Monthly Archives

Styczeń 2016

Wejście w życie zmian w prawie pracy coraz bliżej – został już trochę ponad miesiąc. W tym gorącym okresie na pewno też już starasz się przystosować do nowego stanu prawnego, zwłaszcza tego dotyczącego umów na czas określony. Zawierasz przecież takie umowy także obecnie i zastanawiasz się, czy stosować do nich art. 33 kp, skoro niedługo już go nie będzie. Ale to może być duży błąd! Moja rada jest taka: przed 22 lutego nie rezygnuj z klauzul o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za 2-tygodniowym (lub innym) okresem wypowiedzenia!  Takie rozwiązanie oznacza bowiem stosowanie

Nowy rok to też nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. wynagrodzenie minimalne wynosić ma 1850 zł, zamiast dotychczasowego 1750 zł. Po tej podwyżce pracownicy zarabiający właśnie wynagrodzenie minimalne otrzymają „na rękę” o 69,53 zł więcej niż w roku ubiegłym, a więc będą otrzymywać 1355,69 zł. Wyższe wynagrodzenie oznacza też bowiem wyższe składki na ubezpieczenia społeczne oraz wyższy podatek dochodowy. Musisz pamiętać, że wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.