Wpis na milion wyświetleń!

To dziś! Właśnie odwiedziliście bloga Prawo dla pracodawcy milion (!) razy! Z tej okazji wydaje mi się, że czas na małe podsumowanie 😊

Najbardziej popularnym wpisem pozostaje nadal ten dotyczący przepisów przejściowych związanych ze zmianami dotyczącymi umów na czas określony. Tylko ten wpis został wyświetlony ponad 200 tys. razy! Jest to jednocześnie najbardziej komentowany temat – liczba komentarzy przekracza już 1.200!

Drugie miejsce zajmują kwestie związane z kontrolą zwolnienia lekarskiego. Wyświetliliście go ok. 85 tys. razy.

Trzecie miejsce zajęło natomiast FAQ dotyczące umowy na zastępstwo i jej funkcjonowania po zmianach, które miały miejsce 22 lutego 2016 r. – ok. 77 tys. wyświetleń.

Zaraz za podium znalazł się wpis dotyczący kontrowersyjnej minimalnej stawki godzinowej. Zasady wynagradzania na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług zostały przez Was wyświetlone ok. 75 tys. razy.

Zaszczytne piąte miejsce zajął natomiast wpis dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę pracownika, który nabył już uprawnienia emerytalne. Zasady ochrony przedemerytalnej są jednak obecnie nieco modyfikowane w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Piąte miejsce to ok. 65 tys. Waszych wyświetleń.

Jeżeli natomiast chodzi o najpopularniejsze frazy wyszukiwarek, które doprowadziły Was do bloga, to są to:

  1. umowa na czas określony,
  2. kontrola zwolnienia lekarskiego,
  3. umowa o pracę na czas określony,
  4. umowa na zastępstwo,
  5. która umowa na czas nieokreślony.

Nie ma więc zdziwienia – wyszukiwania są ściśle powiązane z wyświetleniami poszczególnych wpisów.

Jeżeli chodzi o statystykę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za odwiedziny i komentarze. Teraz biorę się za zdobywanie kolejnego miliona wyświetleń 😊

Wpis na milion wyświetleń

Ochrona sygnalisty

Katalog osób objętych szczególną ochroną przed zwolnieniem ma nam się znowu rozszerzyć. Tym razem utrudnione ma zostać rozwiązanie umowy o pracę z sygnalistą. Ochrona sygnalisty ma wynikać z nowej ustawy o jawności życia publicznego, której wejście w życie jest planowane na początek przyszłego roku.

W kolejnym projekcie kontrowersyjnej ustawy, projektodawcy postanowili pozostawić niezmienione przepisy o ochronie sygnalisty. Jeżeli zastanawiasz się kto to taki, ten sygnalista (ang. whistleblower), to nazwiska takie jak Edward Snowden, Daniel Ellsberg (Pentagon papers) czy Mark Felt (Watergate) powinny Ci już pomóc.

ochrona sygnalisty

Tradycyjne jest to osoba, która nagłaśnia działalność – zarówno publiczną, jak i prywatną (również w miejscu pracy). Chodzi o różnego rodzaju malwersacje, korupcję czy też inne naruszenia przepisów i zasad. Na tle polskiej ustawy za sygnalistę ma być uznana:

osoba fizyczna lub przedsiębiorca, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację życiową, zawodową, materialną;

Status sygnalisty ma być nadawany przez prokuratora w przypadku zgłoszeń dotyczących konkretnych przestępstw. Chodzi tu m.in. o przestępstwa korupcji, płatnej protekcji, nadużycia uprawnień, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, łapownictwa, oszustwa czy prania brudnych pieniędzy. O nadaniu statusu sygnalisty informowany jest pracodawca lub inny podmiot, którego dotyczą zgłoszenia.

W przypadku sygnalisty, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pracodawca nie może takiej umowy rozwiązać ani zmienić jej warunków na mniej korzystne. Dotyczy to zwłaszcza miejsca pracy, czasu pracy czy warunków wynagradzania.

Pracodawca może natomiast wystąpić o wydanie zgody przez prokuratora na rozwiązanie lub zmianę umowy. Prokurator powinien wydać w tym zakresie postanowienie (pozytywne lub negatywne dla pracodawcy) wraz z uzasadnieniem. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Bez zgody możliwe jest rozwiązanie umowy przez porozumienie stron czy zmiana warunków na korzystniejsze. Ochrona obejmuje pracownika-sygnalistę przez okres 1 roku od dnia umorzenia lub zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania karnego wszczętego przeciwko sprawcy przestępstwa.

Analogiczne rozwiązania przewidziano dla samozatrudnionych i innych osób prowadzących działalność jednoosobową. Z nimi zleceniodawca również nie może rozwiązać umowy ani zmienić jej warunków na gorsze, a zgody w tym zakresie może udzielić prokurator,

Mamy więc tutaj do czynienia z sytuacją podobną jak np. w przypadku chęci rozwiązania lub zmiany warunków umowy o pracę z działaczem związkowym czy radnym. Niezbędne jest uzyskanie zgody. W wymienionych przypadkach zgoda powinna być wyrażona przez organ, w którym pracownik działa (co rzadko się zdarza, a więc możliwość uzyskania zgody jest często iluzoryczna).

W przypadku sygnalisty zgodę wyraża prokurator, a więc powinien być zachowany większy obiektywizm decyzji. Jak będzie – zobaczymy. Również w tym przypadku raczej otworzy się możliwość uznania braku zgody lub odwołania do sądu pracy za niezgodne z zasadami współżycia społecznego na podstawie art. 8 k.p.

Jeżeli jednak postanowisz rozwiązać umowę z sygnalistą lub zmienić ją na mniej korzystną bez zgody prokuratora, będą czekały Cię spore konsekwencje finansowe.

W przypadku umowy o pracę – odszkodowane w wysokości dwukrotności wynagrodzenia rocznego pobieranego przez sygnalistę na ostatnio zajmowanym stanowisku. W przypadku innej umowy – odszkodowanie w wysokości całkowitej kwoty płatności należnej sygnaliście określonej w umowie i niezapłaconej do dnia rozwiązania umowy.

Planuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Z uwagi jednak na kolejne konsultacje społeczne, termin ten może się wydłużyć. Z projektem zapoznasz się TUTAJ.

Rozwiązanie umowy o pracę z żoną żołnierza

Ostatnio w odmętach Internetu znalazłam przypadkiem dosyć ciekawy i zaskakujący przepis, który poszerza grono osób, które objęte są szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Komentarze zasadniczo i zgodnie milczą o tym przypadku.

Chodzi mi tutaj o art. 126 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, który brzmi:

W okresie odbywania przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Prawdopodobnie – podobnie jak ja – nigdy wcześniej nie słyszałeś o braku możliwości rozwiązania umowy o pracę z żoną żołnierza. Czemu tylko z żoną? A co z mężem w przypadku, gdy to kobieta jest żołnierzem?

Gdy jednak bardziej zagłębiłam się w temat okazało się, że niewiedza co do tej regulacji wynika z faktu, że obecnie niemożliwe jest jego zastosowanie. Ma on (przynajmniej na ten moment) wartość czysto teoretyczną.

Po dokładnym wczytaniu się w treść przepisu okazuje się bowiem, że dotyczy wyłącznie żołnierza zasadniczej służby wojskowej, która jest zawieszona już od 2009 roku…

Z uwagi na pojawiające się co i rusz plany przywrócenia zasadniczej służby wojskowej, przepis ten może jeszcze kiedyś zyskać na znaczeniu. 😊

rozwiązanie umowy o pracę z żoną żołnierza

Pracodawco! A może pozew z faktury?

Nie samym prawem pracy człowiek żyje (podobno). W spektrum Twoich zainteresowań – jako przedsiębiorcy – jest też na pewno dochodzenie należności od swoich kontrahentów.

Szczególnie mówię tu o takich sytuacjach, gdy Ty wystawiasz fakturę, a druga strona stawia opór przed tym, żeby ją zapłacić. Nazwijmy rzeczy po imieniu – taka sytuacja jest niedopuszczalna, a Ty masz prawo do uzyskania tego, co Ci się należy.

Często jednak sam nie do końca wiesz, co powinieneś zrobić albo tradycyjne metody już Cię zawiodły. A dług nadal nie został zapłacony…

Mam jednak dla Ciebie dobrą wiadomość! W prawniczej blogosferze pojawił się nowy blog. Jego autorem jest mój kancelaryjny kolega – Wojtek Jeliński. On z pewnością poprowadzi Cię przez wszystkie zawiłe meandry dochodzenia Twoich pieniędzy, zwłaszcza gdy dojdzie do przywrócenia postępowania gospodarczego.

Blog dopiero się rozwija, ale biorąc pod uwagę bardzo lekkie i przyjemne pióro Wojtka, jestem pewna, że okaże się strzałem w dziesiątkę.

Jeżeli więc zaspokoisz już swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, może znajdziesz też chwilę na pozew z faktury?

pozew z faktury