Zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego

Zdarzają się sytuacje, gdy niezdolność do pracy Twojego pracownika została spowodowana czynem niedozwolonym osoby trzeciej. Pracodawca jest oczywiście zobowiązany do wypłacenia pracownikowi przez pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia) zasiłku chorobowego. W niektórych jednak sytuacjach możliwe będzie odzyskanie tych pieniędzy od osoby, która spowodowała niezdolności do pracy Twojego pracownika. (więcej…)

Kontrola zwolnienia lekarskiego

Coraz częściej pracodawcy pytają mnie o kontrolę zwolnienia lekarskiego. W przypadku choroby pracownik ma prawo zostać w domu na podstawie zwolnienia lekarskiego. Nie zawsze jednak zwolnienie lekarskie od pracy wystawiane jest na podstawie faktycznie złego stanu zdrowia pracownika. Życie zna przypadki, że takie dodatkowe „wolne” pracownik wykorzystuje też na wyjazd na wakacje czy remont mieszkania. Pracodawca ma jednak narzędzia, dzięki którym może ustrzec się przed podobnymi działaniami pracownika i sprawdzić, czy pracownik wykorzystuje czas przeznaczony na leczenie się zgodnie z jego przeznaczeniem – może on bowiem przeprowadzić kontrolę. Ponadto, kontroli może on poddać samo zwolnienie lekarskie od pracy. (więcej…)

Długoletnie umowy na czas określony

Mimo, iż poruszałem już kwestie problemów związanych z umowami o pracę na czas określony, o których możesz przeczytać m.in. w tym wpisie, jest jeszcze jeden aspekt, z którego pracodawca powinien zdawać sobie sprawę – długość takiej umowy. Wpis ten będzie bowiem dotyczył (nie) dopuszczalności zawierania umów na czas określony trwających kilka lub nawet kilkanaście lat. (więcej…)

Udostępnienie urządzeń dla związku zawodowego

Jak zapewne wiesz, art. 33 ustawy o związkach zawodowych ustanawia po stronie pracodawcy obowiązek zapewnienia związkowi zawodowemu o charakterze zakładowym wyposażenia. Przepis ten stanowi bowiem, że pracodawca, na warunkach określonych w umowie obowiązany jest udostępnić pomieszczenia i urządzenia techniczne, które są niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Okazuje się jednak, że mimo zawieranych umów sprawy takie trafiają do sądów pracy. (więcej…)