Minimalna stawka godzinowa a trwające umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług

Minimalna stawka godzinowa nadal rodzi wiele wątpliwości. Starałem się je Ci wyjaśnić w tym wpisie. Teraz postaram się przybliżyć rozwiązania przejściowe ustawy i jej wpływ na już trwające umowy.

Prezes Rady Ministrów obwieścił już, że minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 13 złotych. Natomiast do końca obecnego roku nie ma obowiązku wypłacania z góry określonej stawki za godzinę wykonywania zlecenia. Stawka ta może być więc obecnie dowolnie ustalona przez strony.

Od 1 stycznia 2017 r. stawka nie będzie mogła być niższa niż te 13 złotych. Jeżeli nawet w umowie będzie postanowienie, w którym zostanie określona mniejsza kwota, to i tak zleceniobiorcy będzie się należała kwota minimalna. Inne postanowienie umowy będzie więc zastępowane minimalną stawką godzinową ustaloną w obwieszczeniu (podobnie jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jeżeli więc masz zawarte umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług dobrze byłoby je zmienić i dostosować od nowej stawki. Jak to zrobić? Otóż ustawodawca sam przewidział taki mechanizm zmiany, który ma zastosowanie do wszystkich umów zlecenia i świadczenia usług, które zostały zawarte przed 1 września 2016 r.

Powinieneś więc skierować do swojego zleceniobiorcy wniosek o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, a więc w sprawie dostosowania obecnej stawki do minimalnej stawki godzinowej. Następnie Ty i Twój zleceniodawca powinniście prowadzić rozmowy, które powinny doprowadzić do zmiany odpowiedniego postanowienia umowy.

Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, to każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest w tej umowie wskazany. Jeżeli umowa nie przewiduje wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, to – z mocy ustawy – możliwe jest wypowiedzenie umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ale uwaga! Jeżeli będziesz prowadzić negocjacje, które nie przyniosą oczekiwanego rezultatu i wypowiesz umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia np. w grudniu, to już w styczniu i w lutym będziesz zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia przy uwzględnieniu minimalnej stawki godzinowej, pomimo, że umowa przewiduje niższe wynagrodzenie. Taki sam efekt będzie, jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, a nie dojdzie do wypowiedzenia umowy – konieczne będzie płacenie stawki minimalnej.

Uprawnienie do złożenia wniosku o przeprowadzenie negocjacji ma każda ze stron stosunku zlecenia. Nie zdziw się więc, jeżeli otrzymasz taki wniosek od swojego zleceniobiorcy.

Natomiast w odniesieniu do umów zawartych po 1 września 2016 r. trzeba je będzie zmienić w sposób “tradycyjny”, czyli poprzez porozumienie pomiędzy stronami. W tym wypadku nie ma jednak możliwości wypowiedzenia umowy, jeżeli sama umowa takiego wypowiedzenia nie przewiduje.

imag2295

HR Business Partner z controllingiem personalnym

Początek października to również początek roku akademickiego. I tym razem w pewnym sensie także dla mnie. Studia skończyłem co prawda w 1998 r., ale teraz stanę po drugiej stronie barykady, czyli będę nauczycielem.

Kilka miesięcy temu współpracująca z nami agencja FlexHR, zajmująca się doradztwem personalnym, zaproponowała mi poprowadzenie zajęć z prawa pracy na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – na kierunku HR Business Partner z controllingiem personalnym. Zaproszenie przyjąłem z radością, albowiem uważam, że najważniejsze jest łączenie teorii z praktyką.

To kierunek dla osób, które rozumieją biznes, potrafią analizować kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz przewidywać działania HR odpowiadające potrzebom rozwoju przedsiębiorstw. 

Zdaje się, że na semestr zimowy nie ma już miejsc,  jednak ewentualnych zainteresowanych odsyłam do strony Szkoły.

Na zdjęciu poniżej Pałac “Oranżeria” Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim

20160925_115524