Monthly Archives

Maj 2015

Czy PIP to problem dla pracodawcy czy raczej nie? Wg mnie Inspekcja mimo wszystko pełni pozytywną rolę. Zgodnie z art. 1 ustawy dotyczącej PIP jest ona organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Pełni zatem ważne funkcje, chociaż sposób ich pełnienia nie zawsze w pełni nas zadowala. Cóż zrobić… Ale mimo to warto wiedzieć, że 15 maja 2015 r. został ogłoszony nowy tekst

Dzisiejszy wpis będzie nieco skomplikowany, ale niestety czasami trzeba mówić i o trudnych sprawach. Ale zacznijmy od początku. W naszym prawie obowiązuje pewna zasada. Otóż, jeżeli emeryt kontynuuje zatrudnienie u pracodawcy, który zatrudniał go bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury to prawo takie ulega zawieszeniu. Jednak w okresie od 8.01.2009 r. do 31.12.2010 r. nie obowiązywał żaden przepis, który takie zawieszenie by przewidywał. Co więc dzieje się z osobami, które nabyły prawo do emerytury w tym okresie? Żeby odpowiedzieć na to trudne pytanie, będę musiał opowiedzieć Ci pewną historię. Otóż

W ramach planowanej zmiany Kodeksu pracy, o której pisałem w dwóch ostatnich wpisach, zmienić mają się również przepisy odnoszące się do umowy o pracę na okres próbny. W projekcie zmiany Kodeksu pracy przewidziano bowiem dwa zmienione paragrafy art. 25, które mają dotyczyć tego właśnie rodzaju umowy. Chodzi mianowicie o paragraf 2 i 3: 2. Umowę o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pacy określonego rodzaju. 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym

Tydzień temu pisałem Wam o projekcie zmiany Kodeksu pracy, który przewiduje ograniczenie do 33 miesięcy czasu, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Projekt ten po pierwszym czytaniu został skierowany do prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która ma przedstawić sprawozdanie do dnia 25 maja. Wracając jednak do samego projektu – zakaz przekraczania wskazanego okresu i ilości umów na czas określony nie jest jednak bezwzględny. Po wprowadzeniu zmiany będziesz mógł zatrudniać swoich pracowników na umowy na czas określony, których łączny okres trwania przekraczać będzie 33

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.