Monthly Archives

Grudzień 2015

Dopiero co zdążyłem przedstawić Ci uchwalone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odpraw i odszkodowań (ustawa jeszcze nie weszła w życie), a już są prace nad jej zmianą. Opowiadałem Ci ostatnio, że – wg uzasadnienia – zmiany w pdof mają na celu opodatkowanie odpraw członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa 70% podatkiem dochodowym (a w zasadzie „przychodowym”). Natomiast to, że mają dotyczyć jedynie tej kategorii osób wcale nie wynika z ustawy. Wręcz przeciwnie, z ustawy wynika, że opodatkowaniu podlegałyby wszelkie odprawy i odszkodowania za skrócony

W ostatnim wpisie opowiadałem Ci o obowiązkach w zakresie ubezpieczeń społecznych członków zarządów. Tym razem chciałbym Ci opowiedzieć o nowych obowiązkach podatkowych dotyczących takich osób. Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadzi dwie nowe podstawy zryczałtowanego opodatkowania. W przepisie art. 30 ust. 1 ustawy o PIT zostaną dodane punkty 15 i 16 o następującym brzmieniu: 15) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka

Już tyle razy starałem się przybliżyć Ci nowe zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie 22 lutego 2016 r., że z pewnością jesteś już w tej dziedzinie ekspertem. Jeżeli jednak masz jeszcze jakieś wątpliwości, chciałbym Cię serdecznie zaprosić na szkolenie właśnie z tej tematyki, które poprowadzę w ramach współpracy z Flex HR. Szkolenie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w Toruniu. Może to być również dobra okazja dla zwiedzenia Grodu Kopernika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Jakiś czas temu opowiadałem Ci o tym, że spór co do tytułu ubezpieczeń, z którego oskładkowaniu podlega członek zarządu prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi na podstawie kontraktu menadżerskigo został rozstrzygnięty. Sąd Najwyższy 17.06.2015 r. podjął bowiem uchwałę w składzie siedmiu sędziów, w sprawie o sygn. akt III UZP 2/15, a do tego nadał jej moc zasady prawnej, przesądzając ostatecznie, że usługi świadczone na podstawie kontraktu menadżerskiego, będą podstawą do odprowadzania składek ubezpieczenia społecznego z tej umowy, a nie w ramach prowadzonej działalności. Jeżeli przychód z kontraktu jest jedynym przychodem

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.