Monthly Archives

Listopad 2014

Obowiązujący obecnie Kodeks pracy został uchwalony 26 czerwca 1974 r., a więc ponad 40 lat temu! Kodeks swoje życie rozpoczął w czasach gospodarki centralnie planowanej, a obecnie funkcjonuje w warunkach wolnego rynku. W związku z tym konieczne były jego zmiany…. Żeby ułatwić korzystanie z tekstu ustawy wielokrotnie nowelizowanej Marszałek Sejmu ogłasza jej tekst jednolity. Pierwszy tekst jednolity kodeksu pracy został ogłoszony w 1998 roku. Ale były dalsze zmiany… I w końcu Kodeks doczekał się drugiego tekstu jednolitego. W dniu 17 września zostało bowiem wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje nie tylko – szeroko komentowane – zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Zmienić mają się też przepisy dotyczące umów o pracę na okres próbny. Obecnie KP przewiduje, że umowa taka może poprzedzać każdą inną umowę o pracę – na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy czy umowę na zastępstwo innego pracownika. Po nowelizacji 25 KP miałby brzmieć tak: § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony

Jednym z przywilejów związkowych jest szczególna ochrona działaczy przed rozwiązaniem stosunku pracy. Polega ona na tym, że aby wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę lub też zmienić warunki pracy i/lub płacy działacza związkowego konieczna jest zgoda zarządu związku wyrażona w uchwale. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez takiej zgody uznane będzie więc za bezprawne. Co jednak się stanie ze szczególną ochroną w przypadku, gdy organizacja związkowa zostanie rozwiązana?

Pisałem ostatnio, że w branży energetycznej wydarzyła się rzecz niecodzienna – rozwiązaniu uległy wszystkie organizacje pracodawców, które były stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pracodawca, który był takim układem objęty może się od niego „uwolnić” poprzez złożenie stosownych oświadczeń związkom zawodowym, które były drugą stroną tego układu. Czy trzeba zrobić coś jeszcze?

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.