać zasadzie solidaryzmu nie może decydowac ilośc emerytur , ale ustalona kwota graniczna powyżej której
   1 czy też łącznie obie emerytury byłyby spłaszczane.
   Ale widocznie nie ma dobrej woli ,aby naprawić wadliwe przepisy

  • Krzysztof1 pisze:

   Panie Ryszardzie przeczytałem i powiem tak: żaden bełkot urzędniczy mnie nie przekona, że nierówne = równe.
   To dlatego w ramach tzw. solidaryzmu społecznego pracujący emeryt cywilny po 65 roku życia może sobie doliczać do emerytury przepracowane lata ( po 65 roku życia) i ją zwiększać a emeryt wojskowy nie może. MOŻE (MUSI) za to w ramach solidaryzmu społecznego dalej płacić składki, z których nic nie ma. To jest ten solidaryzm. To jest sprawiedliwe. Jeżeli emerytura z ZUS nam się nie należy to uprzejmie proszę o ZWROT zapłaconych składek, bo to są MOJE wypracowane pieniądze a nie państwowe bo socjalizm jakiś czas temu się skończył. Państwo – ZUS w tym momencie bezprawnie je zawłaszcza. Jak długo jeszcze emerytów mundurowych będzie można „doić” w majestacie Prawa? Czy prawo, które na to pozwala jest jeszcze prawem?

   • Marek pisze:

    100% racji!

    Zawłaszczone składki zostały przekazane w formie tzw.13 emerytury nie tylko emerytom o niskich
    emeryturach ,ale również tym najbogatszym z emeryturami ,które znacznie przekraczają wysokość
    uposażeń tych ,którym zawieszono 2 emeryturę.
    Czy na tym ma polegać zasada solidaryzmu społecznego i zasada sprawiedliwości społecznej zagwarantowana w Konstytucji?

 17. Krzysztof1 pisze:

  No cóż Panowie oficerowie, staropolskim obyczajem pobiadoliliśmy i … zapadła cisza. A po salomonowej decyzji sądu w Łodzi pewnie i Pani Agata nie ma dla nas nic pocieszającego skoro tzw. prawodawca czyli wszelkiej maści politycy maja nas …. Taaaak, murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść.

  • Panie Krzysztofie, jakiej decyzji w Łodzi? Z moich informacji wynika, że jeszcze żadna decyzja nie zapadła. Dla pocieszenia mogę jednak powiedzieć, że złożyliśmy kilka odwołań już i zobaczymy co na to powiedzą Sądy powszechne. Będę dawać znać.

 18. Marek19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, znalazłem się w identycznej sytuacji. Pobieram emeryturę wojskową (pełną_75%) od 2004 roku. Po zakończeniu służby pracowałem jeszcze 9 lat odprowadzając składki na ZUS z których uzbierał się kapitał w wysokości 163.000 zł. W lipcu tego roku, po spełnieniu ustawowych wymagań wystąpiłem do ZUS o wypłatę należnego świadczenia. Zakład rentowy ZUS przyznał mi świadczenie, jednocześnie zawieszając je, nie podając podstawy prawnej zawieszenia. Oczywiście znałem wyrok SN sygn. Akt I UK 426/17 z dnia 24 stycznia 2019 roku. Odwołałem się od tej decyzji ZUS podnosząc zarzuty: wydania decyzji z naruszeniem art. 95 ust.2 ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z FUS oraz braku podstawy prawnej zawieszenia wypłaty świadczenia. Na moje odwołanie ZUS podtrzymał swoją decyzję sprytnie pomijając moje zarzuty, a w zasadzie nie odnosząc się do nich. Na poparcie swojego stanowiska podał wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – wyrok z dnia 21.03.2019 r. sygn. Akt III Aua 909/16. W odpowiedzi na pismo organu rentowego podtrzymałem swoje zarzuty, rozszerzając o wykładnię art. 95 ust. 2 przytoczoną przez SN. Teraz czekam na orzeczenie sądu , które odbędzie się w Słupsku 31 października 2019 r. Oczywiście poinformuję Panią i zainteresowanych na tym forum o jej wyniku. Pozdrawiam Marek19.

  • Dzień dobry,
   Panie Marku, bardzo dziękuję za komentarz. Czekam również na informację co do orzeczenia Sądu w Słupsku. Wyrok SA w Szczecinie nie napawa optymizmem, ale z drugiej strony nie zostały tam poruszone kwestie, które zostały zawarte w wyroku SN (I UK 426/17), czyli wykładni przepisu art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. Naruszenie tego przepisu nie było też zarzutem apelacji (bo apelacja była składana jeszcze przed wyrokiem SN).

 19. Jodla pisze:

  Dzień dobry,
  Pani Agato,
  Szanowni Koledzy „po mundurze”,
  30 lat służby wojskowej, emerytura 75 %, praca w „cywilu” 17 lat, w ZUS-ie ponad 240 tys., decyzja ZUS dot.emerytury negatywna.
  Wniosłem sprawę do sądu we wrześniu br. (Wrocław). Panią oraz zainteresowanych poinformuję jak biegnie sprawa. Pozdrawiam.

  • Czekamy na informację.

  • andrzej 53 pisze:

   Szanowny Kolego. Jestem w identycznej sytuacji. 30 lat służby i 17 pracy w cywilu. Odłożonych składek ponad 350 tys. Dzisiaj dostałem decyzję o zawieszeniu świadczenia, ale biorąc pod uwagę doświadczenia naszych kolegów powiedziałem sobie że nie odpuszczę. Potrzebuję wzoru odwołania by nadać sprawie bieg.
   Będe wdzięczny za pomoc

  • Marek pisze:

   Co w tej sprawie słychać? ja podobnie z tym, że do ZUS poszło moich 850 tys.

 20. Marek19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, dziękuję za wsparcie i podpowiedź w sprawie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Mam takie samo zdanie. Pozdrawiam Marek19.

 21. Stanisław Posłuszny pisze:

  Swój komentarz zamieściłem już w jednym z tych artykułów z dnia 19.04.2019r.Zastanawiam się czy sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie nie domagać się w sądach przy Unii Europejskiej, czy to indywidualnie czy grupowo. Jest to regulacja prawna wewnątrz państwowa, ale jest to również perfidne okradanie obywateli tego kraju, gdzie odprowadzane były składki na ZUS. Proszę o zajęcie stanowiska. Łącze pozdrowienia Posłuszny

  • Krzysztof1 pisze:

   Panie Stanisławie, w całości popieram Pana stanowisko. Myślę, ze jeżeli rozpoczynać bój w UE to grupowo, ale nie znam procedur prawniczych więc nie wiem czy jest to możliwe. Jeżeli tak, to jestem gotów przyłączyć się do tej grupy.

 22. Stanisław Posłuszny pisze:

  Poprośmy Panią Agatę Kicińską o możliwość poprowadzenia tej sprawy, o koszt i sprawy organizacyjne. Samo narzekanie jest bezcelowe. Interesuje mnie sposób pokrycia kosztów, dane adresowe zainteresowanych, niezbędne dokumenty. Czekamy na odzew. Łącze Pozdrowienia Posłuszny

 23. Ryszard chudy pisze:

  Zgadzam się i jestem gotów dołączyć do grupy. Każdego z nas casus może być inny, wiec grup będzie kilka.

 24. WP pisze:

  Zgadzam się z opiniami Panów Stanisława i Ryszarda , dlatego proponuję zorganizować spotkanie, celem omówienia sposobu dochodzenia emerytury z tytułu pracy w „cywilu” ( pytanie – gdzie i kiedy ?) Tylko wspólne działanie przy współpracy z Panią Agatą lub zespołem prawników może doprowadzić do oczekiwanego skutku.
  Pozdrawiam Wiesław

 25. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa przed SO Sądem Pracy w Słupsku, trwała 15 minut. Na rozprawę nie przybył pełnomocnik organu rentowego, a szkoda bo miałem kilka pytań. Sąd umożliwił mi wygłoszenie „mowy tronowej ” tylko w niewielkiej części, cytuję tylko tą część wygłoszoną: „Wysoki Sądzie w pełni podtrzymuję moje zarzuty do organu rentowego zawarte w odwołaniu od decyzji emerytalnej.
  Organ rentowy wydając decyzję nie przeanalizował
  starannie przepisu art 95 ust. 2 ustawy o emeryturach z FUS,
  artykuł ten jest przepisem szczególnym i określa wyjątek od zasady pobierania jednego świadczenia,
  organ rentowy również pominął związaną z tym artykułem zasadę określoną w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy.
  Nadto, w zaskarżonej decyzji organ rentowy nie wskazał podstawy prawnej zawieszenia wypłaty świadczenia,
  przez co uniemożliwił kontrolę zasadności rozstrzygnięcia, ani wyczerpująco nie uzasadnił swojego stanowiska.
  Wysoki Sądzie, odnosząc się do stanowiska organu rentowego zawartego w piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2019 roku sygnatura SOP 895/19, organ rentowy nie odniósł się merytorycznie do moich zarzutów, a dokładnie to pominął je”.

  W tym momencie Sąd przerwał i przystąpił do zadawania pytań. Pytania były związane z wojskową wysługą emerytalną oraz wysługą cywilną. Ciekawostka : w czasie zadawanych pytań, gdy powiedziałem o art 95 ust . 2 Sąd Okręgowy powiedział, iż SN nie rozstrzygnął sprawy, na co szybko zareagowałem, że zgadzam się , ale wyłożył sposób postępowania.
  Sąd postanowił: 1.- wystąpić do WBE o pełną moją dokumentację emerytalną w ciągu 14 dni,
  2. nakazać Zus w Słupsku do ustosunkowania się do moich zarzutów oraz odniesienia się do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24.01.2019 roku w sprawie art. 95 ust.2. w ciągu 14 dni.
  O terminie następnej rozprawy zostanę powiadomiony.
  Sądzę, iż sąd okręgowy wykonał zalecenia SN zawarte w orzeczeniu.
  Pani Agato przepraszam, że tak szczegółowo relacjonuję przebieg sprawy, ale myślę również o moich kolegach w służbie, może się im to przyda. Wiem jak sprawa jest istotna dla nas emerytów wojskowych.
  O kolejnej rozprawie poinformuję.
  Pozdrawiam Marek19

 26. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa przed SO Sądem Pracy w Słupsku, trwała 15 minut. Na rozprawę nie przybył pełnomocnik organu rentowego, a szkoda bo miałem kilka pytań. Sąd umożliwił mi wygłoszenie \”mowy tronowej \” tylko w niewielkiej części, cytuję tylko tą część wygłoszoną: \”Wysoki Sądzie w pełni podtrzymuję moje zarzuty do organu rentowego zawarte w odwołaniu od decyzji emerytalnej.
  Organ rentowy wydając decyzję nie przeanalizował
  starannie przepisu art 95 ust. 2 ustawy o emeryturach z FUS,
  artykuł ten jest przepisem szczególnym i określa wyjątek od zasady pobierania jednego świadczenia,
  organ rentowy również pominął związaną z tym artykułem zasadę określoną w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy.
  Nadto, w zaskarżonej decyzji organ rentowy nie wskazał podstawy prawnej zawieszenia wypłaty świadczenia,
  przez co uniemożliwił kontrolę zasadności rozstrzygnięcia, ani wyczerpująco nie uzasadnił swojego stanowiska.
  Wysoki Sądzie, odnosząc się do stanowiska organu rentowego zawartego w piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2019 roku sygnatura SOP 895/19, organ rentowy nie odniósł się merytorycznie do moich zarzutów, a dokładnie to pominął je\”.

  W tym momencie Sąd przerwał i przystąpił do zadawania pytań. Pytania były związane z wojskową wysługą emerytalną oraz wysługą cywilną. Ciekawostka : w czasie zadawanych pytań, gdy powiedziałem o art 95 ust . 2 Sąd Okręgowy powiedział, iż SN nie rozstrzygnął sprawy, na co szybko zareagowałem, że zgadzam się , ale wyłożył sposób postępowania.
  Sąd postanowił: 1.- wystąpić do WBE o pełną moją dokumentację emerytalną w ciągu 14 dni,
  2. nakazać Zus w Słupsku do ustosunkowania się do moich zarzutów oraz odniesienia się do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24.01.2019 roku w sprawie art. 95 ust.2. w ciągu 14 dni.
  O terminie następnej rozprawy zostanę powiadomiony.
  Sądzę, iż sąd okręgowy wykonał zalecenia SN zawarte w orzeczeniu.
  Pani Agato przepraszam, że tak szczegółowo relacjonuję przebieg sprawy, ale myślę również o moich kolegach w służbie, może się im to przyda. Wiem jak sprawa jest istotna dla nas emerytów wojskowych.
  O kolejnej rozprawie poinformuję.
  Pozdrawiam Marek19

 27. Krzysztof54 pisze:

  Służbę wojskową rozpocząłem w 1976 roku a ze względu na stan zdrowia zakończyłem w 1999 roku Od tego czasu cały czas pracuję Sosnowiecki ZUS poinformował mnie iż mogę jak chcę zrezygnować z emerytury wojskowej i przejść na cywilną o prawie połowę niższą lub napisać do WBE Katowice by to wystąpiło do ZUS o przekazanie moich składek, które i tak nie wpłyną na zwiększenie mojej emerytury bo pobieram ja w wysokości 75%. Moi koledzy z Katowic próbowali walczyć o swoje w MONie, w sejmie ale bez rezultatu. Uważają ze jedyną drogą jest zbiorowy pozew zbiorowy pozew do TSUE. Rządzący szukają pieniędzy więc na korzystne dla nas orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma na co liczyć

 28. marta pisze:

  Szanowna Pani Mecenas,
  czy posiada już Pani może informacje na temat rozstrzygnięcia Sądu w Łodzi i sygnatury sprawy? Albo może na temat postępowań z innych sądów? Niestety nie odnajduję żadnych nowych orzeczeń przydatnych w sprawie…
  Będę bardzo wdzięczna za informację, pozdrawiam serdecznie

 29. Czajka Andrzej pisze:

  I co z tym orzeczeniem i rostrzygnieciem sądu w m.Łodzi jest czy nie.W gdańsku ZUS mówi że istnieje możliwośc poboru 2 emerytur a Woj Biu Em.oczywiście nie.Byłem żołnierzem sprzed 1999r

 30. Maciej pisze:

  Planowana rozprawa w Łodzi 10.01.2020 rok.
  POZDRAWIAM

 31. Dobra wiadomość – jest już pierwsze orzeczenie sądu powszechnego (SO w Zielonej Górze), gdzie wojskowemu udało się otrzymać dwa świadczenia, a Sąd podzielił stanowisko Sądu Najwyższego! Link tutaj: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153515000002021_IV_U_002100_2019_Uz_2019-11-25_001

 32. Marta pisze:

  Pani Mecenas! wielkie dzięki za te informacje!!! Jak będę coś miała przydatnego, też napiszę 🙂

 33. marek pisze:

  Dziękuję Pani Mecenas za podanie linków do 2 spraw . Okazuje się ,że nie tylko brak możliwości doliczenia lat cywilnych decyduje o 2 emeryturach ,ale także ,,nadliczbowe lata opłacania składek ” , które poprzez odpowiednio długi staż wypracowały dodatkową emeryturę.
  Jeśli w Polsce obowiązuje generalna zasada wypłaty jednej emerytury to dlaczego prawo pozwala na dwa ubezpieczenia ? W ten sposób jedno z ubezpieczeń staje się fikcją i prawdziwą pułapką ubezpieczeniową.
  Czy na tym ma polegać zasada budowania zaufania do organów władzy publicznej?
  Oczywiście można było być filantropem do 01.01.1999r czyli do okresu obowiązywania waloryzacji uposażeniowej
  Gdyby nadal obowiązywała ta waloryzacja emerytura wojskowa waloryzowana uposażeniowo byłaby wyższa niż 2 zsumowane emerytury wojskowa i cywilna ,które są od tej daty waloryzowane inflacyjnie.
  Należy też zauważyć ,że ta zmiana waloryzacji odbyła się z naruszeniem praw nabytych.
  Ustawodawca naruszając prawa nabyte do waloryzacji uposażeniowej stracił z pola widzenia fakt ,że wielu emerytów pracowało i opłacało składki traktując je jako swoisty podatek niejako w zamian za korzystną waloryzację. Dlatego w tej sytuacji składka nie może już być podatkiem , ale prawdziwą składką ,która musi zmaterializować się w postaci wypłaty emerytury cywilnej i trzeba solidarnie o to się upomnieć

 34. marek pisze:

  Jest kolejny wyrok przyznający wypłatę 2 emerytur.
  Sąd Okręgowy Łódż Wyrok z dn.31.07.2019 Sygn.akt VIII U 2353 /17
  Od tego wyroku ZUS złożył apelację.

 35. marek pisze:

  W dn.10.01.2020 w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi miała być rozpatrywana sprawa o sygn.AUa 333/19
  Prawdopodobnie jest to własnie sprawa kasacyjna . Poprzednio podana sygnatura była podobna i mogła być pomyłkowa AUa 333/18

 36. marek pisze:

  Uważam ,że nie ma co czekać tylko trzeba rozpocząć procedurę procesową ,po uzyskaniu odmowy wypłaty emerytury cywilnej przez ZUS.
  Terminy rozpraw są odległe, a ZUS zapewne będzie się odwoływał co znacząco wpłynie na termin końcowego rozstrzygnięcia.

 37. Maciej pisze:

  Wyrok rozprawy z 10.01.2020r. z Łodzi, prawdopodobnie 23.01.2020r.

 38. Wiesław pisze:

  Wczoraj miałem rozprawę w tym temacie w SO Szczecin.Krótko bez przesłuchań.Wyrok 14 02 2020. O wyniku powiadomię. Wiesław.

 39. Maciej pisze:

  Wyrok z Łodzi korzystny dla emeryta. ZUS zobligowany do wypłaty emerytury.
  POZDRAWIAM

 40. Marek pisze:

  Czy jest już możliwość uzyskania uzasadnienia wyroku?

 41. Marek pisze:

  Dwie emerytury dla byłych żołnierzy zawodowych

  Pod tym tytułem na Google jest artykuł mecenasa S.Lisieckiego omawiający wyrok w niniejszej sprawie

 42. Wiesław pisze:

  Super artykuł-polecam gotowe argumenty do odwołań od decyzji ZUS i do pozwów sądowych

 43. gogle pisze:

  mam, taka sama sytuacje jak wy koledzy wojskowi mam 66 lat ukonczone ,mam w cywilu przepracowane 21 lat i 6 miesiecy zus wyliczyl mi emereture ale musialem wybrac jedna wojskowa

 44. Wiesław pisze:

  Sygn.akt. III AUa 515/19, SA Łódz wyrok z 23 01 2020.Ponoć pozytywny .Na skutek wyroku Sądu Naj.Czy ktoś może do niego dotrzeć i opublikować. Może Pani mecenas. Z góry dziękuje. Wiesław.

 45. Wiesław pisze:

  Przepraszam podałem złą syg. akt. Winno być III AUa 333/19 z 23 styczeń 2020 r. Sąd Apelacyjny Łódż. -dane bezpośrednio z Sądu .Napewmo pozytywny

 46. ZUS i KRUS pisze:

  Do wiadomości i własnej oceny:

  Artykuł w „Wirtualna Polska” – Finanse z dnia 28.01.2020 r.
  Trzynastki. Tysiące osób z niższym dodatkiem

  „Co więcej, są osoby, które pobierają emeryturę zarówno z ZUS, jak i KRUS, bo zapracowały na dwa świadczenia. Ale i oni dostaną tylko jedną „trzynastkę”, nie mogą więc liczyć na podwójną wypłatę – przepisy to wykluczają.”

  i jeszcze taki artykuł:

  Artykuł z gazety pomorskiej z dnia 12.09.2019r.

  Emerytura z KRUS i ZUS 2019 – czy można pobierać jednocześnie? Wyjaśniamy
  AGW12 września 2019

  Emerytura rolnicza – jak jest wyliczana i czy można ją podwyższyć? Zastanawia się wielu ubezpieczonych. Co, jeśli pracowało się w rolnictwie i poza nim?

  – Jak wynika z treści pytania Czytelniczki, która urodziła się po dniu 31.12.1948 r. (odliczamy lata do emerytury) będzie zatem mogła skorzystać z dwóch emerytur z ZUS i KRUS – uspokaja Jxxxxx Szzzzzz, Kierownik Wydziału Świadczeń – KRUS Bydgoszcz.

  – Warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej jest bowiem ukończenie wieku emerytalnego (60 lat kobieta) i podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. ZUS natomiast przyzna i wyliczy świadczenie pracownicze wyłącznie na podstawie okresu opłacania składek z tytułu pracy poza rolnictwem. Przyznanie prawa do emerytury następuje na wniosek, czyli w miesiącu, w którym kończy wiek emerytalny należałoby złożyć wniosek w ZUS-ie i w KRUS-ie.

  Zainteresowanych odsyłam do wskazanych artykułów.

 47. prawo dla pracodawcy pisze:

  Marek L
  Dzień dobry. Ostatnio modne stało się powiedzenie, że warto pracować dla idei. Tak jest w moim przypadku. mam skończone 68 lat i przepracowane 50 lat. W sierpniu 1997 roku decyzją Dyrektora Z-du Emerytalnego MSWiA przyznano mi swiadczenie emerytalne uwzględniając łączny staż zatrudnienia 19 lat i jednego m-ca s.lużby w Policji w tym okres przed służbą na podstawie umowy o pracę w cywilu w wymiarze 8 lat, 9 m-cy i 15 dni. Stanowiło to 73,37% podstawy wymiaru. Po przejściu na emeryturę od grudnia 1997 roku podjąłem pracę w cywilu, gdzie pracowałem do pażdziernika 2019 roku. Od tych lat odliczono mi 3 lata i jeden miesiac do uzupelniania 75% wymiaru. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie decyzją z dnia 23 .10.2019 obliczył mi wysokość emerytury na kwotę 1896,74 zł. Kwota moich składek wyniosła 317754,85 zł.Z uwagi na pobieranie emerytury mundurowej ZUS swiadczenie zawiesił. Złożyłem pozew do Sądu Okręgowego w Koszalinie nie zgadzajżc się z decyzja ZUS. Sprawa odbyła się bardzo szybko bo wyznaczono termin rozprawy na 8 stycznia 2020 roku. Rozprawa w obecności przedstawiciela ZUS nie trwała wraz ustnym wyrokiem dłuzej jak 15 minut. Sąd stwierdził, ze emerytura z FUS się nie należy. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia Sąd powołał sie na orzeczenie Sądu Najwyzszego z dnia 24 stycznia 2019 r, gdzie uznał za właściwy taki kierunek wykładni art.95 ust.1 i 2 ustawy emerytalnej, z ktorego wynika, że użyte w ust. 2 artykułu sformulowanie ” emerytura,, obliczona według zasad określonych w art. 15a albo18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993r o zaopatrzeniu emerytalnym zołnierzy zawodowych oznacza odwołanie się od zasad obliczenia emerytury wojskowej określonych w tych przepisach, a więc z uwzględnieniem wyłącznie służby wojskowej co z kolei uzasadnia prawo do pobierania dwoch emerytur.. Wskazał, ze o wyjatku od zasady pobierania jednego świadczenia nie decyduje data przyjecia do służby, ale brak mozliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu cywilnego stażu emerytalnego. W uzasadnieniu wyroku Sąd od razu zniechęcił mnie od akładania apelacji do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie powołując się na wyrok tego Sądu z dnia 21 marca 2019 roku , w którym stwierdził, ze prawo do otrzymywania jednego świadczenia wynika wprost z przepisów.ze ubezpieczony uprawniony do emerytuty z FUS nie może jednocześnie pobierać emerytury wojskowej, mimo ze spełnił warunki do jej nabycia i odwrotnie. Jakby ZUS było mało to obecna na rozprawie przedstawicielka ZUZ wniosła abym pokrył koszty zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł co Sąd zasądził. Szkoda walczyć w tym kraju z wiatrakami. Pozdrawiam

 48. Marek pisze:

  Czy może Pan podać sygnaturę sprawy ,aby można było zapoznać się z uzasadnieniem?
  Mam podobne parametry i termin rozprawy w marcu.
  W wyroku VII U 474/19 z dn.18.06.2019 Sąd okręgowy w Warszawie przyznał 2 emerytury mimo ,,uzupełnienia””
  lat służby latami cywilnymi. Link do tej sprawy w komentarzach powyżej.

 49. PIOTR NOWAK pisze:

  Bardzo ciekawe informacje jestem też zainteresowany .

 50. prawo dla pracodawcy pisze:

  Marek L
  Podaję nr wyroku z dnia 8 stycznia 2020 r Sygn. akt IV U 1602/19. Uzasadnienie wyroku otrzymałem w dniu 27 stycznia 2020 r, wyrok uprawomocni się w dniu 20 lutego 2020 r. Zastanawiam się czy warto składać apelacje. Pozdrowienia

 51. prawo dla pracodawcy pisze:

  Marek L
  omyłkowo wp[isałem datę 20 stycznia, wyrok uprawomocni się w dniu 2 lutego br.

 52. Prawo dla pracodawcy pisze:

  Marek L
  Przepraszam, chodzi o datę 9 luty

 53. Marek pisze:

  Dziękuję za podanie sygnatury sprawy ,którą omówię ze swoim pełnomocnikiem.
  Istotą sprawy jest naruszenie zasady równosci między dwoma grupami emerytów.
  Istotnie brak możliwosci uwzględnienia w emeryturze wojskowej jakiegokolwiek okresu cywilnego stażu pracy
  na zasadzie nierówności wobec prawa stanowi podstawę do wyrównania tych uprawnień poprzez wypłatę dla tej grupy 2 emerytur.
  To tylko jeden z argumentów stanowiący o naruszeniu zasady równości.
  Emeryci mundurowi ,którzy w jednakowy sposób nabyli 40% emeryturę są nierówno traktowani poprzez rażąco różną możliwośc skorzystania z cywilnych lat dalszego zatrudnienia .Jedni mogą ,,rozliczyć ” jedynie 26,92 lat pracy w cywilu /35%:1,3%/ Uprzywilejowani ,uprawnieni do 2 emerytur rozliczają pracę w cywilu bez ograniczenia stażu pracy .Rekordziści ,np.2 etatowcy pracujący równolegle w wojsku i cywilu mogą wypracować emeryturę cywilną
  z ponad 50 lat pracy . Czy zasada równości polega na tym ,że 26,92 =50
  Jest więc oczywiste ,że zgodnie z zasadą równości wszyscy powinni podlegać jednakowemu rygorowi stażu pracy ,który zalicza sie do okresów składkowych zarówno wliczonych do 1 emerytury jak i oddzielnie w formie 2 emerytur.
  Uważam ,że powinien Pan złożyć apelację ,gdyż sprawa jest rozwojowa, wyroki jak widać sprzeczne ,a także nie jest jeszcze znane pełne uzasadnienie wyroku IIIAUa 333/19
  Pozdrawiam wszystkich biorących udział w dyskusji
  Ciekawy jestem jaka jest opinia Pani Mecenas w tej sprawie ?

  • SN wskazał, że możliwość wypłaty dwóch świadczeń opiera się na braku możliwości doliczenia lat „cywilnych”. Skoro więc doszło do doliczenia lat „cywilnych”, to sprawa wygląda zgoła inaczej i szanse na wygraną też są niestety mniejsze. Proszę pamiętać, że już wyrok SN wprowadza wykładnię dosyć kontrowersyjną, nie można tego rozumieć rozszerzająco. Oczywiście nie chcę tutaj odnosić się do sprawiedliwości takiego rozwiązania.

 54. Bodek 54 pisze:

  Popieram grupę, myślę, że w zespole siła, pragnę dołączyć do grupy bo jestem też w takiej sytuacji. Przepracowane 25 lat poza wojskiem ok.400 tys. odprowadzonych składek do ZUS i nie mogę pobierać drugiej emerytury.Pracuje nadal i składki muszę dalej oddawać do ZUS.

 55. Wiesław pisze:

  Proszę o więcej szczegółów jak dotrzeć do tego artykułu i rozmowy.Dziękuje.

 56. Marek pisze:

  Dziekuję Pani Mecenas za opinię ,którą rozumiałem podobnie.
  Niestety mam też złą wiadomość, ponieważ ZUS złożył kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi
  IIIAUa 333/19.
  Czy jest możliwość zapoznania się z uzasadnieniem tego wyroku ?

  • Wiesław pisze:

   Kolego dzwoń do administracji SA w łodzi i otrzymasz informacje.Na dzień 13.02.2020 r. jeszcze nie było uzasadnienia

 57. Wiesław pisze:

  Jestem po rozprawie w so szczecin.Miał być wyrok ale sąd dopiero wystąpi o sposób naliczania emerytury wojskowej O terminie kolejnej rozprawy powiadomi.

 58. Marek pisze:

  Zasada sprawiedliwosci społecznej w zestawieniu z art.1 i 2 Konstytucji powinna być pojmowana jako czynnik prowadzący do sprawiedliwego wyważenia interesu ogółu /dobra wspólnego/ i interesów jednostki /wyrok z 12 kwietnia 2000r ,K 8/98/
  Pojawia się wiec pytanie czy fakt wliczenia sobie np. 1 dnia ,czy miesiąca ,lub nawet kilku lat do niepełnej emerytury wojskowej do 75% , a przez to utrata co najmniej 25 lat pracy poprzez zawieszenie emerytury cywilnej można traktować jako dobre wyważenie .W mojej ocenie nie jest to sprawiedliwe i doszło do nadmiernego obciążenia osoby ubezpieczonej.
  Pokrywa sie to z prawem unijnym.Zgodnie z orzecznictwem ETPCZ ingerencja państwa w wykonanie prawa własnosci musi respektować zasadę proporcjonalności , tzn. musi zachować niezbędną równowagę między interesem ogólnym a koniecznością ochrony praw jednostki/ sprawa Jahn v Niemcy, nr 46720/99 pkt93 /
  Przy czym wymóg proporcjonalności nie zostaje zachowany gdy dochodzi do nałożenia na dany podmiot nadmiernych obciążeń /sprawa Lithgow i inni v Wielka Brytania , nr 9006/80, pkt 120/

 59. Marek pisze:

  Nadmierne obciążenie to oczywiście opłacanie składek emerytalno -rentowych , bez gwarancji jakichkolwiek
  świadczeń , co jednocześnie narusza zasadę określoności prawa, a przez to art.2 Konstytucji

 60. Wiesław pisze:

  Jest uzasadnienie wyroku 333/19 z 23.01 2020r s.a. w Łodzi.

 61. Janusz pisze:

  Gdzie można odszukać uzasadnienie

 62. Wiesław pisze:

  Wyślij email do Prezesa na adres administracji SA Łodz. Adres znajdziesz na stronie internetowej sądu.

 63. Wiesław pisze:

  Marak19. Co tak ucichłeś ,kiedy następna rozprawa. Znasz termin? Pozdrawiam Wiesław. Odnośnie Waldekcz patrz zapis powyżej.

 64. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, moja sprawa miała się odbyć 23 stycznia br., lecz spadła z wokandy, przyczyny nie znam. Dostałem powiadomienie , iż do 30 marca się odbędzie. Terminu też nie znam , jak tylko otrzymam to powiadomię. Śledzę wszystkie wpisy pod artykułem Pani Agaty. W moim przypadku uznałem, iż potrzebna będzie pomoc prawna, tak że w następnej sprawie będę miał wsparcie. Jeżeli , ktoś poważnie do tego podchodzi, sądzę, iż taka droga postępowania jest właściwa. Zobaczcie SN wskazał mapę drogową postępowania dla sądów niższej instancji, sąd apelacyjny w Łodzi wykonał to zalecenie. Pomimo tego ZUS się odwołuje- moje pytanie, od czego, chociaż nie znam uzasadnienia- sądzę iż liczą na wyrok polityczny, który z przeszłości znamy.
  Pozdrawiam Marak19

 65. MarekL pisze:

  MarekL
  Witam, w dniu 5 lutego złożyłem apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.W uzasadnieniu wskazałem między innymi o zasadzie nierowności wobec prawa oraz podałem sygnatury spraw w Warszawie Praga, Zielonej Gorze i łodzi gdzie wnioskującym przyznano emerytury z ZUS równolegle do emerytur mundurowych. osoby te jak wyczytałem z wyroków mieli doliczane lata w tzw. 'cywilu’.W dniu 24 lutego otrzymałem pismo z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie abym w terminie 7 dni od daty doręczenia wskazał wartość przedmiotu zaskarżenia tj.wartość emerytury o wypłatę, której się ubiegam za okres jednego roku. Wartość ta przeliczona przez ZUS wyniosi 1896,74 zł x 12 miesięcy wynosi 22760,88 zł. I teraz mam dylemat, jak przegram sprawę to ponownie zasilę konto ZUS o jakn wyczytałem w internecie o 5% wartości to daje ponad tysiąc złotych plus koszty sadowe i koszty zastępstwa procesowego. Po ostatnim wpisie Pani Agaty zwątpiłem w sens toczenia wojny z ZUS Pozdrawiam

  • Opłata od apelacji nie trafi do ZUS-u tylko do budżetu państwa. Ryzykuje Pan kosztami opłaty + ewentualnymi kosztami zastępstwa, jeżeli ZUS będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Może nie warto się poddawać?

 66. marek pisze:

  W mojej ocenie ryzykuje się tylko kosztami zastępstwa procesowego .

 67. UWAGA Jest już uzasadnienie wyroku SA w Łodzi sygn. akt III AUa 333/19. Można je przeczytać tutaj: https://prawodlapracodawcy.pl/wp-content/uploads/2020/02/III-AUa-333-19.pdf

 68. marek pisze:

  Dziękuję Pani Mecenas za podanie linku wyroku SA. Jak już podałem tym razem ZUS złożył kasację i sprawa będzie powtórnie rozpatrywana, chyba ,że będzie oddalona na zasadzie res iudicata.
  Wyrok opierajacy się na nierównym traktowaniu jednej grupy kategorialnej jest bardzo kontrowersyjny gdyż jedną nierówność zastąpiono drugą nierównością .Chodzi o to ,że emeryci mundurowi ,,po 01.01.1999″ którzy ,nie mogą w ramach jednej emerytury użyć lat cywilnych , co ma świadczyć o nierównym traktowaniu ,zostali uprzywilejowani nie tylko poprzez możliwośc pobierania 2 emerytur , ale także mogą rozliczyć wszystkie lata opłacania składek ,które to składki zostały ,,zablokowane „dla grupy ,,przed 01.01.1999″ na poziomie 75% podstawy wymiaru emerytury. Swiadczy to również o nierównym traktowaniu tym razem grupy ,,przed 01.01,1999”
  Inaczej mówiąc cywilne lata pracy w obu nierówno traktowanych grupach podlegają innej zasadzie solidaryzmu społecznego . dla jednej grupy granicą solidaryzmu jest 75% emerytura wojskowa , a druga grupa podlega korzystniejszej granicy ,która jest 250% wskażnik podstawy co daje mozliwośc rozliczenia wszystkich lat oplacania skladek.

 69. ADAM.O. pisze:

  Witam, jestem w podobnej sytuacji lecz, że tak powiem – na początku drogi. Mam 32 lata. Od 2017 r pracuje jako żołnierz zawodowy. Od 2010 – 2017 prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, lecz „nierzetelnie” opłacałem składki ZUS – początkowo w terminie, po terminie, oraz zaprzestałem całkiem opłacania składek. Po zamknięciu działalności i rozpoczęciu pracy państwowej zaczęły się zajęcia konta itd, więc rozłożyłem zaległe składki do zapłaty w ratach? Czy jest możliwość umorzenia płatności zaległych składek i rezygnacje z jakichkolwiek świadczeń z okresu prowadzenia działalności? Proszę o informację. POZDRAWIAM

 70. Stanisław pisze:

  Mam taką sytuację urodziłem się przed 1948 rokiem ,mam wypracowaną emeryturę wojskową max. 75% dodatkowo mam III grupę inwalidzką w związku ze służbą wojskową ,która niczego mi nie przyznawała. Od roku 1997 do 2015 pracowałem w instytucji państwowej przez okres 18 lat, czy mogę się ubiegać o doliczenie pobranych składek do emerytury wojskowej.Okresy ubezpieczeniowe „cywilne”, w żaden sposób nie były wykorzystane przy przyznaniu mi i wyliczeniu emerytury mundurowej. Natomiast za okresy te były odprowadzane składki do ZUS z tytułu zatrudnienia .Czy mam prawo wystąpić do ZUS o kapitał początkowy.

 71. Leszek 1949 pisze:

  Witam Panią serdecznie, w 1990 r. przeszedłem na emeryturę wojskową z prawem do świadczenia resortowego w wysokości 63%. Po odejściu z wojska pracowałem z odprowadzaniem składek. Z chwilą osiągnięcia wieku 55 lat tj. w roku 2004 wystąpiłem o doliczenie „lat cywilnych” i świadczenie resortowe zostało podniesione do 75%. Jestem więc w „gorszej grupie”, ponieważ lata pracy w cywilu wpłynęły na wysokość o emerytury wojskowej o 12%. Z tym, że mam tu pewien dylemat – od 1999r. istniała możliwość pobierania (oczywiście przy spełnieniu określonych warunków) dwóch emerytur. Ale żeby można o to było się ubiegać lub jak teraz wielu czyni ubiegać się przed sądem o dwie emerytury, trzeba było mieć ustalone obie emerytury. Wówczas i przez szereg kolejnych nie można było mieć wyliczonej emerytury bo ZUS nie naliczał kapitału początkowego – czytaj – nie wyliczał emerytury patrz- https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/70902,zus-nie-ustala-kapitalu-poczatkowego-bylemu-zolnierzowi.html Wniosek z tego, aby nie działać nie racjonalnie w stosunku do swojego majątku jedynym rozsądnym wyjściem w tym okresie było doliczenie lat cywilnych. Teraz jest inna sytuacja prawna – mam prawo do ustalenia kapitału początkowego i została mi ustalona i oczywiście zawieszona emerytura cywilna. Pytanie – czy moja deklaracja (dobrowolny wniosek o doliczenie lat, który mogłem złożyć lub nie) jest czynnością odwracalną tzn. składam wniosek o zaprzestania doliczania mi lat cywilnych do świadczenia wojskowego i występuję o dwie emerytury – wojskową – tylko za okresy służby wojskowej i cywilną. W moim przypadku lata wojskowe nie skutkują niczym do emerytury cywilnej i odwrotnie, lata cywilne nie będa miały wpływu na emeryturę wojskową. Argument, dlaczego dopiero teraz – wcześnie nie miałem możliwości ustalenia emerytury cywilnej, teraz mam i wobec nowej sytuacji prawnej ponownie chce dokonac wyboru na mój wniosek. Oczywistym jest, że 12% podstawy wojskowej z 1990r. jest mniejsze od naliczonej mi emerytury cywilnej. Czyli – 75% pobieram do dnia ustalenia emerytury cywilnej, z powodu ustalenia emerytury cywilnej składam wniosek o zaprzestanie naliczania mi tych 12% od dnia w którym zostaje mi odwieszona wypłata emerytury wojskowej i oczywiście wiedząc, że tak słodko nie będzie – idę z tym do sądu.

 72. Wiesław pisze:

  Prawidłowo.Im nas walczących więcej tym lepiej.Lance w dłoń i na sądy.Nie przestraszcie się opłat.Po wygranej zostaną zwrócone.Brak odwołań do sądów może skutkować (jak przy emeryturach kobiet rocznika 53) brakiem możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem po 5 latach(KPA).

 73. Marek pisze:

  Nasuwa się jeszcze taka ważna uwaga .SN wskazał ,że lata ,,cywilne” muszą być doliczone do niepełnej emerytury
  wojskowej. Problem polega na tym ,że nie wiadomo jak się ma zachować osoba ,która np.jest dwuetatowcem i pracuje równolegle w wojsku i cywilu.Wydaje się logiczne ,że składki odprowadzane do ZUS w pierwszej kolejności powinny być użyte do obliczenia emerytury cywilnej ,a nie do uzupełnienia emerytury wojskowej.
  Emeryture wojskową wypłaca przecież budżet państwa a nie ZUS. Służba wojskowa zgodnie z art.6 ustawy zaliczana jest do okresów składkowych . Ponieważ budżet wypłaca zarówno pensje jak i emerytury składek ,,nie widać” ale de facto są pobierane i to one wypracowuja emeryture wojskową .
  Często słyszy się fałszywą opinię ,że wojskowi nie opłacali składek więc nie mogą pobierać dwóch emerytur.
  Wydaje się ,że składki zarówno ,,budżetowe” jak i ZUS-u powinny być rozliczone ,albo w formie 2 emerytur
  albo 1-ej całościowej zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej ,,każdemu wg.jego pracy”

 74. Teodor pisze:

  Szanowna Pani Agato, Szanowni Koledzy
  Uprzejmie proszę o odpowiedź – podpowiedź w mojej sprawie:
  mam 71 lat, pobieram od maja 1989 pełną emeryturę wojskową tj. 75 %. Pracowałem w „cywilu” do grudnia 2019 r. Mam udokumentowane 15 lat okresów składkowych i zgromadzone na koncie w ZUS składki w wysokości ok. 270 tys. zł.
  Moje pytanie: czy mam podstawę do wystąpienia z wnioskiem EMP do ZUS o emeryturę z FUS ?
  Moje jedyne zastrzeżenie: nie spełniam wymaganych przez treść ustawy o emeryturach i rentach z FUS 25 lat okresów składkowych.

  • Teodor pisze:

   Uzupełniam mój powyższy wpis, po wczytaniu się w Ustawę o emeryturach z FUS: urodziłem się po 31 grudnia 1948 roku. Może mnie nie dotyczy wymóg 25 lat okresów składkowych ? Jeżeli tak to przyłączam się do batalii Kolegów i składam odpowiedni Wniosek w ZUS.
   Proszę uprzejmie o odpowiedź.

 75. Wiesław pisze:

  Składaj i walcz. Okres 25 lat już nie obowiązuje.

 76. Teodor pisze:

  Wiesław, dziękuję, dołączam do Was i przystępuję do boju.
  Serdecznie pozdrawiam
  Teodor

 77. PIOTR pisze:

  Panie Wiesławie
  to znaczy ,że 25 lat nie musi być przepracowane?.Ja mam 23 lata to mogę przystąpić do boju.

 78. Wiesław pisze:

  Oczywiście nie musi być.

 79. Teodor pisze:

  Szanowna Pani Agato Szanowni Koledzy

  Uprzejmie Was proszę o poradę prawną, a to: jeżeli otrzymam z ZUS decyzję o przyznaniu mi emerytury a jednocześnie wstrzymującą jej wypłacanie to będę miał 30 dni od jej otrzymania na złożenie odwołania. Czy jeżeli po tym okresie go nie złoże, z rożnych powodów, czy będą miał później w przyszłości szansę na wrócenie z ZUS do sprawy ? Decyzja będzie prawomocna. Jeżeli taka szansa będzie to jak to zrobić?

 80. Marek pisze:

  Witam, i mam pytanie .Dzisiaj mija rok od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie VII U 474/19.
  Wyrok ten jest ważny dla tych co uzupełnili niepełną emeryturę wojskową latami cywilnymi do 75% ,a ,,ponadwymiarowe lata cywilne ” Sąd uznał za dopuszczalne do pobierania 2 świadczeń.
  Prawdopodobnie ZUS złożył Apelację ,ale jak można się o tym dowiedzieć ,bo wygląda ,że wyrok nie uprawomocnił się.
  Jeśli Pani Mecenas, lub ktoś z Kolegów ma możliwość zdobycia w tej sprawie wiadomości to proszę o jej podanie .
  Pozdrawiam

 81. Bogumił pisze:

  Witam. Jak przywrócić termin odwołania od decyzji ZUS w sprawie drugiej emerytury? ZUS ją przyznał a następnie zawiesił jej wypłacanie ze względu na świadczenie z WBE. Od decyzji ZUS minęły 2 lata.

 82. ML pisze:

  Marek L
  Po przegranej sprawie w Sądzie Okręgowym w Koszalinie skierowałem sprawę do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Tak jak się spodziewałem Sąd w dniu 2 kwietnia 2020 na posiedzeniu niejawnym oddalił moja apelację i jeszcze dodatkowo zasądził koszty zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu Sad Apelacyjny uznał,że sad I instancji poczynił prawdłowe ustalenia faktyczne jak też dokonał trafnej oceny zebranego materiału dowodowego.Sprawa jest dla mnie przegrana. Doliczone lata pracy cywilnej do emerytury mundurowej nie kwalifikuje mnie do dodatkowej emerytury z powszechnego systemu emerytalnego. Może popełniłem błąd, ze nie wskazałem w pozwie ze poczatkowo skierowano mnie na rentę inwalidzką ale mając lata z cywila miałem wyższą emeryturę niz rentę. Sąd nie zadał sobie żadnego trudu o dokumenty z MSWiA. Czyli koledzy ci, którzy mają doliczone lata cywilnej pracy do emerytury mundurowej ze swoioch ciężko zarobionych pieniędzy nie dostaną przysłowiowej złotówki. Nasze pieniądze juz idą na obietnice dla nierobów. Pozdrawiam

 83. Wiesław pisze:

  Szanowny Panie Marek L uprzejmie proszę o podanie syg. akt Sądu Apelacyjnego w Szczecinie aby można było zapoznać się z uzasadnieniem tego wyroku. Pozdrawiam.

 84. MarekL pisze:

  MarekL
  Podaję nr Sygn.akt III AUa 108/20

 85. Wiesław pisze:

  Dziękuje ale dobrze by jeszcze było podać z jakiego dnia ten wyrok.

 86. MarekL pisze:

  Przepraszam,wyrok z 2 kwietnia 2020 r
  Pozdrawiam

 87. Wiesław pisze:

  Przykro ale to jest suchy wyrok bez uzasadnienia.Strony nie wystąpiły o uzasadnienie.A właśnie w uzasadnieniu jest sedno wyroku.

 88. GOGLE pisze:

  ODWOLALEM SIE DO ZUS O WYPLATE DRUGIEJ EMERYTURY I DOSTALEM ZE POBIERAM WOJSKOWA TO TA MI SIE NIE NALEZY SKLADAM POZEW DO SADU TAK MI POINFORMOWAL ZUS WIEC TAK ROBIE BO TO SKANDAL I WY TEZ SKLADAJCIE NAMAWIAM

 89. GOGLE pisze:

  ODWOLALEM SIE DO ZUS O WYPLATE DRUGIEJ EMERYTURY I DOSTALEM ZE POBIERAM WOJSKOWA TO TA MI SIE NIE NALEZY SKLADAM POZEW DO SADU TAK MI POINFORMOWAL ZUS WIEC TAK ROBIE BO TO SKANDAL I WY TEZ SKLADAJCIE NAMAWIAM,DZISIAJ DZWONILEM DO ADWOKATA KAZAL MI PRZYJSC ZOBACZE CO ON POWIE

 90. GOGLE pisze:

  ODWOLALEM SIE DO ZUS O WYPLATE DRUGIEJ EMERYTURY I DOSTALEM PISMO ZE MOGE TYLKO JEDNA POBIERAC ODWOLUJE SIE DO SADU KOLEDZY WALCZCIE Z ZUSEM

 91. Teodor pisze:

  Koledzy, mniemam, że dopóki nasza sprawa nie zostanie uregulowana ustawowo to musimy walczyć o swoje przez sąd. ZUS nie ma podstawy prawnej do wydania decyzji o wypłacaniu nam drugiej emerytury i musi mu ją dać dopiero wyrok sądu.
  Szanowna Pani Mecenanas czy to tak ?
  Pozdrawiam wszystkich
  Teodor

 92. Teodor pisze:

  Dziękuję Pani Mecenas za wykładnię stanowisk ZUS i WBE w przedmiotowej sprawie. Cieszę się, że portal „żyje”. Będę informował na bieżąco o swoich posunięciach.
  Łączę pozdrowienia

 93. Wiesław pisze:

  Szanowni Koledzy i Pani Mecenas , co dalej się dzieje po wyroku SA w Łodzi wydanym w związku z wyrokiem SN po kasacji w przedmiotowej sprawie.Czy była kasacja ZUS,czy nastąpiła wypłata drugiej emerytury. Pozdrawiam Wiesław.

 94. marek pisze:

  Mam złą wiadomość ,gdyż trwa zaawansowana interwencja państwa w celu zmiany art,15a i w ten sposób zrównanie uprawnień emerytalnych służb mundurowych do tylko 1 emerytury i zasady nieprzekraczania 75% podstawy wymiaru. między innymi prawdopodobnie dlatego ZUS i WBE nie wykonują pozytywnych wyroków.
  Istnieje jednak obawa ,że możliwość doliczenia lat cywilnych spowoduje masowe odejścia i kłopoty kadrowe
  No i niejasna jest sprawa praw nabytych dla tych którzy zdecydowali się na służbę po 01.01.1999.
  Gdyby jeszcze usunięto 75% blokadę i wszyscy emeryci wojskowi dalej pracujący w cywilu mogli doliczać wszystkie kolejno przepracowane lata jak cywile to można by powiedzieć ,że rozwiązanie takie byłoby sprawiedliwe.

 95. Krzysztof1 pisze:

  Witam, skąd Kolega Marek ma tą złą wiadomość?

 96. Ryszard pisze:

  Witam, mam takie same pytanie. Skąd Kolega Marek ma tką wiadomość?
  Na tym portalu to mamy sobie pomagać i podpowiadać jak w sprawie dla wszystkich tj. Otrzymać emeryturę taką jaką sobie wypracowaliśmy. Prosimy o konkrety aby nie popełnić jakiegoś błędu.

 97. Marek pisze:

  Trafiłem na tą wiadomość szukając w internecie nowości na temat zmian art.15a.
  No i wnioski nasuwają się same skoro nie sa wykonywane wyroki sądowe.
  Ale oczywiście trzeba walczyć ,bo jeszcze nic nie jest przesądzone ,a mundurowi podzieleni na tych co chcą odejść
  w wieku 55lat i doliczyć tylko część lat cywilnych do 75% oraz tych co wolą odejść w wieku 65lat i korzystać z 2 emerytur. Stąd propozycje zachęty finansowej dla tych ,którzy zechcą służyć dłużej.

 98. Jodla pisze:

  Szanowna Pani Mecenas, Szanowni Koledzy,
  poniżej fragment wyroku sądu w mojej sprawie:

  Sygn. akt: VIII U 3592/19

  Dnia 10 września 2020 r.

  Sąd Okręgowy we Wrocławiu, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie 3 września 2020 r. we Wrocławiu sprawy z wniosku ……… przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w………….. na skutek odwołania …………………
  od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w …………..
  z 1 sierpnia 2019 r., numer: ……/…./…………… o podjęcie wypłaty świadczenia emerytalnego

  I. zmienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ……….. z 1 sierpnia 2019 r., numer: ……./../……….. w ten sposób, że wnioskodawcy ………………….. przyznaje prawo do wypłaty emerytury poczynając od 1 lipca 2019 roku;
  II. zasądza od strony pozwanej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ………….. na rzecz wnioskodawcy …………… kwotę 180 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

  Co będzie dalej, zobaczymy ale odwołanie ZUS raczej pewne.

 99. Leszek 48 pisze:

  Witam!
  Decyzją ZUS z dnia 22.03.2018r zostało ustalone prawo emerytury cywilnej. Ponieważ pobieram emeryturę z WBE ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia. Czy mogę prosić o kontakt z Jodła w celu uzyskania informacji o postępowaniu w sprawie załatwienia odwołania, ponieważ Sąd Okręgowy Wrocław jest sądem do którego będę wnosił odwołanie

 100. Jodla pisze:

  Panie Leszku,
  w czym mogę Panu pomóc?
  P.S.
  Pan uzyskał Decyzję ZUS w marcu 2018 roku.
  W Decyzji ZUS w pouczeniu pkt 1 pisze, że można wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego ciągu miesiąca od daty jej wydania poprzez ZUS. Ja nie znam się na przepisach w tym temacie dlatego nie wiem czy nie będzie jakieś przedawnienie. Jeżeli tak to szkoda papieru a jeżeli nie to do „boju”.
  Może Pani Mecenas pomoże?

 101. Leszek48 pisze:

  Kiedy ja otrzymałem decyzję to nie było jeszcze wyroku Sądu Najwyższego w sprawie naszych dwóch emerytur. Wtedy nie było szans na odwolanie.Od Pana chciałbym się dowiedzieć jak trzeba zacząć załatwiać jakie dokumenty. Jezeli jest Pan z Wrocławia lub okolic moglibyśmy się spotkać i porozmawiać.

  • Jodla pisze:

   Panie Leszku,
   Ja przekazałem prowadzącemu prawnikowi moją sprawę następujące dokumenty:
   1.Decyzję ZUS o przyznaniu i zawieszeniu emerytury (ksero),
   2.Decuzję WBE o przyznaniu emerytury (ksero),
   3.Zaświadczenie z WKU o okresie czynnej służby wojskowej(ksero),
   4.Świadectwa pracy z firm cywilnych (ksero),
   5. Pismo WBE dot. odmowy doliczenia „pracy w cywilu” z uwagi na wymiar osiągniętej emerytury tj. 75%,jeżeli Pan takiego pisma nie ma to proszę napisać do WBE o doliczenie pracy w cywilu, odpowiedź jest wiadoma, odmowa.
   Proszę prawnikowi przedstawić oryginały dokumentów ale jak Pan wie oryginałów nie oddajemy do akt sprawy. Sygnatury spraw dot. cywilnej emerytury, szczególnie tej Sądu Najwyższego ze stycznia 2019 ma Pan powyżej co ułatwi wprowadzenie prawnika w sprawę.
   Być może Pana prawnik będzie prosił jeszcze o dodatkowe dokumenty ale w moim przypadku to co napisałem było wystarczające. Na sprawę czekałem 10 miesięcy, rozprawy odbyły się trzy.
   Życzę powodzenia.

  • Trzeba złożyć wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, bo na razie termin na odwołanie do Sądu jest zamknięty.

 102. Wiesław pisze:

  Brawo Jodła .Ja czekam na taki wyrok już ponad rok w SO Szczecin. Otrzymałem info.,że wyrok będzie na posiedzeniu niejawnym.Terminu jeszcze nie ma. Czekam.
  wiesław

 103. Leszek48 pisze:

  Dziękuję bardzo za informację Panu i Pani Mecenas. Teraz biorę się za kompletowanie dokumentów i będe składał wniosek do ZUS o przywrocenie wyplaty emerytury a następnie do sądu .Pozdrawiam

 104. Wiesław pisze:

  Panie Jodła daj Pan znać co zrobił ZUS po tym wyroku sądu. Pozdrawiam.

 105. Wojciech Wójcik pisze:

  Zawodową służbę wojskową w Wojsku Polskim pełniłem w okresie 01.10.1980 r. – 26.07.1991r. W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia zwróciłem się z prośbą do przełożonych o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. Rozkazem personalnym Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 069 z dnia 20.06.1991 r. zostałem zwolniony do rezerwy.
  Jestem uprawniony do wojskowej renty inwalidzkiej II grupy z ogólnego stanu zdrowia i w związku ze służbą , której maksymalny dopuszczalny wymiar wynosi 70% podstawy wymiaru świadczenia co wynika z art. 22, ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. W związku z tym okres ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w „cywilu” nie był wliczany do mojej emerytury wojskowej. Ponad 30 lat pracy cywilnej i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS w żaden sposób nie wpływały na wysokość pobieranego świadczenia z Wojskowego Biura Emerytalnego w Rzeszowie.
  Po nabyciu prawa do emerytury, złożyłem w dniu 02.07.2020 r. wniosek do ZUS o przyznanie emerytury pracowniczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie Inspektorat w Mielcu wydał w dniu 23.07.2020 r. Decyzje o przyznaniu emerytury Znak: END/20/035277284 od 01.07.2020 r. w wysokości 3041,25 zł brutto. Jednocześnie ta samą Decyzją ZUS zawiesił wypłatę świadczenia do czasu wyboru świadczenia-emerytury z ZUS lub renty z Wojskowego Biura Emerytalnego.
  Ponieważ wysokość świadczenia z ZUS jest dużo korzystniejsze niż renta z WBE Rzeszów pismem z dnia 28.07.2020 r. zwróciłem się do ZUS z wnioskiem o wypłatę zawieszonego świadczenia. ZUS wydał w dniu 28.08.2020 r. Decyzję o ponownym ustaleniu wysokości i podjęciu wypłaty emerytury Znak: END/20/035277284.
  W dniu 14.09.2020r. Dyrektor WBE w Rzeszowie wydał Decyzję o zawieszeniu wypłaty wojskowej renty inwalidzkiej od dnia 01 lipca 2020 r. z uwagi na przyznanie i wypłatę świadczenia z ZUS nie podając podstawy prawnej.
  Jak należy postąpić w mojej sytuacji w świetle linii orzecznictwa odnośnie możliwości pobierania dwóch świadczen tj. WBE i ZUS. Proszę o poradę

  • Wojciech pisze:

   Proszę o usunięcie mojego wpisu.
   Ponieważ nie nabyłem praw emerytalnych z wojska, w związku z tym wycofałem pozew z Sądu a kolegom emerytom mundurowym życzę zdrowych i spokojnych świąt i wytrwałości w dążeniu do celu

 106. Ryszard pisze:

  Witam Pani Mecenas i wszystkich zainteresowanych,
  Moje zapytanie w/w temacie to, czy ZUS wypłaca drugą emeryturę po przegraniu sprawy w Sądzie?
  Pozdrawiam.

 107. Jan123 pisze:

  A jak się przedstawiają koszty takiej sprawy w przypadku przegrania. Ile musze zapłacić za prawnika ZUS, jak przegram z nimi sprawę. Czy złożenie odwołania i apelacji coś kosztuje.

 108. marta pisze:

  Szanowna Pani Mecenas, Szanowni Państwo,
  podobno wczoraj zapadło jakieś nowe orzeczenie SN w naszych sprawach.
  Szukam w internecie, ale nie mogę znaleźć.
  Może coś Państwu wiadomo na ten temat?

 109. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, dzisiaj otrzymałem postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku, który po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 października 2020 roku mojego odwołania od decyzji ZUS o wysokość świadczenia postanowił: „dopuścić dowody z dokumentów w aktach ZUS, w aktach WBE na okoliczność długości okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych.” Przykre jest to, iż światły sąd nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Nigdy nie kwestionowałem wysokości przyznanej emerytury z ZUS. Moje odwołanie dotyczyło tylko bezpodstawnego zawieszenia świadczenia. Wobec takiej sytuacji zaskarżę to postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
  Pozdrawiam marak 19

 110. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, dzisiaj otrzymałem postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku, który po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 października 2020 roku mojego odwołania od decyzji ZUS o wysokość świadczenia postanowił: \”dopuścić dowody z dokumentów w aktach ZUS, w aktach WBE na okoliczność długości okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych.\” Przykre jest to, iż światły sąd nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Nigdy nie kwestionowałem wysokości przyznanej emerytury z ZUS. Moje odwołanie dotyczyło tylko bezpodstawnego zawieszenia świadczenia. Wobec takiej sytuacji zaskarżę to postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
  Pozdrawiam marak 19

 111. Marek pisze:

  Ja mam pytanie w innym stanie faktycznym. Czy jeśli mężczyzna pełni służbę w wojsku na nowych zasadach i nie osiągnie wysługi 25 lat (wysługa w wieku 60 lat będzie wynosiła 15 lat) to:
  1. czy może odejść na emeryturę w wieku 60 lat ?Za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze – zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy emerytalnej oraz w przepisach rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego – uznaje się …. żołnierzy zawodowych
  2. Czy będzie to emerytura z ZUS czy z MON i jak będzie wyliczana jej wysokość?
  dziękuję za odpowiedź

 112. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, uwzględniając krytykę Pani Agaty odstąpiłem od skargi do sądu apelacyjnego ( będzie jeszcze na to czas), więc napisałem pismo procesowe do Sądu Okręgowego w Słupsku, iż nigdy nie podważałem wysokości przyznanych mi emerytur, zarówno z WBE Gdańsk jak i ZUS w Słupsku. Zaznaczyłem w piśmie, iż wstrzymanie wypłaty emerytury z ZUS było powodem mojej skargi do sądu. Teraz czekam co postanowi sąd.
  Pozdrawiam marak19

 113. Wiesław pisze:

  Panie Jodła ,czy ZUS wypłaca Panu emeryturę. Po takim czasie uważam że już powinien a może się odwołał?. Proszę o informację. Z poważaniem Wiesław.

  • Jodla pisze:

   Panie Wiesławie,
   ZUS poprosił o uzasadnienie wyroku, co trochę trwało a następnie wniósł odwołanie. Aktualnie czekam na dalsze działania Sądu. Pozdrawiam Jodla.

 114. Wiesław pisze:

  Dziękuje serdecznie ja także czekam ale dopiero na wyrok. Może ktoś ma info czy ten Pan po wyroku SN i SA w Łodzi otrzymuje emeryturę z ZUS. Pozdrawiam Wiesław

 115. Wiesław pisze:

  A może Pani Mecenas swoimi kanałami dostępu jest w stanie uzyskać informacji czy ZUS wypaca emeryturę po wyroku SM i SA w Łodzi. Pozdrawiam Wiesław.

 116. Marek pisze:

  Witam,
  Jak się mają ostanie porozumienia Polcji tj. Likwidacja możliwości pobierania 2emerytur. Czy to oznacza, że powoli można zapominać, że kiedykolwiek będzie możliwość pobierania 2 emerytur jednocześnie?

 117. Wojciech pisze:

  Proszę o usunięcie mojego wpisu z dnia 28 września 2020 r.

 118. marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, no comend :”https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8045584,system-zaopatrzenia-emerytalnego-zolnierzy-renta-wyrok-tk.html”
  Pozdrawiam marak19

  • Dzień dobry, aż tak bym się tym nie przejmowała. To dotyczy renty i winnych okoliczności (inne zasady świadczeń z dwóch różnych systemów). W przypadku emerytur mamy różne zasady w ramach tego samego świadczenia i systemu.

 119. Wiesław pisze:

  Pani Mecenas uważam że ma Pani racje. Komentarz Pana marak19 dotyczy czego innego/. Pozdrawiam Wiesław.

 120. MIKSTAN pisze:

  SAWOJA SPRAWE W/S EMERYTUR DAŁEM MECENASOWI. BĘDE WALCZYŁ

 121. Wiesław pisze:

  5 marca mam mieć wyrok-po 2 latach -tak działa zmieniony wymiar sprawiedliwości-o wyniku powiadomię.

 122. Marek pisze:

  Niezależnie od walki w Sądach ,najlepszym rozwiązaniem tego gordyjskiego węzła byłoby zebranie 100 000 podpisów
  /mundurowi +rodziny / i wprowadzenie projektu ustawy ,która znosiłaby 75% ograniczenie doliczania do emerytury wojskowej lat z cywila ,tak aby podobnie jak w cywilu wszystkie lata opłacania składek przekładały się na wysokość
  świadczenia.
  Zadaniem tym powinien zająć się Związek Żołnierzy Wojska Polskiego we współpracy ze Związkami pozostałych służb mundurowych.

 123. Piotr pisze:

  Popieram pomysł Marka tylko jak zmobilizować organizacje wojskowe do tego by wojskowi na wyższych stołkach zadbali o /w/w problem
  pozdrawiam Piotr

 124. Jacek Bąbka pisze:

  wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (SSO I. EWawrzynów)) z 25.02.2021 – negatywny dla ubezpieczonego a pozytywny dla ZUS. Ustne motywy takie – zero odniesienia sie do kluczowego wyroku SN, a oparcie sie na jakims wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Zążadałem uzasadnienia na piśmie (r.pr. Jacek Bąbka)

 125. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, Polecam wyroki SO w Olsztynie sygn. akt IV U 432/20, oraz SA w Białymstoku sygn. akt III AUa 546/20. Pomimo pozytywnych decyzji wbe Olsztyn wysłało decyzję wstrzymującą wypłacenie świadczenia wojskowego. Skandal to mało powiedziane.
  Pozdrawiam marak19

 126. Teo pisze:

  Do Marak19
  Niestety wskazane przez Ciebie wyroki nie są prezentowane na portalach orzeczeń obu sądów, a przynajmniej ja nie mogę ich znaleźć. Czy byłbyś uprzejmy przybliżyć jak do tego dotrzeć lub skopiować uzasadnienie wyroku SA w Białymstoku ?

 127. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, nie bardzo wiem jak to zrobić, ponieważ otrzymałem wyroki wraz z uzasadnieniem w formacie pdf. i nie potrafię tego z kopiować, może ktoś pomorze. W e-mailu, który otrzymałem jest zgoda na udostępnienie tych dokumentów. Natomiast przekazuję kopię pisma kolegi do RPO. Pozdrawiam marak19

  Olsztyn, dnia 11.02.2021 r.

  Bonifacy K. Pan dr hab. Adam Bodnar
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa

  Szanowny Panie Rzeczniku
  uprzejmie proszę o interwencję w sprawie wstrzymania mi wypłaty emerytury wojskowej decyzją dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie
  z dnia 29 stycznia 2021 r.
  Sprawa moja miała następujący przebieg:
  Decyzją z dnia 10 września 1996 roku Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie przyznało mi prawo do emerytury wojskowej w maksymalnej wysokości, możliwej do osiągnięcia tj. 75% zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, którą bez przerwy pobierałem do dnia jej wstrzymania tj. do 01.02.2021 r.
  Po służbie wojskowej kontynuowałem pracę na odcinku cywilnym do dnia 31.12.2019 r. Na mój wniosek Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie decyzją z dnia 17 stycznia 2020 r. dokonał przeliczenia wysokości emerytury, którą przyznał mi decyzją z 9 maja 2019 roku na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak ZUS zawiesił wypłatę świadczenia z powodu zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia tj. jest emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z emeryturą z Wojskowego Biura Emerytalnego.
  W związku z zawieszeniem wypłaty emerytury w dniu 06.02.2020 r. złożyłem odwołanie od decyzji ZUS z dnia 17 stycznia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie.
  Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 30 czerwca 2020 r. Sygn. akt IV U 432/20 z mocy art. 47714 § 2 k.p.c. zobowiązał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie do podjęcia wypłaty należnego mi świadczenia emerytalnego od 1 lutego 2020 r. przy równoległym wypłacaniu emerytury wojskowej.
  W uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Olsztynie między innymi w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2019 r., I UK 426/17, OSNP/114 wskazał:
  ,,Analizując przytoczone powyżej orzeczenie Sądu Najwyższego oraz stan faktyczny sprawy Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że rozpatrywana sytuacja wyczerpuje przesłanki niezbędne do zaliczenia jej do sytuacji wyjątkowych, pozwalających na zakwalifikowanie odwołującego do grupy emerytów wojskowych, którzy pozostawali w służbie przed 2 stycznia 1999 r. a jednocześnie mają uprawnienia do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych”, a także: prawo do pobierania emerytury z FUS, przy jednoczesnym pobieraniu emerytury wojskowej, mają te osoby, które nie miały w ogóle możliwości prawnej – jako emeryci wojskowi – doliczenia do podstawy wymiaru tej emerytury wojskowej okresów pracy ,,cywilnej” i zwiększenia z tego tytułu wysokości tej emerytury o jakąkolwiek, choćby minimalną kwotę – ma to miejsce również w moim przypadku.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie.
  Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 19 listopada 2020 r. Sygn. Akt III AUa 546/20 oddalił apelację.
  Sąd Apelacyjny w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku wskazał miedzy innymi: ,,W tych okolicznościach należało podzielić stanowisko Sądu Okręgowego w Olsztynie, że Bonifacy K.ma prawo do pobierania dwóch emerytur ,,wypracowanych” niezależnie od siebie”.
  Pragnę zaznaczyć, że sprawa Józefa Wierzbowskiego o prawo do drugiego świadczenia tj. do emerytury wojskowej ,,obok wypłacanej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” została prawomocnie rozstrzygnięta przez sądy: Sąd Okręgowy w Olsztynie i Sąd Apelacyjny w Białymstoku, które nakazały wypłatę tej emerytury (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 04.02.2021 r., Sygn. Akt III AUa 702/20), co oznacza, że dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie związany jest z tym wyrokiem także w sprawach dotyczących innych osób o tym samym stanie faktycznym i prawnym sprawy na mocy art. 365 kodeksu postępowania cywilnego. Niezależnie od powyższego, moim zdaniem dyrektor WBE w Olsztynie wydając decyzję o wstrzymaniu wypłaty emerytury przekroczył także swoje uprawnienia działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego tj. mojego interesu.
  W świetle przedstawionych powyżej faktów wystąpiły znamiona przestępstwa z artykułu
  231 § 1 kodeksu karnego, bowiem wymienione wyżej przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U z 2020 r.), nie dawały podstawy prawnej wydania decyzji, gdyż wypłacana mi emerytura wojskowa była świadczeniem wyższym, a ja nie zgłaszałem wniosku o wybór innego świadczenia.
  Decyzją z dnia 29 stycznia 2021 r. Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego p. Krzysztof Pawlaczyk wstrzymał mi od dnia 01.02. 2021 r. wypłatę emerytury wojskowej, powołując się na w art. 7 i art. 44 ust 1 pkt. 2a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin stanowiące o tym, że wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przeze osobę uprawnioną. Przez czały czas pobierałem emeryturę wojskową (jest wyższa niż emerytura z ZUS) i nigdy z niej nie zrezygnowałem tj. nie dokonałem wyboru innej emerytury.
  Nie rozumiem również i tego, że dyrektor WBE wydał decyzję niezgodną z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2020 r. Sygn. akt IV U 432/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w wyroku z dnia 19 listopada 2020 r. Sygn. Akt III AUa 546/20.
  W następnym dniu po otrzymaniu decyzji z WBE o wstrzymaniu wypłaty emerytury wojskowej tj. dnia 02.02.2021 r. osobiście udałem się do WBE w Olsztynie i w bezpośredniej rozmowie z dyrektorem p. Krzysztofem Pawlaczyk poinformowałem go, że zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2020 r. sygn. Akt IV U 432/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w wyroku z dnia 19 listopada 2020 r. Sygn. Akt III AUa 546/20 nabyłem prawo do pobierania dwóch emerytur ,,wypracowanych” niezależnie od siebie”.
  Ponadto osobiście przekazałem wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia
  19 listopada 2020 r. dyrektorowi WBE p. Krzysztofowi Pawlaczyk.

  Należy wspomnieć o tym, że przeżyłem 78 lat (w sumie służba wojskowa i praca w cywilu wynosi – 58 lat). Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej pełniłem służbę w wojskach lotnictwa myśliwskiego, zajmując się całokształtem bezpiecznego wykonywania lotów samolotów myśliwskich pod względem zabezpieczenia radiolokacyjnego i łączności z pilotami w samolotach wykonujących zadania treningowe. Odpowiadałem również za stan techniczny całego sprzętu (między inn. sprzętu samochodowego w jednostce wojskowej).
  Przez cały okres swojej pracy zawsze postępowałem zgodnie z zasadą aby dbać o podwładnych, wspomagać ich w różnych sytuacjach życiowych, z szacunkiem odnosić się do przełożonych. Postępowanie dyrektora WBE uważam za potworne i nieludzkie. Wiadomość o wstrzymaniu wypłaty emerytury wojskowej tym bardziej, że bez żadnej podstawy prawnej wywołała zaburzenia depresyjne, zaburzenia snu, ogromny stres psychiczny w wyniku którego między innymi odnowiła się u mnie choroba tzw. świerzbiączka guzkowa. Powoduje ona swędzenie całego ciała co w efekcie końcowym poprzez nieświadome drapanie się prowadzi do powstania ran na całym ciele. Jedyny na to lek to brak jakiegokolwiek stresu, wspomagany lekiem TRIAM HEXAL, który jest dostępny wyłącznie na receptę i sprowadzany z Niemiec – nie jest refundowany przez NFZ. Ponadto wydatki ponoszone na leki stanowią niemałą kwotę, a przecież trzeba uiszczać opłaty za gaz, energię elektryczną i inne świadczenia pieniężne.
  Wstrzymanie wypłaty emerytury wojskowej powoduje szereg trudności w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych mojej rodziny poprzez gwałtowne zmniejszenie środków finansowych, stanowiących jedyne źródło utrzymania z ok. 3900 zł. – emerytura z WBE na 1600 zł – emerytura z FUS.
  Odwołanie się od decyzji wstrzymującej wypłatę emerytury do sądu, koniecznym stanie się na okres trwania procesu sądowego zaciągnięcie kredytu i pożyczek na uzupełnienie budżetu domowego oraz na związane z tym koszty procesu, co spowoduje ciągły stres na niewiadomo na jak długi okres czasu.
  W świetle przedstawionych powyżej faktów, proszę o interwencję, bowiem to organy władzy i administracji państwowej (a takim jest Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie) powinny świecić przykładem obowiązującego w naszym państwie prawa.

  Z poważaniem

  Bonifacy K.

  Załączniki – kserokopie:
  decyzja WBE w Olsztynie z dnia 29.01.2021 r. o wstrzymaniu wypłaty emerytury
  wyrok sądu okręgowego w Olsztynie z dnia z dnia 30 czerwca 2020 r.
  wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku w wyroku z dnia 19 listopada 2020 r.

  Do wiadomości:
  Pan Krzysztof Pawlaczyk dyrektor WBE w Olsztynie al, Warszawska 96, 10-702 Olsztyn

 128. Zarówno artykuł, jak i komentarze okazały się mi bardzo przydatne do pracy na studia, stąd moje podziękowania! Pozdrawiam.

 129. Wiesław pisze:

  Ot mamy Prawo i Sprawiedliwość gdzie wyroki sądów są ignorowane przez dyrektorów WBE.

 130. Panowie, bardzo proszę o informację czy przygotować wpis, który zawierać będzie wskazanie wyroków sądów powszechnych (moich i tych, które udało mi się wyszukać) po wyroku SN w sprawach dwóch emerytur.

 131. Wiesław pisze:

  Tak bardzo proszę i jeżeli to możliwe to info czy gdziekolwiek ZUS wypłaca drugą emeryturę. Jeżeli WBE po wyrokach sądów okręgowych lub apelacyjnych przyznających drugą emeryturę cywilną ,zawiesza emeryturę wojskową to co można dalej zrobić/czy znów należy zaskarżyć decyzję do sądu/ wobec WBE .Jeżeli to możliwe to bardzo proszę o info. Z poważaniem Wiesław

  • Krzysztof1 pisze:

   Panie Wiesławie, też o tym myślałem i wydaje mi sie,że w takiej sytuacji pomocny może być komornik.

 132. Marak19 pisze:

  Dzień dobry, Pani Agato dziękuję bardzo za poprawki.
  Pozdrawiam Marak19

 133. MARaK19 pisze:

  Dzień dobry, Pani Agato, również jak kolega Wiesław bardzo proszę o taki wykaz wyroków sądów powszechnych. Sądzę ,iż bardzo się przyda. Pozdrawiam Marak19

 134. Wiesław pisze:

  No niestety SO Szczecin nie uznał odwołania .Czekam na uzasadnienie i dalej apelacja. Wiesław.

  • radca prawny pisze:

   intelektualne dyrektywy poszły z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i teraz Sąd Okręgowy podskakiwać nie będzie. Sąd Apelacyjny wymaga przełamania przez Sąd Najwyższy [skarga kasacyjna na horyzoncie]

 135. Terak pisze:

  Radca prawny ? ZUS – u ? Może czegoś nie rozumiem, wyjaśnij.

  • rpr pisze:

   nie – z tej drugiej strony barykady

   • Marta pisze:

    Czy mogę prosić o więcej informacji na ten temat? WBE kwestionuje zbieg? Macie Państwo taką sytuację? Ponieważ ja mam i nie wiem czy zapadły już w tym przedmiocie jakieś orzeczenia

 136. Terak pisze:

  Dobrze, napisz proszę jaka to skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego jest na horyzoncie.

  • rpr pisze:

   od wyroku SO zapewne apelacje wniesie pokrzywdzony emeryt wojskowy, SA ją oddali, to otworzy droge pokrzywdzonemu do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego

   • Terak pisze:

    W takiej sprawie jak ta Sąd Najwyższy już wyrok wydał w 2019 roku. Wykładnia postępowania dla sądów już jest. Będzie drugi wyrok, bo ktoś inny składa kasację? Chyba, że w meritum sprawy jest coś jeszcze innego.

 137. Marta pisze:

  Szanowna Pani Mecenas, Szanowni Państwo,
  chciałam zapytać czy macie Państwo może jakieś dalsze doświadczenia, gdy już Są uzna, że należy się wypłata dwóch emerytur. Mianowicie – jak powinna być wyliczona emerytura cywilna i z WBE??
  Mamy taką sytuację, gdzie emeryt ma wypłacaną emeryturę z WBE, zapadł wyrok (już prawomocny, dwie instancje), że należy się wypłata emerytury cywilnej i organ rentowy wylicza emeryturę cywilną z pominięciem kapitału początkowego twierdząc, że został już on wliczony do WBE.
  Czy macie Państwo może jakieś pierwsze doświadczenia w tej kwestii?
  Bo z tego co widzę, walka o wypłatę dwóch emerytur to jedno, a potem zaczyna się dyskusja jak to liczyć….
  Będę bardzo wdzięczna za jakieś informacje, ponieważ za dwa tygodnie mamy rozprawę, a temat cały czas przysparza ogromne trudności.
  Oczywiście emerytura cywilna wyliczona bez kapitału początkowego wynosi grosze….

 138. zdrowy pisze:

  A jaka jest podstawa podwójnych emerytur wypłacanych generałowi Głódziowi?
  Powszechnie wiadomo,że ma emeryturę wojskową , a ta druga to z ZUS czy Watykanu?

 139. Terak pisze:

  Czy jest jakaś reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich na prośbę Pana Bonifacego K. o interwencję w sprawie stanowiska dyrektora WBE w Olsztynie ?

 140. "Dziadunio" pisze:

  Szanowni Państwo ! Czy Wy się nadal łudzicie, że dzięki oparciu Waszych spraw o sądy w Polsce dostaniecie słusznie Wam należne, bo wypracowane drugie emerytury ? Dobrze Was rozumiem, bo jestem w podobnej sytuacji. Drugą emeryturę wypracowałem po 22 latach i nic z tego nie mam i prawdopodobnie (na 90 %) mieć nie będę. Szkoda Waszego czasu i zdrowia, nic nie zwojujecie !!! Zapewniam, że w tym czasie ZUS, WBE itp. miały i mają się dobrze !

 141. Teo pisze:

  Do „Dziadunio”
  Czy wystąpiłeś do Sądu Okręgowego z odwołaniem od decyzji ZUS ? Czy masz pozytywne dla siebie wyroki Sądów Okręgowego i Apelacyjnego ? Jeżeli tak to co z tym zrobiłeś ? Czy ZUS wydał Ci decyzję o wypłacaniu drugiej emerytury w zbiegu z emeryturą wojskową ? Czy WBE wstrzymało Ci wypłatę emerytury ? Jaka była Twoja reakcja ?
  Zniechęcasz nas, podaj argumenty na bazie Twoich działań. Czekamy, nie zwlekaj.

  • "Dziadunio" pisze:

   Poczekam, aż ktokolwiek opisze swoją drogę sądową i że w jej wyniku pobiera dwie emerytury np. od WBE i ZUS. Na tych instytucjach wyroki sądów nie robią wrażenia.

 142. Marta pisze:

  Szanowni Państwo,
  czy są tu osoby, które wygrały sprawy z odwołania od decyzji ZUS, mają przyznane prawo do pobierania dwóch emerytur i przychodzi pismo z WBE z wszczęciem postępowania dotyczącym zbiegu świadczeń?
  Bardzo proszę o odpowiedź, może macie Państwo pierwsze orzeczenia w przypadku, gdy nagle WBE zaczyna kwestionować zbieg roszczeń pomimo zapadnięcia wyroków w sprawach z odwołań od decyzji ZUSu?

 143. marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, mam dobrą wiadomość. Pan Bonifacy K. wygrał sprawę z WBE Olsztyn przed SO (przypomnę chodziło wstrzymanie wypłaty emerytury wojskowej), prawdopodobnie WBE Olsztyn złoży apelację- brak słów. Jak będę miał uzasadnienie SO w Olsztynie to powiadomię. Pozdrawiam marak19

  • Marta pisze:

   Szanowny Panie Marak19, czy mogę prosić o więcej informacji na temat wyroku z Olsztyna? Mamy taką samą sytuację, bardzo by się nam przydał Pana wyrok. Może możemy skontaktować się na maila lub telefon? Będę bardzo wdzięczna

   • Marta pisze:

    Jeżeli zaś nie chce Pan kontaktu osobiście, czy może Pan tu napisać czy skarżąc decyzję WBE powoływaliście się wyłącznie na to, że zapadły już orzeczenia w sprawach z ZUS-em?

 144. Wiesław pisze:

  Panie marak19 serdeczne dzięki .Czekamy na uzasadnienie. Może zadziała Prawo i Sprawiedliwość w naszym kraju.. Ja łożyłem apelację. Czekam. O wyroku powiadomię .Pozdrawiam Wiesław.

 145. Stan pisze:

  Pani Agato, czy już wiadomo kiedy kasacja wyroku sygn. akt I UK 426/17 dotyczącej zbiegu dwóch emerytur

 146. Stan pisze:

  Pani Agato, czy już wiadomo kiedy kasacja wyroku sygn. akt I UK 426/17

  • Terak pisze:

   Pani Agato, proszę wyjaśnić bo się pogubiłem: czy możliwa jest kasacja wyroku Sądu Najwyższego ? Jaki Sąd jest władny tego dokonać ? Na tymże wyroku jest oparta cała konstrukcja opisanych tu działań.

 147. marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, mam dobrą wiadomość. Cytuję emaila, którego otrzymałem:
  „Witam Panów
  Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie Dyrektor WBE wydał decyzję wypłaty emerytury wojskowej do czasu zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem sądu – moim zdaniem oznacza to, że złoży apelację.
  Dziękuję za dotychczasowe wsparcie.
  Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
  Bonifacy K.”
  Pozdrawiam marak19

 148. Teo pisze:

  Dziękuję za dobrą wiadomość. Pozdrawiam Teo

 149. Arkadiusz pisze:

  Czy ktoś wie coś na temat dalszego postępowania w sprawie VII U 474/19 – wcześniej wspominamy tu w komentarzach wyrok SO Warszawa-Prawa – na korzyść ubezpieczonego? Orzeczenie zostało wydane dwa lata temu, a ciągle jest nieprawomocnego… Czyżby była planowana jakaś nowa uchwała SN i dlatego to tyle trwa/ew zostało sformułowane jakieś pytanie prawne do Trybunału Kuchennego, żeby jak najdłużej grać na przeczekanie ubezpieczonych?

 150. Wiesław pisze:

  SA Szczecin zwrócił się do mnie z zapytaniem czy wyrażam zgodę na zawieszenie postępowania apelacyjnego w związku dwoma za pytaniami w analogicznej sprawie jakie wpłyneły do SN / III UZP 4/21 z 15.04 2021 i 5/21 z 27.04.2021 /.Można je znaleść na stronie SN Izba Pracy I Ubezpieczeń Społecznych. Po konsultacji z prawnikiem wyraziłem zgodę. Będę śledził w internecie na stronie SN jaka zapadnie decyzja. Powiadomię o wynikach. WIESŁAW

 151. Wiesław pisze:

  Szanowni koledzy i Pani Mecenas .SA Szczecin zwrócił się do mnie z zapytaniem czy wyrażam zgodę na zawieszenie postępowania apelacyjnego w związku dwoma za pytaniami w analogicznej sprawie jakie wpłyneły do SN / III UZP 4/21 z 15.04 2021 i 5/21 z 27.04.2021 /.Można je znaleść na stronie SN Izba Pracy I Ubezpieczeń Społecznych. Po konsultacji z prawnikiem wyraziłem zgodę. Będę śledził w internecie na stronie SN jaka zapadnie decyzja. Powiadomię o wynikach. WIESŁAW

 152. Terak pisze:

  Wiesław, dziękują za informację i pozdrawiam Cię serdecznie. Terak

 153. No niestety, zdarza się, że Sądy (bez dodatkowego zapytania) zawieszają sprawy w toku z uwagi na zagadnienia prawne przedstawione do SN. III UZP 5/21 jest tutaj: https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1522-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

 154. Wiesław pisze:

  W dniu 22 września 2021 godz. 11 na wokandzie SN Wydział III ( Iza pracy i ubezpieczeń społecznych ) będzie rozpatrywana sprawa III UZP 5/21 .Trzymajmy kciuki za praworządność. Ciekawe czy uwzględnią Wyrok SN z 22stycznia 2019r.( I UK 426/17).

 155. emerytura pisze:

  Pani Mecenas .SN postanowił przekazać zagadnienie prawne IIIUZP 5/21na rozprawie w dn. 22 .09.21 do rostrzygnięcia powiększonemu składowi SN. Co to oznacza .Jaki może być następny termin. Czy to nie jest świadome przedłużanie. Wiesław.

 156. Wiesław pisze:

  Bardzo dziękuje .Czekamy.

 157. Wiesław pisze:

  Sprawa .III UZP 4/21 zdjęta z wokandy .Ciekawe dlaczego. Może jest to powiązane z decyzją w sprawie III UZP 5/21 do rozpatrzenia w powiększonym składzie.Ciekawe ile będziemy czekać na rozpatrzenie w powiększonym składzie. Co na to Pani Mecenas. Pozdrawiam Wiesław.

 158. Teo pisze:

  Sprawa III UZP 5/21 jest teraz pod sygnaturą III UZP 7/21, do rozpatrzenie przez SN w składzie 7 sędziów.

 159. Wiesław pisze:

  Sprawa III UZP 7/21 będzie rozpatrywana 15.12,2021.

 160. marak19 pisze:

  Już wiemy wszystko.
  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2021 r.
  ​Ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru obliczoną bez uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych, z tytułu których jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez niego (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm. w związku z art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 586 ze zm.).
  Pozdrawiam marak19

 161. Teo pisze:

  Uderzyła w nas polityka historyczna – czuję się gorszym sortem.
  Pozdrawiam Teo

 162. Wiesław pisze:

  Popieram Teo .Wszyscy którzy zaczynali służbę w brązowych butach do odstrzału.Takie w naszej Polsce prawo. Ponoć Polsce prawej i sprawiedliwej. Wiesław.

 163. Stan pisze:

  Pani Agato i co w takiej sytuacji możemy, przecież to jest jawna niesprawiedliwość, czy są jeszcze jakieś możliwości, czy czekamy na dobrą zmianę.

 164. radca Jacek pisze:

  Może potrzeba powołać się na przepisy prawa unijnego ? jesteśmy obywatelami unii europejskiej

 165. marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, już na chłodno poczekajmy na uzasadnienie wyroku. Stanowisko Stana i radcy Jacka popieram.
  Moim zdanie SN naruszył Konstytucję RP, różnicując żołnierzy w zależności od daty wstąpienia do wojska. Ponadto ciekawi mnie czy wyrok zapadł jednogłośnie, czy były zdania odrębne? Ciekawy jest również skład orzekający SN- ilu orzekających zostało powołanych przez tzw. neoKRS.
  Pozdrawiam marak19

 166. Teo pisze:

  Do marak 19 – czy będzie uzasadnienie Uchwały ? Daj proszę informację gdyby takowe się pokazało.
  Pozdrawiam
  Teo

 167. radca Jacek pisze:

  to był skład SN ktory podjal uchwale 15.12 br III UZP 7/21 Przewodniczący – Prezes SN Piotr Prusinowski
  Sędziowie: SSN Bohdan Bieniek, SSN Katarzyna Gonera, SSN Halina Kiryło,
  SSN Dawid Miąsik, SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca), SSN Krzysztof Staryk (wspósprawozdawca)

 168. radca Jacek pisze:

  przypominam ze wyrok I UK 426/17 wyd,la skład: przewodniczący SSN J.Iwulski, SSN Maciej Pacuda, SSN Romualda Spyt

  • Bogumił pisze:

   Jeżeli wszystkie możliwości wypłaty drugiej emerytury zawiodą to, może należy domagać się zwrotu składek na ZUS. Kwota jest na pewno pokaźna a powiększona o odsetki ustawowe jest warta zachodu.

 169. Bogumił pisze:

  Jeżeli wszystkie możliwości wypłaty drugiej emerytury zawiodą to, może należy domagać się zwrotu składek na ZUS. Kwota jest na pewno pokaźna a powiększona o odsetki ustawowe jest warta zachodu.

 170. Teo pisze:

  Do Bogumił: a jak to zrobić ? Pani Mecenas czy istniałaby jakaś podstawa prawna do takiego działania ?

 171. marak19 pisze:

  Do radcy Jacek, czy jesteś w stanie ustalić, którzy sędziowie orzekający w naszej sprawie zostali powołani przez neo-KRS i kiedy? Może to się przydać w przyszłości. Ja tylko tak sobie piszę bez sugestii.
  Pozdrawiam Marak19

 172. Teo pisze:

  Szanowna Pani Mecenas, Szanowni Koledzy

  Zauważyłem, że ponownie grupa emerytów mundurowych została podzielona. Do ustawowego kryterium podziału w postaci daty 1 stycznia 1999 roku doszedł kolejny podział grupy tych będących w służbie przed 1 stycznia 1999 roku, czyli nas, na emerytów wojskowych (MON) i emerytów funkcjonariuszy (MSWiA).
  Otóż Sąd Najwyższy wydając w dniu 15 września br znana uchwałę III UZP 7/21, będąca odpowiedzią na pytanie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu rozpatrującego sprawę emeryta wojskowego, odniósł się w jej treści tylko do emerytów wojskowych. Tym samym pozbawił ich (nas) podstawy prawnej ujętej w wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt I UK 426/17 z 24 stycznia 2019 roku, dającej nam prawo do ubiegania się o wypłatę dwóch emerytur w zbiegu. Emeryci funkcjonariusze mają tę podstawę, a może jeszcze, zachowaną. O nich w uchwale III UZP 7/21 nic nie było.

  Pani Mecenas, pozwalam sobie na parę pytań do Pani, a to:
  – Czy taki kolejny podział dyskryminacyjny „podpada” pod art. 32 Konstytucji RP mówiący o jego zakazie ? Jeżeli tak to jakie działania możemy podjąć ?
  – Czy uchwała SN III UZP 7/21 „”obala” WYROK (!) I UK 426/17 wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ? Co jest tu priorytetem ?

  Pytanie ogólne: w jakim celu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu pytał Sądu Najwyższego o sposób postępowania wyraźnie wyłożony w uzasadnieniu wyroku I UK 426/17 ? Czy możemy się spodziewać pytania kolejnego Sądu Apelacyjnego rozpatrującego sprawę emeryta – funkcjonariusza ? Będziemy wówczas w komplecie „pozamiatani”.

  Czy pojawiło się uzasadnienie uchwały III UZP 7/21 ?

  Łączę pozdrowienia

  • Obawiam się, że do emerytur MSWiA wnioski z uchwały SN znajdą analogiczne zastosowanie. Według mnie różnicowanie sytuacji z uwagi na datę przyjęcia do służby stanowi różnicowanie sytuacji prawnej obywateli, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. SN wytłumaczył to jednak „reformą emerytalną”. Priorytetem będzie niewątpliwie uchwała, która zasadniczo wyrzuciła wyrok SN z 2019 r. do kosza. Uzasadnienia jeszcze brak.

 173. radca Jacek pisze:

  W mojej ocenie SN nie zajmował się niezgodnością przepisów ustaw emerytalnych z konstytucją, a tym badziej niezgodnosci z prawem europejskim. Od badania niezgodnosci ustaw z konstytucja jest Trybunał Konstytucyjny, a od badania zgodnosci ustaw z prawem europejskim jest Trybunał Sprawiedliwości Unii E. Miałem już taką sytuację, że skład 7 SSN wydawał uchwale zawierającą wykładnie, która następnie TK uwazal za niekonstytucyjną. Trzeba isc w spor z ZUS w sadach powszechnych do konca bo dopiero wyczerpanie tej drogi otwiera kazdemu prawo do skargi
  konstytucyjnej.

 174. Teo pisze:

  Sad Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 24 stycznia 2019 r. I UK 426/17 na stronie 13 stwierdził, cyt.: „Z konstytucyjnej zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących.”
  Zapisy w ustawie są więc niezgodne z Konstytucją, to był filar uzasadnienia wyroku.
  Jeżeli nie to co Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów badał, przytaczając w uchwale III UZP7/21 literalnie zapis ustawy ?

 175. marek pisze:

  Składki oczywiście w tej sytuacji powinny zostać zwrócone ,ponieważ zgodnie z ich charakterystyką cechują się
  w przeciwieństwie do daniny emerytalno -rentowej odpłatnością /ekwiwalentnością/
  Płaci się je po to by zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek choroby i starości.
  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15.07.2013 K7/12 stwierdził,że …składki na ubezpieczenie społeczne cechuje wręcz indywidualna odpłatność ”
  Jakim wyrokom mamy wierzyć TK czy SN ???
  Ponieważ mamy przyznane emerytury cywilne ,będziemy więc pobierać miesięcznie emeryturę w wysokości 0 zł.
  Z ubezpieczenia społecznego ,które z definicji jest formą zabezpieczenia opartą o składki uczyniono fikcję ,swoistą pułapkę ubezpieczeniową.
  Nasze składki posłużyły między innymi do wypłaty 13 emerytury osobom ,które posiadają świadczenia znacznie wyższe od naszych emerytur ,,starego portfela”
  Czy na tym ma polegać zasada solidaryzmu społecznego i sprawiedliwości społecznej zagwarantowana w Konstytucji?

 176. Teo pisze:

  Szanowna Pani Mecenas odnosząc się do treści postu Marka pozwalam sobie zapytać Panią Mecenas po raz wtóry:
  – czy istnieje podstawa prawna do ubiegania się o zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie emerytalne? Jeżeli tak to jak to technicznie wykonać?

 177. marek pisze:

  Cała sprawa ma swój początek w naruszeniu praw nabytych do waloryzacji uposażeniowej 75%.
  Emerytura mundurowa była waloryzowana wraz ze wzrostem wynagrodzenia czyli na zasadach znacznie korzystniejszych od waloryzacji cenowej ,inflacyjnej.
  Reforma emerytalna z 17 .12 1998r cofając prawa nabyte do waloryzacji straciła z pola widzenia osoby ,które w sytuacji korzystniejszej waloryzacji zdecydowały się na filantropię i przekazywanie pieniędzy w formie daniny fałszywie zwanej składką do systemu ZUS.
  Sprawę naruszenia praw nabytych rozpatrywał póżniej TK w konkluzji uznając to cofnięcie praw nabytych za dopuszczalne ,ale nie wzięty był pod uwagę interes osób ,które zaufały zasadzie nienaruszalności praw nabytych
  i tylko pod tym warunkiem przekazywali daninę emerytalną.
  Ja wystąpiłem o zwrot składek jako alternatywę niewypłacania emerytury cywilnej. Aktualnie oczekuję na apelację
  ponieważ Sąd pierwszej instancji rozpatrzył ją negatywnie.
  Wydaje się ,że również uprawnioną drogą do zwrotu wkładu składkowego jest forma odszkodowania od Skarbu Państwa za naruszenie praw nabytych ,a co za tym idzie darowizna dla ZUS była decyzją złą.

  • Teo pisze:

   Marek, dziękuję za odpowiedź. Ja oczekuję na wyrok SA po apelacji ZUS na korzystny dla mnie wyrok SO. Po ogłoszeniu przez SN uchwały III UZP7/21spodziewam się wyroku dla mnie niekorzystnego. Niestety nie stać mnie na obligatoryjnego pełnomocnika prawnego aby wystąpić z kasacją do SN lub do TK, do szczebla II instancji działam samodzielnie.
   Jestem zainteresowany Twoją drogą, cytuje z Twojego postu: Ja wystąpiłem o zwrot składek jako alternatywę niewypłacania emerytury cywilnej. Aktualnie oczekuję na apelację ponieważ Sąd pierwszej instancji rozpatrzył ją negatywnie.
   Jak rozpocząłeś: czy pozwałeś ZUS do SO jako I instancji, czy też najpierw wystąpiłeś do ZUS z wnioskiem o zwrot składek i złożyłeś do SO odwołanie od ich negatywnej decyzji ?

 178. marek pisze:

  Wystąpiłem do ZUS o zwrot składek .ZUS oczywiście odmówił ,więc odwołałem się do SO . Ponieważ miałem również złożoną Skargę Konstytucyjną SK 30/17 SO odroczył rozpatrzenie sprawy do czasu wyroku TK.
  Po negatywnym wyroku TK SO wznowił postępowanie ,a ja alternatywnie zamiast zwrotu składek zgłosiłem poprawkę do pozwu czyli wypłatę cywilnej emerytury ,ponieważ wiązałem pewne nadzieje z wyrokiem SN .
  SO odmówił mi wypłaty cywilnej emerytury ,nie ustosunkowując się do pierwszego roszczenia czyli zwrotu składek.
  Sprawa jest więc w apelacji od 1,5 roku i oczekuje na rozpatrzenie.
  Pewnym ryzykiem finansowym są koszty takiego sporu. Otóż prawnik reprezentujący ZUS zażądał wysokiej sumy kosztów zastępstwa procesowego tj. 10800zł /kwota wyliczona od wartości sporu/
  SO w wyroku zwolnił mnie z opłacenia tej sumy mimo przegranej ,ale nie wiem czy każdemu się to uda ,więc
  trzeba takie ryzyko uwzględnić .
  Sprawdzałem też czy podobne sprawy o zwrot składek były rozpatrywane w ETPCZ. Otóż była sprawa dotyczaca zwrotu składek osoby która przerwała opłacanie składek czyli zerwała ubezpieczenie i chciała zwrotu wpłaconych składek.
  Sprawę przegrała ,ale moim zdaniem słusznie gdyż obie strony ponoszą ryzyko ubezpieczenia i nie dotrzymała warunków umowy czyli 15 lat opłacania składek. W naszym przypadku warunki umowy zostały dotrzymane
  mamy przyznane emerytury ,więc okazuje się ,że składki nie były żadnymi składkami tylko parapodatkiem

  • Teo pisze:

   Marku, dziękuję bardzo za odpowiedź. Pragnę doprecyzować, może będzie to oprócz mnie intersujące dla innych Kolegów z tego forum:
   – w jaki sposób sformułowałeś wniosek – czy było to na druku ZUS (chyba takiego nie ma) czy napisałeś w formie „luźnej” ? Czy mógłbyś przesłać szkic ?
   – czy ZUS oddalając Twoją prośbę napisał to w postaci typowej Decyzji i dał możliwość odwołania się od niej do SO ?

 179. Marek pisze:

  Wniosek do ZUS o zwrot składek był w formie podania ,głównym argumentem w tej sprawie było powołanie sie na wyrok
  TK z dn.15.07.2013 K7/12 ,Który w oparciu o ekspertyze biegłych/prof dr.hab.Cezary Kosikowski i dr hab Krzysztof Ślebzak/ orzekł że /…/składki na ubezpieczenie emerytalne cechuje wręcz indywidualna odpłatność , a składka rentowa to nie to samo co podatek ,bo w przeciwieństwie do podatku ma charakter celowy i ekwiwalentny.Składki opłaca się zatem po to ,aby otrzymać /albo też zapewnić najbliższym członkom swojej rodziny/świadczenia z ubezpieczeń społecznych .Składka stanowi swoista cenę ,,jaką każdy zainteresowany /objęty przymusem ubezpieczenia/ płaci za swą ochronę na wypadek zajścia określonego ryzyka socjalnego.
  Wokół tej opini kazdy może ją rozbudować wg.własnej inwencji.

  ZUS w odpowiedzi powołał sie na fakt ,że posiadam juz emeryturę wojskowa i w świetle obowiązujących przepisów mogę tylko dokonać wyboru świadczeń.
  ,,ubezpieczenie społeczne i opłacanie składek za osoby pozostające w stosunku pracy jest obowiązkowe,bez względu na wynikające w przyszłości uprawnienia i wpływ na wysokość świadczeń w razie choroby i macierzyństwa czy emerytalno -rentowych .powołane wyżej przepisy nie przewiduja zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.”
  Była to Decyzja od ,której przysługuje odwołanie do SO i z tego skorzystałem.
  Spróbuj wejść na stronę TK i z mojej Skargi Konstytucyjnej SK 30 /17 możesz wybrać wiele racjonalnych argumentów.
  do podania o zwrot składek.
  pozdrawiam

 180. Marek pisze:

  Zapomniałem dodać ,że trzeba wyliczyć wartość utraconych składek.Najlepiej zrobić to szacunkowo w oparciu o wyliczenia dr Łukasza Wacławika specjalisty od Ubezpieczeń Społecznych z Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie.
  Otóż wyliczył on ,że jeżeli ktoś kto zarabiał przez 10 lat średnią krajową wpłacił do systemu ZUS 100 000zł.
  Wg.tego wyliczenie proporcjonalnie trzeba wyliczyć wartość całości składek.
  Do ZUS-u napisałem krótko.Jeżeli TK orzekł , w oparciu o ekspertów ,że składka ma być ekwiwalentna to ekwiwalentem jej opłacania nie może być kwota 0zł.
  Skoro nie można cywilnych lat składkowych doliczyć do emerytury wojskowej ,ani też otrzymać 2 emeryturę cywilną
  pozostaje jedynie 3 możliwość rozliczenia ekwiwalentności składki czyli jej zwrot.

  • Teo pisze:

   Marku, dziękuję, mniemam, że również w imieniu tu czytających, za rzeczowe i niezwykle interesujące wyjaśnienie i wskazanie dalszej drogi postępowania. Twoją Skargę Konstytucyjną SK 30 /17 przeczytałem, i to dwukrotnie. Jest wspaniałym materiałem do przyszłych działań. Ja obecnie czekam na wyrok SA. Utwierdzam się w może w błędnym przekonaniu, że jedynie zmiany w ustawach FUS i wojskowej znoszące granicę podziału emerytów wojskowych poprzez dzień 1 stycznia 1999 roku możemy wywalczyć swoje. Nawet SN obalając sentencję swojego wyroku z 2019 roku stwierdził w ostatniej uchwale, że tak mówią obie ustawy i tyle, nie podskakiwać. Dziwne, że do tego trzeba było aż siedmiu sędziów.
   Pozdrawiam Cię serdecznie i pozostaję w kontakcie.

 181. Panowie, w mojej ocenie niestety nie ma żadnej podstawy prawnej, która pozwoliłaby na skuteczne żądanie zwrotu wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne. Wynika to z faktu, że (oczywiście teoretycznie) posiadacie prawo do emerytury z FUS, ale jej wypłata jest wstrzymana.
  Na tym etapie mogłaby pomóc jedynie zmiana przepisów lub uznanie obowiązujących za niezgodne z Konstytucja przez TK, ewentualnie kolejna uchwała SN, tym razem korzystna, z mocą zasady prawnej (nie łudzę się jednak, że do tego dojdzie).

  • Teo pisze:

   Pani Mecenas, dziękuję za wyjaśnienie. Mniemam, że nie zamyka Pani Mecenas bloga ? To jedyne forum w naszej sprawie !
   Uchwała SN dotyczyła ustawy emerytalnej wojskowej więc sądzić należy, że emeryci – funkcjonariusze mają dalej szanse uzyskania drugiej emerytury na podstawie wyroku SN z 24 stycznia 2019 r. I UK 426/17. W ich sprawie jeszcze żaden SA nie pytał się SN.
   Dla emerytów wojskowych jest komenda – „Czekać” !
   Pozdrawiam serdecznie

 182. Marek pisze:

  W tej sprawie ważna jest opinia konstytucjonalisty prof Ryszarda Piotrowskiego ,którą znalazłem w internecie ,ale nie ma
  zródła tej wypowiedzi ,żeby można się było na nia powołać. Profesor wskazuje ,że podstawa prawna pobierania składek na ubezpieczenie społeczne. jest obciążona wadą prawną naruszenia określoności prawa co jest niezgodne z art.2Konstytucji . TK w mojej sprawie nie ustosunkował się do tego zarzutu.
  ,, Jest rzeczą niezrozumiałą ,że osoba ubezpieczona nie ma prawa do żadnych świadczeń.Wszyscy musimy płacić podatki i daniny jakie nakazują ustawy ,ale wskazanie w ustawie obowiązek opłacania składki ,która jest daniną
  świadczy o tym ,że podstawa prawna jej pobierania jest obarczona wadą naruszenia określoności prawa .
  Narusza to art.2 Konstytucji i budzi wątpliwości z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej.
  Jeśli ktoś z Was odnalazł by miejsce tej wypowiedzi proszę o podzielenie się z tym z nami. Pozdrawiam

 183. Arkadiusz pisze:

  P. Marku: przytaczana przez Pana wypowiedź prof. Piotrowskiego pochodzi z artykułu gazety prawnej z 15.10.2007 pt. „Składki nie zawsze dają prawo do świadczeń”, jej treść została też przytoczona w interpelacji poselskiej nr 11136 do ministra pracy

 184. Marek pisze:

  Dziękuję za informacje.
  Wątpliwości w tej sprawie powiększa jeszcze fakt ,że utrwalony w orzecznictwie SN pogląd ,iż składki emerytalno -rentowe mają charakter daniny publiczno prawnej nie oznacza że z tytułu ich odprowadzania ubezpieczony nie powinien otrzymać nic w zamian.Wszystkie daniny publiczno prawne pobierane są w określonym celu, który ma służyć obywatelom,np zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego,edukacja,utrzymanie infrastruktury drogowej czy ochrona środowiska naturalnego.Dlaczego składka emerytalno -rentowa ,nawet jeśli ma charakter publiczno prawny ,w żaden sposób nie służy jedynie naszej grupie mundurowej ,,przed 01.01.1999″ wsród której
  znajdują się osoby które odprowadzały ją przez cały okres aktywności zawodowej trwającej przez kilkadziesiąt lat.
  Pozostali ubezpieczeni wykorzystują opłacaną przez wszystkie lata pracy składkę.
  TK w Postanowieniu o umorzeniu mojej Skargi SK 30/17 2.2.2. wskazał ,że ewentualne wątpliwości w tej sprawie
  należało formułować do przepisów określających zasady ustalania świadczeń emerytalnych /emerytury wojskowej
  lub emerytury wypłacanej z FUS/ . A więc nie wszystko w tej sprawie jest w porządku. Pozdrawiam

 185. "Dziadunio" pisze:

  Witam wszystkich zainteresowanych !
  Czytam zamieszczone tu wypowiedzi i dlatego chciałbym wyrazić swoje zdanie w wiadomym temacie, Oceniam i uważam, że jeśli SN w tej samej sprawie wydaje dwa różniące się diametralnie wyroki (najpierw na tak, a później nie), to należy uznać, iż jest to hańbiące dla orzekających sędziów w przedmiotowej sprawie i nie ma to nic wspólnego z zapisaną w Konstytucji RP zasadą sprawiedliwości społecznej. No ale z drugiej strony nie należy się temu dziwić, ponieważ przedstawicielom kasty wolno wszystko !!! Widać gołym okiem, iż w RP są różne sorty ludzi, dlatego najsłabszych można gnębić, a takimi są ci, którzy na tym forum walczą o swoje. ZUS uznaje, że składkę emerytalno-rentową w ramach jej wypracowania mógł pobierać ale już wypłacać drugą emeryturę, to już nie. To niech odda składkę, bo na jakiej podstawie ją zabierał, jeśli nie zamierzał jej wypłacać !? A i gdzie tu równość/parytet stron między obywatelem a urzędem !? Jestem w podobnej sytuacji jak tutaj opisywane (przepracowane 23 lata na drugą emeryturę) i mam nikłą nadzieję, że odzyskam/y należne mi/nam pieniądze. Po prostu: zostałem/liśmy mianowany/ni bez mojej/waszej zgody filantropem/ami i tym samym ubezwłasnowolnionym/i przez instytucję państwowe, które „dbają” o mnie/was jako obywatela/e. Na szczęście osiągnąłem już wiek starczy, to być może niewiele mi już zostało, dlatego to moja/nasza krzywda niech obciąży sumienia przedstawicieli „kasty” i urzędników RP odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Niewątpliwie jest to skandal, że takie rzeczy dzieją się w demokratycznej RP. Widać, że nie ma w tym państwie woli aby sprawiedliwości stało się zadość, a ja już nie mam siły aby o nią walczyć.

 186. Marek pisze:

  Analizując dalej sprawę zawłaszczenia składki emerytalno -rentowej przez pozornie zgodne z prawem przepisy
  ,bo działa tu tzw .zasada zbiegu świadczeń pojawiaja się kolejne wątpliwości. .Można zrozumieć zbieg emerytury i renty ,bo za te same składki nie można pobierać 2 świadczeń ,czy też zrozumiały jest zbieg emerytury generalskiej z prezydencką /nie składkową/
  jaki wystąpił u gen Jaruzelskiego .bo te przykłady zbiegów łączy niespodziewany ,nieprzewidywalny charakter .
  Inaczej jest w naszym przypadku. Zanim wystąpił zbieg świadczeń musiał wcześniej nastąpić zbieg ubezpieczeń.
  Ustawodawca stosując generalną zasadę wypłaty jednego świadczenia ,zezwolił na ubezpieczenie się w 2 instytucjach.
  po czym po zakończeniu tych ubezpieczeń jedno z nich dezaktywuje przy pomocy problematycznej w tym wypadku zasady zbiegu. Zostaje wypaczone pojęcie ubezpieczenia , które polega na komforcie psychicznym ,iż w zamian za wpłaconą składkę jesteśmy chronieni poprzez wypłacane świadczenie.
  W prywatnych ubezpieczeniach emerytalnych zasada zbiegu nie działa ,można pobierac tyle emerytur ile było ubezpieczeń ,więc różnicowanie systemów prywatnych i państwowych jest niezrozumiałe . Ogólna zasada powinna być wspólna. Natomiast w ubezpieczeniach majątkowych np samochodu ,też obowiązuje zasada wypłaty jednego
  świadczenia ,ale też adekwatnie można się ubezpieczyć tylko w 1 firmie . Nie można się ubezpieczyć w 2 firmach i na
  ,,zasadzie zbiegu ” wybrać korzystniejszą likwidację szkody. Tak więc w naszym przypadku jeśli byliśmy ubezpieczeni
  poprzez służbę wojskową ,praca cywilna nie powinna podlegać ubezpieczeniu . Ustawodawca mógł nałożyć daninę
  emerytalną ,ale w żadnym wypadku nie składkę . Przy rezygnacji z emerytury wojskowej danina emerytalna mogła być zamieniona na składkę w celu realizacji emerytury cywilnej.
  W mojej ocenie opinia profesora Piotrowskiego jest całkowicie słuszna .
  Podzielam opinie Pani Mecenas ,że sprawa zwrotu składek jest mało realna ,ale temat trzeba drążyć ,no i uzyskuje się ,,przepustkę ” do Skargi w ETPCZ .
  Pozdrawiam

  • Krzysztof pisze:

   Zgadzam sie Panie Marku! Oni nas okradają łamiac Konstytucje oraz Ustawy przez siebie stanowione. Te uzasadnienia są po prostu zenująco śmieszne! Bandytyzm w czystej postaci!

 187. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, właśnie otrzymałem wyrok Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku, który na posiedzeniu niejawnym oddalił moje odwołanie. Sąd potrzebował aż 2,5 roku na podjęcie tej decyzji – czekał na wynik postępowania SN w sprawie 7/21. Wyrok jest bez uzasadnienia, więc wystąpiłem o takowe – jestem bardzo ciekawy co wymyśli sąd, czy znowu będę czekał , aż ukaże się uzasadnienie SN?
  Pozdrawiam marak19

 188. Teo pisze:

  Dzień dobry
  Czy i gdzie znajdziemy uzasadnienie uchwały SN w sprawie III UZP7/21? Pani Mecenas, Koledzy napiszcie gdy takowe się ukaże.
  Pozdrawiam
  Teo

 189. Wiesław pisze:

  Kolego prosze o dokłdne szczegóły gdzie to uzasadnienie szukać.Stwierdzenie ze na stronie SN jest zbyt ogólne. Pozdrawiam Wieslaw.

  • Wykluczony pisze:

   W1998 w majestacie prawa ówcześni posłowie pogwałcili Konstytucję RP, Zmieniając pierwotne zapisy w
   ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

   Przykre jest to, że dziś ich spadkobiercy obecnie zasiadający w Sejmie RP wychodzą na mównicę i żądają jej przestrzegania.

   Wg. ustawy w brzmieniu ustawy z 1993 roku można było zwiększać podstawę emerytury za każdy rok pracy po za służbą 1,3%. (Art. 14. 1. … 2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli: 1) emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru

   1) emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz

   Podaję adres uzasadnienia III UZP7/21

   https://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1574-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne
   Podaję adres uzasadnienia III UZP7/21

   Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2021 r.
   ​Ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru obliczoną bez uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych, z tytułu których jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez niego (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm. w związku z art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 586 ze zm.)

 190. piotr pisze:

  co taka cisza nie ma żadnej informacji

 191. Krzysztof pisze:

  Kochaniu! Też jestem emerytem wojskowym i po prawie 23 latach zwolniono mnie w wyniku restrukturyzacji w 2004 roku. Zostałem inwalida wojskowym III. Postanowiłem sie nie poddawać i mocno harowałem, by zapewnic byt rodzinie. Doszedłem do 75% i dalej harowałem…i haruję dalej słuząc Ojczyźnie. Za 5 lat dojde do wieku emerytalnego i będe miał około 12 lat opłacania składek po osiągnieciu 75% granicy sprawiedliwości. Sprawa powinna byc prosta. Albo dodaja dalej powyżej 75% 1,3% co roku albo ZUS płaci drugą emeryturę. Czy sądy tego nie widzą albo są skorumpowane przez mafie…polityków wszelakiej maści. To okradanie żołnierzy i innych mundurowych w świetle wątpliwego prawa, bo art.32 Konstytucji oraz art95 ust. emerytalnej nakazują wypłaty! Pozdrawiam i wierzę w sprawiedliwość. Gdzie jest Unia?

 192. Teo pisze:

  Po „słynnej” uchwale SN z dnia 15 grudnia 2021 roku ponownie połączenie treści art. 95 ust. 1 i ust 2 ustawy FUS z treścią art. 15a i art.7 ustawy emerytalnej wojskowej tworzy casus działający wbrew art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
  Szansą jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej aby zmienić treści tych artykułów. Obecnie w sądach powszechnych po wejściu w życie wymienionej wyżej uchwale nie mamy szans z odwołaniami od decyzji ZUS lub WBE, wstrzymujących wypłacanie drugiej emerytury w zbiegu.
  To tylko moja opinia, może macie Koledzy inny pomysł.

 193. Teo pisze:

  Dlaczego Koledzy tak ucichliście ? Czyżbyśmy zakończyli naszą walkę ?
  Ja odnosząc się do swojego komentarza wyżej zainteresowałem posłankę z mojego okręgu sprawą podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany treści art. 95 ust.1 i ust.2 ustawy FUS i art. 15a i 7 ustawy emerytalnej wojskowej.
  Jakie były stanowiska sądów w sprawie odwołań od negatywnej decyzji ZUS po wyroku SN z 15 grudnia 2021 roku ?

 194. Marak19 pisze:

  Dzień dobry
  Pani Agato, koledzy, dalej czekam na uzasadnienie. Jak otrzymam to poinformuję.
  Pozdrawiam Marak 19

 195. radca pisze:

  Nie ma innego ratunku jak skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego

 196. asia pisze:

  super

 197. Teo pisze:

  Czy wysłał ktoś z forumowiczów przedmiotową skargę do TK ?

 198. Wiesław pisze:

  PRAWDOPODOBNIE JEST ZŁOŻONY JAKIŚ PROJEKT W SEJMIW. CZY KTOŚ COŚ O TYM WIE, WIESŁAW.

  • Teo pisze:

   Wiesiu, nawet jak mniemam nie wyobrażasz sobie jak mnie Twój wpis ucieszył. Po moim ostatnim wpisie 29 czerwca nastąpiła długa przerwa i myślałem, że to już koniec z portalem, i z nami. Portal żyje !!!
   Ja ze swojej strony spróbowałem zainteresować naszą sprawą posłankę z mojego okręgu, namawiając Ją na podjęcie poselskiej inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany niekonstytucyjnych zapisów w obu ustawach tj. FUS i wojskowej. Do podjęcia takiej inicjatywy musi być min. 15 posłów. Jej koło poselskie jest zbyt małe, ale może zainteresowała posłów z innych opcji. Czekając na reakcję pani poseł wysłałem ten sam problem do innego posła i czekam na odpowiedź. Na razie jeździ On po kraju z kampanią wyborczą.
   Mam pytanie: uchwała SN z 15 grudnia 2021 r. III UZP 7/21odnosila się jedynie do do ustawy emerytalnej „wojskowej”. Czy to oznacza, że inni mundurowi ( MSW i pozostałe służby) mogą dalej „walczyć” o swoje na podstawie wyroku SN z 24 stycznia 2019 roku ? Czy wiemy coś na ten temat ? To byłoby kolejne łamanie art. 32 ust.1 Konstytucji.
   Pozdrawiam serdecznie, Teo

 199. Wiesław pisze:

  TEO JEŻELI MASZ NA PIŚMI TE PISMA DO POSŁÓW W TWOIM REJONIE TO UDOSTĘPNIJ JE NA TYM FORUM . JA BYM RÓWNIERZ J E WYSŁAŁ DO PARLEMENTARZYSTÓW W MOIM REJONIE ZACHODNIOPOMORSKIM. PONATTO TRZEBA BY WYSŁAĆ DO SENATORA BOROWSKIEGO Z KTÓREGO TO INICJATYWY DOSZŁO DO ZMIAN W TZW. USTAWIE 53, GDZIE KOBIETY Z TEGO ROCZNIKA OTRZYMAŁY ZWIĘKSZONE EMERYTURY . Z POWAŻANIEM WIESŁAW.

  • Teo pisze:

   Wiesław, to pismo jest zbyt obszerne abym je zamieszczał na forum. Bądź uprzejmy proszę napisać swój adres mailowy a ja prześlę Ci całość jako załącznik do maila.
   Pozdrawiam, Teo

 200. Wiesław pisze:

  Mój adres mailowy to Romanek5@onet.eu Z góry dziękuje. Tym trzeba zainteresować jak największą grupę parlementarzystów. Z poważaniem Wiesław.

 201. Teo pisze:

  Do Wiesława i Piotra

  Wysłałem mailem to co obiecałem – potwierdźcie proszę odbiór. Teo

 202. Wiesław pisze:

  Serdeczne dzięki. Otrzymałem- rozpowszechniam dalej .Będę wysyłał do parlementarzystów w zachodniopomorskim. Zainteresuje tym problemem również senatorów Borowskiego i Staroń słynnych ze skutecznych działań(np. emerytury kobiet rocznik 53) na rzecz praw obywatelskich. Wiesław.

 203. Władysław pisze:

  Dzień dobry!
  Jestem również zainteresowany rozwiązaniem Naszego problemu. Jeżeli mogę prosić o te materiały, to zainteresuję problematyką posłów z terenu Górnego śląska – biuro poselskie Jastrzębie Zdr. (PO) i biuro poselskie i senatorskie Wodzisław Śląski (PiS).
  Z góry dziękuję.
  Władysława

 204. Teo pisze:

  Do Władysława – podaj adres mailowy.

 205. Władysław pisze:

  Mój adres e-meil: biel26@o2.pl
  Dziękuję bardzo.

 206. Władysław pisze:

  Potwierdzam odbiór. Wiadomość trafiła do spamu.
  Jeszcze raz dziękuję.

 207. radca prawny pisze:

  A może obywatelska inicjatywa ustawy ? 100000 podpisów i jedziemy z tematem w Sejmie

 208. Marcin Kuśpiel pisze:

  Właśnie dostałem pożyczkę 50,000 EUR z renomowanej firmy pożyczkowej, proces pożyczkowy był szybki a pożyczka ma skromne oprocentowanie, jestem podekscytowany i tutaj wszystkich wnioskujących o pożyczkę odsyłam do firmy Pożyczkowej Mariusza Jankowskiego, kontakt przez e -mail: jankowskimariusz999@gmail.com

 209. Leszek pisze:

  S.N. w swojej interpretacji zwrotu „obliczona wg zasad określonych w art.15a albo 18e” zawartego w art.95.2 przyjął, że dotyczy on tylko żołnierzy powołanych po 1.01.1999r.albo po 31.12.2012r. Całkiem odmienną interpretację kontrowersyjnego (wg S.N.) zwrotu przedstawiła posłom posłanka sprawozdawca. Omawiając na posiedzeniu komisji art.85.6. stwierdziła, że „emerytury przysługującej z FUS nie podwyższa się do kwoty najniższej emerytury, jeżeli przysługuje ona osobie, która jednocześnie jest uprawniona do emerytury wojskowej lub policyjnej obliczonej tylko za okresy służby. W takim przypadku osoba uprawniona pobiera obie emerytury, ponieważ emerytura z FUS jest obliczona tylko za cywilne okresy, zaś emerytura mundurowa tylko za okresy służby zawodowej”. Widać z tego omówienia, że posłowie uchwalili całkiem inne prawo niż wynika to z interpretacji przyjętej przez S.N.

 210. Teo pisze:

  Leszku, i co możemy zrobić z tym co celnie zauważyłeś?

 211. Marak19 pisze:

  Oświadczenie złożone
  przez senatora Bogdana Zdrojewskiego
  na 47. posiedzeniu Senatu
  w dniu 04.08.2022r.

  Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

  Szanowny Panie Premierze!
  W ostatnich miesiącach coraz częściej zgłaszają się do mnie emerytowani policjanci i wojskowi, którzy proszą o wsparcie w ich staraniach o uzyskanie wypracowanych przez nich środków, a zgromadzonych w FUS. Są to osoby, które rozpoczęły służbę w jednostkach policji i służbę wojskową przed dniem 2 stycznia 1999 r., kiedy to wprowadzono reformę systemu emerytalnego.

   W wyniku wprowadzonych zmian, osoby wstępujące do Policji i do zawodowej służby wojskowej po dniu 1 stycznia 1999 r. uzyskały prawo do tzw. emerytury wojskowej/policyjnej, zaś w przypadku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z innych form zatrudnienia, również prawo do emerytury z FUS. Z kolei osoby pełniące służbę w policji lub zawodową służbę wojskową, którą rozpoczęły służbę po raz pierwszy przed dniem 2 stycznia 1999 r. nie uzyskały takiego uprawnienia. Osoby te w przypadku odprowadzenia składek do FUS mają prawo wyłącznie do jednego świadczenia – albo przysługującej emerytury wojskowej/policyjnej albo do wypracowanej emerytury z FUS.
   
  W związku, z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu świadczonej pracy w ramach umów o pracę po zakończeniu służby, emerytowani policjanci i wojskowi czują się pokrzywdzeni ich różnym traktowaniem, ze względu na czas rozpoczęcia służby.
  Istnienie rozbieżności w zakresie uprawnień emerytalnych, a zatem w traktowaniu osób wstępujących do służby wojskowej po 1 stycznia 1999 r. i osób, które rozpoczęły swoją służbę przed tą datą, potwierdził w ubiegłym roku Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 15 grudnia 2021 r. (sygn. akt III UZP 7/21), stwierdzającej, że ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynosząca 75% podstawy jej wymiaru obliczoną bez uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych, z tytułu których jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się tylko jedno z tych świadczeń – wyższe wybrane przez niego.
   
  W związku z powyższym, rodzi się pytanie co dzieje się ze składkami odprowadzanymi przez emerytowanych wojskowych i policjantów, którzy rozpoczęli swoją służbę  po raz pierwszy przed 2 stycznia 1999 r. i którzy nadal są aktywni zawodowo lub, którzy po tej dacie zgromadzili kapitał emerytalny w FUS. Czy rząd planuje podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu, a jeśli tak to jakich?
   
  Dbanie o osoby, które poświęciły się służbie ojczyźnie i budowanie ich społecznego szacunku powinno być jednym z kluczowych obszarów zainteresowania rządu każdego Państwa, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej.
   
  W związku z powyższym, poddaję pod rozwagę dwa rozwiązania tego problemu:
   
  1. Zaniechanie poboru składek na ubezpieczenie społeczne od osób, które wstąpiły do Policji i do zawodowej służby wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i którym przysługuje emerytura wojskowa oraz zwrot uprzednio uiszczonych składek z innych tytułów niż służba wojskowa lub służba w policji od dnia 2 stycznia 1999 r.

  lub:

  2. Wypłata dodatkowego świadczenia emerytalnego do emerytury wojskowej z tytułu zgromadzonego kapitału w FUS z innych tytułów niż służba wojskowa lub służba w policji.

  Bogdan Zdrojewski

 212. Leszek pisze:

  Należy ten problem przedstawiać wszystkim posłom i senatorom, aby zmienić zapis art. 95 ust.2 ustawy FUS. Jak już pisałem posłowie uchwalający ustawę z dn. 23.07 2003r.o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mieli przedstawioną inną interpretację zwrotu „obliczona wg zasad określonych w art.15a albo 18e”. Prosty zapis z obrad komisji sejmowej mówiący, że emerytura została „obliczona tylko za okresy służby”, nie zezwoli już na inną, dowolną interpretację.

 213. Teo pisze:

  Do Marak 19 i do Leszka
  Koledzy, jestem pod wrażeniem obu informacji. Prześlę do obu posłów, którzy praktycznie do tej pory nie wykazali zainteresowania problem.
  Pozdrawiam Was serdecznie
  Teo

 214. Teo pisze:

  Uzupełniam mój post apelem do wszystkich Kolegów – rozsyłajcie tę informację do Waszych posłów i senatorów.
  Teo

 215. Marek pisze:

  Jest teraz dobry czas dla rozwiązania tej sprawy , bo właściwie rozpoczęła się już kampania wyborcza.
  Poprzemy tą partię ,która sprawiedliwie rozwiąże ten problem.

 216. "Dziadunio" pisze:

  Szanowni Państwo !
  Oczywiście, że złożenie oświadczenia przez Pana senatora B. Zdrojewskiego jest jakimś pozytywnym elementem prowadzonej przez nas „walki o swoje'”. Być może posłowie/senatorowie, którzy zadziałają w interesie sprawiedliwości dotyczącej wypłacania emerytury cywilnej obok mundurowej dla tych, którzy zakończyli służbę przed 1999 r. i mieli odprowadzane składki emerytalno-rentowe do ZUS z tytułu wykonywanej pracy w cywilu (po zakończeniu służby), zdadzą sobie sprawę z tego, że jeśli nam pomogą, to my pomożemy im głosując na nich w najbliższych wyborach. A jest o co walczyć, bo to kilkanaście tysięcy głosów. Proponuję też aby w naszej sprawie napisać również do prezesa PiS. Co Wy na to Szanowni Państwo ???

 217. Marek pisze:

  Myślę ,że nie jest to dobry pomysł .Świadczą o tym wyroki sądowe wszystkich szczebli a szczególnie sprzeczne 2 wyroki SN . Linia orzecznicza w tej sprawie jest utrwalona na naszą niekorzyść oczywiście z poparciem władzy .
  W mojej ocenie tylko partie opozycyjne mogą tu coś zmienić .
  Pozdrawiam wszystkich Marek

 218. Teo pisze:

  Przyłączam się do opinii Marka. Teo

 219. piotr pisze:

  DZISIAJ WYSŁAŁEM PETYCJĘ DO POSŁA TOMASZA SIEMONIAKA (JEST W KOMISJI OBRONY)

 220. Marek pisze:

  Można też zainteresować tą sprawą Szymona Hołownię /żona pilot wojskowy ,a doradcą d/s obronności gen. Różański/

 221. piotr pisze:

  Dzisiaj wysłałem do posła Michała Jacha (przewodniczący KON)

 222. piotr pisze:

  wysłałem do posłów RADOSŁAWA LUBCZYKA
  ANNY SIERAKOWSKIEJ
  PAWŁA BEJDY

 223. marak19 pisze:

  Dzień dobry jest prośba o rozpowszechnienie poniższego tekstu

  Warszawa, 24 sierpnia 2022 roku

  Antoni Duda
  Prezes Zarządu Głównego
  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
  Adres do korespondencji:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  Reprezentujący osoby, które podpisały się pod petycją

  Pan
  Mateusz Morawiecki
  Prezes Rady Ministrów RP

  PETYCJA
  o zmianę zapisów w ustawach i przekazanie projektów ustaw do uchwalenia

  My pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.) wnosimy o:

  1. Wydanie polecania podległym Panu Premierowi ministrom, właściwym do spraw ubezpieczeń społecznych i emerytur mundurowych, przygotowania:
  1) zmiany ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 504, t.j.)  w części dotyczącej art. 95 ust. 1 i 2, które dotyczą zbiegu uprawnień, prawa do emerytury mundurowej oraz emerytury z ubezpieczeń społecznych, poprzez wykreślenie zapisu o wyborze korzystniejszej emerytury.
  2) zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r., poz. 723, t.j.) i ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, t.j.) w części dotyczącej art. 7 oraz art. 15 i następne, które dotyczą zbiegu uprawnień, prawa do emerytury mundurowej oraz emerytury z ubezpieczeń społecznych i zapisanie, że każdy funkcjonariusz i żołnierz, a nie tylko ten, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. niezależnie od prawa do emerytury policyjnej lub wojskowej, za okresy pracy po dniu 1 stycznia 1999 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, posiada prawo do emerytury powszechnej z FUS.

  2. Rozpoczęcie ścieżki legislacyjnej, zgodnie z ustalonymi procedurami, mającej na celu uchwalenie ww. zmian oraz ich popieranie przed Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej.

  U Z A S A D N I E N I E

  Obecne zapisy dyskryminują osoby pobierające emeryturę mundurową, którzy równocześnie nabyli prawo do emerytury powszechnej, bowiem pomimo opłacania składek do ZUS, mają prawo wyboru jednej emerytury. Wnioskujemy o zmianę ustaw i zapisanie, że funkcjonariusz lub żołnierz, którego wypracowane okresy składkowe i nieskładkowe nie miały żadnego wpływu na wysokość emerytury mundurowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nabywał również prawo do emerytury z ubezpieczenia społecznego, jeżeli taka w myśl obowiązujących przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mu przysługuje. Możliwość jednoczesnego nabycia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego i emerytury mundurowej możliwa będzie tylko wówczas, gdy okresy ubezpieczenia powszechnego i służby mundurowej w oparciu, o jaką ustalono wysługę mundurową nie zostały wzajemnie uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczeń, a każdy z nich, ale z osobna jest samodzielnie wystarczający do uzyskania prawa do emerytury w określonym systemie.
  Kompleksową reformę systemu emerytur wprowadzono w 1999 roku. Reforma miała zlikwidować przywileje branżowe i ujednolicić system dla wszystkich obywateli oraz odejść od systemu solidarnościowego i przyjąć system kapitałowy (ile odłożysz, taka będzie twoja emerytura). Nowymi zasadami została objęta większość osób urodzonych po 1949 r. Od 1999 roku ZUS zakłada wszystkim ubezpieczonym indywidualne konta emerytalne. Rejestrowane są na nich składki przekazywane do ZUS. Począwszy od 1999 roku wartość emerytur jest ściśle powiązana z kwotami wpłaconych składek (poza mechanizmem minimalnej emerytury gwarantowanej przez państwo po spełnieniu wymogu minimalnego stażu). Podstawą ustalenia emerytury jest suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS (wraz z kwotą środków przeniesionych z OFE). Wysokość emerytury zależy od ewidencjonowanych i zwaloryzowanych kwot środków oraz od średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi odtąd 19,52% podstawy wymiaru składki. Pomimo takich zamiarów, w Polsce nadal nie wprowadzono jednolitego systemu emerytalnego. Osobne zasady dotyczą górników, sędziów i prokuratorów, służb mundurowych i wojska oraz rolników. Pewne przywileje mają również kolejarze i nauczyciele. Wszystkie grupy zawodowe, z wyjątkiem służb mundurowych, mogą pobierać emerytury z FUS. Ostatnia nowelizacja ustaw o emeryturach mundurowych (10.06.2022) wprowadziła możliwość pobierania emerytury z FUS także dla funkcjonariuszy i wojskowych zatrudnionych po 1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej, taki funkcjonariusz będzie mógł, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, t.j.), otrzymać emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uczyniono tak, dlatego, że reforma systemu emerytalnego z 1998 r. miała na celu stopniowe wygaszanie uprawnień do policyjnej i wojskowej emerytury (a także pozostałych świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych), przewidując ustalanie i wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Jednakże z dniem 1 października 2003 r. funkcjonariusze i żołnierze zawodowi zostali przywróceni do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1609). Przyjęto zasadę, iż dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., za okresy służby i okresy równorzędne ze służbą będzie przysługiwała emerytura policyjna lub wojskowa, zaś za okresy pracy będzie przysługiwała emerytura powszechna (po osiągnięciu wieku emerytalnego). Rozwiązanie takie jest, jak najbardziej prawidłowe. Jednak zastrzeżenie budzi jedynie podanie sztywnego okresu zatrudnienia, po 1 stycznia 1999 r. Data ta jest istotna, bowiem wiążę się z datą wejścia w życie reformy emerytalnej, która wprowadziła zmianę systemu, z solidarnościowego na kapitałowy, jednak nie można się zgodzić, żeby data ta różnicowała podmioty uprawnione do emerytury, bowiem to nie data przyjęcia do służby decyduje, a data zmiany systemu. Dawniej obowiązywał system solidarnościowy (czytaj komunistyczny), państwo zapewniało emerytury i decydowało ile i komu się należy. Stad zapis w starej ustawie emerytalnej – „W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego”. O dziwo system się zmienił, a zapis pozostał w identycznym brzmieniu. Jak to się ma do systemu kapitałowego?
  Podzielenie jednej grupy zawodowej na dwie grupy (zależnie od okresu zatrudnienia) narusza zasadę równego traktowania określoną w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej grupy. W ramach takiej grupy wszystkie podmioty posiadające daną cechą istotną powinny być traktowane według jednakowej miary, bez dyskryminowania i faworyzowania. Uprzywilejowanie w postaci prawa do pobieraniem dwóch świadczeń przez funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zostali powołani do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., wynika z braku możliwości uwzględniania w mundurowej emeryturze jakiegokolwiek okresu pracy poza służbą. Sąd Najwyższy podkreślił, iż brak możliwości doliczenia do emerytury okresu cywilnego zatrudnienia, jednocześnie określa krąg podmiotów charakteryzujących się tą samą istotną cechą relewantną. Do tej grupy należą emeryci mundurowi, których wypracowane okresy składkowe i nieskładkowe nie miały żadnego wpływu na wysokość emerytury mundurowej, do nich zaś należą wszyscy funkcjonariusze i żołnierze, którzy zostali powołani do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. oraz niektórzy, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r1. W orzeczeniach Sądów powszechnych Występuje wiele rozbieżność na tle wykładni art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej, co świadczy o tym, że zapis ten budzi wiele kontrowersji. Dlatego pojawiają się silne jurydycznie argumenty przeciwstawne, które upoważniają do stosowania pozajęzykowych reguł wykładni prawa, co jest akceptowane w teorii prawa, bowiem rezultaty wykładni językowej pozostają w zasadniczej sprzeczności z hierarchią wartości systemu prawa. Stąd szukanie innych metod wykładni prawa, m.in. do wykładni celowościowej, która charakteryzuje się tym, iż ustalając znaczenie tekstu prawnego bierze się pod uwagę cele prawa. Oznacza to, że niezbędne jest silne uzasadnienie aksjologiczne, odwołujące się przede wszystkim do wartości konstytucyjnych.
  W uzasadnieniu rządowego projektu zmiany ustawy zaopatrzeniowej czytamy, że „celem ustawy jest umożliwienie funkcjonariuszom, jak również żołnierzom zawodowym uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej… Wprowadzone rozwiązania zakładają, iż każdy z systemów emerytalnych będzie realizował własne zobowiązania – system zaopatrzeniowy będzie finansował emeryturę za okresy służby, natomiast ubezpieczeniowy – emeryturę za okresy ubezpieczenia i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Odmienne stanowisko do ww. uzasadnienia rządowego projektu ustawy zawarł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu Uchwały nr III UZP 7/21 z dnia z dnia 15 grudnia 2021 r., w której uznał, że ubezpieczonemu, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę mundurową i jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane. W tym przypadku prawdopodobnie Sąd błędnie uznał, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, nadal obowiązuje zasada solidaryzmu społecznego, powołując się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999, dotyczący starej sprawy, jeszcze przed wprowadzeniem systemu kapitałowego. Nie mniej jednak w tym samym uzasadnieniu, SN zwrócił uwagę na zasadę wzajemności składki i świadczeń, w wiec typową dla nowego systemu oraz na zasadę jednolitości kryteriów przyznawania świadczeń i określania ich wysokości. Te kryteria dla emerytów mundurowych powinny być jednakowe. Jeśli nie doliczają do emerytury mundurowej okresów pracy cywilnej to mają prawo do obu emerytur, bo opłacają składki i gromadzą kapitał emerytalny.
  Wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń społecznych z dniem 1 stycznia 1999 r znalazło także swój wyraz w postaci nowej zasady, zapisanej w dodanym art. 2a do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022, poz. 1009, t.j.), tj. zasady równego traktowania ubezpieczonych, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności: obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, obliczania wysokości świadczeń i zachowania prawa do świadczeń.
  Jeśli emeryt korzysta ze wzrostu emerytury mundurowej z tytułu pracy cywilnej, to można uznać, że została zachowana zasada wzajemności składki i świadczeń w rozumieniu obecnego systemu ubezpieczenia społecznego. A co się dzieje, gdy nie może z tej zasady skorzystać, jak to się ma do obecnie obowiązującego modelu zabezpieczenia społecznego, tzw. „zdefiniowanej składki”, który wyraża się w daleko idącej proporcjonalności między wniesionym wkładem a wysokością świadczenia. Model ten zastąpił zasadę solidarności wspólnoty ryzyka w tym znaczeniu, że nie występuje obecnie mechanizm umożliwiający rozdział środków do osób, które krócej i mniej partycypowały w finansowaniu swojego ubezpieczenia emerytalnego. W takiej sytuacji zapis art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 t, j.) jest sprzeczny z cytowaną wyżej zasadą równości.
  Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 1999 r. systemu „zdefiniowanej składki” w miejsce systemu „zdefiniowanego świadczenia” nie może powodować różnic w zakresie unormowania sposobu opłacania składek na powszechne ubezpieczenie społeczne przez funkcjonariuszy i żołnierzy powołanych do służby do dnia 1 stycznia 1999 r., jak i po tym dniu, bowiem ma to ogromne znaczenie przy ustalaniu zakresu podmiotów, którym przysługuje równe traktowanie. Data rozpoczęcia służby różni te podmioty, bo jedni mają możliwość pobierania emerytury z FUS, a drudzy nie. Pomimo, że jedni i drudzy są funkcjonariuszami lub żołnierzami zawodowymi, to posiadają różne uprawnienia w zakresie sposobu obliczania ich emerytur. Tymczasem emeryt mundurowy pozostaje w sytuacji identycznej jak funkcjonariusz lub żołnierz, który rozpoczął służbę po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., gdy jego emerytura jest obliczana wyłącznie w oparciu o wojskowy staż emerytalny.
  Pracownik (emeryt mundurowy) musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne, gromadzi na swym subkoncie kapitał, zbiera na emeryturę, jednak jej nie dostaje. Czy takie działanie jest zgodne z zasadą wzajemności i równości, o której mowa w cytowanej ustawie.
  Jest bardzo obszerna wykładnia prawa na temat nabycia praw do emerytury, a więc praw, które każdemu obywatelowi gwarantuje Konstytucja RP. Państwo ma obowiązek działać sprawiedliwie, gdyż mieni się być państwem sprawiedliwości społecznej. Gdy jednak w grę wchodzi odpowiedzialność samego Państwa, wówczas należy kierować się dobrem obywateli. Oznacza to, iż należy interpretować prawo na korzyść obywateli2. Właśnie takiej interpretacji prawa się domagamy. Nie może być, tak, że na obywatela nakłada się ustawowy obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i jeden obywatel tego samego państwa nabywa prawa do emerytury, a drugi ich nie nabywa. Ochroną konstytucyjną obejmuje się ekspektatywy maksymalnie ukształtowane. W odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych oznacza to zawężenie rozumienia ochrony wyłącznie do sytuacji prawnych, gdy spełnione zostały niemal wszystkie przesłanki nabycia prawa, w szczególności przesłanka upływu wymaganego prawem okresu (składkowego, nieskładkowego lub wieku) niezbędnego do uzyskania prawa3. Jeżeli emeryt mundurowy nabywa prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego, bo spełnia wszystkie ustawowe przesłanki, to nie można decyzją administracyjną odebrać mu tego prawa. Ustawa, która zezwala na selektywny wybór praw jest niezgodna z Konstytucja RP. Zasada ochrony praw nabytych, choć niewysłowiona wprost w Konstytucji, ma charakter normatywny i ukształtowany. Winna mieć zastosowanie do sytuacji skonkretyzowanych, takich jak prawa podmiotowe, a takim prawem jest prawo do emerytury. Wprawdzie ubezpieczony powinien liczyć się z tym, że państwo może być zmuszone zmienić obowiązujące regulacje prawne na niekorzyść jednostki, jednak w obecnych czasach, w których postawiono główny nacisk na realizację praw socjalnych, ustawodawca może i powinien ocenić negatywnie wcześniej dokonane rozwiązania legislacyjne4, a zwłaszcza, że powstały one w poprzednim ustroju.
  Skoro art. 67 Konstytucji RP gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, to żadna ustawa nie może mu tego prawa odebrać, bowiem przepisy ustawy zasadniczej stanowią wzorzec oceny konstytucyjności przepisów dotyczących tych zagadnień. Regulacje ustawowe powinny być zawsze oceniane przez konstytucyjny pryzmat prawa do zabezpieczenia społecznego oraz ogólne zasady konstytucyjne, takie jak zasada równości, sprawiedliwości poręcznej czy demokratycznego państwa prawnego5.
  Przepisy nakazujące opłacanie składek bez prawa do świadczeń łamią przepisy Konstytucji. Wszyscy płacąc składkę emerytalną, mają prawo do przeliczenia świadczenia i w efekcie mogą je podwyższyć, nie dotyczy to jednak emerytów służb mundurowych. Pracujący emeryci nie korzystają także z wpłacanej do ZUS składki rentowej. Emeryt ma przyznane świadczenie dożywotnio i nie stanie się już rencistą. Gdyby pracujący emeryci mundurowi nie musieli opłacać składek emerytalnych, tak, jak to jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, to mogliby otrzymać wyższe pensje. Zdaniem wielu ekspertów, takie rozwiązanie zaburza logikę systemu ubezpieczeniowego, w którym za opłaconą składkę ubezpieczony nie nabywa prawa do świadczenia. Emeryt mundurowy, jeśli jest zmuszany do opłacania składki, powinien przynajmniej mieć możliwość doliczania jej do emerytury. Taka sytuacja jest wysoce krzywdząca dla osób otrzymujących emerytury mundurowe. Jeśli podejmują pracę, muszą opłacać do ZUS wszystkie cztery składki na ubezpieczenia społeczne. A w sytuacji, gdy nabyli prawo do pełnej (75 proc. ostatniego uposażenia) i nadal podejmują zatrudnienie, opłacają składki do ZUS, to wieku 65 lat nabywają prawo do emerytury powszechnej. Emerytury tej jednak nie otrzymują, bo mają prawo wyboru korzystniejszej, a tym samym cały zgromadzony kapitał przepada. Emeryt mundurowy nie może skorzystać z doliczenia, o którym mowa w art. 14 ustawy zaopatrzeniowej, gdy jego emerytura wynosi 75% podstawy jej wymiaru. W tym przypadku orzecznictwo sądów jest zgodne, że skoro przy obliczaniu emerytury mundurowej nie uwzględniono okresów pracy cywilnej, to przysługuje mu również prawo do emerytury z FUS, co oznacza, że ZUS musi mu taką emeryturę naliczy. Jednak ze względu na wykładnię językową art. 95 ustawy emerytalnej i art. 7 ustawy zaopatrzeniowej, ZUS musi mu ją jednocześnie zwiesić. Znaczenie instytucji zawieszenia w polskim prawie jest jednoznaczne. Zawiesza się na jakiś okres, dlatego, bo jest jakaś przeszkoda. Gdy ta przeszkoda ustąpi, to postępowanie toczy się dalej. Skoro tą przeszkodą jest wadliwy przepis, to trzeba go zmienić. Dlatego domagamy się zmiany zapisów w ustawie zaopatrzeniowej i emerytalnej poprzez usunięcia zapisu o prawie wyboru korzystniejszego świadczenia w razie ich zbiegu, w stosunku do emerytów mundurowych, którzy podjęli zatrudnienie i opłacali składki w nowym systemie emerytalnym, czyli po 1 stycznia 1999 roku.
  Trzeba jeszcze dodać, że pracujący emeryci mundurowi dodatkowo opłacają także składkę zdrowotną nie otrzymując z tego tytuł, żadnych dodatkowych świadczeń, jak chociażby dopłaty do leków. Jak ta podwójna płatność ma się do konstytucyjnej zasady zakazu podwójnego opodatkowania i czy opłacając podwójną składkę mam gwarancję lepszej opieki ze strony Państwa? W wielu państwach UE, ale także w USA system kapitałowy funkcjonuje w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, w Polsce nadal obowiązuje zasada solidarności ryzyka i niezależnie od tego ile wynoszą twoje składki zdrowotne, to masz dostęp do służby zdrowia na równych i takich samych zasadach, jak wszyscy. Efekt to zapaść publicznej służby zdrowia, zadłużenie szpitali i powszechna korupcja.

  Niezrozumiałe jest to, że osoba, opłacając składkę ubezpieczeniową, nie ma z tego tytułu prawa do świadczeń. Istnieje konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, które określają ustawy. Jednak nałożenie obowiązku opłacania składek w ustawie bez gwarancji jakichkolwiek świadczeń powoduje, że mamy do czynienia z rodzajem ukrytej daniny wprowadzonej wbrew Konstytucji. Ustawodawca nie wskazuje przecież, że jest to rodzaj daniny publicznej czy podatku, ale że jest to składka. A jeśli nie ma za nią prawa do świadczeń, to podstawa prawna nakazująca jej opłacanie jest dotknięta błędem. Następuje, więc naruszenie zasady określoności prawa. Takie przepisy naruszają art. 2 konstytucji. Budzi to też wątpliwości z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej.

  Określając zakres prawa do zabezpieczenia społecznego ustawa nie może naruszyć istoty danego prawa, które określa jego tożsamość. Jeżeli ustawodawca z jednej strony nakłada obowiązek, to musi także w zamian dać uprawnienia obywatelom, wynikające z tego obowiązku. Nie byłoby problemu gdyby ustawodawca zwolnił emerytów mundurowych z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jednak tego nie uczynił. Nałożył na nich obowiązek płacenia składek w przypadku zatrudnienia, zmniejszając znacznie ich dochody, a nie dał im prawa do skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Widzimy tu rażącą nierówność i dyskryminację tej grupy obywateli wobec prawa. Jak to się ma do art. 32 Konstytucji RP, z którego wynika, że: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jaka to przyczyna uzasadnia dyskryminację emerytów mundurowych, czy stosunek pracy emeryta mundurowego różni się od stosunku pracy innych obywateli? Kodeks pracy traktuje wszystkich pracowników jednakowo. Dlaczego w takim razie inna ustawa pozbawia ich praw, które nabyli, jako pracownicy?
  Dla emerytów mundurowych, tak naprawdę to jest obojętne, czy zwiększy im się emerytura mundurowa, czy będą brali drugą emeryturę z ZUS, czy lata pracy w służbie zostaną dodane do składek w ZUS i będą brali jedną emeryturę. Ważne jest, to żeby nie tracili zgromadzonego kapitału. Emeryt mundurowy, jeśli nabędzie także prawo do emerytury z FUS (spełnia ustawowe wymagania), powinien pobierać obie emerytury, a nie tak, jak jest do tej pory, tylko jedną z wybranych.

  W przypadku nieuwzględnienia naszej petycji, będziemy zmuszeni stosować inne środki prawne mające na celu doprowadzenia do legislacyjnego porządku prawnego. Porządku, który doprowadzi do tego, że skoro Obywatel RP zawiera umowę z ZUS (czytaj z Państwem Polskim), na mocy, której w zamian za zgromadzone przez niego składki na ubezpieczenie emerytalne, państwo zobowiązuje się wpłacić mu odpowiednie, do zgromadzonego kapitału, świadczenie emerytalne. Skoro pracownik odprowadza do ZUS prawie 20% swojego dochodu, a ZUS nie dotrzymuje warunków umowy, to w tym przypadku zostają spełnione przesłanki do poniesienia odpowiedzialności na podstawie art. 471 k.c. za niewykonanie zobowiązania (odpowiedzialność ex contractu). Czy mamy zasypywać ZUS pozwami?
  Liczymy jednak, że nie będziemy musieli uciekać się do różnych form nacisku. Dlatego zwracamy się bezpośrednio z prośbą do Pana Premiera, o opracowanie projektu ustawy, która zlikwiduje tą bezprawną i wręcz patologiczną sytuację. Ponad 30 lat już minęło od upadku poprzedniej epoki, a do tej pory obowiązują zapisy ustanowione w dawnym systemie gospodarki socjalistycznej. Dlaczego nie czerpiemy wzorców z ustawodawstwa wspólnoty europejskiej, tam takich zapisów nie ma. Tam pracujący emeryt mundurowy wybiera albo nie płaci składek na ubezpieczenie emerytalne, albo płaci i ma za to wyższe świadczenie.
  Mając powyższe na uwadze wnosimy, jak w sentencji.

  W załączeniu lista z podpisami, zebranymi częściowo indywidualnie a częściowo online.

  Antoni Duda

 224. Wieslaw pisze:

  Podpisałem się online pod tą petycją.Ciekawe kiedy poznamy efekt tej petycji.
  Proszę o info jak coś będzie wiadomo Wiesław.

 225. piotr pisze:

  PODPISAŁEM ONLINE

 226. Teo pisze:

  Chcę podpisać on line ale nie widzę listy. Czy to jeszcze możliwe? Teo

 227. Teo pisze:

  Podpisałem, Teo.

 228. Marek pisze:

  Bardzo dobra petycja.
  Albo zniesienie ograniczenia możliwości doliczania lat pracy cywilnej powyżej 75% co jest najlepszym rozwiązaniem ,bo nie każdy zdoła wypracować 2 emeryturę cywilną i byłoby to zgodne z generalną zasadą wypłaty 1 świadczenia , albo
  ujednolicenie systemu mundurowego poprzez wypłatę 2 emerytur.

 229. Marek pisze:

  Ograniczenie 75% zostało wprowadzone przy obowiązywaniu waloryzacji uposażeniowej ,aby utrzymywać stałą 25% różnicę między uposażeniem ,a emeryturą.
  Ustawodawca zmieniając waloryzację na inflacyjną stracił z pola widzenia interes osób ubezpieczonych ,gdyż emeryci cywilni ,których emerytura podlegała podwyżce o inflację doliczali do swojej emerytury kolejne przepracowane lata składkowe. Skoro emerytury zarówno wojskowa jak i cywilna są waloryzowane inflacyjnie ,to zrównanie uprawnień powinno dotyczyć też mozliwości doliczania wszystkich przepracowanych lat gdyż logika tego ograniczenia jest już dawno nieaktualna.

 230. Marek pisze:

  Uważam ,że Petycja powinna być opublikowana na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty ,gdyż dotyczy ona wszystkich
  emerytów mundurowych

 231. piotr pisze:

  WYSŁAŁEM DO GWiR

  • Teodor pisze:

   Do Piotra
   Przemyśl proszę możliwość uzupełnienia tekstu petycji do GWiR o komentarz informujący o możliwości podpisywania listy on line.
   Teo

 232. Władysław pisze:

  Podpisałem online.

 233. piotr pisze:

  Do Teodora
  wysłałem do GWiR o komentarz

 234. Teo pisze:

  Piotrze dziękuję.
  Dwa pytania ogólne:
  1. Czy senator Bogdan Zdrojewski otrzymał odpowiedź na swoje oświadczenie kierowane do Prezesa Rady Ministrów?
  2. Na jakim etapie jest petycja przewodniczącego Antoniego Dudy? Czy została już złożona i zbierane są podpisy, czy też zostanie złożona po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów?

 235. piotr pisze:

  Nie odpowiem na te pytania bo nie wiem czekam na ruchy posłów.

 236. Marek pisze:

  Wysłałem do red Bożeny Wiktorowskiej z Dziennika Gazety Prawnej ,która interesuje się tą sprawą z prośbą o nagłośnienie w Gazecie oraz podałem linka do zbierania podpisów

 237. piotr pisze:

  WYSŁAŁEM DO REDAKCJI PAŃSTWO w PAŃSTWIE

 238. piotr pisze:

  PAŃSTWO w PAŃSTWIE

 239. Marek pisze:

  Uważam, że Petycję Prezesa Antoniego Dudy należałoby również przesłać do Prezydenta Andrzeja Dudy ,ponieważ
  jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jak również prawnikiem oraz posiada możliwość inicjatywy ustawodawczej
  w zakresie nowelizacji przepisów ustawy z 17.12.1998 ,które dyskryminują nasza grupę .
  Wydaje mi się ,że najwłaściwszą do tego osobą jest autor petycji.

 240. Teo pisze:

  Podjąłem dzisiaj próbę zainteresowania naszą sprawą redakcję tygodnika „Przegląd”.

 241. piotr pisze:

  Informacje o sprawie, z której pismo zostało wysłane:
  —————————————————-
  Symbol sprawy: DSO.ZAN.161.1850.2022
  Dotyczy: Piotr Nowak Nowy Tomyśl (petycja) (8.10) petycja w sprawie zmiany przepisów emerytalno – rentowych w zakresie zbiegu uprawnień do emerytury mundurowej i emerytury z FUS. Przekazano do MON MSWiA Min. Sprawiedliwości i Min. Finansów
  Nazwa komórki: Wydział ds. Analiz, Nadzoru i Petycji
  Osoba prowadząca sprawę: Matejak Marta

 242. Marek pisze:

  Pojawiła się nowa Petycja w naszej sprawie wystosowana do Premiera przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy WP
  w dn.07.10.2022 .Dotyczy on nie jak Petycja poprzednia zniesienia zasady zbiegu i możliwości pobierania drugiej emerytury tylko zwolnienia pracujących emerytów z opłacania składek emerytalno -rentowych.
  Pojawia się jednak pytanie czy ewentualna zmiana przepisów dotyczyłaby również tych co już opłacali składki i nabyli z tytułu ich opłacania drugą emeryturę , bo wiązałoby się to ze zwrotem składek .
  Wydaje mi się ,że poprzednia Petycja jest zdecydowanie lepiej skonstruowana.

  • Teo pisze:

   To wygląda na rządową ustawkę.
   Co z emerytami mundurowymi, którzy już nie pracują bo są np. po siedemdziesiątce, a ze zgromadzonego przez nich w ZUS kapitału nic nie wynika? A co z pracującym jeszcze, którzy przez lata odprowadzają składki? Oddadzą im? Obecnie dzielą nasze środowisko zapisy w ustawach (data 1 styczeń 1990) to teraz tenże Związek chce nas po swojemu podzielić. Już lepiej aby się w ogóle tym nie zajmowali, bo przez chęć zaistnienia zniszczą wszystko. Są do rozpędzenia.

 243. Marek pisze:

  Jest opinia prawna dotycząca Petycji nr BKSP-144-IX-604/22 do Posła Jana Piechoty Przewodniczacego Komisji d/s Petycji.
  Wygląda na to ,że z 2-ą emeryturą będzie ciężko ,ale jakieś zmiany sa potrzebne.
  Nie wiem dlaczego nie postuluje sie prostego rozwiązania ,które ujednoliciłoby zasady emerytalne wszystkich mundurowych płacących składkę , poprzez 1-ą emeryturę za cały okres pracy z doliczeniem wszystkich lat cywilnych po 1,3% ,co wymagałoby zniesienia 75% ograniczenia w naliczaniu emerytury

  • Teo pisze:

   To wygląda na rządową ustawkę.
   Co z emerytami mundurowymi, którzy już nie pracują bo są np. po siedemdziesiątce, a ze zgromadzonego przez nich w ZUS kapitału nic nie wynika? A co z pracującym jeszcze, którzy przez lata odprowadzają składki? Oddadzą im? Obecnie dzielą nasze środowisko zapisy w ustawach (data 1 styczeń 1990) to teraz tenże Związek chce nas po swojemu podzielić. Już lepiej aby się w ogóle tym nie zajmowali, bo przez chęć zaistnienia zniszczą wszystko. Są do rozpędzenia.

 244. Teo pisze:

  Przepraszam, mój komentarz do pierwszego wpisu Marka pojawił się powtórnie, niepotrzebnie.

 245. Grzes pisze:

  Teo ma rację .

 246. Grzes pisze:

  Teo ma rację . Związek dba o swoje interesy a nie o wykluczonych starych emerytów wojskowych.

 247. Marek pisze:

  Oczywiście,że powinni się przyłączyć do Petycji Prezesa Dudy ,która była dobrze merytorycznie zredagowana ,pomóc ją rozpowszechnić poprzez zbieranie podpisów , czy nawet nawiązać kontakt z czynną kadrą aby poparli Petycję ,bo z nimi
  bardziej się liczą . Ale widocznie nie zależy im na załatwieniu sprawy .

 248. Marek pisze:

  W umorzeniu przez TK mojej Skargi Konstytucyjnej SK 30/17 wskazano w p.2.2.2. ,,Zarzuty nienależytego uwzględnienia
  okresów aktywności zawodowej można byłoby ewentualnie formułować w stosunku do przepisów określających zasady
  ustalania wysokości świadczeń emerytalnych /emerytury wojskowej lub emerytury wypłacanej z FUS / ”
  Petycja powinna iść w tym kierunku aby zmienić przepisy emerytalne ,które nie uwzględniają w wyliczeniu emerytury
  wszystkich lat pracy w obu systemach

 249. Teo pisze:

  Koledzy, w dniu dzisiejszym wysłałem do redakcji tygodnika „Przegląd” materiał opisujący całościowo naszą sprawę. Mam zapewnienie, że jeżeli redakcja artykuł zamieści zostanę wcześniej powiadomiony. Zamieszczę tę informację tutaj aby wszyscy zainteresowani mogli tygodnik nabyć. Teo

 250. Marek pisze:

  Bardzo dobra decyzja .Prasa to 4-a władza i nagłośnienie tego tematu jest jak najbardziej wskazane. Po prostu presja z każdej strony.
  Pozdrawiam

 251. piotr pisze:

  BRAWO TEO

 252. piotr pisze:

  BRAWO TEO musimy działać

 253. Marek pisze:

  W Dzienniku Gazeta Prawna z dn,07.11.2022 ukazał się artykuł Mateusza Rzemka ,,Mundurowi chcą emerytur z ZUS
  Do Premiera trafi petycja z wnioskiem o zmiany…
  Artykuł omawia nasz problem ,a także można dowiedzieć się ,że Prezes Duda jeśli na petycję nie będzie odzewu rozpocznie akcję zbierania 100 000 podpisów dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

 254. Teo pisze:

  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach premier powinien odpowiedzieć na petycję prezesa Antoniego Dudy nie później niż w terminie 3 miesięcy od jej złożenia. Przedmiotową petycję złożono 24 sierpnia br a więc ustawowy termin mija pojutrze.
  Teo

 255. Jurdygo pisze:

  Wystąpiłem w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.Myślałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela, Okradanie przez Państwo dziesiątki tysięcy byłych mundurowych oraz przyszłych nie interesuje Go.

  • Teo pisze:

   Taki to Niedorzecznik.
   Ja do tej pory nie mam informacji z redakcji tygodnika Przegląd czy zamieszczą artykuł w naszej sprawie. Wysłałem do redakcji materiał pomocniczy na 11 stronach i trwa cisza aż włos się Jerzy. Jeszcze kilka dni i zacznę im się przypominać.
   Teo
   Teo

 256. Marek pisze:

  W mojej Skardze Konstytucyjnej SK 30 /17 Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił uczestnictwa a więc zajęcia stanowiska
  mimo ,że z urzędu przysługuje takie prawo . Co trzeba więcej. Wnioski nasuwają się same.

 257. Teo pisze:

  Czy jest informacja w sprawie odpowiedzi premiera na petycję prezesa Antoniego Dudy? Ustawowe trzy miesiące minęły.

 258. piotr pisze:

  Petycja do Premiera RP o zmianę zapisów w ustawie zaopatrzeniowej i emerytalnej
  Usunięto wykaz podpisów pod tą petycje – chyba nie wygodna była.

 259. piotr pisze:

  Znikła Petycja do Premiera RP o zmianę zapisów w ustawie zaopatrzeniowej i emerytalnej
  Usunięto wykaz podpisów pod tą petycje – chyba nie wygodna była.

 260. piotr pisze:

  Znikła Petycja do Premiera RP o zmianę zapisów

  Usunięto wykaz podpisów pod tą petycje – chyba nie wygodna była.

 261. piotr pisze:

  Znikła Petycja do Premiera RP

  Usunięto wykaz podpisów pod tą petycje – chyba nie wygodna była.

 262. piotr pisze:

  Znikła Petycja

  Usunięto wykaz podpisów pod tą petycje – chyba nie wygodna była.

 263. Teo pisze:

  Faktycznie, nie ma petycji. Zdumiewające. A petycja o przeprowadzenie referendum w sprawie wyjścia Polski z UE „wisi” od 2016 roku i zbierają podpisy. Kto tym portalem rządzi?
  Jaka będzie reakcja Pana prezesa Antoniego Dudy ?
  Teo

 264. Teo pisze:

  Na portalu po „wejściu” linkiem do przedmiotowe petycji jest informacja: This petition has been removed by the author – Petycja została usunięta przez autora. Przyczyna nie jest opisana.
  Co dalej ???????

 265. Marek pisze:

  Podejrzewam,że przyczyną usunięcia petycji była zasada nierozpatrywania tej samej sprawy/ res iudicata/
  03.05 2022 podobną petycje złożył Marian Grenda jako osoba fizyczna. Nr petycji BKSP-144-IX-604/22
  Biuro Analiz Sejmowych w dn,08.07.2022 wysłało do Pana Posła Piechoty opinię prawną .Można ją przeczytać
  w internecie. Myślę ,że Petycja Prezesa Dudy była lepiej argumentowana, ale wydaje mi sie ,że opinia prawna byłaby taka sama . Trzeba się skontaktować z Prezesem Dudą i wspólnie rozpocząć akcję zbierania 100000podpisów.
  Chyba ,że ma on inny pomysł ,o którym wspominał w petycji.

 266. Teo pisze:

  Na stronie internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, którego prezesem zarządu jest p. Antoni Duda, nie było i nie ma nawet śladu wzmianki o Jego wg mnie bardzo dobrej petycji. Niezbyt przekonuje mnie domysł, że podobna petycja już była. Co dalej? Jeżeli rozpocznie się akcja zbierania 100000 podpisów lub inne masowe przedsięwzięcie, to jak się o tym dowiemy?

 267. joker pisze:

  Prawo
  Prawnicy
  Sądy i trybunały

  Sędziowie negują przepisy emerytalne. Sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny

  Obowiązek wyboru jednego ze świadczeń przy zbiegu prawa do sędziowskiego uposażenia i emerytury z ZUS narusza konstytucję – uważa I prezes SN.

 268. marek pisze:

  To ciekawa sprawa.
  Petycję Mariana Grendy można znależć klikając ..GWIR petycje w sprawie reformy emerytalnej .. a potem w Nr petycji BKSP….
  Jeżeli rozpocznie się akcja zbierania podpisów należy chyba ustalić na czym ma polegać zmiana reformy ,czy na pobieraniu 2 emerytur ,czy umożliwieniu doliczenia wszystkich lat pracy cywilnej do emerytury wojskowej czyli zniesienia 75% ograniczenia. Chodzi przecież o to aby realizować sprawiedliwą zasadę proporcjonalności świadczen do wkładu pracy.
  Myślę ,że trzeba jakoś dotrzeć do p.Dudy ,ponieważ jak to widać z petycji ma dobrego prawnika ,który językiem prawniczym opisze propozycję zmiany reformy . Wazne też będzie nagłośnienie sprawy sprawy ,bo nie wszyscy posługują sie internetem.

 269. Marek pisze:

  Niektórzy sędziowie pracując dodatkowo np.na uczelni jako wykładowcy wypracowując w ten sposób 2-ą emeryturę
  wreszcie zrozumieli ,że zasada zbiegu w systemie emerytalnym jest wysoce niesprawiedliwa i wiąże się ze znaczną stratą finansową w postaci utraty składek .
  Słusznie kwestionują zasadę zbiegu ,chociaż są w znacznie lepszej sytuacji niż my , bo waloryzacja ich emerytur jest nadal uposażeniowa.

  • joker pisze:

   Sędziowie otrzymują 75% emerytury w wysokości ich ostatniego uposażenia, ale ich waloryzacja przebiega w ten sposób, że po każdej podwyżce uposażeń czynnych sędziów, organy finansowe sądów, bo to one wypłacają emerytury sędziowskie, sędzia emeryt otrzymuje podwyżkę w wysokości 75% kwoty podwyżki czynnego sędziego.

 270. joker pisze:

  Przepraszam, że wracam do mojego wpisu o działaniach sędziów, w tym co szczególne sędziów SN, w zakresie podwójnych emerytur.
  W dniu dzisiejszym ukazał się w Rzeczpospolitej cały artykuł i dlatego zdecydowałem się na umieszczenie go na forum.

  Sędziowie negują przepisy emerytalne. Sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny
  Obowiązek wyboru jednego ze świadczeń przy zbiegu prawa do sędziowskiego uposażenia i emerytury z ZUS narusza konstytucję – uważa I prezes SN.
  Prof. Małgorzata Manowska, sędzia i naukowiec, skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
  Zarzuty
  Podważa w nim zgodność z ustawą zasadniczą art. 100 §6 i 7 prawa o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 2072 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami w razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca się wyłącznie uposażenie. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątek. Dotyczy on sędziego, który do chwili przejścia w stan spoczynku pełnił swoją funkcję w niepełnym wymiarze czasu pracy. Takiej osobie wypłaca się emeryturę oraz uposażenie. Jest jednak pewien haczyk. Suma tych świadczeń nie może przekraczać wysokości całego uposażenia, jakie by otrzymywał, gdyby nie wykonywał swoich obowiązków w niepełnym wymiarze godzin.
  Alternatywnie zakwestionowano także art. 6 pkt 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim obejmuje on obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym sędziów pełniących służbę w pełnym wymiarze czasu pracy, mimo iż emerytury lub renty z ZUS nie dostaną.
  Geneza problemu
  Przekładając te przepisy na rzeczywistość, obecnie sędziowie, którzy pracują lub pracowali poza sądami, np. na uniwersytecie, muszą z tytułu takiego zatrudnienia opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (w przeciwieństwie do systemu zaopatrzeniowego, w którym takiego obowiązku nie mają). W efekcie po osiągnięciu wieku emerytalnego przysługuje im nie tylko uposażenie w stanie spoczynku (za pracę na rzecz wymiaru sprawiedliwości), ale też emerytura z ZUS (np. za zatrudnienie na uczelni). Zgodnie z przepisami muszą jednak zdecydować się na jedno z nich.
  Sędzia Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, mówi, że od 23 lat jest wykładowcą akademickim i opłaca składki z umowy o pracę na uczelni.
  – Oczywiście, że wybiorę system sędziowski. Ale to niesprawiedliwe, że nie będę mógł skorzystać ze składek uczelnianych – dodaje.
  I właśnie to jest kwestionowane we wniosku do TK.
  – Sądzę, że Trybunał stanie przed poważnym dylematem. Z jednej strony argumentacja przedstawiona we wniosku ma solidne podstawy, jednak w orzecznictwie TK wielokrotnie podkreślano, że ustawodawca dysponuje dużą swobodą w kształtowaniu systemu zabezpieczenia społecznego. Regułę jednego świadczenia stosuje się np. względem emerytury z ZUS, KRUS i emerytów mundurowych, którzy służbę zaczęli przed 1999 r. Prawo przewiduje jednak wyjątki względem części funkcjonariuszy. Wyrok Trybunału może więc mieć istotny wpływ także na inne grupy – mówi dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.
  Zwraca uwagę, że w przypadku sędziów istotne może być również, że mogą oni rozwiązać stosunek służbowy, a w takiej sytuacji od pobranych uposażeń odprowadzana jest składka do ZUS, która ze składkami z innego zatrudnienia będzie uwzględniona w emeryturze powszechnej.
  – Trybunał może wobec tego uznać, że sędzia może pobierać świadczenie, które uwzględnia zarobkowanie w sądzie i poza nim – mówi ekspert.
  Konsekwencje wyroku
  Zdaniem dr. Lasockiego w reakcji na orzeczenie o niekonstytucyjności zakazu łączenia świadczeń ustawodawca może np. włączyć wszystkich uprzywilejowanych (m.in. sędziów, prokuratorów czy mundurowych) do systemu powszechnego, a dotychczasowym przywilejom nadać charakter gwarancji wysokości świadczenia.
  – Rozstrzygany problem co prawda nie dotyczy np. świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, jeśli jednak rozstrzygnięcie TK oznaczałoby wyłączenie obowiązku ubezpieczeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia, to np. wypadek, któremu uległby sędzia podczas wykonywania tych dodatkowych zadań, nie byłby wypadkiem przy pracy – dodaje dr Lasocki.

 271. Teo pisze:

  W dniu dzisiejszym napisałem do Prezesa Antoniego Dudy mail w sprawie usuniętej Jego petycji z dnia 24 sierpnia 2022 roku skierowanej do Prezesa Rady Ministrów. W konkluzji pozwoliłem sobie na postawienie pytania: Co dalej? Mam nadzieję na odpowiedź.

 272. Marek pisze:

  Skarga prof.Manowskiej może być mocnym argumentem w petycji lub dalszych działaniach Prezesa Antoniego Dudy

 273. Edward pisze:

  W dniu 12 grudnia napisałem pismo do Pierwszego Prezesa SN czy złoży podobny wniosek do TK dot. służb mundurowych

 274. Wiesław pisze:

  Uważam, że pozytywne załatwienie wniosku Pani Prezes przez TK/ w co wątpie/ to będzie poważny atut przy naszych staraniach o drugą emeryturę.Jeżeli odpowiedż będzie negatywno to zapomnijmy o wszelkich petycjach ,wnioskach, listach, sms.Być może ten wniosek da dużo do myślenia pozostałym sędziom/w moim przypadku sędzia przytoczył w uzasadnieniu, że sędziowie też nie mogą dostać 2 emerytury/Pani Prezes powinna rozesłać ten wniosek do wszystkich sędziów ,gdyż jej uzasadnienie jest gotowym uzasadniniem do wyroków sędziów którzy będą rozpatrywać nasze wnioski o 2 emeryturę.Szkoda, że Pani Prezes wnioskuje tylko o swoich sędziów a nie wspomina o służbach mendurowych ,powołanych przed słynną datą 01.01.1999r. Wszystkiego dobrego z okazji Swiąt. WIESŁAW.

 275. piotr pisze:

  Będziemy czekać na dalszy rozwój sytuacji
  Spokojnych Świat

 276. piotr pisze:

  Będziemy czekać na dalszy rozwój sytuacji. Powinno być dobrze.
  Spokojnych Świat

 277. Marek pisze:

  Redaktor Paulina Szewioła z Rzeczpospolitej ,autorka artykułu przysłała mi wiadomośc ,że będzie trzymać rękę na pulsie i będziemy powiadomieni w kolejnym artykule o dalszym rozwoju Skargi prof. Maniowskiej .
  A swoją drogą czy w TK nie ma sędziów tzw 2-u etatowców ? Może nie będą podcinać gałęzi na której siedzą.
  Pozdrawiam i Dobrych Świąt

 278. Marek pisze:

  O naruszeniu konstytucyjności przepisów wypowiedziało się 3 profesorów:
  Prof .Jędrasik -Jankowska w art.,,Żołnierze chcą zrównania uprawnień” Dziennik Gazeta Prawna z dn.12.09.2012
  Prof.Ryszard Piotrowski w art.Składki nie zawsze dają prawo do Świadczen ” Dziennik Gazeta Prawna z 15,10.2007
  Prof.Maniowska I Prezes SN -Skarga Konstytucyjna
  Chyba najwyższy czas ,aby rząd naprawił wadliwe przepisy emerytalne

 279. Marek pisze:

  Z treścią Skargi Konstytucyjnej Prof. Maniowskiej można zapoznać się na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego
  pod sygnaturą K14/22 z dn.01.12.2022

 280. Teo pisze:

  Prezes Antoni Duda przesłał mi mailem informację, że Jego petycja będzie złożona.

 281. Marek pisze:

  Może dobrze by było aby do swojej Petycji dołączył Wniosek K14 /2022 Prof. Manowskiej ,który też ma dobrą argumentację ?

 282. Teo pisze:

  W podziękowaniu za odpowiedź poinformowałem Prezesa Dudę o skardze prof. Manowskiej i wkleiłem cały tekst artykułu z Rzeczypospolitej, który zamieścił Joker wyżej.

 283. Marek pisze:

  Dziękuję .Ja wyślę do RPO przedruk Wniosku K14/2022 prof.Manowskiej ,ponieważ odmówił uczestnictwa i zajecia stanowiska w mojej SK 30/17. Jak bumerang wraca sprawa granicy solidaryzmu społecznego.
  Najwyższa emerytura w Polsce oparta o składki wynosi 35 000zł. Gdyby zsumować nasze 2 emerytury wojskowa i cywilną ,to będzie to kilka razy mniej , a wypłata tylko 1 emerytury przewaznie wojskowej to już rażąca dysproporcja
  nierzadko 2-u cyfrowa. Zarekwirowane składki są między innymi wykorzystywane do wypłacania 13-ej emerytury
  także tym o bardzo wysokich świadczeniach. Innymi słowy ,,biedniejszy ” wspomaga ,,bogatego”.
  Czy na tym ma polegać zasada solidaryzmu społecznego i sprawiedliwości społecznej?
  Pozdrawiam wszystkich i życzę spokojnych i dobrych świąt

 284. Marek pisze:

  Jest odpowiedż na Petycję 54-2022 podpisana przez Dyr.Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Konrada Miłoszewskiego. Negatywna jeśli chodzi o 2 emerytury. Uwzględniając postulaty emerytów mundurowych
  Ministerstwo Pracy zwróci się do MON i MSW o podwyższenie limitu możliwości doliczenia lat cywilnych do emerytury wojskowej.
  Jeśli byłyby to wszystkie lata cywilne to myślę ,że jest to jakieś rozwiązanie

  • piotr pisze:

   Dzień dobry Panie pośle -bardzo prosimy o zainteresowanie się sprawą emerytur wojskowych. Zapamiętamy to ,że Pan tez się przyczynił do poprawy bytu emerytur wojskowych (starego portfela)
   Pozdrawiam
   członek PO Nowy Tomyśl

 285. piotr pisze:

  Dzień dobry Panie pośle -bardzo prosimy o zainteresowanie się sprawą emerytur wojskowych. Zapamiętamy to ,że Pan tez się przyczynił do poprawy bytu emerytur wojskowych (starego portfela)
  Pozdrawiam
  członek PO Nowy Tomyśl

 286. Edward pisze:

  Na fb założyłem grupę emerytura cywilna obok emerytury wojskowej. Zapraszam do grupy.
  https://www.facebook.com/groups/685793363184457

 287. Jurdygo pisze:

  Na fb założyłem grupę emerytura cywilna obok emerytury wojskowe nie można wejść do tej grupy

 288. Jurdygo pisze:

  Na fb założyłem grupę emerytura cywilna obok emerytury wojskowe – nie można wejść do tej grupy

 289. Teo pisze:

  Edwardzie, w jakim celu zakładasz drugi portal w tej samej sprawie? Wyjaśnij proszę zanim do niego dołączę lub nie.
  Teo

  • Edward pisze:

   Większy zasięg. Łatwy sposób komunikowania. Duża grupa znajomych.

   • Teo pisze:

    Niestety, żaden z Twoich trzech argumentów mnie nie przekonał. Próbuj dalej.

    • Edward pisze:

     Ja nikogo nie mama zamiaru przekonywać do określonego działania. Wiem, że znaczna część emerytów mundurowych, którzy pracowali po zakończeniu służby i osiągnęli wiek emerytalny nie wystąpili do ZUS o emeryturę z FUS. W tej grupie zachęcamy do składania dokumentów do ZUS. Członkowie tej grupy mogą wymieniać się informacjami dot. naszej sprawy.

     • Teo pisze:

      Zachęcaj więc, powodzenia. Ja tę ścieżkę począwszy od złożenia wniosku do ZUS aż do Sądu Apelacyjnego mam za sobą, niestety bez powodzenia. Wciąż jestem emerytem wojskowym i emerytem z ZUS z zawieszoną emeryturą „cywilną”. Obecnie jedyną szansą na odwrócenie tej sytuacji jest zmiana niekorzystnych zapisów w ustawach emerytalnych mundurowych i FUS. Tu na tym forum piszemy o tym od czterech lat i tu jest cały materiał w tej sprawie.

 290. Marek pisze:

  Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na wyrok TK w sprawie wniosku prof. Manowskiej , który może przyczynić się do zmiany przepisów emerytalnych.

 291. Teo pisze:

  Marku, daj znać gdy wyrok TK zostanie ujawniony.

 292. Marek pisze:

  Będę informował o wszystkich nowościach w naszej sprawie

 293. Edward pisze:

  W dniu 12 grudnia napisałem pismo do Pierwszego Prezesa SN czy złoży podobny wniosek do TK dot. służb mundurowych jaki złożyła w sprawie sędziów. Dzisiaj tj. 19 stycznia otrzymałem pismo z SN w którym poinformowano mnie, że sprawa skierowania wniosku do TK w zakresie dot. świadczeń emerytalnych służb mundurowych została przekazana do Biura Studiów i Analiz w celu oceny zasadności wystąpienia z takim wnioskiem

 294. Teo pisze:

  Mniemam, że chodzi o Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, czy tak?

 295. Teo pisze:

  Do Edwarda, czy jeżeli odpowiedź na powyższe moje pytanie brzmi Tak, to obiecano Ci nadesłać informację o rezultacie tychże studiów i analiz dotyczących wystąpienia przez SN do TK z przedmiotowym wnioskiem?

  • Edward pisze:

   Tak chodzi o Biuro Studiów i Analiz SN. O stanowisku Pierwszego Prezesa SN zostanę powiadomiony odrębnym pismem.

   • Teo pisze:

    Dziękuję, daj znać proszę o tym stanowisku. Obym nie wykrakał, że najpierw przeciągną to w czasie a później powtórzą treść swojej uchwały z dnia 15 grudnia 2021 r. (sygn. akt III UZP 7/21) i wystąpienie z wnioskiem objawią jako niezasadne.
    Niemniej chwała Ci za to pismo do SN !!!

 296. Marek pisze:

  Wszystko jest możliwe .Np.zwiększenie możliwości doliczania lat cywilnych z 75% do80% czyli prawie nic.

 297. Teo pisze:

  Koledzy, polecam otwarcie strony internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i w menu otwarcie zakładki Dwie emerytury. Sprawa jest w toku – pismo z 5 stycznia 2023 r.
  Teo

 298. piotr pisze:

  Dzięki za info

 299. Marek pisze:

  Działacze emerytów policji działają , a co w tej sprawie robią nasze wojskowe stowarzyszenia emerytów ?
  Czemu nie przyłączyli się do tej petycji?
  Widać ,że nie zależy im na doprowadzeniu sprawy do końca ,tylko pilnują swoich ciepłych posad.m

  • Teo pisze:

   Marku, masz rację zupełną. Wygenerowali jedynie z siebie indolencką petycję aby pracujący emeryci wojskowi nie płacili składek do ZUS. Nie wpadło im do głów co ze składkami już wypłaconymi i co z tymi emerytami, którzy już nie pracują np ze względu na wiek, a składki ich leżą w ZUS -ie jako haracz.

 300. marek pisze:

  Chodzi też o to ,że w roku wyborczym liczba 2272 podpisów nie robi wrażenia .Tych podpisów trzeba znacząco więcej.
  Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powinny napływać kolejne listy poparcia całego zainteresowanego środowiska
  lub indywidualne listy z poparciem. Takie zachęcenie emerytów do poparcia petycji powinien zorganizować GWIR.

  • Teo pisze:

   Marku, przed chwilą wysłałem do ZŻWP mail o treści:
   Szanowni Panowie
   Uprzejmie proszę o odpowiedź dlaczego zaprzestaliście „walki” o drugą emeryturę – z MON i z FUS – dla tych emerytów, którzy tę drugą emeryturę wypracowali a wstąpili do służby przed 1 stycznia 1990 roku. Czynią to inne środowiska mundurowe – proszę zobaczyć stronę internetową: https://www.seirp.pl/dwie-emerytury-%E2%80%93-petycja-do-prezesa-rady-ministrow
   Ograniczenie się tylko do Waszej petycji w sprawie nie pobierania składek od pracujących emerytów stawia pytania: a co ze składkami już wpłaconymi? A co ze składkami tych, którzy już ze wzglądu na wiek nie pracują? Sprawą ta jest żywo zainteresowane środowisko emerytów i oczekuje od Was zdecydowanych działań.
   Zobaczymy czy odpowiedzą i czy w ogóle.

 301. Edward pisze:

  Wczoraj wysłałem mail do ZŻWP: Zarząd Główny
  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
  ul. Miklaszewskiego 5
  07-776 Warszawa
  Od wielu lat grupa byłych żołnierzy zawodowych ubiega się o zmianę obowiązujących
  przepisy o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym w systemie powszechnym i służb
  mundurowych. Są one niesprawiedliwe, niespójne i dyskryminują emerytów służb
  mundurowych, pozbawiając ich nabytych praw do świadczeń, ponieważ nie pozwalają
  zaliczyć wszystkich przepracowanych lat pracy zawodowej po zakończeniu służby i
  uzyskać należne świadczenia z różnych systemów emerytalnych.
  Co w tej sprawie zrobił Zarząd Główny Żołnierzy Wojska Polskiego .
  Proszę o udzielenie następujących odpowiedzi:
  1. Czy Zarząd Główny ZŻWP zajmował się opisana sprawą poza zamieszczeniem
  informacji na swojej stronie internetowej.
  2. Czy Zarząd Główny ZŻWP kierował wnioski do organów państwa o zamianę przepisów
  ograniczający pobieranie drugiej emerytury.
  3. Czy Zarząd Główny ZŻWP zapoznał się działalnością Stowarzyszenia Emerytów i
  Rencistów Policji w omawianej sprawie.
  4. Czy Zarząd Główny ZŻWP podejmie jakiekolwiek działania w omawianej sprawie.

 302. marek pisze:

  Super pisma .
  Kancelaria premiera powinna zostać dosłownie ,,zasypana” listami z poparciem petycji .

 303. Przekazuję informację od Pana Edwarda z uwagi na problemy techniczne z umieszczeniem komentarza:

  W dniu 29 grudnia 2022 roku skierowałem pismo do Rzecznika Praw Obywatelski w
  którym napisałem, że państwo naruszyło moje prawa. Czy podejmie inicjatywę
  ustawodawczą dot. zmiany przepisów emerytalnych. Zwróciłem uwagę na fakt, że I Prezes
  SN skierowała wniosek do TK o niekonstytucyjnym zapisie dot. prawa do dwóch
  świadczeń dla sędziów. Zapytałem czy sędzia podejmując dodatkowa prace bez prawa do
  drugiego świadczenia jest w innej sytuacji niż emeryt mundurowy podejmujący aktywność
  zawodową po zakończeniu służby. Zaznaczając, że zasada waloryzacji emerytur
  mundurowych jest mniej korzystna od waloryzacji świadczeń sędziów i prokuratorów.
  Dzisiaj tj. 9 lutego 2023 r. otrzymałem odpowiedź od RPO, że pismo zostało poddane
  analizie z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich. Po ogólnych stwierdzeniach i
  powołaniu się na Uchwałę SN 7/21 z 15 grudnia 2021 stwierdził, że SN w powiększonym
  składzie potwierdził zasadę niekumulowania świadczeń w polskim systemie
  zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie podkreślił, że: cyt. ’” Naturalnie
  rozstrzygnięcie TK ( dot. sędziów) w rej sprawie może mieć znaczenie również dla byłych
  funkcjonariuszy i żołnierzy, a także innych grup zawodowych funkcjonujących w ramach
  różnych systemów emerytalnych i w tym zakresie pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika.
  W sentencji pisma stwierdził, że Rzecznik postanowił sprawy nie podejmować.

 304. Teo pisze:

  ZŻWP nie potwierdził odbioru mojego maila do nich z dnia 4 lutego br. ani nie odpowiedział na niego. W związku z tym dzisiaj wysłałem go do nich powtórnie w wersji nieco rozszerzonej.

  Do Edwarda: czy otrzymałeś odpowiedź z SN i ze ZŻWP? Daj proszę znać gdy coś przyjdzie. Dziękuję za odpowiedź RPO.

  Pozdrowienia, cieszy mnie że Pani mecenas Agata śledzi nasze poczynania.

 305. marek pisze:

  Możemy tylko pogratulować policji dobrych i rzetelnych władz związku emerytów.
  Jeśli dojdzie do konieczności zbierania 100 000podpisów na nasze władze nie można liczyć .

 306. Teo pisze:

  ZŻWP na mój mail nie odpowiada, przysłano jedynie automatyczne potwierdzenie odbioru. Przed chwilą wysłałem ponownie.

 307. Edward pisze:

  Dzisiaj wysłałem kolejnego maila potwierdzonego automatycznie. Do poprzedniej treści dopisałem: W sprawach dot. emerytur z FUS skierowałem pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich
  oraz I Prezesa Sądu Najwyższego. Otrzymałem od nich wyczerpująca i merytoryczna
  odpowiedź. Natomiast ZG ZŻWP pomimo waszej misji cyt.: „Obrona praw i interesów
  byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy
  warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska” odpowiedzi się nie
  doczekałem

 308. Teo pisze:

  Na mój drugi mail do ZŻWP nie mam nawet automatycznego potwierdzenia odbioru. Treść maila:

  Uprzejmie proszę o odpowiedź dlaczego zaprzestaliście „walki” o drugą emeryturę – z MON i z FUS – dla tych emerytów wojskowych, którzy tę drugą emeryturę z FUS wypracowali, a wstąpili do służby przed 1 stycznia 1990 roku, co stanowi jedyną dyskwalifikację.
  Tę „walkę” prowadzą inne środowiska mundurowe – proszę zobaczyć stronę internetową: https://www.seirp.pl/dwie-emerytury-%E2%80%93-petycja-do-prezesa-rady-ministrow
  Ograniczenie się tylko do Waszej petycji w sprawie nie pobierania składek od pracujących emerytów wojskowych stawia pytania:
  – a co ze składkami w FUS już wpłaconymi?
  – a co ze składkami w FUS tych, którzy już ze wzglądu na wiek nie pracują?
  Sprawą tą jest żywo zainteresowane środowisko emerytów wojskowych i to środowisko oczekuje od Związku zdecydowanych działań.

  Może jestem już na indeksie i wrzucony do spamów. Zachęcam Kolegów do pisania do nich, ja nie będę ustawał.
  Adresy mailowe zwiazku: zzwp@op.pl ezzwp@zzwp.pl

 309. Teo pisze:

  Koledzy, na mój drugi mail do ZŻWP nie otrzymałem nawet automatycznego potwierdzenia odbioru. Oto jego treść:

  Szanowni Panowie
  Uprzejmie proszę o odpowiedź dlaczego zaprzestaliście „walki” o drugą emeryturę – z MON i z FUS – dla tych emerytów wojskowych, którzy tę drugą emeryturę z FUS wypracowali, a wstąpili do służby przed 1 stycznia 1990 roku, co stanowi jedyną dyskwalifikację.
  Tę „walkę” prowadzą inne środowiska mundurowe – proszę zobaczyć stronę internetową: https://www.seirp.pl/dwie-emerytury-%E2%80%93-petycja-do-prezesa-rady-ministrow
  Ograniczenie się tylko do Waszej petycji w sprawie nie pobierania składek od pracujących emerytów wojskowych stawia pytania:
  – a co ze składkami w FUS już wpłaconymi?
  – a co ze składkami w FUS tych, którzy już ze wzglądu na wiek nie pracują?
  Sprawą tą jest żywo zainteresowane środowisko emerytów wojskowych i to środowisko oczekuje od Związku zdecydowanych działań.

  Mail mój wysłałem na dwa adresy kontaktowe Związku: zzwp@op.pl; ezzwp@zzwp.pl
  Koledzy rozważcie proszę opcję wysyłania do nich przedmiotowych maili, tak jak czyni to Edward ze mną. Ja przed chwilą wysłałem trzeci.

 310. Teo pisze:

  Do Pani Mecenas Agaty – Pani Mecenas, nie mogę zamieścić postu. Próbowałem dwukrotnie, bez powodzenia. Po napisaniu widzę komunikat, ze post czeka na zatwierdzenie a później znika.

 311. Edward pisze:

  W dniu 21 lutego otrzymałem odpowiedz na pismo skierowane do ZŻWP. Na wstępie poinformowano mnie, że przyglądali moją aktywności na fb i zarzucono mi nie podnosiłem problemu drastycznych obniżeń emerytur żołnierzom WOP, tylko zajmuję się „drugimi emeryturami” . Co ma piernik do wiatraka? Nie będę tutaj cytował całości, bo może z racji mojego wieku i nadchodzącej demencji niewiele z tego zrozumiałem. Oprócz jednego, że, cyt.:” znając stanowisko rządu oraz rządzącej partii oceniamy, że podejmowane kolejne działania nie dają szans na korzystne rozstrzygnięcie problemu drugiej emerytury”. Czyli nic się nie da zrobić. Podejrzewam, że ZŻWP nie ma pojęcia o wnioski I Prezesa SN skierowanego do TK w prawie emerytur dla sędziów, co w istotny sposób może wpłynąć na emerytury grup zawodowych funkcjonujących w ramach różnych systemach emerytalnych, co w piśmie od RPO zostało wyraźnie stwierdzone. Zainteresowanych pismem ZZWP odpowiem : bedal6@wp.pl

 312. Marek pisze:

  Istotą sporu ,jest nie tyle ,,sprawa 2 emerytur” ,ale rażąca nierówność rozliczenia całej aktywności zawodowej .
  My możemy płacąc składki ,rozliczyć jedynie połowę swojej pracy ,gdy uprzywilejowana grupa ,,po 01.01.1999”
  rozlicza całą swoją aktywność zawodową i wszystkie składki są uwzględniane przy obliczaniu emerytury.
  Pojawia się pytanie jaka kwota jest granicą solidaryzmu społecznego ,skoro jak podała prof. Manowska na podstawie składek wypłacana jest emerytura 35 000zł.?
  Składka na ubezpieczenie społeczne jak wynika z jej charakterystyki jest :celowana w emerytury i renty , obowiązkowa
  bezzwrotna , i odpłatna czyli ekwiwalentna . Na czym ma polegać w naszym przypadku ta ostatnia cecha?
  Czekamy na odpowiedz z MON i MSWiA w sprawie zwiększenia limitu doliczania lat cywilnych do emerytury wojskowej
  tak ,aby zostały rozliczone wszystkie składki do ZUS-u .
  Czy nasz ZZWP też jest przeciwny takim rozwiązaniom?

 313. Teo pisze:

  W dniu wczorajszym, tak jak i Edward, dostałem odpowiedź na moje kierowane do ZŻWP maile. Jestem porażony treścią pełną inwektyw, pouczeń i połajanek oraz zachęcania mnie do złożenia własnej petycji skoro ich petycja mnie się nie podoba. Cytuję: „Każdy, również Pan, może składać najróżniejsze petycje i przedstawiać w nich swoje racje. Jednak same racje nie wystarczą. Do ich realizacji potrzebne są: przychylny rząd, większość w Sejmie, przychylny prezydent oraz przychylny Trybunał Konstytucyjny. Czy jest Pan w stanie to zapewnić?” I dalej nie mając argumentów ad rem, posłużono się dowolnie „argumentami” ad personam. Nie załamali mnie, odpowiedziałem i to ostro i merytorycznie, bowiem już na wstępie miałem wrażenie, że w nawale prac panowie pułkownicy pomylili osoby do których piszą.
  O wniosku I Prezesa SN skierowanego do TK w prawie emerytur dla sędziów prawdopodobnie Związek nie słyszał. Ja na zainteresowanie ZZWP naszą sprawą nie liczę, co konstatuję z przykrością.

 314. Marek pisze:

  Niestety widać tu wyraznie złą wolę i strach przed narażeniem się władzy , co mogłoby się wiązać z utrata ciepłych posad we władzach związku.
  A wystarczyło tylko dołączyć się do gotowej już petycji Prezesa Dudy ,który dodatkowo podparł ją wnioskiem Prof.
  Manowskiej ,która jest przychylna władzy.
  Ale w ten sposób wiemy z kim mamy do czynienia.

 315. Edward pisze:

  Na stronie internetowej SN w zakładce e-sprawy pod numerem sygnatury III USKP 20/22 z dnia 23 lutego 2023 r. znalazłem postanowienie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN o wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku SA w Szczecinie pozbawiającego prawa do jednoczesnego pobierania świadczeń z WBE i ZUS. Czkamy na wyrok.

 316. Edward pisze:

  Dzisiaj wysłałem poczta elektroniczna pisma do 39 posłów. Czekam na reakcje.
  Szanowany Panie Pośle
  Chciałbym zapytać, czy uważa Pan, Panie Pośle, że nie jest w porządku to, że emeryci mundurowi podejmujący dodatkową aktywność zawodową, po przejściu na emeryturę mundurową nie mogą pobierać emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych pomimo , że pobierano im składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?
  Czy uważa Pan, Panie Pośle, że przepisy kształtujące taki stan rzeczy są niezgodne m.in. z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości rozdzielczej, ochrony praw nabytych oraz sprawiedliwości społecznej?
  Jestem emerytowanym żołnierzem zawodowym.
  Obowiązujące przepisy nakazują pracującym – po zwolnieniu ze służby emerytom mundurowym opłacać składki emerytalno – rentowe, nie dając w zamian możliwości doliczenia ich do ich świadczenia emerytalnego, w którym za opłacaną składkę ubezpieczeniową nabywa prawo do świadczenia. Należy podkreślić, że emeryt „mundurowy” niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego „cywilnego” ubezpieczenia w swojej emeryturze.
  Spór prawny trwa od lat. Rozstrzygnięcie w SN wzajemnie się wykluczają. Dot. to wyroków sygn. Akt I UK 426/ 17 oraz uchwały SN sygn. Akt III UZP 7/21
  Biorąc pod uwagę przepisy Konstytucji, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz sprzeczne stanowiska Sądu Najwyższego skłaniają mnie to do zastanowienia: czy emeryt mundurowy podejmując dodatkową prace bez prawa do drugiego świadczenia nie zasługuje na zainteresowanie się Pana Posła zasygnalizowanym problemem.
  Obecny stan prawnym jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej, bo w sposób arbitralny, a przy tym całkowity, zaprzecza idei sprawiedliwości rozdzielczej przewidującej przyznanie świadczenia z ubezpieczenia społecznego na podstawie kryterium pracy. Skoro bowiem pozbawia się emeryta mundurowego prawa do realizacji świadczenia, to bezprzedmiotowe staje się podleganie przez niego ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym. Nie przemawia za tym również konieczność solidaryzmu ubezpieczonych. Rozumienie tej zasady powinno bowiem na gruncie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych zakładać, że każdy kto uiszcza składkę na ubezpieczenia społeczne z tytułu podjętej aktywności zawodowej ma teoretyczną, ale prawnie zabezpieczoną możliwość uzyskania określonego świadczenia.
  Podobne stanowisko wyraziła Pani Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego we wniosku: sygn. K 14/22 z dn. 01.12.2022 skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art.100 § 6 i § 7. Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. j.t. Dz.U. z 2020 poz. 2072 ze zm. : „W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z zastrzeżeniem § 7). jest niezgodny z konstytucją. Biorąc pod uwagę sprzeczne stanowiska Sądu Najwyższego skłania mnie to do zastanowienia czy sędzia podejmując dodatkowa prace bez prawa do drugiego świadczenia jest w innej sytuacji niż emeryt mundurowy podejmujący aktywność zawodową. Zaznaczając, że zasada waloryzacji emerytur mundurowych jest mniej korzystna od waloryzacji świadczeń sędziów i prokuratorów. Emeryci mundurowi , którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 1999 r., zostali pozbawieni praw nabytych w zakresie zasad waloryzacji i tu powstał problem o świadczenia emerytalne z ZUS za lata cywilnej aktywności zawodowej. Normy prawne regulujące zbieg świadczeń, w przypadku niektórych mundurowych, dotyczą zbiegu świadczeń częściowych. I to zagadnienie umknęło uwadze SN w uchwale z 15 grudnia 2021 r. Sędziowie otrzymują 75% emerytury w wysokości ich ostatniego uposażenia, ale ich waloryzacja przebiega w ten sposób, że po każdej podwyżce uposażeń czynnych sędziów, organy finansowe sądów, bo to one wypłacają emerytury sędziowskie, sędzia emeryt otrzymuje podwyżkę w wysokości 75% kwoty podwyżki czynnego sędziego. Natomiast emeryt mundurowy ma waloryzacje opartą na dwóch wskaźnikach: Inflacji i realnym wzrostem wynagrodzeń. Z racji prostego rozumienia sprawiedliwości zadaję sobie pytania: co ze składkami? Czy Rzeczypospolita Polska ma zamiar je zawłaszczyć, czy oddać w formie drugiego świadczenia, czy wypłacić je płatnikom. Liczę, że zwróci Pan Panie Pośle uwagę na zasygnalizowany problem i podejmie inicjatywę ustawodawczą ukierunkowaną na stworzenie zmian w ustawach, które umożliwią emerytom mundurowym skorzystanie z wpłacanych składek na ZUS.
  W zasygnalizowanej sprawie skierowałem pismo do I Prezesa Sadu Najwyższego, z pytaniem, czy skieruje podobny wniosek do TK , który dotyczyłby emerytów mundurowych. Poinformowano mnie, że sprawa dotycząca świadczeń emerytalnych dla służb mundurowych została przekazana do Biura Studiów i Analiz SN.
  W podobny sposób zasygnalizowałem problem Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W odpowiedzi poinformowano mnie, że rozstrzygnięcie TK w sprawie prawa do dwóch świadczeń emerytalnych dla sędziów może mieć znaczenie dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy oraz innych grup zawodowych w ramach rożnych systemów emerytalnych.
  Znając zawirowania w obecnym TK, trudno przewidzieć kiedy sprawa wniosku I Prezesa SN w sprawie uznania niekonstytucyjnych zapisów dotyczących sędziów, będzie rozpoznawana i jakie skutki prawne w niesie w omawianej sprawie.
  Dlatego zwracam się do Pana Panie Pośle o stanowisko w tej sprawie oraz co Pan zrobi lub ewentualnie co zrobił w kwestii zmiany niekorzystnych przepisów emerytalnych dot. emerytów mundurowych.

 317. Jurdygo pisze:

  Nie chodzi tylko o emerytów wojskowych ale jeszcze,którzy służą w wojsku a którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 1999 r. Znam takich (Lekarz pracujący dodatkowo w szpitalu i płacący składki. ) Wybiera się na emeryturę i będzie dalej pracował w szpitalu i będzie w dalszym ciągu płacił składki zusowskie z które będzie przywłaszczało sobie państwo. Wystąpiłem w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Myślałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela, nie podął żadnej inicjatywy. Prof. Małgorzata Manowska, sędzia i naukowiec, skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego – podwójnych emerytur dla sędziów. Korzystając z tej sytuacji mój mecenas założył skargę kasacyjną, która nie wiadomo kiedy będzie rozpatrzona. O wyniku powiadomię.

 318. piotr pisze:

  Tez będę wysyłał do posłów wszystkich opcji

 319. Marek pisze:

  Na you tube mozna obejrzec transmisje ze spotkań wyborczych Donalda Tuska ,gdzie różne grupy społeczne
  przedstawiaja swoje problemy i stawiane są pytania o ich rozwiązanie. Jest duża oglądalnośc tych filmów . Myślę ,że ogląda to również i analizuje władza ,bo mamy rok kampanii wyborczej.
  Gdyby takie spotkanie odbyło się w miejscowości w ,której ktoś z nas mieszka to warto się wybrać i poruszyć ten problem.

 320. Edward pisze:

  Na moje pismo do senatorów otrzymałem odpowiedź z biura senatorskiego Agnieszki Gorgoń – Komor :
  Panie Edwardzie w pełni rozumiem Pana stanowisko i widzę wiele słuszności w Pana tezie. Uważam, że powinien Pan głośno mówić o swojej sytuacji i sytuacji Panu podobnym, zwracając się bezpośrednio do polityków obozu rządzącego, jako Ci politycy obecnie są w mocy ustawodawczej.

 321. Edward pisze:

  Poseł Paweł Szramka: Dziękuję za wiadomość, zwrócę się w tej sprawie do właściwego ministra.

  Odpowiedź na moje pismo z biura poselskiego Gabrieli Lenartowicz: „Bardzo dziękuję za przesłane pismo. Zapewniam, że zostanie w tej sprawie złożona stosowna interpelacja. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie prześle ją do Pana”

 322. Edward pisze:

  Odpowiedź senatora Zdrojewskiego
  Szanowny Panie,

  nawiązując do Pana korespondencji, na prośbę Pana senatora
  B.Zdrojewskiego informuję uprzejmie, iż temat jest mu znany i podjął go
  na 47. posiedzeniu Senatu RP, w dniu 4 sierpnia 2022r, kierując
  oświadczenie senatorskie w sprawie rozbieżności w zakresie uprawnień
  emerytalnych policjantów i wojskowych w zależności od czasu rozpoczęcia
  przez nich służby, do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
  Oświadczenie oraz odpowiedź jaką uzyskał dołączam do niniejszej
  wiadomości. Pragnę także poinformować, iż Pan senator pozostaje do dnia
  dzisiejszego w stałym kontakcie w ww. sprawie z przedstawicielami
  emerytowanych żołnierzy i policjantów.

  Z poważaniem
  Agata Mażanowicz
  dyr. biura senatorskiego B. Zdrojewskiego
  Więcej informacji dot. mojej korespondencji z posłami i senatorami RP w grupie na fb https://www.facebook.com/groups/685793363184457

 323. Marek pisze:

  Wydaje mi się, że dla każdej ekipy już rządzącej nie jesteśmy w kręgu ich zainteresowań wyborczych. Dlatego moim zdaniem wszelkie pisma z naszymi oczekiwaniami w sprawie emerytur dobrze by było rozesłać bezpośrednio do wszystkich liderów poszczególnych partii właśnie teraz przed wyborami. Może któraś z partii potraktuje nasze żądania jako swoje obietnice przedwyborcze i może w następnej kadencji coś by zdziałali.

 324. Marek pisze:

  Wydaje mi się, że dla każdej ekipy już rządzącej nie jesteśmy w kręgu ich zainteresowań wyborczych. Dlatego moim zdaniem wszelkie pisma z naszymi oczekiwaniami w sprawie emerytur dobrze by było rozesłać bezpośrednio do wszystkich liderów poszczególnych partii właśnie teraz przed wyborami. Może któraś z partii potraktuje nasze żądania jako swoje obietnice przedwyborcze i może w następnej kadencji coś by zdziałali.

 325. piotr pisze:

  Wczoraj t.j 10marca 2023r wręczyłem osobiście nasza petycje senatorowi Markowi Borowskiemu, posłankom
  Joannie Fabisiak ,Joannie Sekuła-Szmajdzińska w Nowym Tomyślu. obiecali ,że zainteresują się naszym problemem.

 326. Marek pisze:

  Oczywiscie sprawa rozliczenia nqszej pracy w 2 systemach poprzez 2 emerytury jest dla nas najkorzystniejsza i o to należy walczyć . Gdyby jednak były problemy ,istnieje alternatywna argumentacja . Służba wojskowa zgodnie z art.6 ustawy zaliczana jest do okresów składkowych ,co należy rozumieć w ten sposób ,że składki pozostały w budżecie .
  Budżet jak wiadomo wspomaga finansowo niewydolny ZUS czyli przekazuje niejako nasze składki do ZUS.
  Logicznie więc przy zawieszeniu emerytury wojskowej emerytura cywilna powinna uwzględnić lata służby wojskowej jako lata składkowe , co byłoby rozliczeniem całego okresu aktywności zawodowej.

 327. Marek 01 pisze:

  Opinia Marek z 10.03 2023 i Marek z 11.03 2023 to dwie różne osoby więc ,żeby się odróżnić będę używać Marek 01 ,gdyż byłem na forum pierwszy .
  Pozdrawiam

 328. Edward pisze:

  Na moje ok. 230 emalii do posłów i senatorów mam na razie kilka odpowiedzi. Ale nie poddaje się i zachęcam do działania. Proponuje wysyłać pisma do parlamentarzystów opozycji. Ja wysłałem do lewicy i PO.

  Odpowiedź Pani senator Danuty Jazłowieckiej
  Szanowny Panie Podpułkowniku,
  jestem głęboko przekonana, że emeryci mundurowi podejmujący dodatkową aktywność zawodową po przejściu na emeryturę mundurową powinni mieć możliwość pobierania emerytur z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.
  Całkowicie zgadzam się z Panem, że obecne przepisy kształtujące taki stan rzeczy odbiegają od konstytucyjnych zasad sprawiedliwości rozdzielczej, ochrony praw nabytych oraz sprawiedliwości społecznej. Co więcej są one niejednolicie interpretowane przez różne organy sądownictwa.
  Obiecuję, że napiszę w tej sprawie oświadczenie skierowane do Premiera RP.
  Serdecznie pozdrawiam,
  Danuta Jazłowiecka
  Senator RP

  Odpowiedź posła Mirosława Suchonia.

  Szanowny Panie
  W imieniu Pana Posła Mirosława Suchonia dziękuję za przekazane informacje. 
  Uprzejmie informuję, że Pan Poseł wystosował zapytanie poselskie w podobnej sprawie i czekamy na odpowiedź.
  Jak otrzymamy odpowiedź przekażemy ją wiadomości zainteresowanych stron i odniesiemy się do ewentualnych kwestii, które będą wymagały dodatkowego wyjaśnienia w Pańskiej sprawie.
  Poniżej przedstawiam pytania, które zostały skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiotowej sprawie:
  1. Czy Ministerstwo zna problem emerytów służb mundurowych, którzy na skutek niedoprecyzowanych ustawowo przepisów tracą ogromne środki z tytułu niekorzystnego dla nich rozliczania składek emerytalnych?
  2. Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w przepisach, które umożliwią rewaloryzację emerytur dla byłych pracowników policji i innych służb, bądź zmiany w docelowym przekazywaniu składek emerytalnych właściwym Zakładom Emerytalno Rentowym?

 329. Informacje od p. Edwarda – treści odpowiedzi od senatora B. Godyli:

  Dzień dobry,
  Panie Edwardzie ostatnio podjąłem interwencję w tej sprawie do Premiera Mateusza Morawieckiego.

  W oświadczeniach znajdzie Pan zarówno pismo jak i niesatysfakcjonującą nas odpowiedź w tej sprawie:
  Link:
  https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/nowe-oswiadczenia-senatorskie,978,10.html

  Beniamin Godyla
  Senator RP

 330. Marek01 pisze:

  Nie można się zgodzić z odpowiedzią min Szweda. Zdecydowana większośc mundurowych jest juz uprawniona do 2 a nie 1 emerytury ,a z czasem z przyczyn biologicznych wszyscy mundurowi będą pobierać 2 emerytury. Na czym więc ma polegać generalna zasada wypłaty jednej emerytury skoro wszyscy z czasem będą pobierać dwie?

 331. Marek01 pisze:

  Poza tym jest rzeczą niezrozumiałą ,że ze składek ubezpieczeniowych w naszym przypadku nie możemy z nich skorzystać ,ani przez doliczenie do emerytury wojskowej ,ani poprzez 2 emeryturę.
  ponieważ ,,składki mają byc przeznaczone na wypłatę świadczen dla innych podmiotów ” , a więc między innymi na 13 emerytury dla wszystkich bez limitu wysokości świadczenia. Czyli emeryt ,który pobiera jak podała prof .Manowska emeryturę 35000zł również otrzyma 13 na którą składają się nasze składki. Czy na tym ma polegać zasada sprawiedliwości społecznej zawarta w art,2 Konstytucji.

 332. Wiesław pisze:

  Uważam że te listy,,,,,, petycje, itp nic nie dadzą. Jest to mydlenie oczu, że posłowie senatorowie coś robią w naszym imieniu. Jedynie mądrym działaniem i konkretnym jest podjęcie inicjatywy i próby opracowania i przedłożenia do Sejmu obywatelskiego lub poselskiego projektu zmian zapisów prawa w tym naszym problemie. Pozytywnym przykładem jest działanie senatora Borowskiego w sprawie emerytur kobiet z rocznika 1953 /skuteczne uruchomił i zrealizował inicjatywe ustawodawczą i doprowadził do zmiany prawa na korzyść tych kobiet/. Dlatego ja pisze do parlamentarzystów aby któryś z nich podjął takie działania. Efektów brak.

  • Teo pisze:

   Koledzy, po wpisie Wiesława przed chwilą wysłałem mail do senatora Marka Borowskiego opisujący naszą sprawę i prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Teo

 333. Wiesław pisze:

  Ja wysłałem nawet nie odpowiedział

 334. Informacja od p. Edwarda – pisma wysłane do pana i pani senator

  Szanowny Panie Senatorze dziękuję za odpowiedź na moje pismo z dnia 6 marca 2023 roku. Zdaję sobie sprawę, że obecny stan prawny nie pozwala niektórym emerytom mundurowym, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem skorzystanie ze zgromadzonych środków w ZUS.
  W sprawie emerytur dla służb mundurowych, którzy pełnili służbę przed 2 stycznia 1999 roku, skierowano już bardzo dużo interpelacji poselskich oraz napisano wiele artykułów. Udzielający odpowiedzi stoją na stanowisku , że obowiązujące regulacje zawarte w art. 95 ustawy emerytalnej należy uznać za prawidłowe. Twierdzą, że nie istnieją zatem uzasadnione powody, aby dokonywać ich zmiany w kierunku umożliwienia pobierania przez niektórych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy służb mundurowych (powołanych do służby przed dniem 2 stycznia 1999 r.) dwóch świadczeń: emerytury mundurowej i emerytury z powszechnego systemu emerytalnego (emerytury z FUS).
  Nie można się zgodzić z odpowiedzią min. Stanisława Szweda, że osoba, która wstąpiła do służby przed dniem 2 stycznia 1999 r. może pobierać tylko jedną z przysługujących emerytur: emeryturę mundurową (obliczoną za okresy służby oraz „cywilnej” pracy) albo emeryturę z FUS. Przecież zdecydowana większość mundurowych jest już uprawniona do dwóch a nie jednej emerytury a z czasem z przyczyn biologicznych wszyscy mundurowi będą pobierać dwie emerytury. Na czym więc ma polegać generalna zasada wypłaty jednej emerytury skoro wszyscy z czasem będą pobierać dwie?
  Rozbieżne wyroki sądów powszechnych w sprawie prawa do świadczenia emerytalnego z ZUS dla niektórych mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 2 stycznia 1999 r., i mają obliczone świadczenie na zasadach (a nie na podstawie) art. 15a ustawy emerytalnej mundurowej, dobitnie wskazuje na lukę tetyczną tych uregulowań prawnych.
  Wyrok SN z 24 stycznia 2019 r., + ok. 100 wyroków sądów okręgowych i ponad 20 sądów apelacyjnych były korzystne dla emerytów.
  Natomiast uchwała SN z 15 grudnia 2021 r. odmiennie.
  Na skierowanie mojego pisma w dniu 6 marca 2023 r. skłonił mnie wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjnego przepisu dot. sędziów, którzy zgromadzili składki w powszechnym systemie ubezpieczeń a nie mogą pobierać drugiej emerytury. Dlatego zwróciłem się do Pierwszego Prezesa SN z pytaniem czy złoży podobny wniosek w sprawie emerytur dla służb mundurowych. Dyrektor Biura Studiów i Analiz poinformował mnie, że sprawa mojego pytania jest na etapie wstępnej oceny zasadności wystąpienia z takim wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
  Znając jakie zawirowania są w obecnym TK trudno liczyć na rozpatrzenia wniosku SN dot. sędziów, oraz czy i jak Biuro Studiów i Analiz SN oceni zasadność wystąpienia z wnioskiem dot. emerytów mundurowych do Trybunału.
  Jestem głęboko przekonany, że emeryci mundurowi podejmujący dodatkową aktywność zawodową po przejściu na emeryturę mundurową powinni mieć możliwość pobierania emerytur z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, aby cały okres aktywności zawodowej przekładał się na wysokość świadczenia.

  Dlatego na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, zwracam się do Pana senatora o rozważenia podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin.

 335. piotr pisze:

  Wysłałem dzisiaj 6 petycji do posłów różnych opcji wysyłam w/g alfabetu co dzień do paru

 336. Edward pisze:

  Na fb w grupie „Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej” pojawił sie wątek cyt,:
  „Sugeruję wytoczenie pozwu zbiorowego. Mam wrażenie, że jest to jedyna metoda odzyskania swoich składek do ZUS-u.”
  Do ZUS można się zwrócić o zwrot nie należnie pobranych składek, a nasze składki były pobierany w świetle obowiązujących przepisów. Moim zdaniem pozew zbiorowy w naszej sprawie nie ma zastosowania. Proszę Panią mecenas o krótki komentarz.

  • Zgadzam się z Pana stanowiskiem. Tytuł ubezpieczenia (najczęściej stosunek pracy) istniał, więc nie można mówić, że składki były nienależnie pobrane. Z obowiązujących przepisów wynika obowiązek podlegania ubezpieczeniom, a więc i obowiązek płacenia składek. Jednocześnie bodajże TK podważył ekwiwalentność składki (czyli w skrócie – można wpłacać i nic nie dostawać w zamian). Poza tym tego typu roszczeń formalnie (z uwagi na przedmiot) nie można dochodzić w postępowaniu grupowym (zasadniczo oczywiście, bo widzę możliwość jakiejś karkołomnej konstrukcji prawnej, która przekonywałaby, że roszczenie ma charakter bezpodstawnego wzbogacenia, ale nie wiem czy by się to przyjęło).

 337. Edward pisze:

  Dziękuję i pozdrawiam

 338. Edward pisze:

  Dzisiaj w grupie emerytura cywilna obok emerytury wojskowej członek naszej grupy zamieścił następującą informację.
  Witam wszystkich,
  aktualnie – 17.03 godz. 18.10 trwa spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami Bytomia. Jeden z uczestników podniósł nasz problem. Tusk obiecał mu że jutro klub poselski zajmie sie tą sprawą – maja grupę ds. emerytur, ZUS, itp. i da mu odpowiedź. Zapytam za kilka dni mojego posła -Czesława Mroczka – byłego wiceministra obrony narodowej.

 339. Marek 01 pisze:

  Bardzo dobra informacja , spotkanie pokazywała TVN-24 więc widziała cała Polska i problem musi być potraktowany powaznie. Jeszcze gdyby udało się komuś na kolejnym spotkaniu go powtórzyć byłoby jeszcze lepiej .
  Jeżeli chodzi o zwrot składek to moja sprawa oczekuje na apelacje od VII 2020 i orientacyjny termin jej rozpatrzenia
  to 2-a połowa 2024.
  Min.Szwed powołuje się na wyrok TK w sprawie dopuszczalności zawłaszczenia składki , ale TK miał różne wyroki w sprawach charakteru składki ,które sa sprzeczne ,podobnie jak sprzeczne wyroki w naszej sprawie wydał SN.
  Np. wyrok K7/12 z dn.15.072013 gdzie TK stwierdza ,że …składki na ubezpieczenie społeczne cechuje wręcz indywidualna odpłatność. Oznacza to .że mamy prawo do korzystania ze środków gromadzonych przez wszystkich ubezpieczonych

 340. Edward pisze:

  W grupie na fb „Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej” członek naszej grupy udostępnił następująca informacje:
  Szanowni Państwo,
  Tak jak wcześniej deklarowałem wczoraj tj. 17.03.br. spotkałem się w Ińsku z Prezesem PSL Panem Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem. Pan Prezes odwiedza różne regiony Polski i prezentuje projekt swojej partii Uczciwa Polska. Wziąłem udział w takim spotkaniu, które zaliczam do udanych i merytorycznie dobrze przygotowanych. Wcześniej jednak przed spotkaniem odbyłem trochę wymuszoną rozmowę i w czasie około 15 minut zaprezentowałem swój ( nasz problem).
  Ponieważ mój rozmówca był zaskoczony treścią rozmowy i był przeziębiony, a zbliżała się godzina spotkania ( 16.00) uzgodniliśmy, że w najbliższym tygodniu prześlę na adres rzecznika prasowego PSL Pana Miłosza Motyki sprawę, którą prezentowałem w rozmowie i wtedy pan Prezes ustosunkuje się do zaprezentowanego problemu. Obecnym przy rozmowie był poseł Radosław Lubczyk, który wspierał mnie uzupełniając moją wypowiedź.
  Szanowni Państwo, Koledzy w tej „ZUS-owskiej niedoli” ta rozmowa utwierdziła mnie w przekonaniu, że trzeba mówić, mówić, pisać, bo politycy albo wiedzą o naszej krzywdzie mało, albo nie wiedzą nic, a jak wiedzą to szybko zapominają. Nikt nam tego problemu nie załatwi bez naszego dużego zaangażowania w akcję prezentowania tej niegodziwości jaka nas spotkała. Pozdrawiam i zachęcam do aktywności.

 341. Marek01 pisze:

  Zgadza się ,potrzebna jest stała presja. Jestem np. pełen uznania dla niepełnosprawnych i ich opiekunów ,którzy zdołali uzbierać 200 000 podpisów pod projektem obywatelskim ,sa obecni prawie na każdym spotkaniu z premierem Tuskiem
  i rząd powoli ,ale jednak ustępuje i myślę ,że im się uda osiągnąć cel.
  My również musimy działać.

 342. piotr pisze:

  DZISIAJ WYSŁAŁEM PETYCJE DO POSŁÓW NA literę, A jutro na B

 343. Edward pisze:

  Informacja z biura poselskiego na moje pismo z dnia 6 marca 2023 r.
  Dzień dobry,

  Poseł Paweł Szramka skierował do Minister Rodziny i Polityki Społecznej interpelację w sprawie opisanego przez Pana problemu z emeryturą. 

  Z wyrazami szacunku
  Damian Wasilewski
  Dyrektor Biura Poselskiego

 344. Władysław pisze:

  Dzień dobry!
  Myślę, że zasadne byłoby rozeznanie ilości funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy byliby uprawnieni do podjęcia Inicjatywy ustawodawczej, która przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (zakładam, że najbardziej zainteresowaną tą instytucją będzie właśnie ta kategoria obywateli). Należy też mieć na uwadze, że pracę po służbie podejmują również osoby, które nie miały wysługi dającej 75% podstawy wymiaru emerytury. Dosyć kategoryzowania obywateli, którzy swoje najlepsze lata życia poświęcili służbie dla Ojczyzny, a często odchodzili ze służby nie z własnej inicjatywy, a z powodu zmian systemowych.

 345. Edward pisze:

  W dniu 20 marca 2023 roku otrzymałem z biura poselskiego Pawła Szramka następująca odpowiedź.
  „Interpelacja do Minister Rodziny i Polityki Społecznej ws. problemu emerytów mundurowych
  Szanowna Pani Minister,
  Chciałbym zwrócić Pani uwagę na problem emerytów mundurowych, którzy z powodu niezgodnych stanowisk sądów oraz braku jasnych przepisów prawa, są pozbawiani swoich uprawnień emerytalnych.
  Pragnę poruszyć kwestię emerytury jednego z moich wyborców, który po 30 latach służby w Wojskowym Biurze Emerytalnym otrzymuje emeryturę mundurową. Od 2003 roku pracował on w Sądach Rejonowych oraz administracji samorządowej, zatem z jego uposażenia pobierano składki na ZUS. Niedawno ZUS przyznał mu emeryturę cywilną, ale zawiesił jej wypłatę, argumentując, że jest on uprawniony do innego świadczenia emerytalnego. Po skierowaniu odwołania od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Rybniku, otrzymał on pozytywny wyrok nakazujący organ rentowy wypłatę emerytury. Niestety, ZUS złożył apelację, która została uwzględniona przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, który oddalił odwołania emeryta.
  Sprawa ta jest trudna i ma charakter ponad prawny, co potwierdza fakt, że dotychczasowe orzecznictwo sądów najwyższych wzajemnie się wyklucza.
  Zwracam się do Pani Minister z prośbą o zainteresowanie się tym problemem, który dotyczy emerytów mundurowych, którzy po latach służby i opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, są pozbawiani swoich zasłużonych emerytur.
  Aktualnie obowiązujące przepisy są niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, co wprowadza arbitralność w kwestii przyznawania emerytur oraz neguje ideę sprawiedliwości rozdzielczej. Emeryci mundurowi pozbawieni są prawa do realizacji swoich świadczeń, co staje się sprzeczne z koncepcją systemu ubezpieczeń społecznych. Każdy, kto uiszcza składkę na ubezpieczenia społeczne z tytułu podjętej aktywności zawodowej, powinien mieć prawnie zabezpieczoną możliwość uzyskania określonego świadczenia.
  Z uwagi na powyższe, zwracam się z pytaniem, czy podjęte będą przez Ministerstwo działania w celu rozwiązania problemów emerytów mundurowych?”
  Pozdrawiam
  Damian Wasilewski
  Dyrektor Biura Poselskiego

 346. Edward pisze:

  Pan Henryk z Tarnowski Gór na spotkaniu z Donaldem Tuskiem zadał pytanie dot. emerytury z ZUS dla emerytów mundurowych.
  Link ze spotkania w Bytomiu.
  W nagraniu w 48 min 05 sek.

 347. Marek01 pisze:

  Dobrze ,że Pan Henryk powołał się również na górników i emerytury zagraniczne / w tym premiera Tuska ,który od razu
  zrozumiał aluzję /.

 348. Eukazm pisze:

  Na koniec swej odpowiedzi Pan Tusk na słuszne pytanie Pana Henryka dot. emerytury z ZUS dla emerytów mundurowych, nie stwierdził że nie wypłacanie należnych emerytur z ZUS jest to niezgodne z Konstytucją RP.
  Emeryci mundurowi wnosili już petycje w sejmie w czasach rządu Pana Tuska.
  Powinien oświadczyć w tym miejscu, że emeryci mundurowi są traktowani nie zgodnie z Konstytucją RP.

  • Edward pisze:

   O niezgodności ustaw z Konstytucją RP orzeka Trybunał Konstytucyjny a nie Tusk na spotkaniu z wyborcami.

 349. piotr pisze:

  Dzisiaj wysłałem petycje do posłów na literę B

 350. piotr pisze:

  Nowy Tomyśl dnia 10,03,2023
  Szanowana/y Pani/n

  Chciałbym zapytać, czy uważa Pani/n, że nie jest w porządku to, że emeryci mundurowi podejmujący dodatkową aktywność zawodową, po przejściu na emeryturę mundurową nie mogą pobierać emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, pomimo, że pobierano im składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?
  Czy uważa, Pani/n, że przepisy kształtujące taki stan rzeczy są niezgodne m.in. z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości rozdzielczej, ochrony praw nabytych oraz sprawiedliwości społecznej?
  Jestem emerytowanym żołnierzem zawodowym.
  Obowiązujące przepisy nakazują pracującym – po zwolnieniu ze służby emerytom mundurowym opłacać składki emerytalno – rentowe, nie dając w zamian możliwości doliczenia ich do ich świadczenia emerytalnego, w którym za opłacaną składkę ubezpieczeniową nabywa prawo do świadczenia. Należy podkreślić, że emeryt „mundurowy” niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego „cywilnego” ubezpieczenia w swojej emeryturze.
  Biorąc pod uwagę przepisy Konstytucji, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz sprzeczne stanowiska Sądu Najwyższego skłaniają mnie to do zastanowienia: czy emeryt mundurowy podejmując dodatkową prace bez prawa do drugiego świadczenia nie zasługuje na zainteresowanie się Pani/a zasygnalizowanym problemem.
  Obecny stan prawnym jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej, bo w sposób arbitralny, a przy tym całkowity, zaprzecza idei sprawiedliwości rozdzielczej przewidującej przyznanie świadczenia z ubezpieczenia społecznego na podstawie kryterium pracy. Skoro, bowiem pozbawia się emeryta mundurowego prawa do realizacji świadczenia, to bezprzedmiotowe staje się podleganie przez niego ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym. Nie przemawia za tym również konieczność solidaryzmu ubezpieczonych. Rozumienie tej zasady powinno, bowiem na gruncie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych zakładać, że każdy, kto uiszcza składkę na ubezpieczenia społeczne z tytułu podjętej aktywności zawodowej ma teoretyczną, ale prawnie zabezpieczoną możliwość uzyskania określonego świadczenia.
  Podobne stanowisko wyraziła Pani Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego we wniosku: sygn. K 14/22 z dn. 01.12.2022 skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art.100 § 6 i § 7. Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. Dz.U. z 2020 poz. 2072 ze zm. : „W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z zastrzeżeniem § 7). Jest niezgodny z konstytucją. Biorąc pod uwagę sprzeczne stanowiska Sądu Najwyższego skłania mnie to do zastanowienia czy sędzia podejmując dodatkowa prace bez prawa do drugiego świadczenia jest w innej sytuacji niż emeryt mundurowy podejmujący aktywność zawodową. Zaznaczając, że zasada waloryzacji emerytur mundurowych jest mniej korzystna od waloryzacji świadczeń sędziów i prokuratorów. Emeryci mundurowi, którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 1999 r., zostali pozbawieni praw nabytych w zakresie zasad waloryzacji i tu powstał problem o świadczenia emerytalne z ZUS za lata cywilnej aktywności zawodowej. Normy prawne regulujące zbieg świadczeń, w przypadku niektórych mundurowych, dotyczą zbiegu świadczeń częściowych. I to zagadnienie umknęło uwadze SN w uchwale z 15 grudnia 2021 r. Sędziowie otrzymują 75% emerytury w wysokości ich ostatniego uposażenia, ale ich waloryzacja przebiega w ten sposób, że po każdej podwyżce uposażeń czynnych sędziów, organy finansowe sądów, bo to one wypłacają emerytury sędziowskie, sędzia emeryt otrzymuje podwyżkę w wysokości 75% kwoty podwyżki czynnego sędziego. Natomiast emeryt mundurowy ma waloryzacje opartą na dwóch wskaźnikach: Inflacji i realnym wzrostem wynagrodzeń. Z racji prostego rozumienia sprawiedliwości zadaję sobie pytania:, co ze składkami? Czy Rzeczypospolita Polska ma zamiar je zawłaszczyć, czy oddać w formie drugiego świadczenia, czy wypłacić je płatnikom? Liczę, że zwróci Pani/n uwagę na zasygnalizowany problem i podejmie inicjatywę ustawodawczą ukierunkowaną na stworzenie zmian w ustawach, które umożliwią emerytom mundurowym skorzystanie z wpłacanych składek na ZUS. Znając zawirowania w obecnym TK, trudno przewidzieć, kiedy sprawa wniosku I Prezesa SN w sprawie uznania niekonstytucyjnych zapisów dotyczących sędziów, będzie rozpoznawana i jakie skutki prawne w niesie w omawianej sprawie.
  Dlatego zwracam się do Pani/a o stanowisko w tej sprawie oraz co Pani/n zrobi lub ewentualnie, co zrobił w kwestii zmiany niekorzystnych przepisów emerytalnych dot. emerytów mundurowych.
  Z poważaniem
  Piotr Nowak
  Os. PÓŁNOC 6/6
  64-300 Nowy Tomyśl
  EMAIL:nowak.021@op.pl

 351. Edward pisze:

  Cieszę się, że zostało wykorzystane moje opracowanie.
  Pozdrawiam EB

 352. piotr pisze:

  uważałem ,że to b.dobra petycja gdy się ukazała to myślałem , że warto to rozpropagować chyba Pan się nie gniewa,że to wykorzystałem. Cel mamy wszyscy ten sam.
  pozdrawiam PN

  • Edward pisze:

   Proszę korzystać. Ja wysłałem pisma do posłów KO oraz lewicy. Sugeruje wysyłać do pozostałych klubów

 353. Marek01 pisze:

  Myślę ,że Pan Henryk dobrze wybrał premiera Tuska do rozwiązania tego problemu ,gdyż podobnie jak inni europarlamentarzyści będzie pobierał 2 emerytury : unijną i polską zgodnie z przepisami, więc osobiście rozumie o co chodzi.
  Nie ma tu zastosowania zasada zbiegu ,czyli zasada niewywiązania się ze zobowiązania emerytalnego jednego systemu jak w naszym przypadku.
  Nowa zasada wprowadzona od 01.01.1999 odeszła od generalnej zasady wypłaty jednego świadczenia / czego nie może lub nie chce zrozumieć min Szwed/ i wprowadziła nowa zasadę ,która polega na wywiązywaniu się systemów ze
  swoich zobowiązań.Czyli każdy system realizuje wyłącznie swoje zobowiązania.
  Zmiana przepisów mogłaby polegac np. na możliwości ponownego przeliczenia naszych emerytur bez doliczania do wojskowej emerytury lat cywilnych.: czyli WBE wypłaca emeryturę wyłącznie za służbę , a ZUS za pracę i składki.
  Może jeszcze będzie okazja ,żeby zapytać premiera Tuska jak widzi rozwiązanie tego problemu.

 354. Edward pisze:

  23 marca o godz. 8:45 wysłałem pismo następującej treści

  POSEŁ NA SEJM RP BORYS BUDKA
  PRZEWODNICZĄCY KLUBU PARLAMENTARNEGO KOALICJI OBYWATELSKIEJ

  Szanowny Panie Pośle

  W dniu 6 marca wysłałem do Pana Posła emalia, w którym opisem problem dot. niektórych emerytów mundurowych. Do dzisiaj nie doczekałem się reakcji na zasygnalizowany problem. Zajdę sobie sprawę, że wynika to z nawału zadań. Do skierowania powtórnego pisma do Pana Posła zainspirowało mnie spotkanie, które odbyło się w dniu 17 marca w Bytomiu. Na tym spotkaniu Pan Henryk z Tarnowski Gór zadał pytanie przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi: dlaczego ZUS zawieszenia wypłatę emerytur dla byłych żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem. Omówił niesprawiedliwe i według mnie niekonstytucyjne zapisy ustaw. Podkreślił, że każdy kto uiszcza składkę na ubezpieczenia społeczne z tytułu podjętej aktywności zawodowej w Polsce ma teoretyczną, ale prawnie zabezpieczoną możliwość uzyskania określonego świadczenia.

  Pan przewodniczący Donald Tusk odpowiedział min: cyt. „Mam nadzieję że do jutra będę miał dla pana informacje. Jutro na klubie poproszę, mamy całą grupę posłanek i posłów, którzy zajmują się sprawami zusowskimi i emerytalnymi. Poproszę o rekomendacje w tej sprawie Domyślam się , że to wymaga zmian ustawowych ale jutro na klubie ..dziękuje za sygnał”. Koniec cytatu.
  Mam pytanie.
  1. Czy jak zapewniał pan Donald Tuska, na klubie była poruszana sprawa niektórych emerytów mundurowych, którzy podjęli aktywność zawodową po zakończeniu służby i pomimo odprowadzanych składek są pozbawieni emerytury z ZUS.
  2. Czy Pan Donald Tusk przekazał Panu Henrykowi informacje dot. omawianej sprawy.

  Ponieważ pytania i odpowiedzi były składane publicznie proszę przekazać jakie informacje dot. opisywanej sprawie przekazał Pan Donald Tusk Panu Henrykowi.

 355. piotr pisze:

  Wysłałem dzisiaj do posłów na literę D,E,F

 356. Edward pisze:

  23 marca 2023 r. o godz. 10:20 na adres e mail biura Platformy Obywatelskiej wysłałem pytania do Donalda Tuska:
  1. Czy, jak zapewniał Pan na klubie była poruszana sprawa niektórych emerytów mundurowych, którzy podjęli aktywność zawodową po zakończeniu służby i pomimo odprowadzanych składek są pozbawieni emerytury z ZUS.
  2. Czy Pan przekazał Panu Henrykowi informacje dot. omawianej sprawy.
  Ponieważ pytania i odpowiedzi byłe składane publicznie proszę przekazać jakie informacje dot. opisywanej sprawie przekazał Pan Panu Henrykowi.

 357. piotr pisze:

  Dzisiaj wysłałem petycje do posłów na literę D,E,F.

 358. Teo pisze:

  Dzisiaj wysłałem maile opisujące naszą sprawę do posłów Neumanna, Nitrasa i Treli, w konkluzji prosząc o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Nikt z posłów do których pisałem poprzednio mi nie odpowiedział, niestety.

 359. piotr pisze:

  DZISIAJ WYSŁAŁEM PETYCJE DO POSŁÓW NA literę G

 360. Edward pisze:

  Szanowny Panie Pułkowniku,

  informuję, iż złożyłem w dniu 24 marca br., zapytanie dotyczące Pana sprawy do Pana Przemysława Sobolewskiego Dyrektora Biura Analiz Sejmowych z prośbą o przedstawienie analizy.
  W załączeniu pozwalam sobie przekazać kopię zapytania.

  Z poważaniem

  Jacek Czerniak
  Poseł na Sejm RP

 361. Edward pisze:

  28. 03.2023 r. otrzymałem pismo z biura poselskiego Tomasza Treli
  Dzień dobry,
  w załączniku przesyłam odpowiedź Pana Posła na skierowane do nas pismo.
  Z poważaniem
  Martyna Milczarek
  Asystentka Posła Tomasza Treli

  W treści pisma poseł napisał, że lewica nie wejdzie do żadnego rządu w którym prawa nabyte nie wrócą do służb mundurowych, które zostały im zabrane Oraz, że lewica zawsze stała i stoi za służbami mundurowymi.

 362. piotr pisze:

  DZISIAJ WYSŁAŁEM PETYCJE DO POSŁÓW NA liter H,I,J

 363. Edward pisze:

  Z powodu małego zainteresowani parlamentarzystów na moje pisma, dzisiaj tj. 30.03.2023 roku wysłałem pocztą na adres: Donald Tusk, Biuro Krajowe Platforma Obywatelska RP, ul. Wiejska 12a. Pismo polecone, za potwierdzeniem, z dopiskiem na kopercie „Do rąk własnych”.
  Na zakończenie pisma napisałem:
  „Uważam, że jako wyborca oraz Obywatel Polski zasługuje na jakąkolwiek odpowiedź. Wystarczyło napisać: nic nas ta sprawa nie interesuje, to nie my rządzimy, a jak będziemy rządzić to zrobimy zmiany. Albo nic nie zrobimy, bo macie już swoje lata i za kilka lat sprawa z przyczyn naturalnych sama się rozwiąże”.

 364. Jurdygo pisze:

  Jurdygo.
  Panie Edwardzie!
  Martyna Milczarek
  Asystentka Posła Tomasza Treli (W treści pisma poseł napisał, że lewica nie wejdzie do żadnego rządu w którym prawa nabyte nie wrócą do służb mundurowych, które zostały im zabrane ) niech się nie kompromituje i nie odpisuje bzdur. Klub lewicy może złożyć projekt ustaw ,który może naprawić ustawy ,które zostały uchwalone z naruszeniem „ Konstytucji”.
  Widocznie posłowie lewicy też nie są zainteresowani naszą sprawą- co my rezerwiści z rodzinami i przyszli żołnierze rezerwy(służący a powołani przed 1998r) uwydatnią to podczas przyszłych wyborów parlamentarnych.

 365. Edward pisze:

  Dla lewicy, grupą docelową są pozbawieni praw nabytych, mundurowi przez ,,ustawą dezubekizacyjną”. Nasza sprawa raczej nie leży w ich zainteresowaniu. Porostu poseł Trela coś tam wyskrobał, bez dokładnego zapoznania się z treścią mojego pisma.

 366. Edward pisze:

  Dzisiaj otrzymałem na swojego emaila następującą wiadomość: Witam Kolegów, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym grupa posłów lewicy złożyła projekt ustawy EW – 020 – 1177/23 dotyczący zmian w ustawie emerytalnej ZUS umożliwiających pobieranie dwóch emerytur. Jednocześnie w imieniu grupy inicjatywnej zwracam się do Kolegów o przekazanie podziękowań szczególnie dwóm posłom lewicy, którzy zajęli się naszymi problemami. Podziękowania proszę kierować na adresy e-mail:biuro.szczepanski@wp.pl i biuro@ksmiszek.plZ poważaniem Rysiek Ludwik Wojtera

 367. Wiesław pisze:

  A Pan i Marszałek wrzuci go do zamrażalki i będzie się mroził. W reakcjach posłów widać już kampanie wyborcz

 368. Marek01 pisze:

  Jeśli tak się stanie to przynajmiej bedziemy wiedzieć na kogo nie oddamy głosu .

 369. Edward pisze:

  Na moje pismo skierowane do Kancelaria Prezydenta RP w dniu 29 .12.2022, dzisiaj tj. 30.03.2023 r. odpowiedział dyrektor Biura Prawa i Ustroju Robert Brochocki. Napisał min. że:
  1. KPRP dokonuje analizy wszystkich propozycji zamian przepisów nadesłanych do Prezydenta RP
  2. Pomimo, że Prezydent ma prawo zgłosić inicjatywę ustawodawczą, ale najczęściej z tego prawa korzysta Rada Ministrów.
  3. Dlatego zagadnienie, które poruszyłem w piśmie jest w gestii działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”
  4. Dlatego moje pismo kierowane do KPRP, zostało przekazane do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy zgłoszonej propozycji zmian przepisów.

 370. Postulat pisze:

  Dzieje się – a może musimy się skrzyknąć i pod sejm tak jak pielęgniarki, górnicy, rolnicy i inne grupy społeczne walczące o ukradziona przez ZUS emeryturę?

 371. Marek01 pisze:

  Projekt Lewicy jest nie całkiem jasny , bo zrozumiałem go w ten sposób ,że wyklucza on z 2-giej emerytury osoby ,które doliczyły sobie lata cywilne . Ale mimo doliczenia z reszty lat cywilnych mają wyliczoną emeryturę cywilną ,która nie będzie wypłacana . Więc znowu zasada zbiegu się nie zmieni .
  Chyba ,że projekt zakłada ponowne przeliczenie emerytury wojskowej ,ale już bez doliczania lat cywilnych.

 372. Marek01 pisze:

  Kolejny emeryt mundurowy na spotkaniu z premierem Tuskiem w Chełmnie poruszył problem zawłaszczonych składek
  i braku z tego tytułu ekwiwalentu w postaci ,albo doliczenia lat pracy cywilnej do emerytury mundurowej ,albo 2 –
  emerytury. W odpowiedzi premier wskazał ,że do rozwiązania tego problemu w optymalny sposób powołał specjalistów
  którzy pod kierunkiem Tomasza Siemoniaka wypracują najlepsze rozwiązanie .

 373. Edward pisze:

  Donald Tusk na spotkaniu w Chełmnie. Poruszona sprawa emerytur z ZUS ( 1godz.35 min.05 sek.)

  • Eugeniusz pisze:

   Pytanie z 1 godzina 35 minut jest konkretne.
   Chciałbym usłyszeć od Pana Tuska w odpowiedzi na to pytanie że jest to dyskryminacyjne i poniżające traktowanie emerytów mundurowych w stosunku do pozostałych grup społecznych.
   Nie usłyszałem także w odpowiedzi Pana Tuska na zadane pytanie, że takie traktowanie emerytów mundurowych rozpoczynających służbę przed 1999 rokiem jest niezgodne z Konstytucją RP. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa.

 374. piotr pisze:

  DZISIAJ WYSŁAŁEM PETYCJĘ NA LITERY K,L,Ł

 375. piotr pisze:

  Nie zajmuje się polityką społeczną i systemem emerytalnym, proponuje zwrócić się do posłów z Komisji Spraw Społecznych i Rodziny.
  KLubnauer

  Wysłane z iPhone’a

  Taką odpowiedz otrzymałem od w/w posłanki.

 376. piotr pisze:

  DZISIAJ WYSŁAŁEM PETYCJĘ DO POSŁÓW NA LITERE M

 377. piotr pisze:

  DZISIAJ WYSŁAŁEM PETYCJE DO POSŁÓW NA LITERĘ N

 378. piotr pisze:

  Wysłałem teraz petycje do posłów na literę O

 379. Teo pisze:

  Piotrze, czy uzyskałeś już jakieś zainteresowanie posłów objawione odpowiedzią i ewentualnie deklaracją działania?

 380. Marek01 pisze:

  Zgodnie z deklaracją Premiera Tuska wypowiedzianą na spotkaniu w Chełmnie koordynatorem prac nad reformą ,
  która ma zmienić niesprawiedliwe przepisy został minister Tomasz Siemoniak .
  Napisałem do niego wniosek ,z propozycją poprawienia projektu lewicy w ten sposób ,że prawo do 2-ej emerytury powinno objąć też tych ,którzy nie mogli dokończyć służby ze względów zdrowotnych i byli zmuszeni doliczyć sobie lata cywilne. Inaczej mówiąc emerytura wojskowa powinna się składać z lat czysto wojskowych / art. 6 lata składkowe/
  a cywilna z lat cywilnych ,czyli każdy system realizuje wyłącznie swoje zobowiązania/ tak jak mają pozostali emeryci/
  Myślę ,że najlepszym adresatem naszych petycji jest właśnie minister Tomasz Siemoniak ,gdyż na pewno Premier Tusk na kolejnym spotkaniu wyborczym ,może zostać zapytany o postępy i propozycje KO dla rozwiązania tej sprawy

  ,

 381. piotr pisze:

  TYLKO OD POSŁANKI LUBNAUR OTRZRZYMAŁEM ODPOWIEDZ

  DZIĘKUJĘ PANI POSŁANKO jest Pani pierwszą osobą ,która zareagowała na prośbę i poparcie emerytów mundurowych. Próbujemy uruchomić wszystkich posłów.

  ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT
  W dniu 2023-04-06 10:11:17 użytkownik Katarzyna Lubnauer napisał:
  Nie zajmuje się polityką społeczną i systemem emerytalnym, proponuje zwrócić się do posłów z Komisji Spraw Społecznych i Rodziny.
  KLubnauer

  Wysłane z iPhone’a

  Wiadomość napisana przez nowak.021@op.pl w dniu 06.04.2023, o godz. 09:19:

 382. Jurdygo pisze:

  W dniu 2023-04-06 10:11:17 użytkownik Katarzyna Lubnauer napisał:
  Nie zajmuje się polityką społeczną i systemem emerytalnym, proponuje zwrócić się do posłów z Komisji Spraw Społecznych i Rodziny.Typowa spychologia Partia „Nowoczesna” którą reprezentuje POSŁANKI LUBNAUR może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą o poprawienie niekonstytucyjnej ustawy. Znamy takich posłów którzy mają usta pełne patriotycznych sloganów a widać okradanie i przywłaszczanie przez Państwo składek zusowskich dziesiątki tysięcy pracujących emerytów mundurowych oraz przyszłych powołanych do wojska przed 1998r ich nie interesuje. Wiemy już wraz z rodzinami na jakich posłów w przyszłych wyborach nie należy głosować.

 383. Edward pisze:

  Klub Koalicji Obywatelskiej złożył 17 kwietnia 2023 r. w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

  https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/wyzsze-swiadczenia-dla-emerytow-mundurowych-ktorzy-pracowali-dalej-w-cywilu?fbclid=IwAR2wkKMJAoXsNqWU5lHuBWOTPbYtTI7RmcPJS-I8F6r9CY46ytIaD-7cRiY

 384. Wiesław pisze:

  Jestem pewien że ten projekt trafi do zamrażalki sejmowej ,gdyż został złożony przez Klub Koalicji Obywatelskiej.

 385. piotr pisze:

  Wysłałem teraz petycje do posłów na literę P,R

 386. Marek01 pisze:

  Zarówno projekt Lewicy jak i KO nie spełnia oczekiwań wszystkich emerytów wojskowych i tworzy kolejny podział
  na tych ,którzy emeryturę wojskową mają obliczoną wyłącznie za okres służby i na tych którym brakujące lata służby uzupełniono latami cywilnymi . Projekty zakładają ,że prawo do drugiej emerytury będzie przysługiwać tylko pierwszej grupie , a druga grupa traci składki i emeryturę . Warto zauważyć ,że oba projekty zostały napisane bez konsultacji z naszym środowiskiem i są oparte o argumentację pierwszego wyroku SN , de facto już nieaktualnego .

 387. Magda pisze:

  Warto również zainteresować się sprawa dziedziczności składek na ZUS. Jeśli ktoś pracował całe życie w „ cywilu” to jego składki przekazane do ZUS podlegają dziedziczeniu. A jak się sprawa ma ze składkami od wojskowych, którzy po skończona ej służbie wiele lat pracowali i płacili składki Do ZUS?

 388. piotr pisze:

  Dziękuję, dziś zapowiedzieliśmy projekt ustawy w tej sprawie.
  TS

  TAK DZISIAJ PODZIEKOWAŁ MI POSEŁ TOMASZ SIEMONIAK

 389. piotr pisze:

  Szanowny Panie
  Bardzo Dziekuje za przesłanego emeila w sprawie emerytur mundurowych. Uprzejmie informuje, ze dostrzegamy ten problem i na koniec marca wniosłem w imieniu Klubu Lewicy stosowny projekt zmieniający niezgodny z prawem stan obecny. Projekt ten zrównuje prawo do emerytur żołnierzy zawodowych bez względu na datę odejścia ze służby. Projekt ten jest już na stronach sejmowych w zakładce projekty wniesione
  Pozdrawiam
  Wiesław Szczepanski

  Wysłane z iPada

  Tak poinformował mnie Pan poseł

 390. Edward pisze:

  W dniu 5 maja otrzymałem odpowiedź z Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej na pismo skierowane do Donalda Tuska. Dyrektor Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej Monika Krzepkowska w imieniu Donalda Tuska podziękowała mi za zainteresowanie działaniami PO w sprawie tzw. emerytur mundurowych. W załączeniu przesłała projekt ustawy. Tekst odpowiedzi zamieściłem na fb w grupie „emerytura cywilna obok wojskowej”.

 391. Edward pisze:

  W dniu 16 maja 2023 roku otrzymałem pismo z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawia stanowisko ministerstwa w sprawie regulacji prawnych dotyczących zbiegu prawa do emerytur mundurowych z prawem do emerytury z systemu powszechnego. Pismo skierowane do mnie ponieważ zwróciłem się do Prezydenta RP o zajęcie stanowiska w sprawie emerytur mundurowych i KPRP poleciła MRiPS udzielić mi odpowiedzi w omawianej sprawie. Na 4 stronach Pan naczelnik Wydziału Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Wasiak wyjaśnił, że w opinii Departamentu i obowiązujące regulacje prawne zawarte w art. 95 ustawy emerytalnej należy uznać za prawidłowe i z tego powodu nie ma przesłanek, aby je zmienia. Pełny tekst pisma z MRiPS zamieściłem na fb w grupie „emeryta cywilna obok emerytury wojskowej”.

  • Eugeniusz pisze:

   Szanowny Panie Edwardzie
   Tak w 1988 Postanowił Pan Marek Borowski Przewodniczący komisji która tak zaproponowała taki zapis o emeryturach z FUS i tak ma być.
   To właściwy adresat

 392. Marek01 pisze:

  Pomijając regulacje prawne zawarte w art.95. naszą pracę w obu systemach emerytalnych można by rozliczyć
  w inny sposób.
  Otóż zgodnie z ustawą emerytalną z dn,17.12.1998r ,art.6 pkt4 służba wojskowa zaliczana jest do okresów składkowych.
  Należy to rozumieć w ten sposób ,że ponieważ zarówno pensje jak i emerytury wypłaca budżet państwa składki pozostawały w budżecie i nie ,,krążyły ” bez potrzeby tam i z powrotem ,ale de facto były pobierane.
  Budżet państwa wspomaga niewydolny ZUS ,a więc nasze ,,niewidoczne składki są w ZUS-ie i powinny być rozliczone w ramach cywilnej emerytury.
  Pojawia się więc pytanie ,które mogłoby być prostym rozwiązaniem problemu rozliczenia całej pracy.
  Dlaczego nie można zawiesić emerytury wojskowej i przejść na tylko emeryturę cywilną w której byłyby policzone
  składkowe lata służby jak wskazuje ustawa.
  Nasze zarobki w wojsku są w archiwach wojskowych , a księgowi w jednostce mogliby na ich podstawie wypełnić stosowny druk RP7.
  Zadałem to pytanie Tomaszowi Siemoniakowi , który poinformował mnie ,że przekazał moje pismo do prowadzącego sprawę posła Czesława Mroczka .
  Rząd odmawiając nam prawa do drugiej emerytury ,argumentuje ,że nie opłacaliśmy w wojsku składek ,co jak wskazałem powyżej jest po prostu nieprawdą.

 393. Jurdygo pisze:

  Projekt trafi do zamrażalki sejmowej ,gdyż został złożony przez Klub Koalicji Obywatelskiej ma rację P. Wiesław. Rządzący a w tym marszałek Witek jeżeli to zrobią, a nie złożą swojego projektu zmiany nie konstytucyjnej ustawy ,która pozwala okradać przyszłych emerytów mundurowych powołanych do służby do dnia 1 stycznia 1999 r ,oraz obecnych. Pani Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego we wniosku: sygn. K 14/22 z dn. 01.12.2022 skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art.100 § 6 i § 7. Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. j.t. Dz.U. z 2020 poz. 2072 ze zm. : „W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z zastrzeżeniem § 7). jest niezgodny z konstytucją.
  Nałożenie obowiązku opłacania składek w ustawie bez gwarancji jakichkolwiek świadczeń powoduje, że mamy do czynienia z rodzajem ukrytej daniny wprowadzonej wbrew Konstytucji. Ustawodawca nie wskazuje przecież, że jest to rodzaj daniny publicznej czy podatku, ale że jest to składka. Jeżeli ustawodawca z jednej strony nakłada obowiązek, to musi także w zamian dać uprawnienia obywatelom, wynikające z tego obowiązku.
  Rządzący co dzień mówią o zasadach sprawiedliwości społecznej, jeżeli ta sprawiedliwość polega na dbaniu tylko o swoich a na innych nakładać obowiązki wbrew Konstytucji to przed wyborami wiemy na kogo głosować. Jeżeli Ustawa o emeryturach mundurowych nie zostanie poprawiona dzięki rządzącym (PIS) to proponuję na tydzień przed ciszą wyborczą rozwinąć akcję „nawet pół głosu w wyborach nie oddajemy na rządzących.” ,a mundurowych wraz z rodzinami i znajomymi jest kilka set tysięcy, a może dochodzić do miliona głosów.

 394. joker pisze:

  Dzisiaj SN podjął po raz kolejny decyzję w sprawie naszych emerytur

  Służba i praca w cywilu uprawnia do jednej emerytury
  Żołnierzowi, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 1999 r., a część kariery przepracował w cywilu i opłacał składki do ZUS, przysługuje jedno świadczenie – uznał we wtorek Sąd Najwyższy.
  Sprawa dotyczyła byłego żołnierza, który zaczął służbę przed 1999 r. Po jej zakończeniu uzyskał maksymalną emeryturę wojskową w wysokości 75 proc. podstawy wymiaru. Po służbie (ale też jakiś czas przed jej rozpoczęciem) pracował i płacił składki do ZUS.
  Dlatego po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego domagał się wypłaty dwóch świadczeń, tj. z systemu powszechnego i mundurowego. Na chęciach jednak się skończyło. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mu co prawda emeryturę z systemu powszechnego, ale jednocześnie zawiesił jej wypłatę. Uznał bowiem, że żołnierzom zawodowym przyjętym do służby przed 1999 r. przysługuje tylko jedna emerytura – wojskowa lub z systemu powszechnego, nawet jeśli okresy przyjęte do ich obliczenia się nie pokrywają. Ostatecznie ubezpieczony zdecydował na wypłatę świadczenia z ZUS jako korzystniejszego.
  Sądy różnie jednak podchodziły do tej kwestii. Nawet w opisywanym przypadku w I instancji zapadł wyrok korzystny dla ubezpieczonego. Wątpliwości nabrał jednak sąd apelacyjny, który skierował do SN pytanie prawne.
  Czy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna, jeżeli przed podjęciem pracy otrzymał odprawę z tytułu zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej.
  Chciał wiedzieć, czy ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 1999 r. i pobiera emeryturę z ZUS (przysługującą z tytułu okresów składkowych i nieskładkowych poprzedzających służbę wojskową, jak i przypadających po jej zakończeniu), może być wypłacana jednocześnie emerytura wojskowa (na której wysokość wpływa wyłącznie wysługa emerytalna związana z okresami pozostawania w służbie).
  Od wpływu zagadnienia prawnego minęło jednak trochę czasu. A 15 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął ważną dla jego oceny uchwałę (sygn. akt III UZP 7/21). Uznał w niej, że ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75 proc. podstawy, obliczoną bez uwzględnienia okresów składowych i nieskładkowych, z tytułu których jest uprawniony również do emerytury z ZUS, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez niego.
  Dlatego SN w niniejszej sprawie uchwały nie podjął, a jedynie wskazał, że podziela w pełni wcześniejsze stanowisko.
  Sygnatura akt: III UZP 2/2

 395. Marek01 pisze:

  Inaczej mówiąc SN zanegował wniosek do TK prof.Manowskiej, w podobnej sprawie o 2 emerytury dla sędziów
  Myślę ,że niekoniecznie musimy pobierać 2 emerytury ,ale bezwzględnie powinien być rozliczony cały okres pracy w obu systemach emerytalnych i doliczone wszystkie lata opłacania składek do emerytury wojskowej co prowadzi do postulatu zniesienia granicy 75% .
  Ministerstwo Pracy skierowało do MON i MSWiA wniosek o rozpatrzenie możliwości zwiększenia limitu doliczania lat cywilnych ,ale na razie cisza w tej sprawie. Taka sama cisza w sprawie dalszych postępowań w petycji Prezesa Dudy .

 396. Edward pisze:

  W styczniu zwróciłem się z pismem do posłów i senatorów RP. Na jedno z pism odpowiedział poseł Mirosław Suchoń , który poinformował mnie, że skieruje zapytanie poselski w sprawie rozliczana składek emerytalnych funkcjonariuszy mundurowych. Zapytanie 6079 dostarczono do MSWiA w dniu 20 stycznia 2023 r. Treść pytań:
  1. Czy ministerstwo zna problemy emerytów służb mundurowych, którzy na skutek niedoprecyzowanych ustawowo przepisów tracą ogromne środki z tytułu niekorzystnego dla nich rozliczania składek emerytalnych
  2 Czy ministerstwo przewiduje zmiany w przepisach, które umożliwią rewaloryzacje emerytur dla byłych pracowników policji i innych służ mundurowych, bądź zmiany w docelowym przekazywaniu składek emerytalnych właściwym Zakładom Emerytalno Rentowym.
  Poseł Mirosław Suchoń poinformował mnie 6 czerwca 2023 r. że otrzymał odpowiedź z MSWiA podpisaną przez Macieja Wasika adresowaną na Panią Elżbietę Witek Marszałek Sejmu (pismo nr 0714.3.4.2023.Mmi).
  Oprócz stale powtarzanych obowiązujących przepisów nic nowego w naszej sprawie nie wniósł. Podkreślił , że nie ma usprawiedliwionych podstaw, aby wprowadzić do systemu prawa ubezpieczeń społecznych rozwiązania przekazywania składek zgromadzonych w FUS czy też zwrotu/przekazania składek na ubezpieczenie społecznego właściwych zakładów emerytalno- rentowych. Za niezasadność takiego rozwiązania przemawia także publicznoprawny (a nie prywatnoprawny) charakter składki na ubezpieczenie emerytalne.
  Podkreślił , że środki na ubezpieczenie społeczne , w szczególności emerytalne są i będą przeznaczone na wypłatę świadczeń dla innych podmiotów, aniżeli ich płatnik i w tym znaczeniu są środkami publicznymi, podlegającymi ściągnięciu oraz zabezpieczeniu na zasadach dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne,
  W piśmie nie wspomniano o wniosku I prezesa SN do TK w sprawie emerytur sędziów, którzy są w podobnej sytuacji prawnej ja emeryci mundurowi. Nie wspomniano o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczących emerytur wojskowych i policyjnych, który pewnie poleży w zamrażarce Pani Witek.

  • Eugeniusz pisze:

   Szanowny Panie Edwardzie
   Wniosek był procedowany na komisji w Sejmie 13 maja na posiedzeniu Komisji sejmowej.
   Proszę posłuchać przebiegu posiedzenia w tej sprawie w archiwum Sejmu.
   Serdecznie pozdrawiam

 397. Marek01 pisze:

  Pan Maciej Wasik nie ma racji. Utrwalony w orzecznictwie SN pogląd ,że składki emerytalno-rentowe mają charakter
  daniny publiczno prawnej nie oznacza ,że z tytułu ich odprowadzania ubezpieczony powinien nic nie otrzymać w zamian.
  Wszystkie daniny publiczno prawne pobierane są w określonym celu ,który ma służyć obywatelom , a nie ich wykluczać !. Np. zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, edukacja,utrzymanie infrastruktury drogowej czy ochrona środowiska naturalnego . Mamy prawo do korzystanie z nich.
  Dlaczego składka emerytalno rentowa ,nawet jeżeli ma charakter publicznoprawny ,w żaden sposób nie służy osobie
  która ją odprowadza i to przez cały okres aktywności zawodowej ,trwający nie rzadko kilkadziesiąt lat ?
  To jakiś absurd.

 398. piotr pisze:

  co taka cisza nic się nie dzieje w naszej sprawie?

  • Eugeniusz pisze:

   Szanowny Panie Piotrze
   Wniosek był procedowany na komisji w Sejmie 13 maja na posiedzeniu Komisji sejmowej.
   Proszę posłuchać przebiegu posiedzenia w tej sprawie w archiwum Sejmu.
   Serdecznie pozdrawiam
   Pozamiatali

 399. Eugeniusz pisze:

  Szanowny Panie Piotrze
  Było procedowane na komisji w Sejmie 13 maja na posiedzeniu Komisji sejmowej.
  Proszę posłuchać przebiegu posiedzenia w tej sprawie w archiwum Sejmu.
  Serdecznie pozdrawiam
  Pozamiatali

 400. Wiesław pisze:

  To są kpiny.Pani prezentująca stanowisko ministerstwa nie wie co mówi.Dezyderat dotyczył osó którzy mają pełną wysługe,mają pełną emeryture i nic nie doliczali w związku z pracą do wysługi lat. A ona tłumaczy że te osoby mają krzystne prawo bo mogą doliczać do wysługi lata pracy w cywilu/ Nikt z komisji nie zwrócił jej uwagi ,że to nie o to chodzi .Tak się oni namy przejmują. Tylko w okresie akcji wyborczej./I to są nasi pseudo przedstawiciele. Tak trzymać .

 401. piotr pisze:

  I co dalej mamy robić?

 402. Marek01 pisze:

  Jest rzeczą niezrozumiałą i niepokojącą ,że Przewodniczacy Komisji Sławomir Piechota /KO/ i członkowie
  Urszula Augustyn /KO/ , oraz Małgorzata Prokop Paczkowska / Lewica/ nie poparli Petycji .
  Są bowiem oni reprezentantami partii ,która złożyła w Sejmie równolegle projekty zmian w wojskowym systemie emerytalnym ,które uwzględniają wypłacanie 2 emerytur.
  Wniosek z tego jest taki ,że albo poszli na posiedzenie Komisji całkowicie nieprzygotowani merytorycznie ,albo
  te projekty to wyborcza lipa.
  Tak czy owak trzeba o tym powiadomić Tomasza Siemoniaka.

 403. piotr pisze:

  Marek01
  6 sierpnia 2023 o 10:54

  Jest rzeczą niezrozumiałą i niepokojącą ,że Przewodniczacy Komisji Sławomir Piechota /KO/ i członkowie
  Urszula Augustyn /KO/ , oraz Małgorzata Prokop Paczkowska / Lewica/ nie poparli Petycji .
  Są bowiem oni reprezentantami partii ,która złożyła w Sejmie równolegle projekty zmian w wojskowym systemie emerytalnym ,które uwzględniają wypłacanie 2 emerytur.
  Wniosek z tego jest taki ,że albo poszli na posiedzenie Komisji całkowicie nieprzygotowani merytorycznie ,albo
  te projekty to wyborcza lipa.
  Tak czy owak trzeba o tym powiadomić Tomasza Siemoniaka.

  Może Panowie nagłośnicie tą sprawę przed wyborami i tych wymieniony ustawić albo nie wystawiać na listę wyborczą ,bo nie dbają o ludzi .

  członek PO z Nowego Tomyśla

  PiotrNowak

 404. piotr pisze:

  Panie marku wysłałem pana pismo do wymienionych posłów.tj SIEMONIAK ,RUDNICKI,oraz biuro PO w POZNANIU

 405. Marek01 pisze:

  Bardzo dobra decyzja. Byłoby też dobrze ,aby ktoś mógł zadać w tej sprawie publiczne pytanie Donaldowi Tuskowi
  na najbliższym spotkaniu we wtorek w Legionowie.

 406. Edward pisze:

  W dniu 3 sierpnia skierowałem pismo do przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji ds. petycji Pana Sławomira Jana Piechoty i Pani Urszuli Danuty Augustyn w którym min. napisałem:
  Z wielkim zażenowaniem wysłuchałem posiedzenie komisji ds. petycji w sprawie rozpatrzenia odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat nr 289 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych w ramach systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz powszechnego systemu emerytalnego . Wypowiedź pani zastępcy dyrektora ds. budżety MSWiA była skandaliczna i nie dotyczyła meritum sprawy. A komisja zaakceptowała stanowisko MSWiA, posługującej się jedynie argumentem doliczania składek ZUS do niepełnej emerytury mundurowej, uznając , że obecna ustawa emerytalna funkcjonariuszy jest ok i nic nie trzeba zmieniać. Jak można bez zająknięcia przyjąć odpowiedź MSWiA i przejeść do porządku dziennego.
  Czekam na reakcje.

 407. Marek01 pisze:

  Stałe powtarzanie jak mantrę ,że możliwość doliczania lat cywilnych jest na tyle korzystna ,że nie zasługujemy na rozliczenie całej pracy w obu systemach jest nielogiczne ,ponieważ nie ma takich analiz które by to udowodniły.
  System wojskowy był rzeczywiście korzystniejszy ,ponieważ podstawa wymiaru wynosiła 100% ostatniego uposażenia
  a waloryzacja była uposażeniowa ,czyli wraz ze wzrostem uposażenia .Ale to już historia ,lecz jak widać wielu posłów
  zatrzymało się w czasie i ciągle im się wydaje ,że jesteśmy uprzywilejowani .
  Tymczasem jest zupełnie odwrotnie ,ponieważ nie możemy rozliczyć całej pracy w której opłacaliśmy składki emerytalno -rentowe ,tak jak to mogą zrobić wszyscy pozostali / w tym nasi koledzy po 01.01.1999/

 408. piotr pisze:

  WYSŁAŁEM DO BIURA PLATFORMY MOŻE PRZEKAŻĄ Tuskowi nasz problem i to co było na komisji

 409. Marek01 pisze:

  Do załatwienia postulatów emerytalnych służb mundurowych w KO został wyznaczony poseł Czesław Mroczek
  i właściwie to on odpowiada za brak koordynacji posłów KO ,członków Komisji do spraw petycji i kolizją ze zgłoszonym
  przez KO projektem ,który zakłada wypłacanie 2 emerytur.
  Dlatego dobrze ,że został o tym fakcie powiadomiony Tomasz Siemoniak

 410. JJurdygo pisze:

  Cała Komisja rozpatrująca dezyderat nr 289 oraz Pani prezentująca stanowisko ministerstwa skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych w ramach systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz powszechnego systemu emerytalnego.
  całkowicie nieprzygotowani merytorycznie ,albo te projekty to wyborcza lipa.
  Przypominam -krótko , że emeryturę mundurową (dla mających wysługę 30 lat i więcej) obliczało się z ostatniego uposażenia ale nie więcej jak 75% za wysługę lat.

  Emerytura cywilna- oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek i kwot w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek i kwot, każdego roku z wybranych przez zainteresowanego . oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową,
  Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250 %.(250% zostało uchylone).
  Kwota bazowa wynosi 100 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym,
  Średni zarobek tych mundurowych był dużo niższy od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, a emerytura ograniczona wskaźnikiem 75%, a w cywilnej emeryturze wskaźnik wysokości podstawy wymiaru może być dowolny.
  Pytam się – jaki to przywilej przy służbie bez ograniczeń godzinowych.

 411. Marek01 pisze:

  Z okazji Święta Wojska Polskiego nasuwa się smutna refleksja .Władze państwowe składają wojskowym
  życzenia i podziękowanie za ofiarną służbę .
  My wszyscy na tym Forum ,a szczególnie Ci co wybrali emeryturę cywilną dostaliśmy szczególne ,,podziękowanie ”
  w postaci emerytury wojskowej wynoszącej 0 zł.miesięcznie.
  Czy na tym ma polegać kształtowanie dobrych stosunków w służbach mundurowych ,aby tak podzielić ludzi ,szczególnie w trudnych czasach zagrożenia wojennego.?
  Ciekawe czy jest na świecie kraj ,który swoim wojskowym wypłaca zerowe emerytury?

 412. piotr pisze:

  Uprzejmie dziękujemy za kontakt z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i potwierdzamy wpływ wiadomości mailowej. Niniejsze potwierdzenie jest generowane automatycznie, prosimy nie odpowiadać na nie.

  Informujemy, że korespondencja adresowana do właściwego organu, a nadesłana jedynie do wiadomości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub korespondencja adresowana do wielu adresatów – bez wskazania oczekiwań wobec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – może być pozostawiona, po zapoznaniu się z jej treścią, bez dalszych działań.
  Wysłałem pismo odnośnie wystąpienia w sejmie pani w dniu 24.05 .23r

 413. Marek01 pisze:

  W TK w sprawie K 14 /22 dotyczącej 2 emerytur dla sędziów są już 2 stanowiska : Prokuratora generalnego i Sejmu.
  Oba negatywne co do 2 emerytur .
  Jest zasadnicza różnica między sędziami i nami w zakresie waloryzacji czego nie zauważono i nie można mówić tu
  o podobieństwie problemu.

 414. piotr pisze:

  I co dalej z naszymi drugimi emeryturami ?

 415. Marek01 pisze:

  W związku z Programem KO ,,100 konkretów na 100 dni” pojawia się też pytanie czy program zakłada ostateczne rozwiązanie problemu dotyczącego rozliczenia całej naszej pracy w obu systemach ,które zaliczają się do okresów składkowych . Musimy mieć informację konkretną ,bo od tego zależą też nasze głosy

 416. Wiesław II pisze:

  Z dużym zainteresowaniem przyglądam się sprawie i „chylę czoła” tym, którzy praktycznie działali w sprawie zmiany/ znowelizowania ustawy, dotyczącej przyznawania emerytur wojskowych, uwzględniających późniejszą pracę
  w cywilu. Dlatego uważam, że należy spotkać się, celem ustalenia – ilu jest byłych żołnierzy, którzy dalej pracowali
  w cywilu, jaką mamy siłę i co możemy wspólnie zrobić. Jak widać pojedyncze działania nie odnoszą skutku. Uważam, że należy oprzeć się o kancelarią prawną, która odpowie, czy na drodze prawnej jest możliwość otrzymania emerytury z cywila lub zwiększenia jej poprzez coroczne przeliczanie za każdy dodatkowy rok pracy a jeżeli nie ma takiej możliwości, to jak my i nasze sprawy mogą być zauważone, być może włącznie do zamanifestowania przed sejmem – wtedy to nie my będziemy szukać posłów a posłowie będą szukać nas. Dlatego prośba by ktoś z Warszawy zorganizował salę ( jest to miejsce centralne – chodzi o dojazd z różnych miejsc w Polsce (może bezpłatnie w jednostce MON), gdzie moglibyśmy się spotkać i poznać oraz ustalić zasady/koszty prowadzenia naszych spraw przez kancelarię prawną. Moi koledzy z garnizonu wyrażają chęć uczestnictwa w spotkaniu , a jeżeli byłoby więcej osób, to mogliby się spotkać przedstawiciele garnizonów.

 417. piotr pisze:

  Popieram inicjatywę dobry pomysł.

 418. Teo pisze:

  Popieram, bardzo dobra inicjatywa.

 419. Marek01 pisze:

  Też popieram inicjatywę .
  W programie KO 100 konkretów na 100 dni pojawia się zobowiązanie przywrócenia emerytom mundurowym praw nabytych -uprawnień emerytalnych odebranych nam z naruszeniem powszechnych norm prawa.
  Czy to dotyczy również cofnięcia praw nabytych do waloryzacji uposażeniowej?

 420. tata pisze:

  Premier Jerzy Buzek wprowadzając reformę emerytalną w „99r. drukiem sejmowym nr …. zapisał w ostatnim zdaniu
  ” nie obejmuje to emerytów obecnych gdyż naruszyłoby to ich prawa nabyte”.
  A wyszło jak zawsze.!!!

 421. Jurdygo pisze:

  Szanowni mundurowi ( zbliżają się wybory mamy okazję naprawić zło w ustawie mundurowej ) pracujący na emeryturze i obecnie służący,którzy podejmą pracę na odcinku cywilnym po zakończeniu służby wojskowej a powołani przed 1 stycznia 1999r.
  Pamiętajcie,
  że z ubezpieczenia społecznego ,które z definicji jest formą zabezpieczenia opartą o składki uczyniono fikcję ,swoistą pułapkę ubezpieczeniową.(oszustwo państwa).Żadne kombinacje prawne nie usprawiedliwiają kradzieży. Za tą sytuację ponoszą rządzący którzy nie mają pojęcia o obronności, którzy dzielą wojsko na lepszych i gorszych, przykładem jest Uchwała Sądu Najwyższego z 15.12.2021r zaprzeczając uchwale Sądu Najwyższego z 2019r.(Oceniam i uważam, że jeśli SN w tej samej sprawie wydaje dwa różniące się diametralnie wyroki (najpierw na tak, a później na nie), to należy uznać, iż jest to hańbiące dla orzekających sędziów w przedmiotowej sprawie i nie ma to nic wspólnego z zapisaną w Konstytucji RP zasadą sprawiedliwości społecznej.) .Żadne kombinacje prawne nie usprawiedliwiają kradzieży. Łamiąc konstytucyjną zasadę równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji .Nie sposób wskazać wartości ani zasady konstytucyjnej, które uzasadniałyby takie zróżnicowanie. Zastanawiam się czy łamanie konstytucji przez rząd i inne osoby na ważnych stanowiskach państwowych ustawiają nasze państwo w wspólnocie państw demokratycznych zachodnich czy w standardach białoruskich. Przykładem jest Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 289 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych w ramach systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz powszechnego systemu emerytalnego, to są kpiny Pani prezentująca stanowisko ministerstwa nie wie co mówi. Dezyderat dotyczył osób którzy mają pełną wysługę,mają pełną emeryturę i nic nie doliczali w związku z pracą do wysługi lat. A ona tłumaczy że te osoby mają korzystne prawo bo mogą doliczać do wysługi lata pracy w cywilu/ Nikt z komisji nie zwrócił jej uwagi ,że to nie o to chodzi .Tak się oni nami przejmują. (Szczególnie Przewodniczący -Sławomir Piechota /KO/ ).
  Rządzący co dzień mówią o zasadach sprawiedliwości społecznej, jeżeli ta sprawiedliwość polega na dbaniu tylko o swoich a na innych nakładać obowiązki wbrew Konstytucji to przed wyborami wiemy na kogo głosować. W imieniu Klubu Lewicy został wniesiony stosowny projekt zmieniający niezgodny z prawem stan obecny, oraz został złożony przez Klub Koalicji Obywatelskiej . Ustawa o emeryturach mundurowych nie została poprawiona dzięki rządzącym (PIS)( Projekt trafił do zamrażalki sejmowej dzięki między innymi Marszałkowi Pani Witek) proponuję przed ciszą wyborczą rozwinąć akcję „nawet pół głosu w wyborach nie oddajemy wraz z rodzinami i znajomymi na rządzących.”
  Głosujmy(mamy jedyną szansę na zmianę Ustawa o emeryturach mundurowych niezgodną z konstytucją) na kluby( na spotkaniach z posłami z tych klubów zobowiązywać ich do uruchomienia projektów zmieniających niezgodny z prawem stan obecny, a które zostały złożone przez ich kluby,a Marszałek p. Witek nie raczyła zainteresować się tymi projektami.( Klub Lewicy oraz Klub Koalicji Obywatelskiej)
  Tylko przez odsunięcie od władzy tych którzy doprowadzili do podziałów w wojsku na rozpoczynających służbę przed styczniem 1999r i na tych po tym roku.
  Życzę powodzenia i mimo wygrywanych spraw w sądach może zostanie poprawiona Ustawa i wszyscy żołnierze obecnie służący i w rezerwie będą traktowani jednakowo.

 422. Marek01 pisze:

  Oczywiście ,trzeba głosować tylko na wskazane powyżej partie czyli KO lub Lewicę gdyż złożyły one projekty naprawy
  sytuacji emerytów mundurowych co daje jakąś szansę zmiany przepisów . Inne partie nie były tym problemem zainteresowane. Nawet jak projekty nie sa doskonałe i nie uwzględniają tych co sobie doliczyli lata cywilne , może to być potem jeszcze skorygowane i poprawione

 423. Edward pisze:

  Po pierwszym posiedzeniu Sejmu ruszam z akcją przypominającą dotyczącą naszej sprawy. Mam dużo zapewnień i obietnic od wybranych posłów i senatorów, że są za zmianą niesprawiedliwej ustawy. W piśmie z Biura Krajowego PO z dnia 26.04.2023 roku skierowanym do mnie zapewniano, że nierówności w traktowaniu byłych żołnierzy zawodowych wymaga ingerencji ustawodawcy. Jest projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dotyczących emerytur wojskowych i policyjnych. No to czekamy.

 424. Wiesław pisze:

  W/W PROJEKT USTAWY /EW-020-1193/23/ ZŁOŻONY ZOSTAŁ DO SEJMU 17.04,2023R, 09 05 2023 PROJEKT ZOSTAŁ ZWRÓCONY DO PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY /POSEŁ MROCZEK/ W CELU UZUPEŁNIENIA UZASADNIENIA; DO DZIŚ NIE WIADOMO CO DALEJ. OBY TO NIE BYŁ CHWYT WYBORCZY.PILNUJMY GO I PYTAJMY POSÓW WNIOSKODAWCÓW /GRABARCZYK. MROCZEK/ CO DALEJ Z TYM WNIOSKIEM ,

 425. piotr pisze:

  czekamy na nowy władze może coś ruszy w dobrym kierunku

 426. piotr pisze:

  Agata Kicinska radca prawny dlaczego nie jest aktywna?

 427. piotr pisze:

  20.

  Świadczenia społeczne muszą być uzupełnione, zwłaszcza w obszarze systemowego wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niesamodzielnych i seniorów. Koalicja widzi potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Uprościmy system orzecznictwa, uchwalimy ustawę o asystencji dla osób niesamodzielnych. Państwo powinno zapewnić godne warunki życia emerytom i rencistom. Wprowadzimy rozwiązania zwiększające aktywność społeczną osób starszych oraz gwarantujące godne warunki dla seniorów po śmierci współmałżonka. Wprowadzimy rozwiązania przywracające prawa nabyte emerytów pobierających świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

  Może coś nowy rząd nam pomoże

 428. piotr pisze:

  Koledzy czy można to wysyłać do nowych posłów PETYCJA

  o zmianę zapisów w ustawie zaopatrzeniowej i emerytalnej i przekazanie projektów ustaw do uchwalenia
  My pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.) wnosimy o:
  1) zmiany ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 504, t.j.) w części dotyczącej art. 95 ust. 1 i 2, które dotyczą zbiegu uprawnień, prawa do emerytury mundurowej oraz emerytury z ubezpieczeń społecznych, poprzez wykreślenie zapisu o wyborze korzystniejszej emerytury.
  2) zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r., poz. 723, t.j.) i ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, t.j.) w części dotyczącej art. 7 oraz art. 15 i następne, które dotyczą zbiegu uprawnień, prawa do emerytury mundurowej oraz emerytury z ubezpieczeń społecznych i zapisanie, że każdy funkcjonariusz i żołnierz, a nie tylko ten, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. niezależnie od prawa do emerytury policyjnej lub wojskowej, za okresy pracy po dniu 1 stycznia 1999 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, posiada prawo do emerytury powszechnej z FUS.
  2. Rozpoczęcie ścieżki legislacyjnej, zgodnie z ustalonymi procedurami, mającej na celu uchwalenie ww. zmian oraz ich popieranie przed Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej.
  U Z A S A D N I E N I E
  Obecne zapisy dyskryminują osoby pobierające emeryturę mundurową, którzy równocześnie nabyli prawo do emerytury powszechnej, bowiem pomimo opłacania składek do ZUS, mają prawo wyboru jednej emerytury. Wnioskujemy o zmianę ustaw i zapisanie, że funkcjonariusz lub żołnierz, którego wypracowane okresy składkowe i nieskładkowe nie miały żadnego wpływu na wysokość emerytury mundurowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nabywał również prawo do emerytury z ubezpieczenia społecznego, jeżeli taka w myśl obowiązujących przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mu przysługuje. Możliwość jednoczesnego nabycia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego i emerytury mundurowej możliwa będzie tylko wówczas, gdy okresy ubezpieczenia powszechnego i służby mundurowej w oparciu, o jaką ustalono wysługę mundurową nie zostały wzajemnie uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczeń, a każdy z nich, ale z osobna jest samodzielnie wystarczający do uzyskania prawa do emerytury w określonym systemie. Kompleksową reformę systemu emerytur wprowadzono w 1999 roku. Reforma miała zlikwidować przywileje branżowe i ujednolicić system dla wszystkich obywateli oraz odejść od systemu solidarnościowego i przyjąć system kapitałowy (ile odłożysz, taka będzie twoja emerytura). Nowymi zasadami została objęta większość osób urodzonych po 1949 r. Od 1999 roku ZUS zakłada wszystkim ubezpieczonym indywidualne konta emerytalne. Rejestrowane są na nich składki przekazywane do ZUS. Począwszy od 1999 roku wartość emerytur jest ściśle powiązana z kwotami wpłaconych składek (poza mechanizmem minimalnej emerytury gwarantowanej przez państwo po spełnieniu wymogu minimalnego stażu). Podstawą ustalenia emerytury jest suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS (wraz z kwotą środków przeniesionych z OFE). Wysokość emerytury zależy od ewidencjonowanych i zwaloryzowanych kwot środków oraz od średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi odtąd 19, 52% podstawy wymiaru składki. Pomimo takich zamiarów, w Polsce nadal nie wprowadzono jednolitego systemu emerytalnego. Osobne zasady dotyczą górników, sędziów i prokuratorów, służb mundurowych i wojska oraz rolników. Pewne przywileje mają również kolejarze i nauczyciele. Wszystkie grupy zawodowe, z wyjątkiem służb mundurowych, mogą pobierać emerytury z FUS. Ostatnia nowelizacja ustaw o emeryturach mundurowych (10.06.2022) wprowadziła możliwość pobierania emerytury z FUS także dla funkcjonariuszy i wojskowych zatrudnionych po 1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej, taki funkcjonariusz będzie mógł, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, t.j.), otrzymać emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uczyniono tak, dlatego, że reforma systemu emerytalnego z 1998 r. miała na celu stopniowe wygaszanie uprawnień do policyjnej i wojskowej emerytury (a także pozostałych świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych), przewidując ustalanie i wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Jednakże z dniem 1 października 2003 r. funkcjonariusze i żołnierze zawodowi zostali przywróceni do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1609) . Przyjęto zasadę, iż dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., za okresy służby i okresy równorzędne ze służbą będzie przysługiwała emerytura policyjna lub wojskowa, zaś za okresy pracy będzie przysługiwała emerytura powszechna (po osiągnięciu wieku emerytalnego). Rozwiązanie takie jest, jak najbardziej prawidłowe. Jednak zastrzeżenie budzi jedynie podanie sztywnego okresu zatrudnienia, po 1 stycznia 1999 r. Data ta jest istotna, bowiem wiążę się z datą wejścia w życie reformy emerytalnej, która wprowadziła zmianę systemu, z solidarnościowego na kapitałowy, jednak nie można się zgodzić, żeby data ta różnicowała podmioty uprawnione do emerytury, bowiem to nie data przyjęcia do służby decyduje, a data zmiany systemu. Dawniej obowiązywał system solidarnościowy (czytaj komunistyczny), państwo zapewniało emerytury i decydowało ile i komu się należy. Stad zapis w starej ustawie emerytalnej – „W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego”. O dziwo system się zmienił, a zapis pozostał w identycznym brzmieniu. Jak to się ma do systemu kapitałowego? Podzielenie jednej grupy zawodowej na dwie grupy (zależnie od okresu zatrudnienia) narusza zasadę równego traktowania określoną w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej grupy. W ramach takiej grupy wszystkie podmioty posiadające daną cechą istotną powinny być traktowane według jednakowej miary, bez dyskryminowania i faworyzowania. Uprzywilejowanie w postaci prawa do pobieraniem dwóch świadczeń przez funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zostali powołani do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., wynika z braku możliwości uwzględniania w mundurowej emeryturze jakiegokolwiek okresu pracy poza służbą. Sąd Najwyższy podkreślił, iż brak możliwości doliczenia do emerytury okresu cywilnego zatrudnienia, jednocześnie określa krąg podmiotów charakteryzujących się tą samą istotną cechą relewantną. Do tej grupy należą emeryci mundurowi, których wypracowane okresy składkowe i nieskładkowe nie miały żadnego wpływu na wysokość emerytury mundurowej, do nich zaś należą wszyscy funkcjonariusze i żołnierze, którzy zostali powołani do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. oraz niektórzy, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r[1]. W orzeczeniach Sądów powszechnych Występuje wiele rozbieżność na tle wykładni art. 95 ust. 2 ustawy emerytalnej, co świadczy o tym, że zapis ten budzi wiele kontrowersji. Dlatego pojawiają się silne jurydycznie argumenty przeciwstawne, które upoważniają do stosowania pozajęzykowych reguł wykładni prawa, co jest akceptowane w teorii prawa, bowiem rezultaty wykładni językowej pozostają w zasadniczej sprzeczności z hierarchią wartości systemu prawa. Stąd szukanie innych metod wykładni prawa, m.in. do wykładni celowościowej, która charakteryzuje się tym, iż ustalając znaczenie tekstu prawnego bierze się pod uwagę cele prawa. Oznacza to, że niezbędne jest silne uzasadnienie aksjologiczne, odwołujące się przede wszystkim do wartości konstytucyjnych. W uzasadnieniu rządowego projektu zmiany ustawy zaopatrzeniowej czytamy, że „celem ustawy jest umożliwienie funkcjonariuszom, jak również żołnierzom zawodowym uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej… Wprowadzone rozwiązania zakładają, iż każdy z systemów emerytalnych będzie realizował własne zobowiązania – system zaopatrzeniowy będzie finansował emeryturę za okresy służby, natomiast ubezpieczeniowy – emeryturę za okresy ubezpieczenia i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Odmienne stanowisko do ww. uzasadnienia rządowego projektu ustawy zawarł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu Uchwały nr III UZP 7/21 z dnia z dnia 15 grudnia 2021 r., w której uznał, że ubezpieczonemu, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę mundurową i jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane. W tym przypadku prawdopodobnie Sąd błędnie uznał, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, nadal obowiązuje zasada solidaryzmu społecznego, powołując się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999, dotyczący starej sprawy, jeszcze przed wprowadzeniem systemu kapitałowego. Nie mniej jednak w tym samym uzasadnieniu, SN zwrócił uwagę na zasadę wzajemności składki i świadczeń, w wiec typową dla nowego systemu oraz na zasadę jednolitości kryteriów przyznawania świadczeń i określania ich wysokości. Te kryteria dla emerytów mundurowych powinny być jednakowe. Jeśli nie doliczają do emerytury mundurowej okresów pracy cywilnej to mają prawo do obu emerytur, bo opłacają składki i gromadzą kapitał emerytalny. Wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń społecznych z dniem 1 stycznia 1999 r znalazło także swój wyraz w postaci nowej zasady, zapisanej w dodanym art. 2a do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022, poz. 1009, t.j.), tj. zasady równego traktowania ubezpieczonych, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności: obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, obliczania wysokości świadczeń i zachowania prawa do świadczeń. Jeśli emeryt korzysta ze wzrostu emerytury mundurowej z tytułu pracy cywilnej, to można uznać, że została zachowana zasada wzajemności składki i świadczeń w rozumieniu obecnego systemu ubezpieczenia społecznego. A co się dzieje, gdy nie może z tej zasady skorzystać, jak to się ma do obecnie obowiązującego modelu zabezpieczenia społecznego, tzw. „zdefiniowanej składki”, który wyraża się w daleko idącej proporcjonalności między wniesionym wkładem a wysokością świadczenia. Model ten zastąpił zasadę solidarności wspólnoty ryzyka w tym znaczeniu, że nie występuje obecnie mechanizm umożliwiający rozdział środków do osób, które krócej i mniej partycypowały w finansowaniu swojego ubezpieczenia emerytalnego. W takiej sytuacji zapis art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 t, j.) jest sprzeczny z cytowaną wyżej zasadą równości. Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 1999 r. systemu „zdefiniowanej składki” w miejsce systemu „zdefiniowanego świadczenia” nie może powodować różnic w zakresie unormowania sposobu opłacania składek na powszechne ubezpieczenie społeczne przez funkcjonariuszy i żołnierzy powołanych do służby do dnia 1 stycznia 1999 r., jak i po tym dniu, bowiem ma to ogromne znaczenie przy ustalaniu zakresu podmiotów, którym przysługuje równe traktowanie. Data rozpoczęcia służby różni te podmioty, bo jedni mają możliwość pobierania emerytury z FUS, a drudzy nie. Pomimo, że jedni i drudzy są funkcjonariuszami lub żołnierzami zawodowymi, to posiadają różne uprawnienia w zakresie sposobu obliczania ich emerytur. Tymczasem emeryt mundurowy pozostaje w sytuacji identycznej jak funkcjonariusz lub żołnierz, który rozpoczął służbę po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., gdy jego emerytura jest obliczana wyłącznie w oparciu o wojskowy staż emerytalny. Pracownik (emeryt mundurowy) musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne, gromadzi na swym subkoncie kapitał, zbiera na emeryturę, jednak jej nie dostaje. Czy takie działanie jest zgodne z zasadą wzajemności i równości, o której mowa w cytowanej ustawie? Jest bardzo obszerna wykładnia prawa na temat nabycia praw do emerytury, a więc praw, które każdemu obywatelowi gwarantuje Konstytucja RP. Państwo ma obowiązek działać sprawiedliwie, gdyż mieni się być państwem sprawiedliwości społecznej. Gdy jednak w grę wchodzi odpowiedzialność samego Państwa, wówczas należy kierować się dobrem obywateli. Oznacza to, iż należy interpretować prawo na korzyść obywateli[2]. Właśnie takiej interpretacji prawa się domagamy. Nie może być, tak, że na obywatela nakłada się ustawowy obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i jeden obywatel tego samego państwa nabywa prawa do emerytury, a drugi ich nie nabywa. Ochroną konstytucyjną obejmuje się ekspektatywy maksymalnie ukształtowane. W odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych oznacza to zawężenie rozumienia ochrony wyłącznie do sytuacji prawnych, gdy spełnione zostały niemal wszystkie przesłanki nabycia prawa, w szczególności przesłanka upływu wymaganego prawem okresu (składkowego, nieskładkowego lub wieku) niezbędnego do uzyskania prawa[3]. Jeżeli emeryt mundurowy nabywa prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego, bo spełnia wszystkie ustawowe przesłanki, to nie można decyzją administracyjną odebrać mu tego prawa. Ustawa, która zezwala na selektywny wybór praw jest niezgodna z Konstytucja RP. Zasada ochrony praw nabytych, choć niewysłowiona wprost w Konstytucji, ma charakter normatywny i ukształtowany. Winna mieć zastosowanie do sytuacji skonkretyzowanych, takich jak prawa podmiotowe, a takim prawem jest prawo do emerytury. Wprawdzie ubezpieczony powinien liczyć się z tym, że państwo może być zmuszone zmienić obowiązujące regulacje prawne na niekorzyść jednostki, jednak w obecnych czasach, w których postawiono główny nacisk na realizację praw socjalnych, ustawodawca może i powinien ocenić negatywnie wcześniej dokonane rozwiązania legislacyjne[4], a zwłaszcza, że powstały one w poprzednim ustroju. Skoro art. 67 Konstytucji RP gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, to żadna ustawa nie może mu tego prawa odebrać, bowiem przepisy ustawy zasadniczej stanowią wzorzec oceny konstytucyjności przepisów dotyczących tych zagadnień. Regulacje ustawowe powinny być zawsze oceniane przez konstytucyjny pryzmat prawa do zabezpieczenia społecznego oraz ogólne zasady konstytucyjne, takie jak zasada równości, sprawiedliwości poręcznej czy demokratycznego państwa prawnego[5]. Przepisy nakazujące opłacanie składek bez prawa do świadczeń łamią przepisy Konstytucji. Wszyscy płacąc składkę emerytalną, mają prawo do przeliczenia świadczenia i w efekcie mogą je podwyższyć, nie dotyczy to jednak emerytów służb mundurowych. Pracujący emeryci nie korzystają także z wpłacanej do ZUS składki rentowej. Emeryt ma przyznane świadczenie dożywotnio i nie stanie się już rencistą. Gdyby pracujący emeryci mundurowi nie musieli opłacać składek emerytalnych, tak, jak to jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, to mogliby otrzymać wyższe pensje. Zdaniem wielu ekspertów, takie rozwiązanie zaburza logikę systemu ubezpieczeniowego, w którym za opłaconą składkę ubezpieczony nie nabywa prawa do świadczenia. Emeryt mundurowy, jeśli jest zmuszany do opłacania składki, powinien przynajmniej mieć możliwość doliczania jej do emerytury. Taka sytuacja jest wysoce krzywdząca dla osób otrzymujących emerytury mundurowe. Jeśli podejmują pracę, muszą opłacać do ZUS wszystkie cztery składki na ubezpieczenia społeczne. A w sytuacji, gdy nabyli prawo do pełnej (75 proc. ostatniego uposażenia) i nadal podejmują zatrudnienie, opłacają składki do ZUS, to wieku 65 lat nabywają prawo do emerytury powszechnej. Emerytury tej jednak nie otrzymują, bo mają prawo wyboru korzystniejszej, a tym samym cały zgromadzony kapitał przepada. Emeryt mundurowy nie może skorzystać z doliczenia, o którym mowa w art. 14 ustawy zaopatrzeniowej, gdy jego emerytura wynosi 75% podstawy jej wymiaru. W tym przypadku orzecznictwo sądów jest zgodne, że skoro przy obliczaniu emerytury mundurowej nie uwzględniono okresów pracy cywilnej, to przysługuje mu również prawo do emerytury z FUS, co oznacza, że ZUS musi mu taką emeryturę naliczy. Jednak ze względu na wykładnię językową art. 95 ustawy emerytalnej i art. 7 ustawy zaopatrzeniowej, ZUS musi mu ją jednocześnie zwiesić. Znaczenie instytucji zawieszenia w polskim prawie jest jednoznaczne. Zawiesza się na jakiś okres, dlatego, bo jest jakaś przeszkoda. Gdy ta przeszkoda ustąpi, to postępowanie toczy się dalej. Skoro tą przeszkodą jest wadliwy przepis, to trzeba go zmienić. Dlatego domagamy się zmiany zapisów w ustawie zaopatrzeniowej i emerytalnej poprzez usunięcia zapisu o prawie wyboru korzystniejszego świadczenia w razie ich zbiegu, w stosunku do emerytów mundurowych, którzy podjęli zatrudnienie i opłacali składki w nowym systemie emerytalnym, czyli po 1 stycznia 1999 roku. Trzeba jeszcze dodać, że pracujący emeryci mundurowi dodatkowo opłacają także składkę zdrowotną nie otrzymując z tego tytuł, żadnych dodatkowych świadczeń, jak chociażby dopłaty do leków. Jak ta podwójna płatność ma się do konstytucyjnej zasady zakazu podwójnego opodatkowania i czy opłacając podwójną składkę mam gwarancję lepszej opieki ze strony Państwa? W wielu państwach UE, ale także w USA system kapitałowy funkcjonuje w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, w Polsce nadal obowiązuje zasada solidarności ryzyka i niezależnie od tego ile wynoszą twoje składki zdrowotne, to masz dostęp do służby zdrowia na równych i takich samych zasadach, jak wszyscy. Efekt to zapaść publicznej służby zdrowia, zadłużenie szpitali i powszechna korupcja. Niezrozumiałe jest to, że osoba, opłacając składkę ubezpieczeniową, nie ma z tego tytułu prawa do świadczeń. Istnieje konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, które określają ustawy. Jednak nałożenie obowiązku opłacania składek w ustawie bez gwarancji jakichkolwiek świadczeń powoduje, że mamy do czynienia z rodzajem ukrytej daniny wprowadzonej wbrew Konstytucji. Ustawodawca nie wskazuje przecież, że jest to rodzaj daniny publicznej czy podatku, ale że jest to składka. A jeśli nie ma za nią prawa do świadczeń, to podstawa prawna nakazująca jej opłacanie jest dotknięta błędem. Następuje, więc naruszenie zasady określoności prawa. Takie przepisy naruszają art. 2 konstytucji. Budzi to też wątpliwości z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. Określając zakres prawa do zabezpieczenia społecznego ustawa nie może naruszyć istoty danego prawa, które określa jego tożsamość. Jeżeli ustawodawca z jednej strony nakłada obowiązek, to musi także w zamian dać uprawnienia obywatelom, wynikające z tego obowiązku. Nie byłoby problemu gdyby ustawodawca zwolnił emerytów mundurowych z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jednak tego nie uczynił.