Umowa na czas (nie) określony a pierwsza ustawa antykryzysowa

W okresie od 22 sierpnia 2009 r. do 20 listopada 2013 r. obowiązywała ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwana niekiedy ustawą antykryzysową, a obecnie „pierwszą” ustawą antykryzysową. Ustawie tej często zarzuca się (słusznie) niespójność i niejasność. Okazuje się nawet, że pewne wady tej ustawy ciągną się nadal. Dotyczy to głównie umów o pracę. (więcej…)

Odpowiedzialność za nieprawdziwe świadectwo pracy

W ostatni czwartek, czyli 18 września, na Kongresie Prawa Pracy w Bydgoszczy, miałem przyjemność przedstawienia referatu dotyczącego ryzyk związanych ze świadectwem pracy. A ryzyk tych jest sporo – odpowiedzialność za wykroczenie, odszkodowanie, etc. Spore zaskoczenie budziła odpowiedzialność pracodawcy wobec ZUS. (więcej…)