Specjalistka w zakresie prawa pracy na czele Sądu Najwyższego

Blog ten poświęciłem prawu pracy, więc nie mogłem pominąć tej informacji: od 30 kwietnia 2014 r. stanowisko Pierwszego Prezesa SN piastuje profesor Małgorzata Gersdorf. Pani Profesor dotychczas orzekała w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Znana jest ze swojego negatywnego nastawienia do umów cywilnoprawnych (nazywanych – również przez nią – śmieciowymi). Poza tym, że zdała egzamin sędziowski była również radcą prawnym. (więcej…)

Szef Amber Gold uniewinniony. Od czego? Odpowiedzialność karna za niewypłacenie wynagrodzenia

Prasę obiegła właśnie „sensacyjna” wiadomość, że Marcin P., szef Amber Gold, został uniewinniony. Czy chodzi o jego działalność inwestycyjną? Oczywiście nie, chodzi o łamanie praw pracowniczych.

Prawo do godziwego wynagrodzenia jest jedną z naczelnych wartości prawa pracy, stąd też w przypadku naruszenia prawa pracownika do otrzymania wynagrodzenia, pracodawca musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej. Niewypłacenie wynagrodzenia może wypełniać znamiona bądź wykroczenia z art. 282 § 1 KP, bądź przestępstwa z art. 218 § 1a KK. (więcej…)